Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antibiotická terapie Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Infekční klinika 3.LF UK FN Na Bulovce, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antibiotická terapie Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Infekční klinika 3.LF UK FN Na Bulovce, Praha."— Transkript prezentace:

1 Antibiotická terapie Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Infekční klinika 3.LF UK FN Na Bulovce, Praha

2 Vážení kolegové, ještě než si tu prezentaci pustíte, chci vám zopakovat, že je určena jen vám (t.j. medikům 3. ročníku 3. LF UK) a nikomu dalšímu. Je to mimo jiné i z toho důvodu, že ke snímkům patří náležitý slovní komentář. Pro toho, kdo komentář neslyšel, mohou být samotné snímky nedostatečnou informací nebo mohou být i zavádějící. Proto si je po libosti předejte mezi sebou, ale prosím nevystavujte je na webu. Svou prezentaci vám dávám proto, abyste při přednášce nemuseli opisovat z tabule a mohli spíš věnovat svou pozornost souvislostem, na které se vás snažím upozornit. Jiří Beneš, 2011

3 Historie antibiotik 1910salvarsanP.Ehrlich, S.Hata 1932prontosilE.Domagk 1928/41penicilinA.Fleming, H.Florey,E.Chain 1944streptomycin.S.A.Waksman 1945cefalosporin CG.Brotzu 1947chloramfenikol.I.Ehrlich 1948chlortetracyklin.B.M.Buggar 1952erythromycin.J.M.Mc.Guire 1954spiramycin.S. Pinnert-Syndico 1955vancomycin.M.H.Cormick 1957kanamycin.H.Umezawa 1959rifamycin.P.Sensi chemoterapeutika vs. antibiotika

4 Historie antibiotik II 1960ampicilin 1960meticilin 1962cefalotin 1966doxycyklin 1968ko-trimoxazol 1981amoxicilin/klavulanát 1982ciprofloxacin 1990azitromycin 1991klaritromycin 2000linezolid setření rozdílů mezi chemoterapeutiky a antibiotiky

5 Antibiotika jsou zvláštní léky ! a) Všechny léky působí na organismus člověka, pouze ATB působí na mikroby (a lidský metabolismus míjí). b) Soustavné podávání ATB vede k rozvoji rezistence a postupné ztrátě účinku. c) Rozdíl v přístupu k indikaci léčby kritéria pro podávání běžných léků: benefit : risk (+ cost) kritéria pro podávání běžných léků: benefit : risk (+ cost) kritéria pro podávání ATB: nejen hledisko pacienta, kritéria pro podávání ATB: nejen hledisko pacienta, ale i hledisko populace ale i hledisko populace

6 Hrozby rezistence k ATB Adaptace mikroorganismů: generační čas běžných bakterií je 20-30 minut generační doba člověka je 20-30 let → za lidský život se vystřídá tolik generací bakterií, kolik jich bylo od australopitheka k dnešku! rezistence bakterií a hub rezistence bakterií a hub rezistence virů rezistence virů rezistence parazitů rezistence parazitů

7 Rozdělení antibiotik A) ATB inhibující syntézu buněčné stěny (peptidoglykanu) B) ATB inhibující metabolismus DNA C) ATB inhibující proteosyntézu D) ATB inhibující různé metabolické dráhy E) ATB poškozující buněčnou membránu

8 Rozdělení antibiotik A) ATB inhibující syntézu buněčné stěny (peptidoglykanu) beta-laktamypenicilinycefalosporinymonobaktamykarbapenemyglykopeptidy B) ATB inhibující metabolismus DNA C) ATB inhibující proteosyntézu D) ATB inhibující různé metabolické dráhy E) ATB poškozující buněčnou membránu

9 Beta-laktamy imipenem aztreonam peniciliny cefalosporiny

10 Penicilin terapeutická šíře: léčba angíny 1,5 mil.j./den erysipel 6-12 mil.j. endokarditida 12-30 mil.j. G+ koky: streptokoky, pneumokoky, enterokoky G+ tyčinky: B. anthracis, C. diphtheriae, L. monocytogenes G- koky: neisserie ostatní: anaerobi, spirochety razantní účinek žádné interakce netoxičnost

11 Penicilinová antibiotika Penicilin G razantní a netoxický, ale.. - - úzké spektrum - - poločas 30 min - - rozklad v žaludku prodloužený účinek: - prokainPNC - benzatinPNC orální formy: - penicilin V - penamecilin protistafylokokové peniciliny meticilin, nafcilin, oxacilin peniciliny s rozšíř. spektrem (E. coli, hemofily,..., enterokoky) ampicilin, amoxicilin protipseudomonádové peniciliny CARB, TIC, AZL, MEZ piperacilin

12 Mechanismy rezistence inaktivace antibiotika (obv. exoenzymy) inaktivace antibiotika (obv. exoenzymy)  rozštěpení molekuly  připojení vedlejšího řetězce zábrana vstupu ATB do buňky (G- bakterie) zábrana vstupu ATB do buňky (G- bakterie) změna cílového místa změna cílového místa náhradní metabolická dráha náhradní metabolická dráha eflux eflux několik mechanismů najednou několik mechanismů najednou

13 Inhibitory beta-laktamáz kys. klavulanová + AMO = Augmentin, Amoksiklav,.... sulbaktam + ampicilin = Unasyn (pouze i.v.) + cefoperazon = Sulperazon (pouze i.v.) + cefoperazon = Sulperazon (pouze i.v.) tazobaktam + piperacilin = Tazocin (pouze i.v.) sulbaktam kys. klavulanová

14 Cefalosporiny I. gen II. gen III. gen IV. gen streptokoky+++++++++++ stafylokoky+++++++++ G- tyče (E. coli) +++++++++ pseudomonády--některé++ anaeroby++++ Mění se nejen spektrum účinku, ale také odolnost vůči β-laktamázám a také farmakokinetika (lepší průnik do tkání, delší poločas)

15 Peniciliny a cefalosporiny PENs účinnější na G+, CEFs účinnější na G- CEFs I. gen ≈ PEN + OXA ranné infekce, profylaxe v chirurgii (i.v. i p.o.) CEFs II. gen ≈ aminoPEN + inhibitor β-laktamáz močové, břišní, respirační infekce (i.v. i p.o.) CEFs III. gen ≈ protipseudomonádové PENs G- sepse, meningitidy (na JIP, i.v.) CEFs IV. gen nozokomiální infekce/sepse (na JIP, i.v.)

16 Shrnutí: beta-laktamy Antibakteriální působení: baktericidní, rychlý efekt, není postATB efekt Farmakokinetika: krátká doba působení (t 1/2 0,5-2 hod) působí v krvi a dobře prokrvených tkáních, ne do buněk Toxicita a nežádoucí účinky: netoxická ATB, lze podávat dětem, gravidním alergie (PENs > CEFs) dysmikrobie (kandidózy, postATB kolitida) Indikace: Akutní infekce >> chronické infekce Těžké infekce, sepse >> lehké a povrchové infekce

17 Glykopeptidy vankomycin teikoplanin, daptomycin velká molekula nedovolí průnik do G- bakterií baktericidní vůči většině G+ bakterií nevstřebává se z GIT, průnik jen do krve a dobře prokrvených tkání (ne do buněk), vylučování jen močí nefrotoxicita, malá terapeutická šíře, měřit hladiny! Závěr: záložní ATB proti (multi)rezistentním G+ bakteriím vhodná k léčbě těžkých infekcí a sepsí

18 Rozdělení antibiotik A) ATB inhibující syntézu buněčné stěny (peptidoglykanu) beta-laktamyglykopeptidy B) ATB inhibující metabolismus DNA (fluoro)chinolonyrifampicin C) ATB inhibující proteosyntézu D) ATB inhibující různé metabolické dráhy E) ATB poškozující buněčnou membránu

19 Fluorochinolony I. gen.: slabší účinek; omezené spektrum (jen G-); omez. vstřebávání; účinná jen v moč. cestách NAL, OXO, PIP;;norfloxacin NAL, OXO, PIP;;norfloxacin II. gen.: fluorochinolony (FQ), systémová distribuce; širší spektrum (G-baktérie > stafylokoky, mykoplasmata, chlamydie, mykobakteria) ciprofloxacin, ofloxacin, PEF, LEVO ciprofloxacin, ofloxacin, PEF, LEVO III. gen.: výborné vstřebávání, poločas 6-20 hod; vysoké koncentrace v plicích; spektrum širší o pneumokoky (respirační FQ) moxifloxacin moxifloxacin IV. gen.: ještě širší spektrum, i proti anaerobům

20 Vlastnosti základních FQ široké spektrum (zvl. G- bakterie, intracelulární bakterie) baktericidní výhodná farmakokinetika dobré vstřebávání z GIT dobrý průnik do tkání i do buněk vylučování různými cestami nízká cena různé nežádoucí účinky GIT obtíže: nauzea, anorexie alergie, fotosenzibilizace CNS: závratě, úzkost, insomnie, halucinace, křeče tendinitidy, ruptury šlach prodloužení QT, torsade de pointes nelze dětem, gravidním a kojícím ženám !! interakce s jinými léky (P 450, CYPIA2) theofylin, warfarin, blokátory H 2,... relativně rychlý vznik rezistence

21 ATB rezistence (%) u invazivních izolátů E. coli v České republice v období 2000-2006 MUDr. H. Žemličková, Ph.D., NRL pro rezistenci k ATB, SZÚ, Praha

22 Indikace FQ břišní tyfus a mimostřevní formy salmonelózy břišní tyfus a mimostřevní formy salmonelózy zoonózy (tularémie, brucelóza apod.) zoonózy (tularémie, brucelóza apod.) prostatitida prostatitida akutní exacerbace chronické bronchitidy akutní exacerbace chronické bronchitidy infekce při cystické fibróze infekce při cystické fibróze běžné infekce močových cest běžné infekce močových cest gastroenteritidy, enterokolitidy gastroenteritidy, enterokolitidy infekce žlučových cest (+ profylaxe) infekce žlučových cest (+ profylaxe) uretritidy (STD) uretritidy (STD) nozokomiální infekce, sepse nozokomiální infekce, sepse

23 Rifampicin Široké spektrum, G+ i G- mikrobů, včetně intracelul. patogenů – ale vyčleněn pro terapii TBC (nelze volně předepsat) Snadný vznik rezistence, nedávat v monoterapii ! Pk: Vstřebávání z GIT jen nalačno, dobrá distribuce do tkání a do buněk, metabolizace v játrech (p450), vylučován i močí NÚ: hepatotoxicita, lékové interakce

24 Rozdělení antibiotik A) ATB inhibující syntézu buněčné stěny (peptidoglykanu) B) ATB inhibující metabolismus DNA C) ATB inhibující proteosyntézu makrolidy (+ azalidy + ketolidy) linkosamidytetracyklinychloramfenikoloxazolidinony + aminoglykosidy + aminoglykosidy D) ATB inhibující různé metabolické dráhy E) ATB poškozující buněčnou membránu

25 Makrolidy 14-uhlíkaté: erytromycin, klaritromycin roxitromycin 16-uhlíkaté: spiramycin azalidy (15 C): azitromycin ketolidy: telitromycin streptokoky, pneumokoky, branhamely, B. pertussis, legionely ústní anaerobi, aktinomycety mykoplasmata, chlamydie borrelie a další spirochety kampylobakter, helikobakter (+ mykobakteria)

26 Makrolidy 14-uhlíkaté: erytromycin, klaritromycin roxitromycin 16-uhlíkaté: spiramycin azalidy (15 C): azitromycin ketolidy: telitromycin statická ATB slabší účinek lékové interakce (p450) ERY: zvracení snadný vznik rezistence výborný průnik do tkání a do buněk koncentrace v leukocytech netoxičnost komfortní podávání

27 Makrolidy Použití: - lehčí infekce, infekce na sliznicích - u mladých osob s dobrou imunitou - infekce intracelulárními patogeny (respir. infekce, urogenit. infekce) Chyby: - použití u těžších infekcí (sepsí) - použití u osob se sníženou imunitou - soustavné podávání

28 Azitromycin

29 Vylučování na povrch sliznic několik týdnů... změny mikroflory, indukce rezistence

30 Linkosamidy linkomycin klindamycin Pk: vstřebávání z GIT, průnik do tkání i do buněk, metabolizace v játrech, vyluč. žlučí i močí Spektrum: pouze G+ mikrobi (zvl. streptokoky a MSSA) anaerobi protozoa (Toxoplasma, Plasmodium, Entamoeba) Toxicita 0, zato riziko post-antibiotické kolitidy

31 Linkosamidy linkomycin klindamycin Použití: infekce způsobené streptokoky, stafylokoky a anaeroby infekce lehčí až středně těžké – ne sepse dobrý průnik do tkání, koncentrace v leukocytech infekce v ústní dutině ranné infekce, infekce kůže a měkkých tkání infekce kostí a kloubů aspirační pneumonie + malárie, toxoplasmóza, amébóza

32 Tetracykliny 1. gen. tetracyklin, oxytetracyklin 2. gen. doxycyklin, minocyklin 3. gen. tigecyklin Pk: vstřebávání z GIT, průnik do tkání i do buněk, metabolizace v játrech, vyluč. žlučí i močí. Dlouhý poločas. Spektrum: původně velmi široké (G+, G-, anaerobi, intracelul. mikrobi) avšak bez pseudomonád, enterokoků, Bacteroides fragilis nyní četné rezistence

33 Tetracykliny 1. gen. tetracyklin, oxytetracyklin 2. gen. doxycyklin, minocyklin 3. gen. tigecyklin Indikace: infekce vyvolané mykoplasmaty, chlamydiemi, rickettsiemi - tzv. atypická pneumonie - uretritidy, prostatitidy zoonózy (lymeská borrelióza, tularémie, brucelóza,...) NÚ: GIT obtíže hepatopatie ukládání do kostí a zubů – nelze dětem a gravidním kandidové superinfekce

34 Aminoglykosidy streptomycin neomycin gentamicin, tobramycin,.. amikacin, isepamicin,.. Mechanismus působení: inhibice proteosyntézy poškození buněčné stěny G- i G+ mikrobů → synergie s beta-laktamy a glykopeptidy Spektrum: G- tyčinky (enterobakterie, pseudomonády,...) → cidní ! G+ koky: stafylokoky – přímý cidní efekt streptokoky a enterokoky – jen synergie AMG nepůsobí na anaeroby, intracelulární mikroby a opouzdřené kmeny bakterií

35 Aminoglykosidy streptomycinléčba TBC neomycinlokální použití (Framykoin) gentamicin, tobramycin,..sepse (komunitní) amikacin, isepamicin,..sepse (nozokomiální) Nežádoucí účinky: nefrotoxicita (kumulativní) ototoxicita (zvl. vysoké tóny) neurotoxicita (v kombinaci s myorelaxací) Zásady podávání: úzká terapeutická šíře, nutno měřit hladiny podávání once daily

36 Rozdělení antibiotik A) ATB inhibující syntézu buněčné stěny (peptidoglykanu) B) ATB inhibující metabolismus DNA C) ATB inhibující proteosyntézu D) ATB inhibující metabolické dráhy - inhibice syntézy kys. listové - sulfonamidy - trimetoprim - nespecifické inhibitory (redox reakce) - nitroimidazoly - nitrofurantoin E) ATB poškozující buněčnou membránu

37 Sulfonamidy a trimetoprim Inhibice syntézy kys. listové (→ thyminu) G+: pneumokoky, stafylokoky G-: E. coli a jiné enterobakterie + : Pneumocystis jiroveci sulfonamidy navíc: Toxoplasma gondii, Plasmodium spp. enterokoky: diskrepance in vitro vs. in vivo sulfametoxazol + trimetoprim = co-trimoxazol (5 : 1) Dobré vstřebávání, dobrá penetrace do tkání metabolizace v játrech → interakce, vyluč. zejm. močí

38 Co-trimoxazol infekce močových cest infekce močových cest průjmová onemocnění průjmová onemocnění tyfus, paratyfus tyfus, paratyfus lehčí pneumokokové a stafylokokové infekce lehčí pneumokokové a stafylokokové infekce pneumocystová pneumonie pneumocystová pneumonie (vč. profylaxe u HIV/AIDS) NÚ – zvl. sulfonamidy alergie, vč. Stevens-Johnson syndrom alergie, vč. Stevens-Johnson syndrom léková horečka léková horečka poškození krvetvorby poškození krvetvorby Interakce: warfarin, PAD, hydantoináty, salicyláty, indomethacin..

39 Rozdělení antibiotik A) ATB inhibující syntézu buněčné stěny (peptidoglykanu) B) ATB inhibující metabolismus DNA C) ATB inhibující proteosyntézu D) ATB inhibující metabolické dráhy - inhibice syntézy kys. listové - sulfonamidy - trimetoprim - nespecifické inhibitory (redox reakce) - nitroimidazoly - nitrofurantoin E) ATB poškozující buněčnou membránu

40 Nitroimidazoly metronidazol, ornidazol, tinidazol anaerobní bakterie vč. Bacteroides fragilis anaerobní bakterie vč. Bacteroides fragilis protozoa: Trichomonas, Entamoeba, Giardia protozoa: Trichomonas, Entamoeba, Giardia Výborné vstřebávání a průnik do tkání, metabol. v játrech Získané rezistence jsou vzácné !! anaerobní infekce zvl. v břišní oblasti anaerobní infekce zvl. v břišní oblasti postantibiotická kolitida (Clostridium difficile) postantibiotická kolitida (Clostridium difficile) protozoární infekce - viz výše protozoární infekce - viz výše NÚ: GIT nesnášenlivost, antabusový efekt, postiž. CNS

41 Nitrofurantoin „močové antiseptikum“ terapeut. koncentrace jen v moči velmi krátký poločas, metabol. v tkáních E. coli a další enterobakterie; + enterokoky infekce močových cest infekce močových cest profylaxe uroinfekcí profylaxe uroinfekcí lokálně: vaginální globule, pasty v dermatologii lokálně: vaginální globule, pasty v dermatologii NÚ: GIT nesnášenlivost, alergie i jiné Nevzniká rezistence!

42 Rozdělení antibiotik A) ATB inhibující syntézu buněčné stěny (peptidoglykanu) beta-laktamyglykopeptidy B) ATB inhibující metabolismus DNA (fluoro)chinolonyrifampicin C) ATB inhibující proteosyntézu D) ATB inhibující různé metabolické dráhy E) ATB poškozující buněčnou membránu

43 Rozdělení antibiotik A) ATB inhibující syntézu buněčné stěny (peptidoglykanu) beta-laktamyglykopeptidy B) ATB inhibující metabolismus DNA (fluoro)chinolonyrifampicin C) ATB inhibující proteosyntézu D) ATB inhibující různé metabolické dráhy E) ATB poškozující buněčnou membránu

44 Kolistin cidní vůči různým G- bakteriím, vč. pseudomonád ultimum refugium v léčbě multirezistentních kmenů nutné parenterální podávání nefrotoxicita, neurotoxicita lokální podávání patří mezi peptidová ATB

45 MUDr. Petr Potměšil, Ph.D. Vybraná témata o antibioticích/antivirotikách

46 Chloramfenikol bakteriostat. širokospektré ATB MÚ: inhibice proteosyntézy MÚ: inhibice proteosyntézy Ind.: při přecitlivělosti na ATB 1. volby Ind.: při přecitlivělosti na ATB 1. volby 1/ hemofilová meningitida, absces v CNS 2/ tyfus a paratyfus 3/ epiglotitis acuta KI: gravidita, alergie na CM, poruchy jater IT: inhibuje metabolismus PAD (tolbutamid) NÚ: aplazie kostní dřeně - anémie, může být fatální !!, „gray baby“ syndrom u novorozenců 46

47 Antibiotika užívaná pro eradikaci infekce Helicobacter pylori Amoxicilin Klarithromycin – kontraindikován se statiny, které snižují cholesterol (simvastatin atd.) nebo s antineoplastickými léky typu dasatinib, lapatinib (inhibitory tyrozinkináz) (azitromycin) Metronidazol Antibiotika se užívají společně s inhibitorem protonové pumpy = PPI (omeprazol, pantoprazol atd.) 1/ Amoxicilin + metronidazol + PPI 2/ Klaritromycin + PPI 47

48 Antibiotika užívaná pro terapii akné I. Topické užití 1/ Erytromycin nebo erytromycin v kombinaci se zinkem (Zineryt lot.) 2/ Klindamycin nebo klindamycin v kombinaci s benzoylperoxidem (Duac gel) 3/ Metronidazol - acne rosacea 4/ Chloramfenikol 5/ Acidum fusidicum (Fucidin krém) 48

49 Možná p.o. ATB při léčbě akné, pokud nutné... Perorální terapie A/ Tetracykliny 1/ Doxycyklin (některé formy akné) 2/ Tetracyklin B/ Makrolidy Azitromycin – méně efektivní než tetracykliny, ale může být lépe tolerován, doporučována pulzní terapie C/ Klindamycin49

50 Antibiotika pro terapii boreliózy (způsobené borrelia burgdorferi) Doxycyklin (tetracyklin) Cefuroxim-axetil (cefalosporin II. gen.) Azitromycin (makrolid) Ceftriaxon (Cef III.g.) 50

51 HIV Průběh infekce I. Akutní fáze (nespecifické příznaky připomínají těžší virové onemocnění nebo nejsou přítomny) II. Asymptomatická fáze III. Symptomatická fáze: propuknutí infekčních onemocnění, vznik nádorových chorob, projevy autoimunity IV. vlastní AIDS  Infekce způsobené oportunními mikroorganismy: kandidóza, pneumocystóza, mykobakteriózy, toxoplazmóza, kryptokokóza, virové infekce (CMV), infekce běžnými patogeny  Malignity (Kaposiho sarkom, lymfomy)  Postižení CNS Diagnóza Průkaz protilátek proti HIV (ELISA) Western blot; PCR

52 Farmakoterapie HIV infekce 52

53 Farmakoterapie HIV infekce (cART = HAART) A)Inhibice vstupu HIV 1/ maraviroc (Celsentri) - perorální antagonista CCR5 receptoru (chemokinový ko- receptor pro vstup HIV) - pacienti jsou podrobeni skríningu pro CCR5 genotyp před preskripcí 2/ enfuvirtid (Fuzeon) - inhibice HIV fúze - jen s.c. B) Inhibice HIV replikace 1/ inhibitory reverzní transkriptázy zidovudin, tenofovir, stavudine,zalcitabine, didanosine, nevirapine, efavirenz 2/ inhibitory of HIV integrázy. raltegravir 3/ HIV proteázové inhibitory ritonavir, nelfinavir, fosamprenavir, saquinavir, indinavir, lopinavir

54 Místa účinku antivirotik proti HIV a HCV

55 Chemokiny blokují vstup viru HIV do buněk vazbou na chemokinové ko-receptory ( Podle Horuk R.: Immunol. Today 1999;20:89-93)

56 Chemokinové receptory jako HIV-1 ko-receptory (jen pro ilustraci)

57 Acyklické nukleozid fosfonáty (ANP) (fosfonometoxyalkyl puriny/pyrimidiny) Schválené jsou: 1/ tenofovir (HIV, HBV), 2/ adefovir (HBV) a 3/ cidofovir (CMV). Nežádoucí úč.: Tenofovir – možnost renální toxic.

58 Tenofovoir a Adefovir: nízké riziko rezistence Tenofovir zvyšuje produkci cytokinu IL-10 a chemokinů MIP-1α, MCP-3, které potlačují replikaci HIV (IL-10) nebo vstup viru HIV do buňky (MIP-1, MCP-3), proto je pravděpodobně nízké riziko vzniku rezistence na tenofovir. Adefovir na hepatitis B Adefovir na hepatitis B Experiment. se po adefoviru zvyšuje produkce interferonů a aktivita NK buněk

59 Terapie chronické virové hepatitidy B/C Hepatitis B 1/ tenofovir nebo entekavir 1. linie pro dlouhodobu léčbu kvůli dobrému efektu a nízké rezistenci 2/ jiné léky: adefovir, lamivudine, telbivudine nebo pegylovaný interferon alfa, a další Hepatitis C 1/ standardní terapie je kombinací pegyl. interferon - alfa + ribavirin 2/ Nová léčiva boceprevir, telaprevir

60 Možná ATB pro vybrané nozokomiální infekce Rezistentní Staph. Aureus: Rezistentní Staph. Aureus: 1/ Vancomycin + rifampicin nebo gentamicin 1/ Vancomycin + rifampicin nebo gentamicin 2/ Teicoplanin 2/ Teicoplanin (pro Vanc. rezistentní (pro Vanc. rezistentní Staph. A.) Staph. A.) Pseudomonas aerug.: 1/ ticarcillin (co-ticarcillin není aktuálně registrován v ČR) 2/ ceftazidim + aminoglykosidy 3/ imipenem, meropenem

61 Systémová antimykotika: Systémová antimykotika Systémová antimykotika Amfotericin B: i.v. podání Amfotericin B: i.v. podání Nežád. Úč.: 1/ Provázející infúzi=horečka, zvracení 2/ Opožděné = možné poškození ledvin! Méně nežád. úč. při použití Amfotericinu B ve formě lipozomů !!! Sytémová antimykotika azolová a triazolová 1/ Itrakonazol 2/ Flukonazol 3/ Vorikonazol 4/ Posakonazol Systémové antimykotikum Caspofungin

62 Lokální antimykotika „Azoly“ „Azoly“ 1/ klotrimazol 2/ bifonazol 3/ ekonazol, oxikonazol Indikace: 1/ Kandidové vulvovaginitidy 2/ Doplněk perorální léčby onychomykózy (bifonazol) Terbinafin Pozor lze podávat i celkově Indikace: 1/ onychomykóza, 2/ mykotické infekce kůže (např. tzv. atletická noha)

63 Některé interakce nebo nežádoucí účinky vybraných antibiotik Ciprofloxacin nesmí být užit s agomelatinem (novější antidepresivum) Klaritromycin (např. pro respirační infekce) by neměl být užíván s buspironem (anxiolytikum) nebo by dávka buspironu měla být redukována Tetracykliny (např. Doxycyklin pro boreliózu) tvoří komplexy s Ca, Al, Fe a Mg kationty (užívat doxycyklin 2-3h před nebo 4-5h po užití doplňků stravy, mléčných produktů, antacid atd.) Makrolidy mohou způsobit poškození vestibulokochleárního nervu nebo jaterní poškození ve vyšším nebo dlouhodobém dávkování


Stáhnout ppt "Antibiotická terapie Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Infekční klinika 3.LF UK FN Na Bulovce, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google