Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malnutrice Porucha výživového stavu vyvolaná relativním či absolutním nedostatkem jednoho či více výživových faktorů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malnutrice Porucha výživového stavu vyvolaná relativním či absolutním nedostatkem jednoho či více výživových faktorů."— Transkript prezentace:

1 Malnutrice Porucha výživového stavu vyvolaná relativním či absolutním nedostatkem jednoho či více výživových faktorů

2 Dělení: A) dle příčiny 1. primární (exogenní) malnutrice
2. sekundární (endogenní) malnutrice B) dle stupně lehké střední Těžké C) dle trvání akutní subakutní chronické D) dle výsledku zvratné nezvratné E) dle typu malnutrice z podvýživy specifické deficience nadvýživa

3 Mechanismy vedoucí ke vzniku malnutrice
Mechanismus Příčiny Neadekvátní příjem Neschopnost polykat, obstrukce v horní části GIT, poruchy GIT motility, poruchy vědomí, hyperemeze, potravinové alergie, anorexia nervosae,, bulimie, abúzus alkoholu, chudoba, nepříznivé sociální poměry Poruchy digesce Gastrektomie, chronická pankreatitida, fibróza, nedostatek disacharidáz Neadekvátní resorpce Nedostatečná kyselost žaludečních šťáv, resekce žaludku, střeva, zánětlivé onemocnění střev, léky (antikonvulziva, antacida, projímadla, ATB) Antacida – deficit thiaminu Perorální antikoncepce – snižování hladiny vit C, B6 a B12 a kys. listové Některá ATB – narušení bakteriální syntézy vit. K, snížení hladiny vit. 12 a kys. listové Klofibrát, neomycin a kolchicin – snížení hladiny vit. B12 a zhoršení vstřebávání karotenů i vit. Rozpustných v tucích Syntetická projímadla – zhoršení vstřebávání glukózy a ztráty draslíku a vápníku

4 Mechanismy vedoucí ke vzniku malnutrice
Mechanismus Příčiny Poruchy utilizace Vrozené enzymatické poruchy, choroby jater, chronická renální insuficience, léky(cytostatika, orální antikoncepce, kortikosteroidy) Zvýšené ztráty Průjmy, píštěle, ztráta krve, dialýza, diabetes mellitus, nefrotický syndrom Zvýšená potřeba Fyziologicky: dětský věk, mládí, gravididta, laktace, operace, trauma, infekce, horečka Hyperthyreóza nádory Zvýšené odbourávání živin Destrukce vitaminů při současném používání některých potravin (syrové maso některých ryb, syrový bílek – obsahuje antivitaminy)

5 Velké energeticko-proteinové malnutrice (Protein Energy Malnutrition PEM)
Výskyt – převážně dětství rozvojové země (1/2 dětí nepřežije 5 let) vyspělé země – pacienti v nemocnici PEM zahrnuje Kwashiorkor Marasmus Přechodné formy marasmického kwashiorkoru V současnosti postiženo okolo 200 miliónů dětí v rozvojových zemích (Asie, Latinská Amerika, Blízký východ a Afrika) – 1/3 dětí pod 5 let z celého světa je malnutrická Dle WHO klesl počet postižených dětí pod 5 let z 42.6 % v roce 1975 na % v roce 1995 Poškození dětí – psychické i fyzické Malnutrických dětí 195 million in 1975 to an estimated 200 million at the end of 1994, which means that more than one-third of the world's under-five population is still malnourished. Více jak Pokles je relativní v některých regionech je pokles rapidní, jinde výskyt stále stoupá (Afrika a Jižní Asie)

6 PEM je někd yzobrazována jako ledovec
PEM je někd yzobrazována jako ledovec. Pouze 20% je vidět and vodou a 80% případů je skryto. Kruté formy PEM – kwashiorko, marasmus a marasmický kwashiorkor. Tyto případy jsou relativně snadné pro lékaře zdiagnostikovat podle klinické manifestace. Na druhé straně děti s mírnou malnutricí nemají ještě viditelné příznaky malnutrice, jsou menší a hubenější než je očekáváno pro jejich věkovou sklupinu a mohou mít deficit v psychickém vývoji. Mírná (moderate a mild) malnutrice je diagnostikovatelná dle antropometrie – výška a váha a kožní řasy. Viditelná forma PEM - Kwashiorkoru a marasmu se vyskytuje asi v 1-5% procentech všech případů PEM, kromě hladovějících oblastí MIld a moderate PEM - subsaharská Afrika a Jižní Asie – 30 – 70% výskyt V těchto oblastech pouze asi 15 – 50% dětí ve věku 6 měsíců – 60 měsíců nemá PEM. Obrázek ukazuje, že oboje jak energetický deficit tak proteinový deficit zabírá každý určitou část, ale energetický deficit je důležitější.

7 Wellcome classification of severe forms of protein-energy malnutrition
Percentage of standard weight for age Oedema present Oedema absent 60-80 Kwashiorkor Undernourishment <60 Marasmic kwashiorkor Nutritional marasmus

8 Percentage of standard weight for age
The Gomez classification of malnutrition based on weight-for-age standards Classification Percentage of standard weight for age Normal >90 Grade I (mild malnutrition) Grade II (moderate malnutrition) Grade III (severe malnutrition) <<60 Všechny děti , které mají edém nají být zařazeny do skupiny IIIa

9 Důsledky PEM Primární Sekundární
Zvýšené riziko infekcí oslabením imunitníh o a antibakteriálního obranného systému Zpomalení hojení ran Hypoproteinémie Edémy Snížená motilita střev Svalová slabost Sklon k trombózám, emboliím, proleženinám… Sekundární Zvýšená morbidita Prodloužení doby hospitalizace Prodloužení rekonvalescence Zvýšená mortalita

10 Hodnocení nemocných s rizikem malnutrice
Značná podnormální tělesná hmotnost < 80% normálu Úbytek hmotnosti > 2% během 1 týdne > 5% během 1 měsíce > 7,5% během 3 měsíců > 10% během 6 měsíců Alkoholismus Více než 5 dnů žádný příjem potravy Déletrvající ztráty živin při malabsorpci, syndromu krátkého střeva, drenážích, dialýze.. Zvýšená potřeba nutrientů po traumatech, popáleninách, sepsi Používání léků s účinkem katabolickým nebo anorektickým Nemožnost nebo chybějící vůle ke spolupráci

11 Marasmus Nedostatečný příjem všech živin
Vývoj během několika měsíců až roků Výskyt: hlavně děti 6 – 18 měsíců věku Příznaky: Celková vyhublost, vzhled starého člověka – kosti a kůže Růstová retardace u dětí Psychomotorický vývoj opožděn (vývoj mozku, schopnost učení) Snížená hmotnost pod 60 – 80 % normy Atrofie svalů, visící kůže – KŘT < 3 mm u mužů a < 7 mm u žen, OP < 19,5 cm u mužů a < 15,5 cm u žen Projevy nedostatku vitaminů a minerálů Nižší mortalita než u kwashiorkoru Hladina albuminu nižší Dobrý apetit Chronický stav – náprava opatrná a pomalá Vyvážené hladovění Nejdřív se vyčerpají zásobyy glykogenu, pak tuku a nakonec bílkovin aktivní tělesné hmoty Albumin málokdy pod 28g/l přes značný úbytek hmotnosti . Dlouho zachována imunokompetence, hohjení ran a schopnost reagovat na krátkodobý stress. Anémie, změny ttextury spíše než barvy vlasů Dehydratace v důsledku průjmů Nelze příliš rychle doplňovat zásoby tuku a bílkovin – může vyvolat životu nebezpečné poruchy – hypofosfatémie, oběhové selhání Pomalá realimentace - Postupná adaptace metabolických a GIT funkcí. Mentální anorexie – psychické příčiny Snížená tvorba hormonů může vést ke snížení tělesné teploty, nenízde žádný tuk nebo velmi málo k ochraně před chledem.První pomoc marasmickým dětem v nemocnici je zabalit je a udržet je v teple Ve 4 letech vypadají na 2 roky, snížená tvorba trávicích enzymů- poruchy trávení a absorpce Syntéza hemoglobinu a dalších krevních proteinů je snížená Průjmy vyčerpávají tělo o živiny Infekce jsou zodpovědné za 2/3 smrtí u dětí v rozvojových zemích Průjmy mohou vést k depleci draslíku a k elektrolytové dysbalanci. Nejdříve se podávají tekutiny – korelace vodní a elektrolytové rovnováhy Po 24 – 48 hodinách mohou být podávány proteiny a energie v malých dávkách. Po letech po vyléčení, mohou tyto děti mít stále problémy s učením a dovednostmi ve škole ve srovnání s dobře živenými dětmi.- HIV příčina vzniku marasmu u dospělých, chronické infekce, nedostatek potravy, malabsorpce, malignity, anorexie,léčba specifická dle příčiny u dospělých

12 Kwashiorkor Proteinová malnutrice
Výskyt – nejčasstěji děti, pacienti s ak. onemocněním Nedostatek bílkovin s relativním či absolutním nadbytkem sacharidů U akutních onemocnění – vyšší spotřeba bílkovin a energie a příjem potravy je omezen Příznaky: pomalý rozvoj – několik týdnů Edém – dolní končetiny, vypouklé bříško, obličej Zhoršené hojeníran, padání vlasů, kožní změny Apatie, nechuť k jídlu, infekce, průjmy, chudokrevnost Snížený albumin pod 28g/l, transferin pod 1,5g/l, lymfocyty pod 1500/mm3 Vysoká mortalita Opoždění psychomotorického vývoje, mentální retardace, předčasná úmrtí Rozvoj pomalý – tukové zásoby a bílkovinné zásoby jsou ještě v normě a předstírá tak vyhovující stav výživy Edém závisí na příjmu vody a soli ve stravě Léčba – forsíroaná enterální či parenterální výživa

13 Charakteristické znaky kwashiorkoru
Wasting – chřadnutí svalů, typické, ale přes edém nemusí být viditelné,tenké ruce a nohy Fatty infiltration of the liver. Hepatomegallie Mental changes. Jsou běžné, ale ne vždy, apatie k okolí poodrážděné pokud je snimi hýbáno. Snížený apetit Hair changes. Vlasy a normal Asian, African or Latin American child jsou obvykle tmavě černé U kw.obyvkle tenší a jemnější. Nekroutí se. Skin changes. – dermatózy. V místech třeníí a tlaku – třísla, kolena, lokty Anaemia.- mnoho případů – nedostatek proteinů k syntéze erytrocytů. Navíc deficit železa Diarrhoea. Moonface. Tvář měsíce – vypadají otekla kvůli edému či jsou bez tuku Signs of other deficiencies změny na ústech a rtech - deficit vit. B – xerosy, xeroftalma – defiicit vit A. Deficit Zinku a jiných nutrientů

14 Rozdíly mezi dvěmi krajními typy PEM
Marasmus Kwashiorkor Děti < 2 roky Děti 1-3 roky Nedostatek proteinů, energie, vitaminů a minerálů Nedostaatek proteinů, infekce Vývoj pozvolný – chronické PEM Rozvoj náhlý – akutní PEM Velký pokles hmotnosti Pokles hmotnosti Velká ztráta svalové hmoty se ztrátou tuku Ztráta sval. hmoty s retencí tuku < 60% hmotnosti pro daný věk 60 – 80% hmotnosti pro daný věk Bez edému Edémy Játra beze změn Hepatomegalie Strach, apatie Apatie, nešťastnost, smutek, podrážděnost Apetit může být v normě či narušen Ztráta chuti Vlasy tenké, suché, řídké, snadno vypadávají Kůže tenká a suchá, vrásčitá Vlasy křehké a suché, snadno vypadávají, změna barvy, rovné Kůže - léze

15 Marasmický kwashiorkor
Kombinace nedostatku bílkovin, energie, vitaminů a minerálů spolu s infekcemi Většina případů PEM Prevence PEM maximální využití všech zdrojů bílkovin – rostlinné i živočišné, ve výživě dítěte V rozvojových zemích obrovská výzva Nutriční programy pro rozvojové země PEM představuje obrovský problém,větší než deficit jodu či vitaminu A. Léčba specifická – rehydratace – orální rehydratační roztoky podobné jako u průjmů a zvracení, není nutné podávat rehydrataci i.v. ,sušené odstředěné mléko pozor na nedostatek vitaminů


Stáhnout ppt "Malnutrice Porucha výživového stavu vyvolaná relativním či absolutním nedostatkem jednoho či více výživových faktorů."

Podobné prezentace


Reklamy Google