Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY"— Transkript prezentace:

1 1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY
Molekulární mechanizmy účinku léčiv (sylabus -prof.Kršiak) ČTYŘI HLAVNÍ CÍLE (MÍSTA ZÁSAHU) LÉČIV NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI: 1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY

2 1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY
Molekulární mechanizmy účinku léčiv ČTYŘI HLAVNÍ CÍLE (MÍSTA ZÁSAHU) LÉČIV NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI: 1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY

3 1. RECEPTORY R. na iontových kanálech R. spřažené s G proteiny
Membránové R. na kináze RECEPTORY Intracelulární

4 RECEPTORY NA IONTOVÝCH KANÁLECH
(„ionotropní receptory“) - asi na 90% synapsí v CNS - pro rychlé děje (msec) - příklady: NIKOTINOVÝ, GLUTAMÁTOVÝ RECEPTOR: Na+ do buňky, depolarizace, excitace GABAA RECEPTOR: Cl- do buňky, hyperpolarizace, inhibice

5 RECEPTORY NA IONTOVÝCH KANÁLECH („ionotropní receptory“)
Nikotinový receptor Katzung 2-12 ale raději GABAA pentamerní struktura - pět jednotek obklopuje kanálek, který je v klidu zavřený Katzung BG, 2001

6 RECEPTORY NA IONTOVÝCH KANÁLECH („ionotropní receptory“)
GABAA receptor - pentamerní struktura - receptor pro GABA, pro modulující látky (např. benzodiazepiny) Remedia 1998

7 RECEPTORY SPŘAŽENÉ S G PROTEINY („metabotropní receptory“)
- místo působení asi 45% léčiv - pomalejší děje (sec. - minuty) - příklady: beta-adrenergní receptory, muskarinové receptory aj - „spřažení“: RECEPTOR - sedminásobný průnik membránou, extracelulární část (NH2 konec), intracelulární část (carboxy konec), místa pro vazbu ligand, G proteinu G PROTEIN EFEKTOR

8 RECEPTORY SPŘAŽENÉ S G PROTEINY („metabotropní receptory“)
Katzung Fig 2-14 sedminásobný průnik membránou, extracelulární část (NH2 konec), intracelulární část (karboxylový konec), místa pro vazbu ligand, G proteinu Katzung BG, 2001

9 RECEPTORY SPŘAŽENÉ S G PROTEINY („metabotropní receptory“)
G PROTEIN - trimér, , ,   jednotka: GDPGTP, GTPázová aktivita stimulace (GS) , inhibice (GI) efektoru aj G prot. EFEKTOR

10 RECEPTORY SPŘAŽENÉ S G PROTEINY („metabotropní receptory“)
ENZYM ENZYM ENZYM RECEPTOR G-PROTEIN Alfa GDP Alfa GDP beta gama Alfa GTP Alfa GDP Alfa GDPGTP např. adenylát cykláza Gs beta-adrenergní Gi opioidní

11 RECEPTORY SPŘAŽENÉ S G PROTEINY („metabotropní receptory“)
2.poslové: G PROTEIN adenylyl cykláza  cAMP (adenylát) proteinkinázy aktivace buněčných funkcí* ENZYM fosfolipáza C IP3, DAG EFEKTOR uvolnění Ca++ IONTOVÝ KANÁL *např. kontraktilních proteinů, enzymů, transportérů, iontových kanálů

12 Poznávání receptorů: 1. Zjišťování závislosti účinku farmak na dávce a chemické struktuře 2. Vazebné studie s radioligandy 3. Izolace a studium receptorových proteinů (např. určení sekvence aminokyselin  sekvence bází v mRNA  cDNA) 4. Molekulárně genetické a biologické studie: poznání sekvence DNA kódující receptor pěstování rekombinantních receptorů (např. v tkáňových kulturách) poznávání výskytu, struktury a funkce receptorů (např. mutacemi receptorů) hledání nových ligand (a tím potenciálních léčiv)

13

14 1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY
Molekulární mechanizmy účinku léčiv ČTYŘI HLAVNÍ CÍLE (MÍSTA ZÁSAHU) LÉČIV NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI: 1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY

15 2. IONTOVÉ KANÁLY napěťově řízené kanály vápníkové kanály - Ca++ do buňky, blokátory vápníkových kanálů sodíkové kanály - Na++ do buňky, blokují lokální anestetika draslíkové kanály - K+ do buňky, tlumí deriváty sulfonylurey kanály řízené ligandy, G proteinem*, aj *(přímo nebo kaskádou 2. poslů),

16 1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY
Molekulární mechanizmy účinku léčiv ČTYŘI HLAVNÍ CÍLE (MÍSTA ZÁSAHU) LÉČIV NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI: 1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY

17 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY „pumpy“ transportéry (přenašeče)
sodíková pumpa - Na+/K+ ATPáza, „pumpuje“ Na+ ven z buňky, tlumí ji srdeční glykozidy protonová pumpa - H+/K+ ATPáza, „pumpuje“ H+ ven z buňky, inhibitory protonové pumpy transportéry (přenašeče) transportéry pro NA, 5-HT zpětné vychytávání NA, 5-HT do nervového zakončení, tlumí je thymoleptika

18 1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY
Molekulární mechanizmy účinku léčiv ČTYŘI HLAVNÍ CÍLE (MÍSTA ZÁSAHU) LÉČIV NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI: 1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY

19 4. ENZYMY jsou místem působení asi 30% léčiv

20 Mechanizmy účinků léčiv:
na úrovni molekulární a buněčné (viz výše) na úrovni mezibuněčné (např. interakce neuronů - viz příklad presynaptického útlumu dále) na úrovni orgánové (např. pokles TK po dihydropyridinech  reflexní tachykardie)

21 MÍCHA peptidy C/A glutamát NA a 5-HT descendentní dráhy receptory
2 2 5-HT peptidy NK-1 C/A GABAA glutamát NMDA AMPA opioidní GABAB adn GABAB MÍCHA zadní rohy PERIFÉRIE nocisenzory CNS vyšší etáže

22 Vztah mezi dávkou (koncentrací) látky a odpovědí
Se zvyšováním dávky (koncentrace) látky se zvyšuje odpověď Zvýšení dávky (koncentrace) nad určitou hodnotu již nevede k dalšímu zvýšení účinku Látky působící na receptoru mají určitou afinitu k receptoru (schopnost vázat se na receptor) vnitřní aktivitu (schopnost aktivovat receptor)

23 „miligramová“ účinnost („P O T E N C Y“)
ANALGESIE % 100 1 F M účinnost - „E F F I C A C Y“ Vnitřní aktivita 0,5 50 B N 0.01 0.1 1 10 100 DÁVKA mg/kg Afinita „miligramová“ účinnost („P O T E N C Y“)

24 AGONISTÉ - ANTAGONISTÉ:
plní agonisté: vnitřní aktivita  1 např. M (morfin) a F (fentanyl) parciální agonisté: 0 < vnitřní aktivita < 1 např. B(buprenorfin) antagonisté: vnitřní aktivita  0 např. N (naloxon)

25 ANTAGONIZACE ÚČINKU AGONISTŮ
kompetitivní antagonismus (plný agonista + antagonista   posun křivky závislosti účinku na dávce doprava) kompetitivní dualismus (plný agonista + parciální agonista   antagonizace plného agonisty, ale přítomen vlastní částečný agonistický účinek parciálního agonisty) nekompetitivní antagonismus agonista je antagonizován na jiném místě než na kterém působí   dochází ke snižování dosažitelného maxima účinku


Stáhnout ppt "1. RECEPTORY 2. IONTOVÉ KANÁLY 3. TRANSPORTNÍ MOLEKULY 4. ENZYMY"

Podobné prezentace


Reklamy Google