Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

II. Dětská interní klinika, FDN JGM Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "II. Dětská interní klinika, FDN JGM Brno"— Transkript prezentace:

1 II. Dětská interní klinika, FDN JGM Brno
Novorozenecká sepse Diagnosa a terapie R.Sedlinský II. Dětská interní klinika, FDN JGM Brno

2 1. Definice Sepse je systemová zánětlivá odpověď organismu
na infekční podnět.

3 2. Klinické formy novorozenecké sepse
Early onset neonatal sepsis. Významná asociace s rizikovými faktory ze strany matky začátek do 72 hodin (v 1. týdnu věku) Late onset sepsis není asociace s rizikovými faktory matky začátek po 1. týdnu věku Nosocomial sepsis odlišné spektrum patogenů

4 3. Kdy myslet na sepsi? Rizikové faktory ze strany matky
předčasný odtok plodové vody (PROM) > 18hod suspektní amnionitis porod před 37. TG kolonisace matky streptokokem agalactiae (GBS)

5 4. Kdy myslet na sepsi? Příznaky kompatibilní se sepsí
letargie/dráždivost/křeče respirační distres/apnoické pausy zvracení/průjem/distense břicha icterus (30%) bledost/mramorování/refill > 3 s hypertermie/hypotermie hypotense hypoglykemie/hyperglykemie

6 5. Jak diagnostikovat sepsi?
Sepsis screen Leukocyty < 5000/mm3 nebo >30.000/mm3 I/T poměr >0,2 CRP > 10 mg/l mikrosedimentace > 15 mm/hod Kultivace hemokultura, moč, liquor Sepsis screen je hodnocen jako positivní jestliže jsou alespoň 2 hodnoty positivní.

7 6. Kdy provést lumbální punkci?
Je-li positivní sepsis screen a pacient je dráždivý, letargický nebo má křeče pacient má klinické známky sepse a není identifikován jiný fokus infekce pacient má známky sepse a V-P shunt

8 Kontraindikace lumbální punkce
Trombocytopenie DIC hemorrhagická diathesa těžký klinický stav respirační instabilita Pak je ovšem třeba brát infekci jako meningitis!

9 7. Další pomocná vyšetření
Kultivace gastrický aspirát aspirát z endotracheální kanyly výtěr z axilly nebo z ucha Latex aglutinace bakteriálních antigenů GBS

10 8. Jaké jiné nosologické jednotky přicházejí v úvahu?
Srdeční onemocnění duktus dependentní vady paroxysmální SVT myocarditis RDS Endokrinní/metabolické hypoglykemie laktátová acidosa organická acidemie defekty v urea cyklu CAH

11 Jaké jiné nosologické jednotky přicházejí v úvahu?
Gastrointestinální NEC volvulus toxické megacolon Methemglobinemie kongenitální získané Toxicita léků Nebakteriální infekce

12 Etiologie jednotlivých forem sepse

13 9. Terapie Antibiotika imunoglobuliny G(M)-CSF
kardiocirkulační podpora oxygenace, ventilace terapie DIC

14 Antibiotika Early onset Late onset Nosocomial Ampicilin + Gentamycin
případně + Claforan Late onset Claforan + Gentamycin Nosocomial Vancomycin + aminoglykosid dle spektra

15 Imunoglobuliny Intravenosně max. 750 mg/kg/dávku možno opakovat 3x
vhodné imunoglobuliny obohacené IgM hodnota 5S imunoglobulinů nejistá

16 G(M)-CSF Jedná se zatím o experimentální terapii neutropenie či agranulocytosy. Indikace zatím nejasné.

17 Kardiocirkulační podpora
Tekutiny (až 60 ml/kg/hodinu) presorické aminy inotropika Dobutamin Dopamin vasopressory Dopamin ve vyšších dávkách Adrenalin

18 Oxygenace, ventilace Udržovat dobrou oxygenaci (pO2 mezi 10 - 13 kPa)
Při sepsi je tzv flow dependentní stav dodávky kyslíku tkáním. norma Flow-dependent

19 Terapie DIC Trombocytární koncentrát čerstvě mražená plasma
Antithrombin III Heparin (?)


Stáhnout ppt "II. Dětská interní klinika, FDN JGM Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google