Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TP1 vědy o živé přírodě 2255 M€ TP2 informační technologie 3625 M€ TP3 nanotechnologie 1300 M€ TP4 letecký a kosmický výzkum 1075 M€ TP5 bezpečnost a kvalita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TP1 vědy o živé přírodě 2255 M€ TP2 informační technologie 3625 M€ TP3 nanotechnologie 1300 M€ TP4 letecký a kosmický výzkum 1075 M€ TP5 bezpečnost a kvalita."— Transkript prezentace:

1 TP1 vědy o živé přírodě 2255 M€ TP2 informační technologie 3625 M€ TP3 nanotechnologie 1300 M€ TP4 letecký a kosmický výzkum 1075 M€ TP5 bezpečnost a kvalita potravin 685 M€ TP6 udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy 2 120 M€ TP7 občané a vládnutí ve znalostní společnosti 225 M€ posilování základů ERA 320 M€ strukturování ERA 2 605 M€ jaderná energie 1230 M€ horizontální výzkumné aktivity 1300 M€ + JRC 1TP – Life Sciences, genomics and Biotechnology for Health Věra Jenčová – LifeSciHealth NCP

2 Tematické oblasti 1TP 1pokročilá genomika a její aplikace v souvislosti se zdravím 1.1 základní poznatky a nástroje v oblasti funkční genomiky všech organismů ogenová exprese a proteomika ostrukturní genomika obioinformatika osrovnávací genomika a populační genetika omultidisciplinární přístupy k základním biologickým procesům 1.2 aplikace poznatků a technologií v oblasti genomiky a biotechnologií související se zdravím ovývoj nových, bezpečnějších a účinnějších léků ovývoj nových diagnostik ovývoj nových testů in vitro - nahrazení experimentů na zvířatech ovývoj a testování nových nástrojů pro terapii a prevenci oinovativní postgenomický výzkum s vysokým aplikačním potenciálem

3 2boj s „hlavními“ chorobami 2.1 aplikačně orientované přístupy genomiky k lékařským znalostem a postupům oboj s kardiovaskulárními chorobami, diabetem a řídce se vyskytujícími chorobami oboj s rezistencí vůči antibiotikům ostudium mozku a boj s chorobami nervového systému ostudium vývoje mozku a procesu stárnutí 2.2 boj s rakovinou 2.3 potírání „hlavních“ nakažlivých chorob souvisejících s chudobou ovývoj nadějných kandidátů na nové očkovací látky, léčebné postupy a mikrobicidy (malárie, tuberkulosa, HIV) ovytvoření programu klinických testů

4 OTEVŘENÉ VÝZVY (poslední) výzvaVyhlášeníUzávěrkaRozpočet FP6-2004- LIFESCIHEALTH-6 June/July 05 9.11.05 369 M€ FP6-2004- LIFESCIHEALTH-7 June/July 05 9.11.05 171 M€STREP-SME STREP-SME 30-50% rozpočtu alokováno na MSP

5 1TP - 1. - 3. výzva (25.3.03 / 13.11.04 / 16.11.04) rozpočet 1 585 M€ (608 / 437 / 540) reakce/evaluace podáno 1443 projektů (538/369/536) vybráno 358 projektů (119 /102/137) úspěšnost 25%) účast ČR podalo návrh238 týmů (107/67/64) ve 195 projektech (76/58/61) úspěšné53 projektů (13/17/23) úspěšnost27% (17/29/38) požadavek 11,8 M€ (2,7/3,4/5,7) + 9 NoE

6 projekty s CZ účastníky dle tematických oblastí počet projektů %

7 koordinátoři projektů s CZ 1.-3. výzva koordinátorBENLILUKSEFRDKNOPLITDEGRAT Σ úspěšnost %58555045383533 252320 13 Počet projektů

8 successful proposals účast NMS v TP1 1.-3. výzva %

9 2TP informační systémy a technologie (e-health) 3TP nanotechnologie (nanobiotechnologie, biomateriály) 5TP kvalita a bezpečnost potravin (Epidemiologie chorob spojených s potravinami a alergie, vliv potravin na zdraví) INCO – specifický program na podporu mezinárodní spolupráce (oblast zdraví - Veřejné zdravotnictví, epidemiologické studie, nakažlivé choroby, vakcíny) Akce Marie Curie – lidské zdroje a mobilita (školící místa, individuální stáže, podpora a ocenění vynikající vědecké práce, reintegrační granty) specifický program pro MSP (CRAFT) NEST – nové a nastupující vědecko-technické směry další možnosti pro zájemce z oblasti LIFE

10 7. RP ?2007-2013, 73 270 M€ podpora mezinárodní spolupráce oHealth (7 350 M€) oFood, agriculture and biotechnology (2 170 M€) oInformation and communication technologies (11 197 M€) oNanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (4 270 M€) oEnergy (2 590 M€) oEnvironment and Climate Change (2 240 M€) oTransport and Aeronautics (5 250 M€) oSocio-economic sciences and the humanities (700 M€) oSpace and Security Research (3 500 M€) Technologické platformy

11 - propojení výroby, výzkumu, finančního světa, řídicích orgánů a uživatelů při určování výzkumných směrů - mobilizaci soukromých a veřejných finančních zdrojů tak, aby se dalo zrealizovat usnesení Rady Evropy v Barceloně (2002) o financování výzkumu ve výši 3% HDP do r. 2010 Innovative medicine for Europe Nanomedicine Plant genomics and biotechnology Global animal health Technologické platformy http://www.cordis.lu/technology-platforms/

12 Děkuji za pozornost http://www.cordis.lu/fp6/lifescihealth.htmhttp://www.tc.cz/http://www.6rp.cz/ jencova@tc.cas.cz


Stáhnout ppt "TP1 vědy o živé přírodě 2255 M€ TP2 informační technologie 3625 M€ TP3 nanotechnologie 1300 M€ TP4 letecký a kosmický výzkum 1075 M€ TP5 bezpečnost a kvalita."

Podobné prezentace


Reklamy Google