Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo."— Transkript prezentace:

1 Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo tělesné/psychické integrity K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo tělesné/psychické integrity Přináší prožitek bezmoci, nemožnosti úniku, nepochopitelnost Přináší prožitek bezmoci, nemožnosti úniku, nepochopitelnost K vývojovému traumatu dochází oproti šokovému traumatu v delším časovém úseku, často v období preverbálního vývoje, daný člověk si ho proto často není vědomý K vývojovému traumatu dochází oproti šokovému traumatu v delším časovém úseku, často v období preverbálního vývoje, daný člověk si ho proto často není vědomý

2 Faktory ovlivňující trauma: Událost samotná, délka, intenzita, frekvence Událost samotná, délka, intenzita, frekvence Jednotlivec: věk, fyzické a duševní zdraví, odolnost vůči zátěži Jednotlivec: věk, fyzické a duševní zdraví, odolnost vůči zátěži Životní kontext v době traumatu Životní kontext v době traumatu Zkušenosti z minulosti (úspěchy, selhání) Zkušenosti z minulosti (úspěchy, selhání) Naučené dovednosti ke zvládání traumatogenních situací Naučené dovednosti ke zvládání traumatogenních situací Důvěra v sebe a dostupnost zdrojů obrany (externí zdroje – soc. síť, interní zdroje) Důvěra v sebe a dostupnost zdrojů obrany (externí zdroje – soc. síť, interní zdroje)

3 Traumatogenní podněty I Nitroděložní trauma, porodní trauma Nitroděložní trauma, porodní trauma Ztráta rodiče nebo blízké osoby Ztráta rodiče nebo blízké osoby Choroby, vysoké teploty, náhodné otravy (febrilní křeče u dětí), ztráta orientace, zástava dechu Choroby, vysoké teploty, náhodné otravy (febrilní křeče u dětí), ztráta orientace, zástava dechu Nehody, fyzické zranění Nehody, fyzické zranění Sexuální a emoční zneužíváné Sexuální a emoční zneužíváné Fyzické týrání Fyzické týrání

4 Traumatogenní podněty II Zanedbávání Zanedbávání Přepadení, únos, nasazení pout, přítomnost při násilném aktu Přepadení, únos, nasazení pout, přítomnost při násilném aktu Neúmyslné zabití Neúmyslné zabití Trestný čin blízkého člověka Trestný čin blízkého člověka Nevěra, rozchod, opuštění, rozvod, přetahování o dítě Nevěra, rozchod, opuštění, rozvod, přetahování o dítě Přírodní katastrofy, požáry Přírodní katastrofy, požáry Porod, potrat, interrupce Porod, potrat, interrupce

5 Traumatogenní podněty III Zmizení někoho s absencí informací Zmizení někoho s absencí informací Odkrytí tabuizované informace Odkrytí tabuizované informace Některé lékařské, chirurgické a stomatologické zákroky (trhání mandlí a další) Některé lékařské, chirurgické a stomatologické zákroky (trhání mandlí a další) Anestezie, narkóza Anestezie, narkóza Dlouhodobá nehybnost, fixace končetin Dlouhodobá nehybnost, fixace končetin Umírání, resp. pocit umírání Umírání, resp. pocit umírání Nevhodný způsob sdělení informace Nevhodný způsob sdělení informace

6 Symptomy nadměrná dráždivost, ostražitost, hyperaktivita, nadměrná dráždivost, ostražitost, hyperaktivita, stažení, disociace včetně popření, pocit bezmocnosti stažení, disociace včetně popření, pocit bezmocnosti nutkavé znovuprožívání (flashbacky), nutkavé znovuprožívání (flashbacky), nadměrná citlivost na světlo a zvuky, nadměrná citlivost na světlo a zvuky, obtíže se spánkem, noční můry a strach ze tmy obtíže se spánkem, noční můry a strach ze tmy výkyvy nálad a energie, přehnané emoční reakce a úlekové reakce výkyvy nálad a energie, přehnané emoční reakce a úlekové reakce panika, úzkost, fobie panika, úzkost, fobie

7 Symptomy II duševní prázdno nebo stavy zamlženosti duševní prázdno nebo stavy zamlženosti vyhýbavé chování vyhýbavé chování přitahování nebezpečnými situacemi přitahování nebezpečnými situacemi častý pláč častý pláč zvýšená nebo snížená sexuální aktivita zvýšená nebo snížená sexuální aktivita amnézie nebo zapomnětlivost amnézie nebo zapomnětlivost neschopnost milovat, pečovat o druhé, navazovat kontakty neschopnost milovat, pečovat o druhé, navazovat kontakty strach z intimity strach z intimity strach ze smrti, ze zbláznění strach ze smrti, ze zbláznění

8 Symptomy III příliš velká nebo malá stydlivost příliš velká nebo malá stydlivost neschopnost dodržet závazky neschopnost dodržet závazky chybějící nebo snížené emoční reagování chybějící nebo snížené emoční reagování chronická únava nebo nedostatek fyzické energie chronická únava nebo nedostatek fyzické energie pocity izolace, odcizení pocity izolace, odcizení

9 Hospitalizovaní pacienti úzkosti, změny nálad, tenze, snížená schopnost relaxovat úzkosti, změny nálad, tenze, snížená schopnost relaxovat regresivní chování, alexithymie, psychosomatické potíže regresivní chování, alexithymie, psychosomatické potíže příliš velký nebo nízký stud příliš velký nebo nízký stud snížená schopnost plánovat a orientovat se na budoucnost snížená schopnost plánovat a orientovat se na budoucnost abnormální citlivost na bolest (přecitlivělý nebo necitlivý) abnormální citlivost na bolest (přecitlivělý nebo necitlivý) atypická nebo slabá reakce na psychiatrickou medikaci atypická nebo slabá reakce na psychiatrickou medikaci spíše nevědomý odpor k psychologické intervenci spíše nevědomý odpor k psychologické intervenci snížená schopnost dodržovat pravidla a zvládat zdravotní úkony snížená schopnost dodržovat pravidla a zvládat zdravotní úkony hazardní chování, časté úrazy, sebepoškozování, deprivace, závislostní chování v minulosti hazardní chování, časté úrazy, sebepoškozování, deprivace, závislostní chování v minulosti dysfunkční rodina a blízké vztahy dysfunkční rodina a blízké vztahy

10 Výzkumy souvislost traumatu s alkoholismem souvislost traumatu s alkoholismem pseudoautistické projevy pseudoautistické projevy delikvence delikvence porucha citlivosti, sebepoškozování a sebezneužívání (prostituce) porucha citlivosti, sebepoškozování a sebezneužívání (prostituce) poruchy osobnosti - hraniční, disociativní (mnohočetná), narcistní, bipolární chování, deprese poruchy osobnosti - hraniční, disociativní (mnohočetná), narcistní, bipolární chování, deprese sociální kontext (20% mladých umírá ve favelách Jižní Ameriky na následky riskantního chování) sociální kontext (20% mladých umírá ve favelách Jižní Ameriky na následky riskantního chování) narušené vnímání prostoru u traumatizovaných dětí (hloubka, vzdálenost), porucha jemné a hrubé motoriky, poruchy pozornosti, Snížená schopnost vnímat sociálního nebezpečí u těchto dětí, susp. i strabismus narušené vnímání prostoru u traumatizovaných dětí (hloubka, vzdálenost), porucha jemné a hrubé motoriky, poruchy pozornosti, Snížená schopnost vnímat sociálního nebezpečí u těchto dětí, susp. i strabismus

11 Somatické změny pseudozáněty šlach (achillova pata u mužů, u žen tenisový loket), karpální tunel pseudozáněty šlach (achillova pata u mužů, u žen tenisový loket), karpální tunel roztroušená skleróza roztroušená skleróza somatizace v kosterním svalstvu somatizace v kosterním svalstvu algický syndrom algický syndrom únavový syndrom únavový syndrom

12 Trauma – definition Trauma happens in case of existence of a such external stimulus, which evokes extreme horror and shock, entails immediate experiencing of life imperilment or body and/or psychic integrity, brings feeling of helplessness, impossibility to escape, inconceivability. Reaction of the organism is more important than the stimulus which causes trauma (it depends on our interpretation, if we perceive some stimulus as traumatogenic and the other not). Developmental trauma in comparison to a shock trauma happens in a long time span, often in a period of preverbal development. Usually, most patients are not aware of it.

13 Factors influencing trauma The situations itself, its lenght, intensity, frequency The situations itself, its lenght, intensity, frequency The individual – age, somatic and psychic health, tolerance to stress The individual – age, somatic and psychic health, tolerance to stress Life context in the situations of trauma Life context in the situations of trauma Life experiencies (failures, achievements) Life experiencies (failures, achievements) Learned capabilities to cope with traumatogenic situations Learned capabilities to cope with traumatogenic situations Self-confidence and availibility of resources of support (external resources -personality, internal resources, social network) Self-confidence and availibility of resources of support (external resources -personality, internal resources, social network) Faith, values Faith, values

14 Traumatogenic factors I Natural catastrophe Natural catastrophe Loss of close person Loss of close person Infidelity, divorce, loss of child Infidelity, divorce, loss of child Accidents, injuries Accidents, injuries Physical and psychical bullying Physical and psychical bullying Neglect (childrens, older persons) Neglect (childrens, older persons) Assault, kidnap, blackmail (or just perceiving these acts) Assault, kidnap, blackmail (or just perceiving these acts) Unintentional killing Unintentional killing Doctor´s round Doctor´s round Iatrogenic traumatisation due to way of giving informations to patient Iatrogenic traumatisation due to way of giving informations to patient

15 Traumatogenic factors II Intrauterine trauma, child birth trauma Intrauterine trauma, child birth trauma Disease, high temperature (febrile smasms), random intoxications, loss of orientation, apneusis) Disease, high temperature (febrile smasms), random intoxications, loss of orientation, apneusis) Abortion, interruption Abortion, interruption Some medical, chirurgic, stomatologic operations (tonsilectomia) Some medical, chirurgic, stomatologic operations (tonsilectomia) Anaesthesia, narcosis Anaesthesia, narcosis Loss of intimacy, dehumanization Loss of intimacy, dehumanization Long-term fixation of limbs, immobility Long-term fixation of limbs, immobility Dying, or experience of dying Dying, or experience of dying

16 Symptoms of trauma Excessive irritability (also light, sound,pain), alertnes, hyperactivity Excessive irritability (also light, sound,pain), alertnes, hyperactivity Withrawal, dissociation, feeling helpless Withrawal, dissociation, feeling helpless flashbacks flashbacks Sleep disorders, fear of darkness, nightmares Sleep disorders, fear of darkness, nightmares Swings of mood and energy, excessive emotional reactions or no reactions Swings of mood and energy, excessive emotional reactions or no reactions Panic, anxiety, phobia Panic, anxiety, phobia

17 Symptoms of trauma II Psychical emptiness, derealisation, avoidance behaviour Psychical emptiness, derealisation, avoidance behaviour fascination with dangerous situations fascination with dangerous situations frequent crying frequent crying excessive or diminished sexuality excessive or diminished sexuality Amnesia, memory disorders Amnesia, memory disorders Loss of ability to love, care of others, make friends Loss of ability to love, care of others, make friends fear of intimacy fear of intimacy fear of going insane fear of going insane

18 Symptoms of trauma III Excessive or no shyness Excessive or no shyness Inability to keep a promise Inability to keep a promise Chronic fatigue or lack of energy Chronic fatigue or lack of energy Feelings of isolation, derealisation Feelings of isolation, derealisation Jubilee syndrom Jubilee syndrom

19 Characteristics of burns – patients with experience of psycho-trauma or high stress in their history Anxieties, mood swings, tension, low ability or inability to relax, abnormal emotional reactions regarding timing and intensity. Regressive behaviour, alexithymia, psychosomatic problems. Too high or too low abashmend. Unability to plan and to orient oneself on future. Abnormal sensitivity to pain (too high or too low pain threshold). Abnormal or weak reaction to psychiatric medication. Resistance to psychological treatment (banal informations, avoidance). Little or no ability to follow voluntarily procedures prescribed by specialists. Hazardous behaviour, frequent injuries, accidents or selfinfliction, signs of deprivation, dependency behaviour in the patients´ history. Dysfunctional family (often masked by family members).

20 Research on trauma Delinquency. According to the research, children which experienced developmental trauma, have disorders of attention, of recognition of social danger, disorders of perceiving of space (depth, lenght), of gross and fine motoric activity. Consequently, they suffer from injuries more often than other children. For example, almost 20 % of youth in South America´s favelas die because of hazardeous games, such as ridding on the roof of the train in front of tunnels. These children are often traumatized by their deficient social enviroment. Alcoholism. As far as 90 % of women – alcoholics, are in fact PTSD, similarly many drug users. Also border-line, dissociative (multiple), narcistic personality disorder, bipolar behaviour (in fact alternating of alfa-activation and beta- avoidance stress reaction) can be the consequences of trauma. Disorders of body sensitivity, automutilations, also prostitution Disorders of body sensitivity, automutilations, also prostitution Pseudo-inflammations of tendons (carpal tunnel, tennis elbow, tendon of Achilles) Pseudo-inflammations of tendons (carpal tunnel, tennis elbow, tendon of Achilles) Multiple sclerosis Multiple sclerosis Algic syndrom, somatizations in various muscles Algic syndrom, somatizations in various muscles Chronic fatigue syndrom Chronic fatigue syndrom Polyartritis, thyroid gland, kidneys etc…. Polyartritis, thyroid gland, kidneys etc….

21 Posttraumatic stress disorder (PTSD) Basically anxiety disorder Basically anxiety disorder Happens after experiencing a heavy stress situation, which entails heavy emotional load, owerhelms normal human experience and would be traumatic for most of the people in such a situation Happens after experiencing a heavy stress situation, which entails heavy emotional load, owerhelms normal human experience and would be traumatic for most of the people in such a situation Main symptoms are posttraumatic flashbacks, avoidance behaviour and nonspecific symptoms such as sleep disorder, mood swings etc. Main symptoms are posttraumatic flashbacks, avoidance behaviour and nonspecific symptoms such as sleep disorder, mood swings etc. The diagnosis is usually made till 6 month after traumatic event The diagnosis is usually made till 6 month after traumatic event


Stáhnout ppt "Trauma: K traumatu dochází v případě takového vnějšího stimulu, který probouzí extrémní děs a šok, znamená bezprostřední prožívání ohrožení života nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google