Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. přednáška - ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU Top management se o logistiku většinou nezajímá, začíná si jí všímat v okamžiku, kdy nastávají problémy (vysoký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. přednáška - ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU Top management se o logistiku většinou nezajímá, začíná si jí všímat v okamžiku, kdy nastávají problémy (vysoký."— Transkript prezentace:

1 2. přednáška - ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU Top management se o logistiku většinou nezajímá, začíná si jí všímat v okamžiku, kdy nastávají problémy (vysoký stav zásob v podniku, dlouhé dodací termíny, nepravidelné dodávky) Top management se o logistiku většinou nezajímá, začíná si jí všímat v okamžiku, kdy nastávají problémy (vysoký stav zásob v podniku, dlouhé dodací termíny, nepravidelné dodávky)

2 Logistické problémy Logistický systém nebyl schopen položky produktů soustředit do jednoho nákupního centra Logistický systém nebyl schopen položky produktů soustředit do jednoho nákupního centra Logistický systém nezabezpečil dostatečně široký sortiment Logistický systém nezabezpečil dostatečně široký sortiment Je na výrobek dobrá komunikační politika (reklama), ale s řízením zásobování jsou problémy Je na výrobek dobrá komunikační politika (reklama), ale s řízením zásobování jsou problémy

3 Hlavní logistické činnosti Zákaznický servis (Customer Service) Zákaznický servis (Customer Service) Prognózování poptávky (Demand Forecasting Planning) Prognózování poptávky (Demand Forecasting Planning) Řízení stavu zásob (Inventory Management) Řízení stavu zásob (Inventory Management) Logistická komunikace (Logistical Communication) Logistická komunikace (Logistical Communication)

4 Hlavní logistické činnosti - pokračování Vyřizování objednávek (Order Processing) Vyřizování objednávek (Order Processing) Balení (Packing) Balení (Packing) Podpora servisu náhradní díly (Parts and Service Support) Podpora servisu náhradní díly (Parts and Service Support) Stanovení místa výroby a skladování (Plant and Warehouse Site Selection) Stanovení místa výroby a skladování (Plant and Warehouse Site Selection)

5 Důležité logistické termíny Business Logistics – podniková logistika Business Logistics – podniková logistika Channel Management – řízení distribučních kanálů Channel Management – řízení distribučních kanálů Distribution – distribuce Distribution – distribuce Industrial Logistics – průmyslová logistika Industrial Logistics – průmyslová logistika Logistical Management – logistické řízení Logistical Management – logistické řízení

6 Důležité logistické termíny - pokračování Materials Management – řízení materiálů Materials Management – řízení materiálů Physical Distribution – distribuce zboží (fyzická distribuce) Physical Distribution – distribuce zboží (fyzická distribuce) Quick Response System– systém rychlé odezvy ( reakce ) Quick Response System– systém rychlé odezvy ( reakce ) Supply Chain Management – řízení dodavatelských řetězců Supply Chain Management – řízení dodavatelských řetězců Supply Management – řízení zásobování Supply Management – řízení zásobování

7 Logistické řízení znamená proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a informací z místa vzniku do místa spotřeby s cílem uspokojit požadavky zákazníka proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a informací z místa vzniku do místa spotřeby s cílem uspokojit požadavky zákazníka

8 Vlastnosti logistického řízení tok materiálu ve výrobním sektoru a v sektoru služeb (státní správa, nemocnice, maloobchod, velkoobchod) tok materiálu ve výrobním sektoru a v sektoru služeb (státní správa, nemocnice, maloobchod, velkoobchod) uplatnění logistiky i v nevýrobní sféře uplatnění logistiky i v nevýrobní sféře dodavatelé poskytují suroviny (zásoby surovin, zásoby ve výrobě, zásoby hotových výrobků) dodavatelé poskytují suroviny (zásoby surovin, zásoby ve výrobě, zásoby hotových výrobků)

9 Vlastnosti logistického řízení - pokračování řídící činnosti (plánování, implementace, řízení) řídící činnosti (plánování, implementace, řízení) výstupy z logistického systému jsou konkurenční výhody výstupy z logistického systému jsou konkurenční výhody využití času a místa, efektivní zásobování, logistika je v podstatě kapitálem podniku využití času a místa, efektivní zásobování, logistika je v podstatě kapitálem podniku

10 Složky logistického řízení Logistické vstupy: přírodní zdroje, lidské zdroje, finanční a informační zdroje Logistické vstupy: přírodní zdroje, lidské zdroje, finanční a informační zdroje Logistické výstupy: využití místa a času, orientace na marketing, efektivní zásobování zákazníka, majetkové přínosy Logistické výstupy: využití místa a času, orientace na marketing, efektivní zásobování zákazníka, majetkové přínosy

11 Logistické řízení - pokračování Suroviny → Zásoby ve výrobě → Hotové výrobky Suroviny → Zásoby ve výrobě → Hotové výrobky Řídící činnosti: plánování, implementace procesů, vlastní řízení Řídící činnosti: plánování, implementace procesů, vlastní řízení

12 Logistické činnosti Zákaznický servis, prognóza poptávky, komunikace, řízení stavu zásob Zákaznický servis, prognóza poptávky, komunikace, řízení stavu zásob řízení pohybu materiálu, vyřizování objednávek, lokalizace závodu a skladu, balené zboží, recyklace = zpětná logistika, doprava, balení řízení pohybu materiálu, vyřizování objednávek, lokalizace závodu a skladu, balené zboží, recyklace = zpětná logistika, doprava, balení

13 Řízení materiálů Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob ve výrobě a hotových výrobků z místa vzniku do místa spotřeby. Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob ve výrobě a hotových výrobků z místa vzniku do místa spotřeby. Řízení materiálů zahrnuje správu surovin, součástek, vyrobených dílů, zásob ve výrobě a balících materiálů. Řízení materiálů zahrnuje správu surovin, součástek, vyrobených dílů, zásob ve výrobě a balících materiálů.

14 Řízení materiálů - pokračování Řízení materiálů se netýká konečných zákazníků, ale ovlivňuje úroveň zákaznického servisu (schopnost konkurence podniku) Řízení materiálů se netýká konečných zákazníků, ale ovlivňuje úroveň zákaznického servisu (schopnost konkurence podniku)

15 Řízení materiálů - pokračování Efektivní řízení toku materiálu je nezbytné pro výrobu produktů za požadovanou cenu! Efektivní řízení toku materiálu je nezbytné pro výrobu produktů za požadovanou cenu! Nedostatek materiálu vede ke zpomalení výroby, dokonce k jejím výpadkům, to může vyvolat vyčerpání zásob hotových výrobků Nedostatek materiálu vede ke zpomalení výroby, dokonce k jejím výpadkům, to může vyvolat vyčerpání zásob hotových výrobků

16 Oddělení nákupu musí zajistit Výběr a prověření dodavatele Výběr a prověření dodavatele Vypracování dodavatelsko- odběratelské smlouvy Vypracování dodavatelsko- odběratelské smlouvy Hledat stále výhodnějšího dodavatele Hledat stále výhodnějšího dodavatele Informovat o novinkách a inovacích v oblasti nákupu Informovat o novinkách a inovacích v oblasti nákupu

17 Oddělení zásobování (odlišné od oddělení nákupu) musí zajistit: Dodávku komponent pro výrobu s ohledem na minimalizaci nákladů Dodávku komponent pro výrobu s ohledem na minimalizaci nákladů Operativní řízení materiálového toku na vstupu do podniku Operativní řízení materiálového toku na vstupu do podniku

18 Logistika poskytují vstupy pro proces plánování a řízení výroby plán odbytu určuje množství a typ hotových výrobků plán odbytu určuje množství a typ hotových výrobků plán výroby – potřebu surovin, dílů, součástek a dalších subdodávek plán výroby – potřebu surovin, dílů, součástek a dalších subdodávek rozhodování v oblasti řízení výroby musí být sdílena jak výrobou, tak logistikou. rozhodování v oblasti řízení výroby musí být sdílena jak výrobou, tak logistikou.

19 Distribuce musí zajistit Vysokou úroveň služeb Vysokou úroveň služeb Vybudování sítě fyzické distribuce (mezičlánky, sklady a kapacity) Vybudování sítě fyzické distribuce (mezičlánky, sklady a kapacity) Vhodný podíl zásob skladovaných v jednotlivých skladech Vhodný podíl zásob skladovaných v jednotlivých skladech Možnosti přímého prodeje Možnosti přímého prodeje

20 Postavení vývoje z pohledu logistiky vývoj musí přihlížet k požadavkům zákazníků vývoj musí přihlížet k požadavkům zákazníků vývoj musí přihlížet také k nákladům v celém logistickém řetězci vývoj musí přihlížet také k nákladům v celém logistickém řetězci

21 Postavení marketingu usiluje o to, aby byl správný produkt za správnou cenu, podpořený správnou komunikací k dispozici na správném místě usiluje o to, aby byl správný produkt za správnou cenu, podpořený správnou komunikací k dispozici na správném místě marketingový mix- výrobek, cena, komunikace a distribuce marketingový mix- výrobek, cena, komunikace a distribuce správné místo – úloha logistiky ! správné místo – úloha logistiky !

22 Logistika - vlastnosti pohlíží se na ní jako na činnost obslužného charakteru pohlíží se na ní jako na činnost obslužného charakteru je však průřezovou činností mezi nákupním a odbytovým trhem je však průřezovou činností mezi nákupním a odbytovým trhem cílem logistiky je integrální řízení veškerého materiálového toku podnikem cílem logistiky je integrální řízení veškerého materiálového toku podnikem

23 Logistika - vlastnosti od dodavatelů k odběratelům včetně informačních toků od dodavatelů k odběratelům včetně informačních toků integrace je spojování podsystémů a dílčích procesů do celkového systému výrobního podniku integrace je spojování podsystémů a dílčích procesů do celkového systému výrobního podniku

24 Řízení (management) zahrnuje 1. analýzu 1. analýzu 2. návrh a realizaci systémů 2. návrh a realizaci systémů 3. plánování 3. plánování 4. řízení v užším slova smyslu znamená kontrolu a regulaci procesů 4. řízení v užším slova smyslu znamená kontrolu a regulaci procesů

25 Úloha řízení v oblasti materiálů určujícím faktorem není strana nabídky (výroba), ale strana poptávky (trh) určujícím faktorem není strana nabídky (výroba), ale strana poptávky (trh)

26 Pojetí v oblasti materiálů KritériumStaré pojetíNové pojetí 1. trh Trh prodávajícího, nízká konkurence, vývozní omezení Trh kupujícího, silná konkurence, globalizace trhu 2. výrobky Nízký sortiment, dlouhý životní cyklus, nízká úroveň technologie Široký sortiment, krátký životní cyklus, vysoká úroveň technologie 3. výroba Plné vyžení kapacit, dlouhé doby dodání, nízké náklady, výroba vlastními silami Plné vytížení kapacit, vysoká pružnost, malé výrobní série, krátká průběžná doba výroby, nízké náklady 4. úroveň servisu Vysoká úroveň servisu, vysoké stavy zásob, dlouhé doby přepravy, pomalý logistický proces Vysoká úroveň servisu, nízké stavy zásob, krátké doby přepravy, rychlý logistický proces 5. informační technologie Papírová administrativa, ruční zpracování dat Elektronické zpracování dat, elektronické vyřizování objednávek 6. podniková strategie Orientace na výrobuOrientace na trh, orientace na zákazníka

27 Nové trendy v řízení toku materiálu globální orientace globální orientace zkracování životního cyklu produktu vlivem inovací zkracování životního cyklu produktu vlivem inovací nižší stavy zásob nižší stavy zásob zaměření na trh zaměření na trh elektronické zpracování dat elektronické zpracování dat

28 Řízení materiálu zahrnuje předvídání požadavků materiálových předvídání požadavků materiálových zjišťování zdrojů zjišťování zdrojů dopravení a uložení materiálů do podniku dopravení a uložení materiálů do podniku monitorování stavu materiálu jako oběžného aktiva monitorování stavu materiálu jako oběžného aktiva

29 Funkce logistiků 1.zahrnují nákup 1.zahrnují nákup 2.kontrolu zásob surovin 2.kontrolu zásob surovin 3.přejímka a uskladnění materiálů 3.přejímka a uskladnění materiálů 4.výrobní plánování a doprava 4.výrobní plánování a doprava

30 Cíle v oblasti materiálů nízké náklady nízké náklady optimalizovat náklady na materiál, na kapitál a režijní náklady optimalizovat náklady na materiál, na kapitál a režijní náklady vysoká úroveň servisu vysoká úroveň servisu optimalizovat reakce na požadavky výroby a trhu optimalizovat reakce na požadavky výroby a trhu zajištění kvality zajištění kvality

31 Cíle v oblasti materiálů - pokračování udržování zvyšování kvality materiálů udržování zvyšování kvality materiálů nízká úroveň vázaného kapitálu nízká úroveň vázaného kapitálu optimalizovat objem vázaného kapitálu v zásobách optimalizovat objem vázaného kapitálu v zásobách podpora ostatních funkcí podpora ostatních funkcí poskytovat podporu útvaru prodeje a útvaru vývoje poskytovat podporu útvaru prodeje a útvaru vývoje

32 Cíle řízení materiálu jsou spojeny se základními cíli podniku dosažení přijatelné úrovně rentability dosažení přijatelné úrovně rentability udržení pozice v konkurenčním prostředí trhu udržení pozice v konkurenčním prostředí trhu nízké náklady nízké náklady vysoká úroveň servisu vysoká úroveň servisu

33 Cíle v oblasti materiálů - pokračování zajištění kvality zajištění kvality nízký vázaný kapitál nízký vázaný kapitál podpora ostatních funkčních útvarů podniku podpora ostatních funkčních útvarů podniku

34 Bod rozpojení v logistickém řetězci dotýkají se 2 okruhy a způsoby řízení procesů – okruh řízení objednávkou a okruh řízení predikcí dotýkají se 2 okruhy a způsoby řízení procesů – okruh řízení objednávkou a okruh řízení predikcí rozdělení na výrobu neutrální a specifické zakázky rozdělení na výrobu neutrální a specifické zakázky s jeho umístěním souvisí podnikatelská rizika s jeho umístěním souvisí podnikatelská rizika

35 Bod rozpojení v logistickém řetězci od bodu rozpojení až k zákazníkovi by neměly být žádné zásoby od bodu rozpojení až k zákazníkovi by neměly být žádné zásoby v místě bodu jsou umístěny hlavní pojistné zásoby v místě bodu jsou umístěny hlavní pojistné zásoby tento způsob řízení použila poprvé společnost Philips tento způsob řízení použila poprvé společnost Philips

36 Bod rozpojení v logistickém řetězci Bod rozpojení Základní logistická struktura 1 Rozpojení ve skladech distribuční sítě Výroba a expedice na sklad 2 Ve skladu hotových výrobků Výroba na sklad 3 Ve skladu montážních komponent Montáže na zakázku

37 Bod rozpojení v logistickém řetězci - pokračování Bod rozpojení Základní logistická struktura 4 Ve skladu surovin a nakupovaných dílů Výroba na zakázku 5 Mimo podnik Nákup a výroba na zakázku

38 Cílem je posunout bod co nejdále proti směru hmotného toku, co nejblíže k dodavatelům, aby rozhodující část řetězce byla řízena dle objednávek (dle přání zákazníka) posunout bod co nejdále proti směru hmotného toku, co nejblíže k dodavatelům, aby rozhodující část řetězce byla řízena dle objednávek (dle přání zákazníka)

39 Úzké místo v toku materiálu místo v logistickém řetězci, kterým je omezen celkový výkon tohoto řetězce. místo v logistickém řetězci, kterým je omezen celkový výkon tohoto řetězce. toto místo musí být maximálně využito toto místo musí být maximálně využito rozhodujícím způsobem ovlivňuje úroveň služeb zákazníků rozhodujícím způsobem ovlivňuje úroveň služeb zákazníků

40 Úzké místo v toku materiálu tomuto místu je třeba podřídit řízení celého systému tomuto místu je třeba podřídit řízení celého systému před tímto místem by měla být vytvořena zásoba nedokončené výroby pro zajištění nepřetržité činnosti tohoto místa před tímto místem by měla být vytvořena zásoba nedokončené výroby pro zajištění nepřetržité činnosti tohoto místa

41 Je patrné požadavky z výzkumů jsou porovnávány s nákupními kapacitními možnostmi. požadavky z výzkumů jsou porovnávány s nákupními kapacitními možnostmi. pokud kapacita úzkého místa vyhovuje požadavkům, úzké místo určuje průběh všech operací před ním. pokud kapacita úzkého místa vyhovuje požadavkům, úzké místo určuje průběh všech operací před ním. před úzkým místem je nutné vytvořit zásobu nedokončené výroby (tažný systém před úzkým místa, od úzkého místa tlačný systém). před úzkým místem je nutné vytvořit zásobu nedokončené výroby (tažný systém před úzkým místa, od úzkého místa tlačný systém).

42 Bod rozpojení a úzké místo články logistického řetězce ovlivňující úroveň služeb zákazníkům články logistického řetězce ovlivňující úroveň služeb zákazníkům oddělující části řetězce s odlišnými způsoby řízení materiálového toku oddělující části řetězce s odlišnými způsoby řízení materiálového toku v obou místech se tvoří zásoby rozpracované (nedokončené výroby) v obou místech se tvoří zásoby rozpracované (nedokončené výroby)

43 Klíčové otázky pro materiálové manažery Klíčové otázky pro materiálové manažery prostředky komunikace mezi funkcí řízení materiálů a výrobou prostředky komunikace mezi funkcí řízení materiálů a výrobou jak se dodavatelé podílejí na prognózování materiálu a řízení zásob jak se dodavatelé podílejí na prognózování materiálu a řízení zásob jaký typ vztahů máme s našimi dodavateli jaký typ vztahů máme s našimi dodavateli

44 Klíčové otázky pro materiálové manažery plánování výrobních dávek, jaké metody plánování výrobních dávek, jaké metody jak často se provádí a aktualizuje výrobní plánování jak často se provádí a aktualizuje výrobní plánování jaké mají strategie a postupy při řízení toku materiálů vliv na další úseky podniku jaké mají strategie a postupy při řízení toku materiálů vliv na další úseky podniku

45 Vybrané pojmy z řízení výroby Typ výroby: výroba kusová, sériová a hromadná (je funkcí vyráběného množství) Typ výroby: výroba kusová, sériová a hromadná (je funkcí vyráběného množství) Forma výroby:výroba fázová, skupinová a proudová (je funkcí vyráběného množství, prostoru a času) Forma výroby:výroba fázová, skupinová a proudová (je funkcí vyráběného množství, prostoru a času) Druh výroby: investiční a spotřební, např. strojírenská, elektrotechnická, stavební Druh výroby: investiční a spotřební, např. strojírenská, elektrotechnická, stavební Výrobní linky, montážní linky a jejich parametry řeší problematiku proudové výroby Výrobní linky, montážní linky a jejich parametry řeší problematiku proudové výroby

46 Typy výroby Kusová výroba – malý počet kusů a široký sortiment produktů Kusová výroba – malý počet kusů a široký sortiment produktů Sériová výroba – větší počet kusů, menší sortiment produktů Sériová výroba – větší počet kusů, menší sortiment produktů Hromadná výroba – dva druhy výrobků, úzký sortiment a velká množství jednotlivých vyráběných produktů Hromadná výroba – dva druhy výrobků, úzký sortiment a velká množství jednotlivých vyráběných produktů

47 Fázová výroba koresponduje s kusovou výrobou koresponduje s kusovou výrobou pracoviště jsou uspořádány dle technologické podobnosti pracoviště jsou uspořádány dle technologické podobnosti neopakovaná výroba, často se mění výrobní sortiment v malých dávkách neopakovaná výroba, často se mění výrobní sortiment v malých dávkách

48 Skupinová výroba Koresponduje s typem sériové výroby Koresponduje s typem sériové výroby Série uspořádány tak, aby prošly co nejrychleji jednotlivými pracovišti Série uspořádány tak, aby prošly co nejrychleji jednotlivými pracovišti Vytváříme skupiny výrobků s podobnými operacemi (společná zařízení) Vytváříme skupiny výrobků s podobnými operacemi (společná zařízení)

49 Hromadná výroba koresponduje s formou proudové výroby koresponduje s formou proudové výroby pracoviště uspořádány dle technologické posloupnosti pracoviště uspořádány dle technologické posloupnosti základem výrobní a montážní linky základem výrobní a montážní linky

50 Typová řada taková řada produktů, která vychází z podobného konstrukčního řešení a z hlediska hloubky výrobního sortimentu vytváří typy výrobků taková řada produktů, která vychází z podobného konstrukčního řešení a z hlediska hloubky výrobního sortimentu vytváří typy výrobků

51 Výrobková řada hloubka výrobního sortimentu: počet druhů výrobků ve výrobkové řada hloubka výrobního sortimentu: počet druhů výrobků ve výrobkové řada šířka výrobního sortimentu: počet výrobkových řad, které uspokojují podobnou potřebu zákazníka šířka výrobního sortimentu: počet výrobkových řad, které uspokojují podobnou potřebu zákazníka

52 Specializace výrobková: úzký sortiment, velká množství výrobků, součástí je i montáž a instalace výrobková: úzký sortiment, velká množství výrobků, součástí je i montáž a instalace technologická: malá část celé posloupnosti operací zaměřena na úzký počet operací v širokém výrobním sortimentu technologická: malá část celé posloupnosti operací zaměřena na úzký počet operací v širokém výrobním sortimentu

53 Proudová forma výroby ( nejvyšší forma výroby) Specializovaná výroba Specializovaná výroba Stabilita výroby – výroba dlouhodobějšího charakteru Stabilita výroby – výroba dlouhodobějšího charakteru

54 Proudová forma výroby Nutná úprava technologie (výrobní, montážní), pružné operace, operace rozděleny na krátké úseky z hlediska pracovišť Nutná úprava technologie (výrobní, montážní), pružné operace, operace rozděleny na krátké úseky z hlediska pracovišť Určení pracovních podmínek – určení režimu práce, stanovení rytmu výroby, prostorové řešení výrobního procesu Určení pracovních podmínek – určení režimu práce, stanovení rytmu výroby, prostorové řešení výrobního procesu

55 Linky výrobní výrobní montážní montážní

56 Linky Synchronně pracující (na jednotlivých pracovištích jsou stejné operační časy) Synchronně pracující (na jednotlivých pracovištích jsou stejné operační časy) Nesynchronně pracující (různé operační časy pracovišť, snaha provést synchronizaci, jsou-li linky nesynchronně pracující nedochází k plnému časovému využití pracovišť) Nesynchronně pracující (různé operační časy pracovišť, snaha provést synchronizaci, jsou-li linky nesynchronně pracující nedochází k plnému časovému využití pracovišť)

57 Linky - pokračování s pevným pracovištěm (stabilní pracoviště, mezi pracovišti se pohybuje rozpracovaný výrobek) s pevným pracovištěm (stabilní pracoviště, mezi pracovišti se pohybuje rozpracovaný výrobek) s pevným výrobkem (pracovní podmínky se přizpůsobují výrobku) s pevným výrobkem (pracovní podmínky se přizpůsobují výrobku) pracující za pohybu výrobku a prostředí (automobilový průmysl) pracující za pohybu výrobku a prostředí (automobilový průmysl)

58 Parametry linky Takt linky Takt linky Interval mezi odvedením dvou po sobě jdoucích výrobků Interval mezi odvedením dvou po sobě jdoucích výrobků

59 Rytmus linky Přechodný ukazatel pro přechodné období Přechodný ukazatel pro přechodné období Užití v době náběhu výroby Užití v době náběhu výroby

60 Využití času

61 Ustálený chod linky je od doby, kdy se první kus výrobku dostane na poslední pracoviště je od doby, kdy se první kus výrobku dostane na poslední pracoviště doba náběhu je zanedbatelná oproti době ustáleného chodu doba náběhu je zanedbatelná oproti době ustáleného chodu


Stáhnout ppt "2. přednáška - ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÉHO TOKU Top management se o logistiku většinou nezajímá, začíná si jí všímat v okamžiku, kdy nastávají problémy (vysoký."

Podobné prezentace


Reklamy Google