Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nezaměstnanost Ztráta zaměstnání jako sociální událost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nezaměstnanost Ztráta zaměstnání jako sociální událost."— Transkript prezentace:

1 1 Nezaměstnanost Ztráta zaměstnání jako sociální událost

2 2 DEFINICE Práce Účelná produkce předmětů a služeb, které mají hodnotu pro ostatní členy společnosti, pravidelné zajišťování statků a situací. Účelná produkce předmětů a služeb, které mají hodnotu pro ostatní členy společnosti, pravidelné zajišťování statků a situací. Činnost, sloužící k uspokojování potřeb a k obživě. Činnost, sloužící k uspokojování potřeb a k obživě. Společenská povaha práce - činnost vykonávaná s jinými a pro jiné. Společenská povaha práce - činnost vykonávaná s jinými a pro jiné. Dále jako činnost, která je jedincem jako práce vnímána. Dále jako činnost, která je jedincem jako práce vnímána. Práce jako nutná námaha X práce jako tvořivá činnost Práce jako nutná námaha X práce jako tvořivá činnost

3 3 Právo na práci Listina základních práv a svobod (Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. O vyhlášení LSPZ součástí ústavního pořádku) Listina základních práv a svobod (Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. O vyhlášení LSPZ součástí ústavního pořádku) Hlava 4. HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA Hlava 4. HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA článek 26 článek 26

4 4 Pokračování 1. Každý má právo na svobodnou volbu povolání přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost 1. Každý má právo na svobodnou volbu povolání přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací Občany, které toto právo nemohou bez své viny vykonávat stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. Podmínky stanoví zákon Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací Občany, které toto právo nemohou bez své viny vykonávat stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. Podmínky stanoví zákon Zákon může stanovit nezbytnou odchylnou úpravu pro cizince

5 5 Zaměstnání Placená práce, vykonávání určité profese, spojeno s dalšími atributy (pracovně právní vztahy, smluvní vztahy) Placená práce, vykonávání určité profese, spojeno s dalšími atributy (pracovně právní vztahy, smluvní vztahy) Ne každá práce je zaměstnání Ne každá práce je zaměstnání

6 6 Zaměstnanost Zaměstnanost – podíl produktivní pracovní síly na trhu práce. Zaměstnanost – podíl produktivní pracovní síly na trhu práce. Někteří lidé v produktivním věku nepracují. Někteří lidé v produktivním věku nepracují. studují studují jsou na rodičovské dovolené jsou na rodičovské dovolené jsou zdravotně postižení jsou zdravotně postižení jsou zajištěni jinými příjmy než placeným zaměstnáním. jsou zajištěni jinými příjmy než placeným zaměstnáním. Pracuje asi 60% práceschopného obyvatelstva. Rezerva pro růst ekonomiky Pracuje asi 60% práceschopného obyvatelstva. Rezerva pro růst ekonomiky

7 7 Nezaměstnanost Mezinárodní organizace práce ILO a také právní úpravy v České republice definují nezaměstnaného jako osobu, která je momentálně bez zaměstnání a která je: Mezinárodní organizace práce ILO a také právní úpravy v České republice definují nezaměstnaného jako osobu, která je momentálně bez zaměstnání a která je: schopná pracovat na základě své osobní situace, věku, zdravotního stavu, schopná pracovat na základě své osobní situace, věku, zdravotního stavu, projevuje vůli i ochotu pracovat, projevuje vůli i ochotu pracovat, aktivně hledá nové zaměstnání. aktivně hledá nové zaměstnání.

8 8 Typy a druhy nezaměstnanosti otevřená  skrytá nezaměstnanost otevřená  skrytá nezaměstnanost dobrovolná  nedobrovolná nezam. dobrovolná  nedobrovolná nezam. nepravá nezaměstnanost nepravá nezaměstnanost frikční nezaměstnanost (dobrovolná) frikční nezaměstnanost (dobrovolná) strukturální nezaměstnanost strukturální nezaměstnanost Nezaměstnanost technologická Nezaměstnanost technologická cyklická nezaměstnanost cyklická nezaměstnanost

9 9 Příčiny vzniku nezaměstnanosti. liberální nebo neoklasický přístup nepružnost nabídky na trhu práce vůči měnící se poptávce nepružnost mezd intervencionistický přístup (Keynes) nezaměstnanost spojená s nedostatečnou poptávkou a s technickým pokrokem.

10 10 Pokračování marxistický přístup marxistický přístup kapitalistický způsob výroby, nezaměstnanost je výrazem jeho neschopnosti vyhnout se ekonomickým krizím

11 11 Nezaměstnanost jako společenský problém makroekonomické ztráty plynoucí z vysoké nezaměstnanosti: V krátkodobé perspektivě jde především o okamžité ztráty přidané hodnoty a výroby. Při déle trvající vysoké úrovni nezaměstnanosti ekonomika (a celá společnost) přichází o budoucí produkci kvůli financování podpor v nezaměstnanosti a služeb s ní spojených.

12 12 Nezaměstnanost jako individuální zkušenost Ekonomická hodnota zaměstnání Ekonomická hodnota zaměstnání Zaměstnání jako společenská instituce Zaměstnání jako společenská instituce určení sociálního statusu a osobní identity určení sociálního statusu a osobní identity ( Marienthal – Jahoda, Lazarsfeld)

13 13 Způsoby měření nezaměstnanosti 1) výběrové soupisy (nebo šetření) pracovních sil. (Obecná míra nezaměstnanosti) 1) výběrové soupisy (nebo šetření) pracovních sil. (Obecná míra nezaměstnanosti) 2) na základě údajů úřadů práce o registrovaných nezaměstnaných (Regisrovaná míta nezam.) 2) na základě údajů úřadů práce o registrovaných nezaměstnaných (Regisrovaná míta nezam.)

14 14 Měření nezaměstnanosti v ČR Míra registrované nezaměstnanosti Míra registrované nezaměstnanosti evidovaní uchazeči o zaměstnání ---------------------------------------------- disponibilní pracovní síla disponibilní pracovní síla Výběrová šetření pracovních sil Výběrová šetření pracovních sil

15 15 Trh práce Lidská práce se chápe jako zboží i když svým charakterem není zbožím - to, s čím se obchoduje, je součástí lidské existence - dlouhodobá povaha vztahů na trhu práce - rozdíly mezi lidmi na jedné straně a pracemi na straně druhé. - segmentace trhu práce (primární a sekundární trh práce)

16 16 Specifika práce jako zboží mechanismus kolektivního vyjednávání mechanismus kolektivního vyjednávání trh práce je spíše typem administrovaného trhu a ne aukčním trhem trh práce je spíše typem administrovaného trhu a ne aukčním trhem

17 17 Současná situace na trhu práce přetrvávající vysoká míra nezaměstnanosti, přetrvávající vysoká míra nezaměstnanosti, nezaměstnanost je výrazně regionálně diferencovaná, nezaměstnanost je výrazně regionálně diferencovaná, rostoucí dlouhodobá nezaměstnanost rostoucí dlouhodobá nezaměstnanost vysoká nezaměstnanost mladých lidí vysoká nezaměstnanost mladých lidí nízká míra migrace pracovní síly mezi státy EU nízká míra migrace pracovní síly mezi státy EU

18 18 Současná situace na trhu práce Euroskleróza (Evropa) a Euroskleróza (Evropa) a “job miracle” (USA). “job miracle” (USA).

19 19 Nástroje ovlivňování trhu práce. Politika zaměstnanosti. 1. makroekonomická nebo hospodářská politika 2. politika trhu práce Pasivní a aktivní politika trhu práce V ČR – Zákon 435/2004 o zaměstnanosti

20 20 Podpora v nezaměstnanosti Nezaměstnanost - poslední typ společenského rizika, které bylo řešeno prostřednictvím soc. pojištění. Nezaměstnanost - poslední typ společenského rizika, které bylo řešeno prostřednictvím soc. pojištění. Ghentský systém podpory – odbory a stát (municipality) Dalším typem řešení – pojištění nebo státní podpora

21 21 Aktivní politika zaměstnanosti Skupiny ohrožené na trhu práce. Skupiny ohrožené na trhu práce. absolventi absolventi ženy po návratu z MD ženy po návratu z MD starší pracovníci starší pracovníci nízká kvalifikace nízká kvalifikace dlouhodobá nezaměstnanost dlouhodobá nezaměstnanost

22 22 Nástroje APZ Rekvalifikace Veřejně prospěšné práce Společensky účelná pracovní místa Chráněná pracoviště Pracovní rehabilitace


Stáhnout ppt "1 Nezaměstnanost Ztráta zaměstnání jako sociální událost."

Podobné prezentace


Reklamy Google