Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: duben 2013 Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Národní humanismus Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_13 Ověřen ve výuce dne: 5.2. 2014

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s podobou národního humanismu v Čechách, s jeho česky psanou formou. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o renesanci a humanismu. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Řehoř Hrubý z Jelení, Viktorin Kornel ze Všehrd, Jan Blahoslav, Bible kralická, Daniel Adam z Veleslavína, Václav Hájek z Libočan, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

4 Renesance a humanismus v Čechách III. národní humanismus (česky psaná forma)

5 zpočátku se tvorba v češtině omezovala na překlady z antické a světové humanistické literatury snaha dokázat, že čeština je schopna vyjádřit stejné myšlenky jako latina

6 Řehoř Hrubý z Jelení (asi 1460 – 1514) překladatel přítel Viktorina Kornela ze Všehrd díky němu byly přeloženy spisy některých italských humanistů, např. Chvála bláznovství Erasma Rotterdamského

7 Viktorin Kornel ze Všehrd (asi 1460 – 1520) obr. 1

8 Viktorin Kornel ze Všehrd právník, spisovatel, překladatel zformuloval program českého humanismu Předmluva – předmluva k překladu spisu Jana Zlatoústého: Knihy o napravení padlého. Stala se programem národního humanismu. Je zde vznesen požadavek, aby český vzdělanec nepsal své texty latinsky, ale česky. Kornel chválí český jazyk, ukazuje vyspělost starší české literatury.

9 Viktorin Kornel ze Všehrd O právech, súdiech i dskách země české knihy devatery (zkráceně Knihy devatery) - právnický spis, ohrazuje se proti výhodám šlechty na úkor měst.

10 Jan Blahoslav (1523 – 1571) obr. 2

11 Jan Blahoslav učitel, biskup jednoty bratrské Akta jednoty bratrské – soubor důležitých listin, dopisů, pamětí, zápisů z jednání Filipika proti misomusům – obhajoba důležitosti vzdělání pro každého člověka Gramatika česká překlad Nového zákona – životní dílo Jana Blahoslava

12 Bible kralická Obr.3

13 Bible kralická Brzy po smrti Jana Blahoslava přeložili bratrští teologové celou Bibli. V letech 1579 – 1594 bylo v Kralicích na Moravě vydáno 6 dílů tzv. Bible kralické Bible kralická se na dlouhou dobu stala vzorem spisovné češtiny.

14 Daniel Adam z Veleslavína (1546 – 1599) Obr. 4

15 Daniel Adam z Veleslavína Univerzitní profesor, překládal a vydával historická díla Psal české předmluvy, tím přispěl ke kodifikaci (uzákonění) češtiny V předmluvách obhajoval český jazyk a jeho právo na plnohodnotnou existenci Učenci národního obrození tuto dobu nazvali zlatým věkem české literatury, dobou Veleslavínovou. Kroniky dvě o založení země České – překlad latinské kroniky

16 Václav Hájek z Libočan (zemřel 1553) obr. 5

17 Václav Hájek z Libočan Zprvu byl kališníkem, později se přeorientoval na katolictví. Kronika česká – dějiny od praotce Čecha až po korunování Ferdinanda I. S historickými prameny nakládal velmi volně, příběhy v kronice jsou psány poutavě.

18 Další představitelé národního humanismu Mikuláš Dačický z Heslova Mikuláš Konáč z Hodiškova Šimon Lomnický z Budče

19 Cestopisná literatura Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - popraven jako jeden z 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze - Putování aneb Cesta z království Českého do Benátek…. odtud do země Svaté, země judské a dále do Egypta…

20 Kryštof Harant obr. 6 Chrám božího hrobu, obrázek z knihy „Putování….“ obr.7

21 Vědecká literatura Tadeáš Hájek z Hájku – lékař, matematik, astronom, přispěl k vytvoření české botanické terminologie Jan Jesenius – lékař, provedl v Praze první veřejnou pitvu, psal spisy z anatomie

22 Další literatura Historie o bratru Janu Palečkovi – příběhy šaška krále Jiřího z Poděbrad Knížky lidového čtení – drobné příběhy s funkcí zábavné prózy (O Faustovi, Jiřikovo vidění, Grizelda)

23 Kontrolní otázky 1.Který z českých humanistů překládal díla italských humanistů, např. Chválu bláznovství? 2.Jaký požadavek na české vzdělance byl vznesen v Předmluvě – předmluvě k dílu Knihy o napravení padlého? 3.Kdo je autorem Filipiky proti misomusům? 4.Jak se nazývá bratrský překlad Bible, který vznikl v 16. století na Moravě? 5.Jmenuj českého zástupce cestopisné literatury humanistického období a jeho dílo. 6.Co jsou to knížky lidového čtení?

24 Odpovědi 1.Řehoř Hrubý z Jelení 2.Požadavek, aby český vzdělanec psal své texty česky. 3.Jan Blahoslav 4.Bible kralická 5.Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: - Putování aneb Cesta z království Českého do Benátek…. odtud do země Svaté, země judské a dále do Egypta… 6.– drobné příběhy s funkcí zábavné prózy (O Faustovi, Jiřikovo vidění, Grizelda)

25 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viktorin_Kornel_ze_Vsehrd_1862.jpg?uselang=cs Obr. 2[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Blahoslav.JPG?uselang=cs Obr. 3[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bible_Kralicka.JPG?uselang=cs Obr. 4[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Daniel_Adam_z_Veleslav%C3%ADna.jpg Obr. 5[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav_Hajek_z_Libocan_1861.jpg Obr. 6[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krystof_Harant_z_Polzic_a_Bezdruzic.jpg?uselang=cs Obr. 7[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/6/5641061/slides/slide_25.jpg", "name": "Zdroje Obr. 1[cit. 2013-04-04].", "description": "Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viktorin_Kornel_ze_Vsehrd_1862.jpg uselang=cs Obr. 2[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Blahoslav.JPG uselang=cs Obr. 3[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bible_Kralicka.JPG uselang=cs Obr. 4[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Daniel_Adam_z_Veleslav%C3%ADna.jpg Obr. 5[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav_Hajek_z_Libocan_1861.jpg Obr. 6[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krystof_Harant_z_Polzic_a_Bezdruzic.jpg uselang=cs Obr. 7[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

26 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google