Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGON AMERIKA AMERIKA ÚVOD. Označení digitálního učebního materiáluVY_32_INOVACE_HOS_1213 Ro č ník:1. Vzd ě lávací obor:Hospodá ř ský zem ě pis Severoamerické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGON AMERIKA AMERIKA ÚVOD. Označení digitálního učebního materiáluVY_32_INOVACE_HOS_1213 Ro č ník:1. Vzd ě lávací obor:Hospodá ř ský zem ě pis Severoamerické."— Transkript prezentace:

1 REGON AMERIKA AMERIKA ÚVOD

2 Označení digitálního učebního materiáluVY_32_INOVACE_HOS_1213 Ro č ník:1. Vzd ě lávací obor:Hospodá ř ský zem ě pis Severoamerické ekonomické centrum Téma:Amerika- úvod- Region Amerika Jméno autora:Mgr. Eva Chárová Vytvo ř eno dne:15. ř íjen 2012 Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny Geografická poloha Politické rozd ě lení regionu Hospodá ř ská specifika Žáci pracují se školním atlasem

3 AMERIKA /MUNDUS NOVUS/ DVOUKONTINENT OBYVATEL : 950 milion ů ROZLOHA : 42,2 km² HUSTOTA OSÍDLENÍ : 19 ob./km² 2. nejv ě tší kontinent protáhlý tvar poledníkového sm ě ru objevena 1492

4 STŘEDNÍ AMERIKA Sou č ástí SEVERNÍ AMERIKY vymezení : Tehuantepecká šíje / Mexiko /-Panamská šíje ------------------------------------------------------------ LATINSKÁ AMERIKA = St ř ední Am.+Jižní Am. ( IBEROAMERIKA ) Románské národy : Špan ě lé a Portugalci (600mil) ANGLOAMERIKA = Severní Amerika Anglosaské národy : Angli č ané (350 mil.)

5 Hospodářská specifika P ř íznivé p ř edpoklady nejv ě tší vodní zdroje na planet ě velké zásoby d ř eva velké nerostné bohatství kvalifikovaná pracovní síla Angloamerický region - hospodá ř sky vysp ě lý, rozvinuté státy - ekonomické centrum sv ě ta Latinskoamerický region - hospodá ř sky málo rozvinutý EKONOMICKÁ INTEGRACE : NAFTA, OECD, MERCOSUR, NATO,APEC,G8 p ů dní klimatické hydrologické surovinové

6 OPAKOVÁNÍ 1.Charakterizujte geografickou polohu Ameriky polokoule, oceány, mo ř e, č asové pásmo 2. Vymezte americké regiony a charakterizujte je z hlediska hospodá ř ství 3. Vysv ě tlete pojmy: p ř esídlenecký kontinent MUNDUS NOVUS Panamská šíje NAFTA Indiáni

7 POLITICKÁ MAPA AMERIKY CELKEM : 35 nezávislých stát ů + 16 závislých území SEVERNÍ AMERIKA : 2 státy ST Ř EDNÍ AMERIKA : 20 stát ů JIŽNÍ AMERIKA : 13 stát ů republik : 22 monarchií : 10 unitárních : 30 federací : 5 Vypište 4 FEDERACE a 4 MONARCHIE AMERIKY

8 ÚKOLY k PROCVIČOVÁNÍ Charakteristika povrchu ( atlas str. 112 – 113 ) Charakteristika vodstva ( atlas str. 112 – 113 ) Vyhledejte tato závislá území a ur č ete jejich majitele : FALKLANDY MARTINIK KAJMANSKÉ OSTROVY PORTORIKO ARUBA BERMUDY GRÓNSKO

9 POLITICKÉ ROZDĚLENÍ A ) SEVERNÍ AMERIKA : USA + KANADA B) ST Ř EDNÍ AMERIKA : a) Státy pevninského mostu b) Státy Velkých Antil c) Státy Malých Antil C) JIŽNÍ AMERIKA : 13 stát ů A skupina : vypsat státy St ř ední A.+ hl.m ě sta B skupina : vypsat státy Jižní A.+ hl.m ě sta

10 LITERATURA SKOKAN, Ladislav a kolektiv; Hospodá ř ský zem ě pis 1. Praha: Fortuna 2000. ISBN 80-7186-594-1. RNDr.AND Ě L, Ji ř í,CSc. „Nový sv ě t”Amerika, Austrálie a Oceánie – encyklopedický p ř ehled zemí.Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-113-6. RNDr.KLÍMOVÁ, Eva a kol. Školní atlas sv ě ta 2. vydání. Praha:Kartografie Praha,a.s, 2006. ISBN 80-7011-730-3.


Stáhnout ppt "REGON AMERIKA AMERIKA ÚVOD. Označení digitálního učebního materiáluVY_32_INOVACE_HOS_1213 Ro č ník:1. Vzd ě lávací obor:Hospodá ř ský zem ě pis Severoamerické."

Podobné prezentace


Reklamy Google