Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Perspektivy lékařských knihovníků v knihovnicko- informačních službách PhDr. Eva Lesenková Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Perspektivy lékařských knihovníků v knihovnicko- informačních službách PhDr. Eva Lesenková Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha."— Transkript prezentace:

1 Perspektivy lékařských knihovníků v knihovnicko- informačních službách PhDr. Eva Lesenková Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

2 Identifikace medicíny/sociologie medicíny člověk subjektem i objektem aplikace v praxi altruismus-lékařská profese je vedena motivací uspokojovat potřeby veřejnosti teoreticko- praktická disciplína(věda i umění) moderní medicína 20. století disciplina založena na důkazech

3 Lékařská péče v České republice …několik čísel * Počet obyvatel 10, 3 mil. Hustota obyvatel 131ob/km2 Hrubý domácí produkt 7, 41 % Počet zdravotnických zařízení 26 270 Počet lékařských pracovníků 39 784 Počet středních zdravotnických pracovníků 111 654 Výdaje na zdravotnictví rok 2001 4 mil. 534 eur *rok 2002

4 Zdravotní stav populace hodnotová orientace a zájmy o zdraví úroveň vědeckého poznání, zvláště v medicíně makroekonomické podmínky (HDP) demografická situace sociální poměry zdravotní situace organizace a funkce zdravotnické soustavy Zdroj: Drbal, C. Česká zdravotní politika a její východiska. 1.vyd. Praha : Galén, 2005.

5 KategoriePočet v ČR (2001) Počet na 1000 obv. lékaři, stomatologové, farmaceuti 41 9203,4 sestry110 0009,4 KategorieVzděláváníPočet absolventů v roce 2001 studenti sedmi lékařských fakult bakaláři magistři doktoři pregraduální1 400 Postgraduální vzdělávání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a nelékařských zdravotnických povolání KategoriePočet absolventů Kvalifikační atestace (r. 2001) lékaři1740 farmaceuti255 JOZP132 Kontinuální vzdělávání (r. 2001) lékaři 17 580 farmaceuti JOZP Celoživotní (r.2005) nelékaři27 968 Lidské zdroje ve zdravotnictví cílové skupiny Zdroj: Politika rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví, Sborník č. 9/2003, Praha : IZPE, 2003.

6 Vzdělávací procesy v medicíně Pregraduální ► ucelené, uzavřené student odpovídá na otázku: Jak ví? Studijní zdroje: učebnice, skripta, blended learning ´ Postgraduální specializační a kontinuální ► neukončené, otevřené student odpovídá na otázku: Jak umí? musí předvést znalosti, ale i dovednosti Studijní zdroje: e-learning, zdroje může filtrovat knihovník PubMedPubMed

7 Zdravotnická zařízení – zřizovatelé knihoven Fakultní nemocnice a lékařské fakulty Nemocnice (NsP, okresní a městské) Pracoviště vědecko-výzkumné základny Specializovaná pracoviště (NLK, IPVZ, NCONZO, SÚKL…) Střední zdravotnické školy, VOŠ SZÚ, síť hygienických zařízení Ostatní (lázně, OLÚ, ZSHMP, soukromá zařízení)

8 Terminologie Elektronická knihovna - integrace informačních systémů tradičních knihoven s elektronickými zdroji (Rowley,1998) ! Digitální knihovna / VB,USA - označení pro používání digitálních technologií pro získání,ukládání,ochranu a poskytování přístupu k informacím a materiálům původně publikovaných v digi formě nebo digitalizovaných z existujících výtisků aj. (Secker, J. 2004) Virtuální knihovna - přístup na principech virtuální reality (Saundres,1999) - distribuovaný systém virtuálně spojující mnoho knihoven (Broering,1995) Hybridní knihovna - přechod mezi knihovnou elektronickou a digitální (Rusbridge,1998, Oppenheim,1999) - spojení mezi tradičními informačními zdroji s e-zdroji (Rowley,1998)

9 „Googlovská generace“ paradox přístupu * 65% lékařů užívá web, 46% “nezkušení nováčci“ digitalizace knihoven volně přístupné publikování vyhledávače rozvoj nástrojů pro přizpůsobení systémů uživatelům(blogy,video) ►vliv na knihovny ◄Správná strategie informační gramotnosti, role knihovníka ve vzdělávacích technologiích ◄Tvorba oborových portálů s komerčními nástroji * Zdroj: Martin S. Younger physicians,specialists use Internet more.CMAJ.2004,170(12),s.1780

10 Nové paradigma lékařské péče - publikované medicínské důkazy Evidence Based Medicine Definice EBM EBM je svědomité, jednoznačné a uvážlivé použití nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé pacienty SACKETT, DL. aj. Evidence based medicine: what it is and what it isn´t. Brit. Med. J. 1996, Jan 13, vol. 312, 13 no. 7023, s. 71-72. Integrace nejlepšího důkazu výzkumnou činností s klinickou zkušeností a hodnotami pacienta SACKETT, DL. aj., 2000

11 Tři pilíře EBM Klinický scénář Vyhledávání relevantní literatury Shrnutí a vyhodnocení nalezených důkazů

12 Studies Synthesis Synopses Systems Computerized Decision support „Clinical evidence“ „Up To Date“ EBM abstracts Cochrane Original studies in Journals Haynes RB. “Of studies, syntheses, synopses, and systems: the “4S” evolution of services for finding current best evidence.” ACP Journal Club. 2001 Mar-Apr;134:A11-A13. “4 S” Approach Scope of Medical Information

13 Hierarchie důkazů – typy primárních studií Systematický přehled a metaanalýza Klinická kontrolovaná a randomizovaná studie Kohortová studie Studie případů a kontrol Průřezová studie Kauzistika

14 Kompetence k řešení problémů EBM 1.Formulace klinického problému 2.Schopnost účinně a efektivně vyhledat informační zdroje 3.Kritické zhodnocení nalezených důkazů 4.Rozhodování o postupu léčby: využití důkazů

15 Spolupráce knihovníka s lékařem 2. Schopnost účinně a efektivně vyhledat informační zdroje - akvizice a mapování zdrojů EBM - strategie vyhledávání (zdroje, tréninky, KW – medicínské + ekonomické) - přehled výsledků vyhledávání - vyhodnocení nalezených zdrojů EBM podle kvality - dokument delivery

16 Spolupráce knihovníka s lékařem 3. Syntéza nalezené literatury a kritické zhodnocení nalezených důkazů - vyhledání článků systematického přehledu (CASP)CASP ( systematický přehled sníží pravděpodobnost zkreslení informace) 4. Rozhodování o postupu léčby: využití důkazů zvyšování kvality života ekonomické aspekty „perceived safety – perceived health“/ pocit bezpečí (diagnnosticka medicína,pacientské informace) 2005

17

18 Bariery EBM přístup ke zdrojům dovednosti při vyhledávání sledování klinické otázky čas priorita klinické otázky osobní iniciativa dynamika týmu a kultury instituce technické bariéry Zdroj: Greene,M.-Ruff,T.: Why residents fail to answer their cliniccal questions? A qualitative study of barrriers to practicing EBM.Academic Medicine,vol.80,č.2 2005

19 Jak překonat bariéry přístupu k EBM a nalézt nejlepší důkazy? Spalte své tradiční učebnice Přijměte “4S” přístup k inf. zdrojům Zajistěte přístup k EB informačním službám. Investujte do EB časopisů a online služeb Je čas změnit způsob vyhledávání nejlepších důkazů?

20 Metodika podpory EBM procesu AIHA – doporučení x vybudujte trvalé kapacity pro zdokonalování kvality x integrace EBP do institucionálních procesů x poskytovat EBP trénink zaměstnancům x zapojte pacienty do rozhodování o péči x integrace EBP do vzdělávacích programů x propagujete EBP prostřednictvím zkušených odborníků x přeložte klíčové dokumenty do místního jazyka

21 „Googlovská generace“ googlujte si diagnózu a léčení x vzdělávání založené na důkazech ► vývoj směrem k lékařskému portálu Google Scholar- XI/2004- základní vyhledávání nebo doplněk/vyhledávání/zdarma/pro oblasti bez univerzitních přístupů indexuje více recenzovaných článků/ sémanticky zdokonalené vyhledávání/propojování s citačními odkazy(!) cross ref Zdroj:How Google is changing medicine: A medical portal is the logical next step.BMJ,2005.vol.331,s.1487-1488.

22 Přehled nejčastěji užívaných vyhledávačů, které přivedly návštěvníky na stránky časopisu BMJ (listopad 2005) Zdroj: How Google is changing medicine: A medical portal is the logical next step. BMJ, 2005, vol.331, s. 1448. ZdrojPočet uživatelů Google345 0756 Google Scholar105 185 Yahoo 57 967 PubMed (Medline) 14 522 PubMed Central 9 616 HighWire Portal 8 617 MSN 2 336

23 Google Scholar x databáze + beta verzeGS/jednoduchost,rychlost,šíře záběru,vysoký standard,indexace,brána k ověřeným i.,cross ref. 29 vydavatelů – Blackwell,Am.Ph.Soc……..,WoS, Scopus,PubMed -neprohledává :Elsevier,Karger,nezpracovanou šedou literaturu,má méně jedinečných citací ► GS/jednoduché vyhl.,propojování k bezplatným materiálům x PubMed/OVID-přehledy klinických pokusů,systematické přehledy Zlatý standard PubMed a OVID/složité vyhl.-filtry založené na důkazech Př.: common cold and vitamin C/ 1.místo nejstarší články,porovnání cross se stránkami vydavatelů – GS 83tis. citací,Blackwell 456 tis. citací Zdroj: Giustiny,D.,Barsky,E.:A look at Google Scholar,Pub Med,and Scirius:comaparison and recommendation.J.Can.Health Libraries Assoc.2005,vol.26,s.85-89.

24 Nástroj vyhledáváníUživateléPlný textVýhodyNevýhody Scirus www.scirus.com vědci a techničtí odborníci odkazy na vědecké časopisecké články, volné i placené výkonné vyhledávací rozhraní klade větší důraz na výzkum než na klinickou praxi OAlster www.oaister.umdl.umich.edu výzkumní pracovníci, vědci plné texty článků volně přístupných, obsahuje také ostatní digitální materiály, které jsou poskytovány zdarma(obrázky) dobré vyhledávací rozhraní, konkurent komerčních zdrojů klade větší důraz na výzkum než na klinickou praxi, medicína je zastoupena méně něž ostatní obory Googole Scholar www.scholar,google.com studenti, učitelé, výzkumní pracovníci odkazy na zdroje s plnými texty, z nichž mnohé nejsou volně přístupné rychlé prohledávání vědeckých serverů, některých soukromých nebo komerčních stále ve vývoji, pokrývá všechny obory, obtížná komplexní vyhledávání Googole www.google.com všichni uživatelé internetu zdarma, obzvláště orientovaný na pacienta a reklamu bezplatné, rychlé vyhledávání veřejně přístupných zdrojů kvalita měřená popularitou, mnoho nerecenzovaných informací, obtížné komplexní vyhledávání Yahoo www.search.yahoo.com všichni uživatelé internetu zdarma, obzvláště orientovaný na pacienta a reklamu vývoj kapacit a zvyšující se počet indexovaných serverů pro předstižení Googlu klasifikační relevance slabší než u Gogolu Porovnání vyhledávačů určených pro klinická témata

25 Nástroj vyhledáváníUživateléPlný textVýhodyNevýhody OVID www.ovid.com odborníci ve zdravotnictví, výzkumní pracovníci odkazy k plným textům výkonná rozhraní s MEDLINE, vysoce strukturovaná databáze, která indexuje klinické a výzkumné lékařské časopisy mapování literatury, nikoliv literatura samotná: kvantita výzkumu a ostatní lékařská a odborná literatura skrývají klinické informace PubMed www.pubmed.gov Odborníci ve zdravotnictví, výzkumní pracovníci Odkazy na plné texty, upozornění na placené či volně přístupné články Výkonná rozhraní s MEDLINE, vysoce strukturovaná databáze, která indexuje klinické a výzkumné lékařské časopisy Mapování literatury, nikoliv literatura samotná: kvantita výzkumu a ostatní lékařská a odborná literatura skrývají klinické informace TRIP (převod výsledků výzkumu do praxe) www.tripdatabase.org Lékaři, praktikanti, zdravotničtí administrátoři Směrnice, recenze a přehledy ve zdrojích EBM Nejlepší vyhledávače v EBM, nabízejí efektivně různé volby Obtížné komplexní vyhledávání (s výjimkou charakteristik klinických voleb pomocí PubMed) HighWire www.highwire.stanford.edu Vědečtí, techničtí a výzkumní pracovníci, vědci Články poskytované volně i placené Velký výběr časopiseckých titulů, včetně klíčových periodik, dobré vyhledávací rozhraní Šest měsíců až jeden rok jsou některé časopisy nepřístupné Porovnání vyhledávačů určených pro klinická témata

26 Perspektivy Knihovnicko-informační profese nové role Informační gramotnost IT gramotnost E-gramotnost(2002) Standardy informační gramotnosti (ACRL 2000,CAUL 2001) Knihovnické portály Mezioborové síťové brány (např.Google Scholar a Elsevier Scirius) OMNI Standardy metavyhledávání Standardy popisu i zdrojů Vzdělávací technologie Virtual learning environments VLE packages Self-paced tutorials Self testing Zdroj: SECKER, J. Electronic resources in the virtual learning environment. A guide for librarians. Oxford : Chandos Publishing, 2004.

27 Knihovnicko-informační profese Tradiční dovednostiVývojové trendy AkviziceMapování ověřených zdrojů Katalogizace, klasifikace, ukládáníTvorba metadat, digitální archivy OAI VyhledáváníNavigace k ověřeným zdrojům, vytváření oborových portálů (Dempsey, 2003), integrace digitálních knihoven a virtuálního učebního prostředí Zpřístupňování MMVS, DDS digi-knihovna digitalizační procesy/doručovací služby OCLC/řízení digitálních práv – Digital Rights Management Vzdělávání uživatelů, schopnost užívat knihovnu, studium uživatelského chování Informační gramotnost x informační technologie „paradox přístupu“ (Borah, 2004) Týmová práce, systémový knihovníkHybridní týmy, vytváření technologií s novými nástroji, knihovník-pedagog Nástroje AKS/online katalog-OPAC, systémy řízení knihovny Nástroje Nadstavby – samostatné nástroje pro linkování a digi správu dokumentů (13% na trhu AKS v r. 2004), NetMan, Link Search, Link Solver, OneLog Mobilní knihovna a (ubiquistická) všudy- přítomná (Obst, 2005), mobilizace informací, růst kvality péče o pacienty (menší medikační chyby)

28 Informační gramotnost Kritické myšlení, vědomí osobní a odborné etiky, hodnocení informací, definování informačních potřeb, organizování a efektivní využívání informací při řešení problémů, rozhodování a výzkumu. Zdroj: Bruce, Ch. The seven Faces of Information Literacy[online]. Aslib Press. c2001. [cit. 2003- 07-21]. Dostupný na WWW:http://www.caul.edu.au/caul-doc/InfoLitStandards2001.doc.http://www.caul.edu.au/caul-doc/InfoLitStandards2001.doc

29 Informační gramotnost Zahrnuje: Znalost oborových informačních zdrojů Schopnost tvorby efektivních vyhledávajících strategií Schopnost kritického hodnocení informačních zdrojů Schopnost používat informační zdroje vhodně a uvádět a tvořit odkazy Vědomí sporných otázek souvisejících s odchylkami a spolehlivostí informací a efektivnost při přenášení informací ostatním Zdroj: Weber, S; Johnston, B. Conceptions of information literacy… Journal of Information Science. 2000, roč. 26, č.6, s. 381-387.

30 Informační gramotnost ACRL 2000 Asssociation of College and Research Libraries. Information Literacy. Competency Standards for Higher Education. American Library Association

31 Knihovnické portály Výběr informačních zdrojů – jasná kritéria Popis inf.zdrojů/správa elektronické sbírky Tématická klasifikace Integrace s portály společností Smíšené modely Integrace terminologických služeb (řízené slovníky) Standardy metavyhledávání Standardy popisu/Dublin Core

32 Knihovnické portály Portál STM - průvodce informačními zdroji v oblasti STM (Science, Technology, Medicine - vědy, techniky a medicíny)Portál STM JIB – Jednotná informační brána, NKJIB MEDVIK PEC EZB Brána k informacím – UKBrána k informacím MedPort - IPVZ, zdroje pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictvíMedPort


Stáhnout ppt "Perspektivy lékařských knihovníků v knihovnicko- informačních službách PhDr. Eva Lesenková Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google