Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health,"— Transkript prezentace:

1 Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health, safety and economic well-being of consumers."

2 Ochrana spotřebitelů – J.F. Kennedy – 4 práva spotřebitelů (světový den spotřebitelských práv): – J.F. Kennedy – 4 práva spotřebitelů (světový den spotřebitelských práv): právo na informaci, právo na výběr, právo na bezpečnost a právo být vyslyšen EU: V dubnu 1975 schválila Rada První program politiky na ochranu a k informování spotřebitelů obsahující pět základních práv spotřebitelů: EU: V dubnu 1975 schválila Rada První program politiky na ochranu a k informování spotřebitelů obsahující pět základních práv spotřebitelů: a) právo na ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitele; a) právo na ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitele; b) právo na ochranu hospodářských zájmů spotřebitele; b) právo na ochranu hospodářských zájmů spotřebitele; c) právo na náhradu škody; c) právo na náhradu škody; d) právo na informace; d) právo na informace; e) právo na vytváření a zapojování se do práce spotřebitelských sdružení. e) právo na vytváření a zapojování se do práce spotřebitelských sdružení.

3 rezoluce Valného shromáždění OSN č. 39/248 z roku 1985, o ochraně spotřebitele. (a) Ochrana spotřebitelů před hazardem pro jejich zdraví a bezpečnost (b) Podpora a ochrana ekonomických zájmů spotřebitelů (c) Přístup spotřebitelů k adekvátním informacím a možnost výběru podle individuálních přání a potřeb. (d) Vzdělávání spotřebitelů včetně vzdělávání v otázkách životního prostředí a sociálních a ekonomických dopadů výběru spotřebitelů (e) Dosažitelnost účinných spotřebitelských náhrad. (f) Svoboda vytvářet spotřebitelské skupiny a jiné odpovídající skupiny nebo organizace a příležitost těchto organizací prezentovat svá stanoviska při ovlivňování rozhodovacích procesů. (g) Podpora udržitelných spotřebitelských modelů Anebo jednodušeji: 4 práva dle Kennedyho +: Právo na uspokojení základních potřeb Právo na náhradu Právo na vzdělání Právo na zdravé životní prostředí

4 Práva spotřebitelů V ČR: PRÁVO NA: ochranu zdraví a bezpečnost ochranu zdraví a bezpečnost ochranu ekonomických zájmů ochranu ekonomických zájmů odškodnění odškodnění informace a výchovu informace a výchovu zastoupení při řešení uplatňování nároků zastoupení při řešení uplatňování nároků sdružování k ochraně zájmů spotřebitelů sdružování k ochraně zájmů spotřebitelů odpovědnou volbu ve vztahu k životnímu prostředí a sociálním dopadům spotřeby. odpovědnou volbu ve vztahu k životnímu prostředí a sociálním dopadům spotřeby.

5 Česká republika Ochrana spotřebitelů - Ministerstvo průmyslu a obchodu Ochrana spotřebitelů - Ministerstvo průmyslu a obchodu Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2006 až 2010 (součást evropské Strategie ochrany spotřebitele) Koncepce spotřebitelské politiky na léta 2006 až 2010 (součást evropské Strategie ochrany spotřebitele) spotrebitelske-politiky-na-leta/ /38451/ spotrebitelske-politiky-na-leta/ /38451/ spotrebitelske-politiky-na-leta/ /38451/ spotrebitelske-politiky-na-leta/ /38451/ ČR a EU – práva spotřebitelů v EU – vzdělávací portál DOLCETA _ ČR a EU – práva spotřebitelů v EU – vzdělávací portál DOLCETA _ a Evropské spotřebitelské centrum spotrebitele/esc/ spotrebitele/esc/http://www.mpo.cz/cz/ochrana- spotrebitele/esc/

6 ČR - spotřebitelské organizace Sdružení obrany spotřebitelů Sdružení obrany spotřebitelů časopis Štít spotřebitele, Brno – Křenová ul. časopis Štít spotřebitele, Brno – Křenová ul. Spotřebitel.cz Spotřebitel.cz časopis DTest a Qmagazín časopis DTest a Qmagazín Sdružení českých spotřebitelů Sdružení českých spotřebitelů Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele STRÁNKY V REKONSTRUKCI STRÁNKY V REKONSTRUKCIhttp://www.food-consumer.cz Biospotřebitel Biospotřebitel Občanské poradny Občanské poradny Katalog občanské společnosti Katalog občanské společnosti Sdružení spotřebitelů elektřiny Sdružení spotřebitelů elektřiny KONTAKTY NA SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE V ČR – na MPO cca 10 v r

7 Svět a EU OSN (kromě FAO) - Department of Economic and Social Affairs OSN (kromě FAO) - Department of Economic and Social Affairs OECD – Committee on Consumer Policy OECD – Committee on Consumer Policy Směrnice o ochraně sp. e-komerci,podvodných a klamavých praktikách v přeshraničním obchodě, linky na členské země OECD a instituce v rámci ochr. Sp. European Commission - Health and Consumer Protection European Commission - Health and Consumer Protection DG SANCO 2 komisaři – zdraví a ochrana spotřebitele 10 hlavních zásad ochrany spotřebitele ANEC - European Organisation for Consumer Participation in Standardisation – nezisková organizace, nestátní ANEC - European Organisation for Consumer Participation in Standardisation – nezisková organizace, nestátní BEUC - European Consumers' Organisation BEUC - European Consumers' Organisation (Bureau Européen des Unions des Consommateurs) – 41 sp.org z 30 evrop. Zemí - za ČR SOS; „poradenství“ pro orgány EU; současné priority: (Bureau Européen des Unions des Consommateurs) – 41 sp.org z 30 evrop. Zemí - za ČR SOS; „poradenství“ pro orgány EU; současné priority: Chemikálie – REACH, digitální služby, výživa, finanční služby…) Chemikálie – REACH, digitální služby, výživa, finanční služby…)

8 Rakousko r – ochrana sp. – „státní záležitost“ Spolkové ministerstvo pro sociální záležitosti a ochranu spotřebitele Spolkové ministerstvo pro sociální záležitosti a ochranu spotřebitele Ochrana práv mužů, seniorů, tělesně postižených… koordinující orgán – ministerstva (např. Ministerstvo pro zdraví a ženy….) + SPOLKOVÉ ZEMĚ (včetně dozoru) – např.: (~ SZPI, OVZ,ČOI, VS) koordinující orgán – ministerstva (např. Ministerstvo pro zdraví a ženy….) + SPOLKOVÉ ZEMĚ (včetně dozoru) – např.: Soziales/Konsumentenschutz.html - (~ SZPI, OVZ,ČOI, VS) Soziales/Konsumentenschutz.html Zákon o bezpečnosti produktů Zákon o bezpečnosti produktů Provoz portálu „právo spotřebitelů: Provoz portálu „právo spotřebitelů: Komora zaměstnanců Komora zaměstnanců „Rada spotřebitelů“ na rakouském normalizačním institutu „Rada spotřebitelů“ na rakouském normalizačním institutu VEREINS FÜR KONSUMENTENINFORMATION (70% soukr. prs) VEREINS FÜR KONSUMENTENINFORMATION (70% soukr. prs) Spotřebitelský časopis Konsument Spotřebitelský časopis Konsument

9 Německo Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz politika ochrany spotřebitele Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz politika ochrany spotřebitele Zákon o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech Zákon o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) – r (SZPI + ČOI + SS + OZ +PÚ…) Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) – r (SZPI + ČOI + SS + OZ +PÚ…) Verbraucherzentrale Bundesverband - Verbraucherzentrale Bundesverband - zastřešující organizace 16 spolkových centrál, např. berlin.de/vz/html/index.php a 24 politicky orientovaných spotřebitelských svazů zastřešující organizace 16 spolkových centrál, např. berlin.de/vz/html/index.php a 24 politicky orientovaných spotřebitelských svazů berlin.de/vz/html/index.php berlin.de/vz/html/index.php Od r měřen Index ochrany spotřebitele – pořadí spolkových zemí (6 parciálních indexů – z dalších „podindexů“ – například kontrola potravin, projekty…) Od r měřen Index ochrany spotřebitele – pořadí spolkových zemí (6 parciálních indexů – z dalších „podindexů“ – například kontrola potravin, projekty…) Stiftung Warentest 1964 – Spolkový sněm, r abonentů, ztažených placených článků na internetu, 1981 testů produktů, 283 zaměstnanců Stiftung Warentest 1964 – Spolkový sněm, r abonentů, ztažených placených článků na internetu, 1981 testů produktů, 283 zaměstnanců Testy, analýzy, zprávy a informace, kalkulačka cen Testy, analýzy, zprávy a informace, kalkulačka cen

10 Polsko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - r – „antimonopolní úřad“ (MPO ČR) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - r – „antimonopolní úřad“ (MPO ČR)www.uokik.gov.pl prosazování státní politiky ochrany spotřebitele a „ochrany konkurence“ prosazování státní politiky ochrany spotřebitele a „ochrany konkurence“ Zákon o konkurenci a ochraně spotřebitele Zákon o konkurenci a ochraně spotřebitele spolupráce s municipálními a „okresními“ ombudsmeny (360) oblasti ochrany spotřebitele spolupráce s municipálními a „okresními“ ombudsmeny (360) oblasti ochrany spotřebitele + dozor – bezpečnost produktů, kvalita paliv, značky CE + dozor – bezpečnost produktů, kvalita paliv, značky CE Státní politika ochrany spotřebitele: Strategie ochrany spotřebitele( ) Státní politika ochrany spotřebitele: Strategie ochrany spotřebitele( ) Obchodní inspekce Obchodní inspekce Federace spotřebitelů Federace spotřebitelů Sdružení polských spotřebitelů Sdružení polských spotřebitelů

11 Slovensko Ministerstvo hospodárstva Ministerstvo hospodárstva Systém ochrany spotrebiteľa v SR uznesenie vlády SR č. 455/1993" a "Zásady spotrebiteľskej politiky SR – uznesenie vlády SR č. 116/1995" Systém ochrany spotrebiteľa v SR uznesenie vlády SR č. 455/1993" a "Zásady spotrebiteľskej politiky SR – uznesenie vlády SR č. 116/1995" Zákon o ochrane spotrebiteľa Zákon o ochrane spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia Slovenská obchodná inšpekcia Úrad verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva Štátna veterinárna a potravinová správa Štátna veterinárna a potravinová správa Politika kvality poľnohospodárských výrobkov a potravín – M podohospodárstva Politika kvality poľnohospodárských výrobkov a potravín – M podohospodárstva Spotrebiteľská informačná agentúra Spotrebiteľská informačná agentúra Asociácia spotrebiteľov Slovenska Asociácia spotrebiteľov Slovenska Slovenská asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenská asociácia spotrebiteľských subjektov

12 Velká Británie Ministersto obchodu a průmyslu - „Confident Consumers“ Ministersto obchodu a průmyslu - „Confident Consumers“ Spotřebitelská politika, obecné rady, odkazy na konkrétní organizace a instituce – OFT, Consumer Direct – on-linea telef. poradna, Community Legal Service Direct, Trading Standards Central Product Recalls – nebezpečné výrobky, Financial Service Authority,… Spotřebitelská politika, obecné rady, odkazy na konkrétní organizace a instituce – OFT, Consumer Direct – on-linea telef. poradna, Community Legal Service Direct, Trading Standards Central Product Recalls – nebezpečné výrobky, Financial Service Authority,… National Consumer Council - zřizovatel je DTI National Consumer Council - zřizovatel je DTI DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs FoodAware (~bezpecnostpotrain.cz) BBC Watchdog Which? - Expert advice from an independent source Which? - Expert advice from an independent source (kampaně –regulace: Real.Kanc., právní služby a poradenství,penze…spolupráce s BSI, ISO a tzv. Office of Fair Trading – podávání „super-complaints“ proti hráčům na trhu, kteří poškozují práva spotřebitelů a konkurenční boj několik druhů tématických časopisů, knižní publikace….) (kampaně –regulace: Real.Kanc., právní služby a poradenství,penze…spolupráce s BSI, ISO a tzv. Office of Fair Trading – podávání „super-complaints“ proti hráčům na trhu, kteří poškozují práva spotřebitelů a konkurenční boj několik druhů tématických časopisů, knižní publikace….) 7OO OOO abonentů, spolupráce na státní regulaci 7OO OOO abonentů, spolupráce na státní regulaci Island – 1953 – členové pouze jednotlivci Island – 1953 – členové pouze jednotlivci

13 Švédsko Švédská spotřebitelská agentura - Konsumentsverket (informace několika jazycích – AJ, FJ, FiJ, arabština a „bosenština“…, pro slepce) – státní organizace – dozor a poradenství (ne individuální – lokální veřejná správa) – státní spotřebitelská politika; spolupráce se Švédským úřadem pro potraviny a Národním výborem pro stížnosti spotřebitelů; návody a rady pro koupi produktů Švédská spotřebitelská agentura - Konsumentsverket (informace několika jazycích – AJ, FJ, FiJ, arabština a „bosenština“…, pro slepce) – státní organizace – dozor a poradenství (ne individuální – lokální veřejná správa) – státní spotřebitelská politika; spolupráce se Švédským úřadem pro potraviny a Národním výborem pro stížnosti spotřebitelů; návody a rady pro koupi produktůhttp://www.kov.se/ Švédský úřad pro „spotřebitelské pojištění“ Švédský úřad pro „spotřebitelské pojištění“ cle_id=54&avd=ART_CON&menu=ART_CON cle_id=54&avd=ART_CON&menu=ART_CON cle_id=54&avd=ART_CON&menu=ART_CON cle_id=54&avd=ART_CON&menu=ART_CON Švédský úřad pro rady spotřebitelům v otázkách elektřiny Švédský úřad pro rady spotřebitelům v otázkách elektřiny + úřad pro bankovní a finanční služby, + úřad pro telekomunikační a internetové služby + úřad pro bankovní a finanční služby, + úřad pro telekomunikační a internetové služby Sveriges Konsumentrad – nezávislá sp.org. Sveriges Konsumentrad – nezávislá sp.org. Švédská spotřebitelská koalice Švédská spotřebitelská koalice - zejména potraviny - zejména potraviny

14 USA a jiné…. USA Federal Trade Commission - consumer.gov USA Federal Trade Commission - consumer.govhttp://www.ftc.gov/ (informace – např. katastrofy, oheň, nebezpečí, děti – zdraví, bezpečnost…..) (informace – např. katastrofy, oheň, nebezpečí, děti – zdraví, bezpečnost…..) U.S.CPSC - U.S.Consumer Product Safety Commission (am. Kongres) – (ČOI – bezpečný výrobek) Hong Kong - Consumer Council (vládní organizace – dozor a poradenství- obchod služby + poskytovatelé hypoték a pronájmů nemovitostí) - „dozor“ na základě nařízení (např. o čísnké medicíně, o zástaárnách, o pyramidovém prodeji….) Hong Kong - Consumer Council (vládní organizace – dozor a poradenství- obchod služby + poskytovatelé hypoték a pronájmů nemovitostí) - „dozor“ na základě nařízení (např. o čísnké medicíně, o zástaárnách, o pyramidovém prodeji….) Nový Zéland Consumers Institute - nezisková nezávislá organizace – testování a „dozor“ nad dodržováním práva (např. oblast legislativy „Sousedstí a životní prostředí“ – práva psů, legislativa o plotech,legislativa o odtažení aut, prodej na odpočíadlech; Index práv dětí a mládeže od 7-20 let….) Nový Zéland Consumers Institute - nezisková nezávislá organizace – testování a „dozor“ nad dodržováním práva (např. oblast legislativy „Sousedstí a životní prostředí“ – práva psů, legislativa o plotech,legislativa o odtažení aut, prodej na odpočíadlech; Index práv dětí a mládeže od 7-20 let….)

15 CI - Consumers International 230 organizací z 113 zemí světa (ofic. zastoupení na 5 kontinentech) 230 organizací z 113 zemí světa (ofic. zastoupení na 5 kontinentech) Podpora vlád některých zemí, granty, projekty, fondy a členské příspěvky Podpora vlád některých zemí, granty, projekty, fondy a členské příspěvky Specificky zaměřené „roční“ kampaně –farmaceutika a káva (etický podnik?, etický konzumerizmus), GMO, práva spotřebitelů – 2006 – udržitelná energie Specificky zaměřené „roční“ kampaně –farmaceutika a káva (etický podnik?, etický konzumerizmus), GMO, práva spotřebitelů – 2006 – udržitelná energie Programy – budování kapacit,vzdělávání, normy, společenská zodpovědnost, právo, udržitelná spotřeba…. Programy – budování kapacit,vzdělávání, normy, společenská zodpovědnost, právo, udržitelná spotřeba…. Aktivity – Aktivity – Články – např. australská cena rodičů za otravující útočící reklamu f. McDonalds (hračka Happy Meal) Články – např. australská cena rodičů za otravující útočící reklamu f. McDonalds (hračka Happy Meal) Publikace Publikace Konference, kongresy Konference, kongresy Člen za ČR – Sdružení obrany spotřebitelů Člen za ČR – Sdružení obrany spotřebitelů


Stáhnout ppt "Ochrana spotřebitele ve světě + spotřebitelské organizace v ČR Ralph Nader : "the best way to ask society how the economy is doing is to measure the health,"

Podobné prezentace


Reklamy Google