Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEVIZOVÉ PRÁVO Soubor právních norem regulujících nakládání s devizovými hodnotami.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEVIZOVÉ PRÁVO Soubor právních norem regulujících nakládání s devizovými hodnotami."— Transkript prezentace:

1

2 DEVIZOVÉ PRÁVO Soubor právních norem regulujících nakládání s devizovými hodnotami

3 Formální prameny ZČNB – část sedmá (§§ 35, 36) – Pravomoc ČNB v devizovém hospodářství ZČNB – část sedmá (§§ 35, 36) – Pravomoc ČNB v devizovém hospodářství DZ – zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů DZ – zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů Smlouvy o podpoře a ochraně investic Smlouvy o podpoře a ochraně investic Prováděcí předpisy k DZ Prováděcí předpisy k DZ Sankční předpisy v devizovém hospodářství Sankční předpisy v devizovém hospodářství

4 DEVIZOVÉ HODNOTY Peněžní prostředky v cizí měně Peněžní prostředky v cizí měně valutydevizy valutydevizy Zahraniční cenné papíry Zahraniční cenné papíry (emitent cizozemec) Finanční deriváty Finanční deriváty (penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené)

5 Etapy devizového práva 1. světová válka 1. světová válka 2. světová válka 2. světová válka Státní devizový monopol (107/1953 Sb.) Státní devizový monopol (107/1953 Sb.) Systém vnitřní směnitelnosti (528/1990 Sb.) Systém vnitřní směnitelnosti (528/1990 Sb.) Liberalizace devizového hospodářství (219/1995 Sb.) Liberalizace devizového hospodářství (219/1995 Sb.)

6 Liberalizace a regulace Prostřednictvím devizové regulace stát rozhoduje, jaké devizové operace mohou narušit zájmy národního hospodářství Prostřednictvím devizové regulace stát rozhoduje, jaké devizové operace mohou narušit zájmy národního hospodářství(C.Kosikowski) Nadměrné devizové restrikce jsou faktorem ztěžujícím hospodářský obrat domácí i zahraniční Nadměrné devizové restrikce jsou faktorem ztěžujícím hospodářský obrat domácí i zahraniční (E. Mastalska)

7 Funkce regulace Ochrana devizových zájmů státu Ochrana devizových zájmů státu Usnadnění dosažení příznivé platební bilance Usnadnění dosažení příznivé platební bilance Zamezení nekontrolovaného odlivu devizových prostředků do zahraničí Zamezení nekontrolovaného odlivu devizových prostředků do zahraničí Usměrnění alokace zahraničního kapitálu do nemovitostí v tuzemsku Usměrnění alokace zahraničního kapitálu do nemovitostí v tuzemsku

8 Devizová správa Státní správa na úseku devizového hospodářství vykonávaná podle DZ a předpisů související Státní správa na úseku devizového hospodářství vykonávaná podle DZ a předpisů související Dělená správa: Dělená správa: 1. ve výlučné působnosti ČNB 2. Ve výlučné působnosti vlády ČR 3. v působnosti příslušného devizového orgánu

9 DEVIZOVÝ ORGÁN MF: Organizační složky státu Organizační složky státu Územní samosprávné celky Územní samosprávné celky Státní fondy Státní fondy Osoby z úvěrů poskytnutých nebo přijímaných ČR Osoby z úvěrů poskytnutých nebo přijímaných ČR ČNB: www.cnb.cz www.cnb.cz Ostatní osoby

10 SUBJEKTY DEVIZOVÉHO PRÁVA Adresáti devizové správy Adresáti devizové správy Účastníci devizových obchodů Účastníci devizových obchodů

11 SUBJEKTY DEVIZOVÉHO PRÁVA Devizový status – soubor práv a povinností v devizovém hospodářství Devizový status – soubor práv a povinností v devizovém hospodářství Určovatel příslušnosti: místo trvalého pobytu (FO), místo sídla (PO) Určovatel příslušnosti: místo trvalého pobytu (FO), místo sídla (PO) TUZEMEC TUZEMEC CIZOZEMEC CIZOZEMEC Není rozhodující občanství! Není rozhodující původ kapitálu!

12 DEVIZOVÉ MÍSTO Osoba provádějící obchody s devizovými hodnotami nebo poskytující peněžní služby jako předmět svého podníkání Osoba provádějící obchody s devizovými hodnotami nebo poskytující peněžní služby jako předmět svého podníkání

13 Kategorie devizových míst Bankovní devizová místa Bankovní devizová místa Nebankovní devizová místa s devizovou licencí Nebankovní devizová místa s devizovou licencí Koncesionářská devizová místa Koncesionářská devizová místa Devizová místa s jednotnou licencí Devizová místa s jednotnou licencí

14 Bankovní devizová místa Bankovní licence banky § 4 ZB (21/1992 Sb.) Bankovní licence banky § 4 ZB (21/1992 Sb.) Bankovní licence pobočky zahraniční banky nepožívající výhod jednotné licence podle práva Evropských společenství § 5 ZB Bankovní licence pobočky zahraniční banky nepožívající výhod jednotné licence podle práva Evropských společenství § 5 ZB Licence – oprávnění provádět obchody s devizovými hodnotamy nebo platební styk ve vztahu k zahraničí Licence – oprávnění provádět obchody s devizovými hodnotamy nebo platební styk ve vztahu k zahraničí

15 Nebankovní devizová místa Devizová licence - § 3 DZ Devizová licence - § 3 DZ Osoba bez licence podle § 4, § 5 nebo § 5a a násl. ZB Osoba bez licence podle § 4, § 5 nebo § 5a a násl. ZB DL = podnikatelské oprávnění k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb DL = podnikatelské oprávnění k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb

16 Koncesionářská devizová místa Živnostník Živnostník Koncesovaná živnost „směnárenská činnost“ Koncesovaná živnost „směnárenská činnost“ Příloha 3 ŽZ (455/1991 Sb.) Příloha 3 ŽZ (455/1991 Sb.) Udělení koncese po vyjádření ČNB Udělení koncese po vyjádření ČNB Koncesní listina Koncesní listina Pouze NÁKUP cizí měny!

17 Devizová místa s jednotnou licencí Osoby oprávněné k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo k provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí Osoby oprávněné k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo k provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí Princip jednotné licence - § 5a a násl. ZB Princip jednotné licence - § 5a a násl. ZB

18 OBSAH DEVIZOVÝCH VZTAHŮ Obecná - práva a povinnosti tuzemců a cizozemců Obecná - práva a povinnosti tuzemců a cizozemců Speciální - práva a povinnosti devizových míst; Speciální - práva a povinnosti devizových míst; - oprávnění a povinnosti orgánů devizové správy. - oprávnění a povinnosti orgánů devizové správy.

19 Obecná práva tuzemců a cizozemců § 4 DZ § 4 DZ relativní volnost volby měny (T-C) relativní volnost volby měny (T-C) relativní volnost nabývání DH relativní volnost nabývání DH relativní volnost nabývání majetku v zahr. relativní volnost nabývání majetku v zahr. relativní volnost dovozu a vývozu CZK relativní volnost dovozu a vývozu CZK relativní volnost dovozu a vývozu cizí měny relativní volnost dovozu a vývozu cizí měny

20 Devizové povinnosti Oznamovací (§ 5, § 8 odst. 5 DZ) Oznamovací (§ 5, § 8 odst. 5 DZ) Realizační (§ 7 odst. 1, § 9 odst. 1 DZ) Realizační (§ 7 odst. 1, § 9 odst. 1 DZ) Deklarační (§ 7 odst. 3, § 8 odst. 2, 3 DZ) Deklarační (§ 7 odst. 3, § 8 odst. 2, 3 DZ) Autorizační (§ 3 odst. 6, § 7 odst. 2, § 8 odst. 1, 4) Autorizační (§ 3 odst. 6, § 7 odst. 2, § 8 odst. 1, 4)

21 Nabývání nemovitostí v tuzemsku Relativní volnost Relativní volnost Nabývání zemědělských pozemků Nabývání zemědělských pozemků Nabývání ostatních nemovitostí Nabývání ostatních nemovitostí

22 Zemědělský pozemek Legislativní zkratka (§ 17 odst. 1): Legislativní zkratka (§ 17 odst. 1): ZPF (334/1992 Sb., ZOZPF) ZPF (334/1992 Sb., ZOZPF) Pozemky určené k plnění funkcí lesa (289/1995 Sb., LZ) Pozemky určené k plnění funkcí lesa (289/1995 Sb., LZ)

23 ZP - volně Tuzemci Tuzemci Cizozemci – občané ČR Cizozemci – občané ČR Cizozemci s průkazem povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu ES Cizozemci s průkazem povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu ES evidovaní v evidenci zemědělských podnikatelů v ČR podle § 2f zákona 252/1997 Sb., o zemědělství evidovaní v evidenci zemědělských podnikatelů v ČR podle § 2f zákona 252/1997 Sb., o zemědělství trvalý pobyt alespoň 3 roky trvalý pobyt alespoň 3 roky

24 ZP – vázaně vázaně na titul nebo účel: vázaně na titul nebo účel: Dědění Dědění CD – vzájemnost! CD – vzájemnost! Do SJM Do SJM

25 ZP – vázaně Od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela Od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela Výměnou – podmínka rovné ceny Výměnou – podmínka rovné ceny Z předkupního práva při PS Z předkupního práva při PS ZP jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jeho vlastnictví ZP jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jeho vlastnictví Podle zvláštního zákona – restituce, privatizace etc. Podle zvláštního zákona – restituce, privatizace etc.

26 Ostatní nemovitosti - volně Tuzemci Tuzemci Cizozemci – občané ČR Cizozemci – občané ČR Cizozemci s průkazem povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu ES Cizozemci s průkazem povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu ES Cizozemci – právnické osoby, které umístí v ČR podnik nebo organizační složku podniku a jsou oprávněny v ČR podnikat Cizozemci – právnické osoby, které umístí v ČR podnik nebo organizační složku podniku a jsou oprávněny v ČR podnikat

27 Ostatní nemovitosti - vázaně Obdobně jako u ZP Obdobně jako u ZP + výstavbou na vlastním pozemku + výstavbou na vlastním pozemku

28 Oprávnění a povinnosti devizové správy Licenční oprávnění a povinnosti Licenční oprávnění a povinnosti Devizová kontrola Devizová kontrola Sankční oprávnění Sankční oprávnění Vážné hospodářské a finanční poruchy: Uvalení depozitní povinnosti Uvalení depozitní povinnosti Vyhlášení nouzového stavu v devizovém hospodářství Vyhlášení nouzového stavu v devizovém hospodářství

29 Head ööd!

30


Stáhnout ppt "DEVIZOVÉ PRÁVO Soubor právních norem regulujících nakládání s devizovými hodnotami."

Podobné prezentace


Reklamy Google