Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VEŘEJNÉ A SOCIÁLNÍ POLITIKY na FSV UK Praha Kristýna Čermáková a Pavel Mička.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VEŘEJNÉ A SOCIÁLNÍ POLITIKY na FSV UK Praha Kristýna Čermáková a Pavel Mička."— Transkript prezentace:

1 PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VEŘEJNÉ A SOCIÁLNÍ POLITIKY na FSV UK Praha Kristýna Čermáková a Pavel Mička

2 Cíle:  Analýza současného pracovního uplatnění absolventů  Sledovat profesní dráhu absolventů  Hodnocení studia na katedře VSP  Vytvoření ucelené databáze absolventů  Ověření platnosti a správnosti kontaktních údajů  Testování zájmu a ochoty absolventů

3 Dotazník distribuován celkem 183 absolventům dvěma způsoby:  Prostřednictvím České pošty jako součást dopisu,. Celkově bylo rozesláno 130 dopisů (reagovalo pouze 12 absolventů)  Prostřednictvím e-mailu, v případě e-mailů pochopitelně nebyl problém s rozesláním dotazníku na všechny zjištěné e-mailové adresy. Výzva o vyplnění byla rozeslána 151 osobám na 188 adres. (Specifickým případem e-mailového rozesílání dotazníku byla metoda sněhové koule) Tvorba databáze absolventů: Interní materiály katedry VSP. Seznamy, resp. přihlášky studentů na státní závěrečné zkoušky. Neoficiální mailové seznamy studnetů/absolventů

4 Celkem jsme získali názory od 52 absolventů oboru Veřejná a sociální politika promující nejčastěji v roce 2005 (celkem 14) Základní údaje

5 Politika, které se dotázaní absolventi v ě nují politikaPočet absolventůPodíl v % EU1428% Sociální1020% Bezpečnostní714% Vzdělávací612% Environmentální48% Zdravotní48% Bytová12% Dopravní12% Žádná politika918% Jiné1020%

6 Charakter práce dotázaných absolventů

7 Získání širokého přehledu a schopnosti pohybovat se v oblasti veřejných politik, Pohled na sociální problémy optikou různých disciplin, Kurz Analýza a tvorba politik a Metody tvorby politik a s tím související: podpora týmové práce, řešení problémů, které studenty zajímá, bezprostřední kontakt učitel-student, schopnost analyzovat problém a hledat řešení... Schopnost samostatné práce, vyhledávání informací, práce se získanými informacemi, samostatné uvažování a hledání souvislostí místo prostého memorování.... Jednotlivé přednášené předměty či specifické informace a znalosti Prezentace vlastních názorů a zjištění na veřejnosti, komunikační dovednosti, otevřené diskuse, práce s powerpointem, vyjádření názorů, představení projektů, výstupů apod. v zadaném čase... Příležitosti studovat v zahraniční, nabídky zajímavé praxe a zaměstnání Důraz na angličtinu, předměty v angličtině (např. ESP), anglické překlady, četba angl. literatury Volnost pro studenty zabývat se vybranou oblastí Jiné: navázaní přátelství, individuální a vysoce profesionální přístup ke studentům, personální obsazení katedry... Jaké byly největší přínosy studia?

8 Důraz na teorie a velké množství „úvodů do...“, přílišná akademická rovina, nedostatečná aplikace na současné problémy, mnoho faktických informací, které lze získat samostudiem, teorie na úkor praktických seminářů a cvičení Specifické předměty, např. bytová politika, bezpečnostní politika, European Social Policy, ekonomická sociologie,.... Bez námitek, resp. spokojenost se studiem Předmět „Konceptorská praxe ve veřejném sektoru“ Předměty „Kurz SPSS“ a „statistika“ Předmět „Sociologie sociálních hnutí“ Psaní zbytečně dlouhých prací + obsáhlé překlady, které nesloužili žádným účelům dlouhá a nárazová praxe Jiné: mnoho předmětů z různých politik, nepamatuji si, specifické politiky byly příliš často zmiňovány i v obecných kurzech, levicové vedení katedry, resp. ISS, předměty, kterým se nyní nevěnuji/nepotřebuji je.... Co bylo nadbytečné při studiu?

9 Chybějící konkrétní předměty či aspekty Studium přiblížit praxi, poznat jak fungují instituce veřejného sektoru, osvojit si praktické nástroje tvorby a realizace politiky Účast na konkrétních projektech, znalost psaní projektů atd. Větší důraz na jazyky, možnost/povinnost studovat druhý jazyk, přednášky v cizím jazyce atd. Bez připomínek Více se seznámit s metodami a metodologií Zaměření se soukromý sektor a uplatnění tržních principů, např. daně, fungování firem, více ekonomického pohledu Rétorika a prezentační schopnosti Problematika EU Bezpečnostní problematika Využívání informačních technologií, práce s informačními databázemi atd. Diskuse s odborníky v rámci studia, např. zvaní odborníků ze zahraničí Vetší specializace studentů v průběhu výuky na téma, které je zajímá Jiné Co postrádali při studiu?

10 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "PRŮZKUM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VEŘEJNÉ A SOCIÁLNÍ POLITIKY na FSV UK Praha Kristýna Čermáková a Pavel Mička."

Podobné prezentace


Reklamy Google