Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Bílý Workshop na konferenci Česká asociace systemických konstelací, 23. 5. 2015 Tyr a Fenrir.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Bílý Workshop na konferenci Česká asociace systemických konstelací, 23. 5. 2015 Tyr a Fenrir."— Transkript prezentace:

1 Jan Bílý Workshop na konferenci Česká asociace systemických konstelací, 23. 5. 2015 Tyr a Fenrir

2 Proč jsou mýty a mytologické vnímání důležité? Protože způsob, jakým vykládáme realitu, nejen že ovlivňuje náš obraz světa a tím i „pravdu“, kterou vyznáváme, ale zpětně i tento svět tvoří. Od dob Descarta jsme si amputovali jednu nohu – tu, která nás spojuje s tím, co je větší a mocnější než my. Ztratili jsem možnost transcenden- tálního přesahu vnímání – ztrácíme krom jiného víru, spiritualitu a tím i důvod morálního, na lidské hodnoty zaměřeného chování. Jednorožec

3 Proč jsou mýty a mytologické vnímání důležité? Speciálně pro muže jsou mýty důležité z mnoha důvodů*: - Smíření se s konečností jednoho individuálního života (lineární čas mužů) - Mužský mýtus otevírá srdce muže mimo-logické pravdivosti - Muži, sdílející mýtus, mají k sobě větší důvěru (např. smlouvy na čestné slovo) - Mýtus pomáhá v rozlišení „tří bohyň“ muže: Matky, Milenky/Ženy a Smrti - Otevírá muže pro poslání a dává muži smysl života - Nabízí vzory tam, kde otcové selhávají A v neposlední řadě: Učí muže a s nimi i naši mužsky orientovanou kulturu, že tato nemůže být nadřazena přírodě**. Protože člověk je součást přírody, je konstelačně řečeno „menší“. Tím je i jeho uměle vytvořená kultura menší než příroda a musí přírodu respektovat. * Viz můj článek „Deset důvodů“ na janbily.blogspot.com ** Viz články a knihy Josefa Šmajse

4 Prométheus a orel Co jsou hlavní rysy mužských mýtů? - Především iniciace do nové etapy růstu: - Zkouška (je způsobilý pro to nové?) - Oběť (čeho je schopen se vzdát?) - Nebezpečí (co riskuje?) - Bolest (co vydrží?) - Utrpení (je ve svém středu?) - Provinění (uzná chyby?) - Trest (je pokorný?) - Smrt (přestane se držet starého?) - Zmrtvýchvstání (což je brána do nového)

5 Co ukazují „globální“ konstelace na téma „muži“? - Nejistotu, „co mám dělat“ - Mlhu, ztrátu orientace - Obracení se na ženu s prosbou o návod, o radu, o návrh, co má muž vykonat -Obrat a katarzi přináší teprve bolest a smrt. - Muž musí být sám sebou, spočívat ve svém středu – pak teprve je pro ženu atraktivní. Loki a jeho žena Sigyn

6 Seminář „Mytologie muže“ který se konal 3. a 4. ledna 2015 Stavěli jsme konstelace: - Ikarus - Železný Jan - Théseus a Minotaurus - Ježíš - Milarepa - Achiles - Parsifal a svatý Grál - Bruncvík - Osiris - Svatý Václav Kristus

7 Seminář „Mytologie muže“: Téměř v každé konstelaci se ukázalo, jak se hrdinové nalézají v mlze a nejistotě. Jak tápou. Jak je jejich matky impregnují pocitem, že jsou vyvolení. Jak jim chybí otcové a namísto nich dosazují boha, „čisté“ učení a „pravou“ víru. Tím ovšem podepisovali svůj ortel smrti. Nejlépe to vyjádřila matka Achilla, mořská nymfa Thetis: „Pojď k nám, k nesmrtelným. Padneš-li před Trójou, budeš žít v mýtech navždy. Zvolíš-li obyčejný život, nikdo si na tebe za pár let už nevzpomene.“ Ale Achilles se nějako nemohl rozhodnout… Vypadalo to, že staré mýty již nefungují. Vypadalo to, že je nám už nikdo neumí vyprávět tak, jak bychom to potřebo- vali. Vypadalo to (s námi) docela zle… Kristus

8 Seminář „Mytologie muže“: „Zdá se, že onen tak často omílaný patriarchát posledních čtyř tisíc let byl možná skrytou nadvládou matek nad (pseudo)hrdinskými syny, jakousi pomstou Velké Matky za její vyloučení z (mužských) mysterií, za vykázání z veřejného prostranství ke krbu a hrncům. Možná že se tak matkám podařilo nastrčit za sebe syny, kteří pak zběsile a hluboko v nitru i zoufale máchali svým „všem-hlavy-dolů“ mečem. Což dělají dodnes, nejen na blízkém východě v tak zvaném Islámském státě, ale i z vrchních etáží mrakodrapů, z řídících center ole- jových, uhelných a atomových společností či s motorovou pilou v ruce kdesi v Amazonii.“ (Převzato z mého článku na blogu) Kristus

9 Jenže pak se ukázala naděje... Možná, že to všechno znamená, že mýty už nefungují na „kmenové“ úrovni. To znamená, že my už nepotřebujeme masové „hrdiny“, vzory, které nám předkládá náš kmen s tím, že toto je takto správně či špatně. Že proces individuace pokročil a my pomalu, jako celek, opouštíme kmenovou duši a dostáváme se, skrze oběti a bolest transformace, k naší esenci. Je to naděje na společnost, tvořenou nikoliv několika vyvolenými, ale masou jedineč- ných. Je to mýtus, který přechází z kme- nové úrovně na úroveň každého z nás. Každopádně se ukazuje, že ten pravý a jediný mýtus k vyprávění nezní „buď hrdinou“, ale „buď tím, kým jsi, normál- ním, úžasným, obyčejným, skvělým člově- kem, se všemi svými neduhy i duhou, jež tě spojuje, čas od času, s nebem“. Šaman z Gunderstrupského kotle

10 Možná, že svítá na lepší časy…. Příklady pochopené „nové“ mytologie.

11 A závěrečná „globální konstelace“? Ta byla stavěna na téma Prométheus, a ukázala nám všem ukázala, že ačkoliv je příroda zraněná a krvácí, tak pokud se k ní, muži i ženy, navrátíme, pokud pochopíme, že jsme její děti a nikoliv opatrovníci nebo dokonce její pěstouni, můžeme odčinit Prométheův vzdor i pýchu. V konstelaci se ukázaly především tři věci. Ta první byla zrada Prométhea vůči svému otci. Prométheus, ačkoliv z rodu Titánů, bojoval na straně Bohů vůči svému kmenu. A první „uvolňující věta“ zněla: „Táto, já tě zradil“. Tím se stal Prométheus o kousek menší, civilnější, a umožnil, že se Bozi smířili s Titány. Ta druhá, závažnější věc byla, když bezmezný, ale neartikulovaný hluboký smutek a vztek přírody byl uviděn a uznán námi lidmi, především muži. Ale byla to ta třetí věc, který nás všechny na- plnila nadějí. Byl to obraz muže a ženy, nebo lépe mužské části lidstva a ženské části, jež zůstávali celou dobu spolu, podporujíc se. Tak mohli přijít ruku v ruce k přírodě, poklek- nout před ní a stát se opět menšími, aniž by se stávali dětmi. Conjunctio, spojení mužského a ženského principu.

12 Takže kdo ví. Třeba je ten jediný mužský mýtus, který opravdu stojí za to … láska. Conjunctio, Rosarium Philosophorum

13 Každopádně… díky za pozvání na konferenci. Jan Bílý


Stáhnout ppt "Jan Bílý Workshop na konferenci Česká asociace systemických konstelací, 23. 5. 2015 Tyr a Fenrir."

Podobné prezentace


Reklamy Google