Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu ISSN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu ISSN"— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Předpřítomný čas Present perfect Zpracovala: Ing. Alice Javoříková Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alice Javoříková. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Předpřítomný čas Vyjadřuje:
děj, který se odehrál a skončil v nějaké blíže nespecifikované době minulé a má určitý dopad na přítomnost; děj, který začal v minulosti a ještě trvá (užití SINCE a FOR), vztahuje se k nedávným událostem (RECENTLY); mluvíme-li o svých zkušenostech, dosažených výsledcích, o tom, co jsme JIŽ udělali nebo JEŠTĚ neudělali (ALREADY, NOT YET); mluvíme-li o tom, že se něco změnilo a nyní je to jinak, než to bylo.

3 Oznamovací věta kladná
PODMĚT + HAVE/HAS příčestí minulé + ostatní větné členy. I have played we have played you have played you have played he, she, it has played they have played U 3. os. j. č. místo HAVE použijeme HAS. Příčestí minulé = u nepravidelných sloves 3. sloupeček (go – went – gone), u pravidelných sloves – koncovka –ED. Příklad: We have been to London. Byli jsme v Londýně. She has already done her homework. Ona svůj úkol už udělala.

4 Oznamovací věta záporná
PODMĚT + HAVE/HAS NOT příčestí minulé + ostatní větné členy. I haven´t played we haven´t played you haven´t played you haven´t played he, she, it hasn´t played they haven´t played Příklady: I haven´t done my work yet. Ještě jsem svou práci neudělal. He hasn´t been to Canada. Nebyl v Kanadě.

5 Otázka (WH-words) HAVE/HAS + PODMĚT + příčestí minulé + ostatní větné členy? Have I played? Have we played? Have you played? Have you played? Has he, she, it played? Have they played? Příklady: Have you ever been to London? Už jsi někdy byl v Londýně? How long have they been friends? Jak dlouho jsou přátelé? Has she met John recently? Potkala se nedávno s Johnem?

6 Dodatek Vztahuje-li se věta k nějaké určité době minulé, použijeme minulý čas. I was in the cinema last weekend. It was invented in 14th century. Některá příslovce, zahrnujeme-li jimi také přítomnost, vyžadují předpřítomný čas. always – vždy seldom – zřídka never – nikdy just – právě ever – někdy (v ?) yet – ještě, už

7 SINCE x FOR SINCE = od té doby, co; FOR = po (dobu).
Vyjadřují dobu, po kterou nebo od které děj trvá. Do češtiny často překládáme přítomným časem (jinak se předpřítomný čas překládá časem minulým). She has been ill since Sunday. Je od neděle nemocná. We have been here for two hours. Jsme tu už 2 hodiny (po 2 h).

8 Procvičování – since x for
I haven't phoned home Christmas. We've been here nine o'clock. I have worked for International House more than eight years. I haven't visited my home town I left school. I haven't been to the cinema ages. I have studied non-stop I have had a driving licence I was eighteen. She hasn't had a day off Johan has been in England more than two weeks now. Peter has been my best friend we were nine. since since for since for since since since for since

9 Procvičování - překlad
I get the feeling there’s something you haven’t told me. Mám takový pocit, že jsi mi něco ještě neřekl. I’ve spent hours wondering why John hasn’t come yet. Už několik hodin přemýšlím, proč John ještě nepřišel. I have never been to Brazil. I’ve seen a documentary about it though. It has been on TV about seven times this month. I’ve watched it twice and I’ll watch it again if I catch it. V Brazílii jsem ještě nebyl. Viděl jsem o ní ale nedávno jeden dokument. Tento měsíc už šel v televizi asi sedmkrát. Já už jsem ho viděl dvakrát a jestli na něj narazím, tak se na něj podívám znovu.

10 Zdroje a literatura DUŠKOVÁ, L. Stručná mluvnice angličtiny. 6. vyd. Praha: Academia, ISBN s. 147–151. Předpřítomný čas [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.helpforenglish.cz/article/ predpritomny-cas>.


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu ISSN"

Podobné prezentace


Reklamy Google