Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpřítomný čas Present perfect Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alice Javoříková. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpřítomný čas Present perfect Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alice Javoříková. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Předpřítomný čas Present perfect Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alice Javoříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Zpracovala: Ing. Alice Javoříková

2 Předpřítomný čas Vyjadřuje: děj, který se odehrál a skončil v nějaké blíže nespecifikované době minulé a má určitý dopad na přítomnost; děj, který začal v minulosti a ještě trvá (užití SINCE a FOR), vztahuje se k nedávným událostem (RECENTLY); mluvíme-li o svých zkušenostech, dosažených výsledcích, o tom, co jsme JIŽ udělali nebo JEŠTĚ neudělali (ALREADY, NOT YET); mluvíme-li o tom, že se něco změnilo a nyní je to jinak, než to bylo.

3 Oznamovací věta kladná PODMĚT + HAVE/HAS příčestí minulé + ostatní větné členy. I have playedwe have played you have playedyou have played he, she, it has playedthey have played U 3. os. j. č. místo HAVE použijeme HAS. Příčestí minulé = u nepravidelných sloves 3. sloupeček (go – went – gone), u pravidelných sloves – koncovka –ED. Příklad: We have been to London. Byli jsme v Londýně. She has already done her homework. Ona svůj úkol už udělala.

4 Oznamovací věta záporná PODMĚT + HAVE/HAS NOT příčestí minulé + ostatní větné členy. I haven´t playedwe haven´t played you haven´t playedyou haven´t played he, she, it hasn´t playedthey haven´t played Příklady: I haven´t done my work yet. Ještě jsem svou práci neudělal. He hasn´t been to Canada. Nebyl v Kanadě.

5 Otázka (WH-words) HAVE/HAS + PODMĚT + příčestí minulé + ostatní větné členy? Have I played?Have we played? Have you played?Have you played? Has he, she, it played?Have they played? Příklady: Have you ever been to London? Už jsi někdy byl v Londýně? How long have they been friends? Jak dlouho jsou přátelé? Has she met John recently? Potkala se nedávno s Johnem?

6 Dodatek Vztahuje-li se věta k nějaké určité době minulé, použijeme minulý čas. I was in the cinema last weekend. It was invented in 14th century. Některá příslovce, zahrnujeme-li jimi také přítomnost, vyžadují předpřítomný čas. always – vždyseldom – zřídka never – nikdyjust – právě ever – někdy (v ?)yet – ještě, už

7 SINCE x FOR SINCE = od té doby, co; FOR = po (dobu). Vyjadřují dobu, po kterou nebo od které děj trvá. Do češtiny často překládáme přítomným časem (jinak se předpřítomný čas překládá časem minulým). She has been ill since Sunday. Je od neděle nemocná. We have been here for two hours. Jsme tu už 2 hodiny (po 2 h).

8 Procvičování – since x for I haven't phoned home Christmas. We've been here nine o'clock. I have worked for International House more than eight years. I haven't visited my home town I left school. I haven't been to the cinema ages. I have studied non-stop 9.15. I have had a driving licence I was eighteen. She hasn't had a day off 1999. Johan has been in England more than two weeks now. Peter has been my best friend we were nine. since for since

9 Procvičování - překlad I get the feeling there’s something you haven’t told me. Mám takový pocit, že jsi mi něco ještě neřekl. I’ve spent hours wondering why John hasn’t come yet. Už několik hodin přemýšlím, proč John ještě nepřišel. I have never been to Brazil. I’ve seen a documentary about it though. It has been on TV about seven times this month. I’ve watched it twice and I’ll watch it again if I catch it. V Brazílii jsem ještě nebyl. Viděl jsem o ní ale nedávno jeden dokument. Tento měsíc už šel v televizi asi sedmkrát. Já už jsem ho viděl dvakrát a jestli na něj narazím, tak se na něj podívám znovu.

10 Zdroje a literatura DUŠKOVÁ, L. Stručná mluvnice angličtiny. 6. vyd. Praha: Academia, 1991. ISBN 80-200-0383- 5. s. 147–151. Předpřítomný čas [online]. 2012-09-03 [cit. 2012-11-04]. Dostupné z:.


Stáhnout ppt "Předpřítomný čas Present perfect Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alice Javoříková. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google