Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRONIKA Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRONIKA Název školy"— Transkript prezentace:

1 ELEKTRONIKA www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Ivana Brhelová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Elektronika Stupeň a typ vzdělávání Střední odborná škola s maturitou Vzdělávací oblast Fyzika Vzdělávací obor 63-41-M/01 Tematický okruh Elektřina a magnetizmus Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 1. ročník Anotace Žáci získají nové znalosti z fyziky a naučí se orientovat v elektronice. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Elektronika, elektronky, polovodičová dioda, propustný směr, nepropustný směr. Datum

2 ELEKTRONIKA Elektronika je oblast založená na využívání pohybu elektronů, popř. jiných nabitých částic. Elektronické přístroje slouží nejčastěji ke zpracování informace, přenosu zpráv, hudby, obrazu, k výpočtům, automatickému ovládání zařízení na Zemi i v kosmu apod. Počátky elektroniky jsou spojeny s objevem katodových paprsků koncem 19. století.

3 ELEKTRONKY Vakuové trubice se zatavenými elektrodami, v nichž se pohybuje svazek elektronů, nazýváme elektronky. První katodovou trubici vynalezl v roce 1897 německý univerzitní profesor Carl Ferdinand Braun, obr. č. 1.

4 OBRAZOVKA Dnes se nejčastěji setkáváme s elektronkou v podobě obrazovky, obr. č. 2. Elektrony uvolňované z katody K procházejí řídicí elektronkou W, mezi dvěma anodami A 1 , A 2 , jejich směr je ovládán vychylovacími destičkami D 1 , D 2 a nakonec dopadají na stínítko S a vyvolávají světélkování (G je grafitový povlak).

5 POLOVODIČOVÁ DIODA Termín dioda původně znamenal elektronka s dvěma elektrodami, v současnosti se jedná prakticky pouze o polovodičovou součástku. Dioda je elektronická součástka se dvěma elektrodami, obr. č. 3. Každá dioda má dva pracovní vývody, které se nazývají katoda a anoda.

6 PN PŘECHOD Největší využití v elektronice má přechod PN.
Nazývá se tak oblast styku dvou polovodičů s opačným typem vodivosti. Přechod PN má tu vlastnost, že v jednom směru jím proud může procházet, zatímco v opačném směru nikoliv.

7 DIODOVÝ JEV Bez zdroje napětí:
V oblasti styku obou polovodičů se část elektronů z oblasti N dostane do oblasti P a část "děr" z oblasti P přejde do oblasti N. Volné elektrony rekombinují s "děrami", takže kolem přechodu PN se vytvoří nevodivá oblast bez volných nábojů (na obrázku vyznačena šedou barvou), obr. č. 4.

8 DIODOVÝ JEV Závěrný směr:
Připojíme-li k polovodiči P záporný pól a k polovodiči N kladný pól zdroje, oblast bez volných nábojů se rozšíří, její odpor vzroste a elektrický proud přechodem PN nemůže procházet. Nevodivé oblasti bez volných nábojů říkáme hradlová vrstva, obr. č. 5.

9 DIODOVÝ JEV Propustný směr:
Zaměníme-li polaritu zdroje, přecházejí volné elektrony přes přechod PN ke kladnému pólu a "díry" jsou přitahovány k zápornému pólu. Nastane zúžení hradlové vrstvy a zmenšení jejího odporu. Takto zapojeným přechodem PN proud prochází, obr. č. 6.

10 DIODA Voltampérová charakteristika, obr. č. 7. Diody, obr. č. 8.

11 Použité zdroje: ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 263 s. ISBN LEPIL, Oldřich, BEDNAŘÍK, Milan, HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika pro střední školy. 5. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2012, 253 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN Obrázek č. 1: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 2: Dostupné z: ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 263 s, obr. s ISBN [cit ] Obrázek č. 3: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 4, 5, 6: Dostupné z: [cit ]. Obrázek č. 7: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 8: Wikipedie [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "ELEKTRONIKA Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google