Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Inovace vzdělávacího procesu založeného na získávání kompetencí prostřednictvím výstupů z učení ve studijních oborech PODNIKÁNÍ 12. 2. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Inovace vzdělávacího procesu založeného na získávání kompetencí prostřednictvím výstupů z učení ve studijních oborech PODNIKÁNÍ 12. 2. 2010."— Transkript prezentace:

1 1 Inovace vzdělávacího procesu založeného na získávání kompetencí prostřednictvím výstupů z učení ve studijních oborech PODNIKÁNÍ 12. 2. 2010

2 2 CÍLE inovace studia na VŠP, a.s. „Vytvoření dynamického způsobu výuky, který respektuje společný základ ve všech realizovaných studijních oborech podnikání a současně pružně reaguje na měnící se situaci v podnikání i požadavky na trhu práce a v oblasti terciárního vzdělávání“.

3 3 Východiska pro inovaci bakalářského studia  Master Plan do roku 2013  Vývoj v oblasti terciární vzdělávání v ČR i Evropě  Platné akreditace všech oborů v rámci studijního programu Ekonomika a management  Zachování rozsahu prezenční výuky ve všech formách studia  Zachování minimální požadované studijní zátěže  Respektování společných všeobecných a odborných základů všech oborů ve vazbě na podnikání

4 4 Členění modulů (respektují Vyhlášku MŠMT č. 42/1999 Sb. § 2)  A - moduly nezbytné pro absolvování studijního programu Ekonomika a management tzv. moduly všeobecného zaměření  B – moduly studijních oboru tzv. moduly odborného zaměření  C – tzv. speciální moduly

5 5 Členění modulů v rámci oborů  Společné moduly  Oborové moduly  Speciální moduly

6 6 Rozdělení bakalářského studia do 3 částí:  1. ročník - M oduly všeobecného zaměření (společné)  2. ročník - Moduly odborného zaměření (společné a oborové)  3. ročník – Moduly speciální (společné a oborové)

7 7 Získávání kompetencí v rámci studia  Všeobecná způsobilost – 1. ročník  Odborná způsobilost – 2. ročník  Profesní zdatnost – 3. ročník

8 8 Východiska pro 2. ročník studia Dílčí role každého podnikatele, které v rámci podnikání vykonává bez ohledu na obor podnikání:  Vlastník  Podnikatel  Správce  Leader  Manažer  Výrobce  Prodejce Koncepčně vycházejí moduly všech oborů z těchto rolí společně, obsahově však již respektují konkrétní obor!

9 9 Východiska pro 3. ročník studia Student získal základní znalosti o jednotlivých dílčích rolích podnikatele bez ohledu na obor podnikání. Volba vlastní odborné a profesní přípravy v rámci 3. ročníku je založena aktivitách konkrétního studenta. Studium se zaměřuje na:  Profese orientované ekonomickým směrem  Vlastní podnikání  Přípravu na vstup na trh práce (podnikání)  Praktickou aplikaci znalostí a dovedností získaných studiem do praxe

10 10 Pedagog v inovovaném systému výuky  Změny v přístupu k výuce (co by měl student umět…, co budeme učit).  Změny ve způsobech výuky (jak se bude učit…)  Změny ve způsobech hodnocení (co, kdy a jak budeme hodnotit).  Změny v hodnocení pedagoga (za co a jak jsme hodnoceni).

11 11 Přínosy změny  Inovace reagující na trendy ve vzdělávání.  Spojení obsahu stávajících předmětů do obsahově ucelených a vnitřně propojených tematických celků.  Student lépe pochopí obsahové souvislosti a přesahy jednotlivých témat.  Student během studia skládá menší počet zápočtů a zkoušek.  Státní zkouška je rozložena do tří fází, což umožňuje rovnoměrné zatížení studenta během studia.  Na základě definování komplexního výstupu z učení lze stanovit jednoznačně studijní zátěž a tím i reálné kredity za ohodnocení modulu.  Nemění se rozsah prezenční výuky.  Tvorba individuálního know-how pedagoga.  Individuální hodnocení výkonnosti studenta.

12 12 Všeobecná způsobilost V 1. ročníku jsou zařazeny moduly všeobecného základu, které poskytují základní znalosti a dovednosti z oblasti komunikace, sociologie, psychologie, kvantitativních metod, ekonomie a zároveň profilují studenta k podnikavosti.

13 13 Modulární členění 1. ročníku 1Jazykové kompetence 2Kvantitativní kompetence 3Sociální kompetence 4Informační kompetence 5Ekonomie 6Podnikavost 7Ročníkový projekt I.

14 14 Odborná způsobilost Ve 2. ročníku jsou zařazeny moduly oborového základu, které poskytují základní znalosti a dovednosti z oblasti podnikání, dílčích rolí podnikatele a rozvíjejí u studentů podnikavost ve vazbě na podnikání.

15 15 Modulární členění 2. ročníku 1Podnikatel 2Vlastník 3Správce 4Manažer 5Lídr 6Výrobce 7Prodejce 8Ročníkový projekt II.

16 16 Profesní zdatnost Ve 3. ročníku jsou zařazeny moduly specializační, které profilují studenta profesně a připravují studenta na vstup na trh práce.

17 17 Modulární členění 3. ročníku 1Oborová specializace I 2Oborová specializace II 3Volitelná specializace 4Uplatnění na trhu práce 5Praxe 6Bakalářská práce

18 18 Naše zkušenosti  Stav implementace inovace studia  Identifikované problémy  Změny v organizaci studia  Změny v organizaci výuky  Změny v přístupu pedagogů  Změny v přístupu studentů ke studiu  Evaluace modulárního způsobu výuky


Stáhnout ppt "1 Inovace vzdělávacího procesu založeného na získávání kompetencí prostřednictvím výstupů z učení ve studijních oborech PODNIKÁNÍ 12. 2. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google