Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Byli Izraelité v babylonském zajetí stále? NE 2. Jaký byl perský král Kýros? DOBRÝ, CHOVAL PŘÍVĚTIVĚ, POMOHL IZRAELSKÉMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Byli Izraelité v babylonském zajetí stále? NE 2. Jaký byl perský král Kýros? DOBRÝ, CHOVAL PŘÍVĚTIVĚ, POMOHL IZRAELSKÉMU."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

3 1. Byli Izraelité v babylonském zajetí stále? NE 2. Jaký byl perský král Kýros? DOBRÝ, CHOVAL PŘÍVĚTIVĚ, POMOHL IZRAELSKÉMU NÁRODU SE VRÁTIT DO SVÉ ZEMĚ 3. Co si mohli Izraelité postavit? NOVÝ CHRÁM, OBNOVIT 4. Jak se chovali Izraelité k Hospodinu? OPĚT HO PŘIJALI ZA SVÉHO BOHA, MODLILI SE K NĚMU A CHVÁLILI HO 5. Kdy končí velikonoční doba? NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

4 Modlitba nad dary Shlédni, Bože, na naše dary a sešli nám svého svatého Ducha, ať očistí naše nitro, aby se ti zalíbilo, co ti tvůj lid přináší. Skrze Krista, našeho Pána.

5 39. Neposlušný Jonáš

6 „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, neboť jeho neřest se dostala až ke mně.“

7 Sestoupil do Jafy a našel loď, která měla odplout do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi odebral do Taršíše, daleko od Hospodina. Ale Jonáš vstal, aby utekl do Taršíše, daleko od Hospodina.

8 Hospodin však – spustil na moře veliký vítr. Na moři se rozpoutala veliká bouře a lodi hrozilo, že ztroskotá. Lodníci se báli a každý volal ke svému bohu. Aby lodi ulehčili, házeli do moře věci, které měli na lodi.

9 Přišel za ním kapitán a řekl: „Co ty se oddáváš spánku? Vstaň a vzývej svého Boha! Snad si na nás Bůh vzpomene, a nezahyneme.“ Zatím Jonáš sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul.

10 Potom si řekli: „Losujme, abychom poznali, kvůli komu nás stihlo toto veliké neštěstí.“ Losovali, a los padl na Jonáše. Odpověděl jim: „Vezměte mě a hoďte do moře, a moře se vám uklidní. Vím, že tato veliká bouře vás stihla kvůli mně.“ Vzali tedy Jonáše a hodili ho do moře. A moře přestalo běsnit.

11 A Hospodin poslal velikou rybu, aby Jonáše pohltila. V útrobách té ryby byl Jonáš tři dny a tři noci. Z útrob té ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu.

12 Potom přikázal Hospodin rybě, a ta vyvrhla Jonáše na pevninu. Hospodin oslovil Jonáše podruhé:„Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu.

13

14 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

15 1. Kdo byl Jonáš ? 2. Jaké slovo promluvil Hospodin k Jonášovi? 3. Kam se vydal Jonáš? 4. Co se mu cestou přihodilo? 5. Jak pomáhá Duch svatý?

16 1. Kdo byl Jonáš?

17 3. Kam se vydal Jonáš ?

18 4. Co se mu cestou přihodilo ?

19 5. Jak pomáhá Duch svatý ?

20 Římskokatolická farnost Hnojník květen 2015 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: www.deti-vira.czwww.deti-vira.cz, Autor: Jan Brázdil


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Byli Izraelité v babylonském zajetí stále? NE 2. Jaký byl perský král Kýros? DOBRÝ, CHOVAL PŘÍVĚTIVĚ, POMOHL IZRAELSKÉMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google