Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Markovo evangelium. Autor a datum vzniku Marek 50. – 60 po. Kr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Markovo evangelium. Autor a datum vzniku Marek 50. – 60 po. Kr."— Transkript prezentace:

1 Markovo evangelium

2 Autor a datum vzniku Marek 50. – 60 po. Kr.

3 Markovo evangelium -Zaměřuje se více na Ježíšovy činy než slova -Klíčové slovo „ihned“ – 42x (je to více než ve zbytku celého NZ) -Je evangeliem osobních reakcí Ježíšovi posluchači se např. „lekali“ (1:27), „byli kritičtí“ (2:7), „báli se“ (4:41), „byli zmateni“ (6:14), „převelmi se divili“ (7:37), byli nepřátelští (14:1).

4 Markovo evangelium -Popisuje také mnoho Ježíšových gest např.: 3:5, 5:4, 7:33, 8:23, 9:27, 10:16 -Je adresováno římským čtenářům -Cílem je vyobrazit Pána Ježíše Krista jako Služebníka Hospodinova

5 Porovnání evangelií Autor Adresáti Důraz Znázornění Matouš židé vyučování Zaslíbený Mesiáš (Král) Marek římané zázraky Trpící služebník Hospodinův (Zachránce) Lukáš řekové/pohané podobenství Syn člověka bez hříchu (člověk) Jan všem/křesťané doktríny Dokonalý Syn Boží (Bůh)

6 Rozdělení Markova evangelia 1)(1:1-10:52) Kristova služba (Služba v Galileji a Pereji) 2) (11:1 – 15:47) Kristova oběť (Služba v Judsku a Jeruzalémě) 3) (16:1 – 16:20) Kristovo vítězství (Služba po vzkříšení)

7 Marek 7:6-9 6 "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: `Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 7 marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´ 8 Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice." 9 A ještě řekl: "Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!

8 Marek 10:45 Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

9 Definice tématu a cíle knihy Marek zaznamenává službu Ježíše Krista během Jeho života a v Jeho smrti, aby ukázal, že Kristus přišel jako služebník Páně.

10 Aplikační poselství Právě jako Ježíš sloužil ostatním tím, že kázal evangelium a naplňoval jejich potřeby, měli bychom dělat to samé my.

11 Nejdůležitější učení k zapamatování: -Pokání je prvním slovem evangelia -Pokání je součástí víry a je nezbytné pro spasení - Falešné učení (jakožto i tradice) je nakažlivé - Ježíš přišel, aby dal svůj život jako výkupné za mnohé - Ježíšova pravomoc vyplývá automaticky z toho, kým je

12 Nejdůležitější učení k zapamatování: -Ve službě často čelíme odmítnutí ze strany rodiny anebo přátel -Jako Pán Ježíš Kristus si nemáme nechat sloužit, ale sami máme sloužit druhým - Máme kázat evangelium všemu stvoření


Stáhnout ppt "Markovo evangelium. Autor a datum vzniku Marek 50. – 60 po. Kr."

Podobné prezentace


Reklamy Google