Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matoušovo evangelium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matoušovo evangelium."— Transkript prezentace:

1 Matoušovo evangelium

2 Porovnání evangelií Autor Adresáti Důraz Znázornění
Matouš židé vyučování Zaslíbený Mesiáš (Král) Marek římané zázraky Trpící služebník Hospodinův (Zachránce) Lukáš řekové/pohané podobenství Syn člověka bez hříchu (člověk) Jan všem/křesťané doktríny Dokonalý Syn Boží (Bůh)

3 Autor a datum vzniku Matouš 50. – 60 po. Kr. - „Boží dar“

4 Zajimavosti Matoušova evangelia
- Matouš ve své knize používá minimálně 58 citací ze SZ 60% knihy se skládá z citací Ježíše Obsahuje 42% informací, které v jiných evangeliích nenajdeme Nejlepší volba pro evangelizaci židů

5 Rozdělení Matoušova evangelia
1) Ježíšova osoba (1:1-4:11) 2) Ježíšův program (4:12 – 11:30 ) 3) Ježíšovo pronásledování (21:1 – 28:20 ) 4) Ježíšovo vítězství (21:1 – 28:20)

6 SZ proroctví naplněné v Matoušovi
-Narození z panny -Narození v Betlémě -Návštěva mudrců, kteří přišli uctívat židovského krále -útěk do Egypta -Herodův plán, jak zabít Mesiáše -Návrat do Nazareta -Služba Jana Křtitele (toho, který měl Mesiáše předcházet) -Ježíšův křest Janem Křtitelem -Ježíšovo pokušení v pustině - …

7 Témata, kterých se dotýkalo Ježíšovo vyučování
Spravedlnost Svatost Dokonalost Pravá zbožnost Poklady v nebi Správná cesta k Bohu

8 Definice tématu a cíle knihy
Matouš napsal své evangelium, aby ukázal, že Ježíš je Mesiáš-Král, který byl předpovězen ve SZ, ale byl odmítnut židy (svým lidem) a to přesto, že své Mesiášství prokázal svými slovy i činy.

9 Aplikační poselství Poselství o Mesiáši z Matoušova evangelia nemůžeme ignorovat! Musíme jej buď přijmout anebo odmítnout a potom nést věčné důsledky tohoto svého rozhodnutí.

10 Nejdůležitější učení k zapamatování:
1)Ježíš Kristus je SZ zaslíbený Mesiáš 2)Své Mesiášství potvrdil mnoha způsoby, když naplnil všechna SZ proroctví, jež se na něj vztahovala k prvnímu příchodu 3)Ježíš je příkladem člověka, jenž se líbí Bohu 4)Ježíšova hlavní služba spočívala v: -povolávání a výcviku učedníků -kázání evangelia -vyučování pravdě -uzdravování a naplňovaní potřeb lidí

11 Nejdůležitější učení k zapamatování:
5)Ježíš používal Písmo, aby se postavil satanovu pokušení 6) Poslušnost Božího slova dokazuje naši víru 7) Člověk může dojít spravedlnosti, kterou potřebuje k vstupu do Božího království, jen skrze Ježíše Krista 8) Pronásledování je znamením, které potvrzuje věřícího člověka 9) Věřící mají být ve světě jako sůl a světlo

12 Nejdůležitější učení k zapamatování:
10) Učení Ježíše je důležitější než učení lidí 11) Pro spasení je nezbytná taková víra, jakou mají děti 12) Bůh má moc nade vším, včetně smrti 13) Ježíš přišel, aby zemřel za hřích 14) Třetího dne byl Ježíš vzkříšen Boží mocí v těle 15) Po svém vzkříšení se zjevil mnoha lidem a povolal své následovníky k šíření evangelia všem lidem


Stáhnout ppt "Matoušovo evangelium."

Podobné prezentace


Reklamy Google