Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A T O P I E.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A T O P I E."— Transkript prezentace:

1 A T O P I E

2 ATOPIE porucha regulační funkce CD4+Th2 buněk
GENETICKÁ PREDISPOZICE K ALTERACI IMUNITNÍ ODPOVĚDI V IMUNOPATOLOGICKOU REAKCI 1.TYPU : „atopos“ – zvláštní, cizí porucha regulační funkce CD4+Th2 buněk (IL-4, 5, 6, 13) zvýšená tvorba IgE změněná prezentace Ag vyšší množství mastocytů vyšší koncentrace FcR1 na jejich povrchu snížená supresorická aktivita T buněk

3 GENETIKA ATOPIE Dědičně podmíněný sklon ke vzniku imunopatologické reakce 1. typu Nemusí se klinicky manifestovat Polygenní, autozomálně recesivní Chromozomy 3, 5, 6, 7, 11, 12, 20

4 Z HISTORIE ATOPIE Císař Augustus: sezonní rýma a stísněný dech
Augustův prasynovec Claudius: záchvaty rhinoconjunctivitidy Claudiův syn Britannicus: alergie na koňskou srst PRVNÍ POPIS RODINNÉHO VÝSKYTU ATOPIE (JULSKO-CLAUDIOVSKÁ DYNASTIE)

5 ATOPIE x ALERGIE abnormální schopnost dlouhodobé produkce IgE klinická
= abnormální imunologická reaktivita klinická manifestace atopie

6 VZTAH MEZI ATOPIÍ A ALERGICKÝMI CHOROBAMI

7 Manifestace alergie v rodině
Sourozenec atopik % Jeden z rodičů 40% Oba rodiče % Oba táž alergie %

8 ALERGIE „ALLY ERGEIA“ změněná schopnost reagovat 1885 von Pirquet
Starověk : Botallo –senná rýma, 1600 von Helmont – astma bronchiale 1911 Richet a Portier – anafylaktická reakce

9 Definice alergie Alergie je neadekvátní reakce organizmu na běžné antigenní podněty, provázená subjektivně nepříjemně vnímanými poruchami funkce některých orgánů. Objektivně nacházíme známky reverzibilního, někdy i irreverzibilního poškození tkáně.

10 Dělení alergií Podle imunopatologické reakce
Podle místa, kde reakce probíhá Podle příčinného alergenu

11 ALERGICKÁ REAKCE I.TYPU
alergen IgE Fc-  receptor degranulace histamin fosfolipáza A2 cyklooxygenáza lipoxygenáza leukotrieny prostaglandiny tromboxany kyselina arachidonová ŽÍRNÁ BUŇKA ALERGICKÁ REAKCE I.TYPU

12 ČASNÁ A POZDNÍ FÁZE ALERGICKÉ REAKCE-schematicky

13 REAKCE II. TYPU

14 REAKCE III. TYPU

15 REAKCE IV. TYPU

16 Dělení alergií podle místa postižení

17 Alergická rhinitis

18 Příznaky alergické rýmy
svědění kýchání serózní sekrece z nosu nosní obstrukce (otok nazální sliznice)

19 Klasifikace rýmy (ARIA)
Podle frekvence příznaků intermitentní (občasná) perzistující (trvalá) Podle intenzity a vlivu rýmy na kvalitu života mírná středně silná / silná Lockey RF. „ARIA“: Global guidelines and new forms of allergen immunotherapy J Allergy Clin Immunol. Oct. 108 (4):497-9,2001

20 Rozdělení rýmy (ARIA) intermitentní (sezónní) perzistentní (celoroční)
< 4 dny v týdnu nebo < 4 týdny ≥ 4 dny v týdnu nebo ≥ 4 týdny mírná středně těžká až těžká - normální spánek (1 nebo více než 1 z příznaků) - normální denní aktivita poruchy spánku - normální pracovní narušení denních aktivit -rušení v práci Lockey RF. „ARIA“: Global guidelines and new forms of allergen immunotherapy J Allergy Clin Immunol. Oct; 108 (4):497-9,2001

21 Alergická rýma 10 - 20 % dětí 30 % adolescentů a dospělých
přechod do závažnějších forem alergie společenský, ekonomický dopad přímé náklady: mld. Euro snížení pracovní výkonnosti: mld. Euro

22 Alergická rýma a astma nosní symptomy u 28 % - 78 % astmatiků
Astma nacházíme u 38% pacientů s alergickou rýmou Lawrence Du Buske: Rhinitis. Allergy: from Science to Clinical Practice EAACI Summer School Lithuania 2003

23 Alergická rinitida a incidence astmatu
léčba alergické rýmy snížení rizika vzniku astmatu o 1/3 - 1/2 ve srovnání s neléčenými pacienty Fuhlbrigge AL, Adams RJ: The effect of treatment of allergic rhinitis on asthma morbidity, including emergency department visits. Curr Opin Allergy Clin Immunol Feb;3(1): Review

24 ASTMA BRONCHIALE

25 ASTMA BRONCHIALE - (AB)
(definice) AB je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, v němž se účastní velké množství buněk a mediátorů. Důsledkem zánětu je hyperreaktivita průdušek, vedoucí k epizodám pískotů při dýchání, dušnosti a kašle.

26 Příčinou klinických projevů astmatu bývá proměnlivá obstrukce bronchů, která je reverzibilní spontánně, nebo po léčbě.

27 PREVALENCE JE CELKOVÝ POČET NEMOCNÝCH VE STUDOVANÉ POPULACI.
Nejvěrohodněji odráží skutečný výskyt nemoci INCIDENCE JE POČET NOVĚ VZNIKLÝCH ONEMOCNĚNÍ V URČITÉM ČASOVÉM OBDOBÍ

28 Prevalence AB v ČR : děti 5 – 10% dospělí 2 – 5% (Nový Zéland x Eskymáci) Incidence AB v ČR : 0.33% Nejvyšší u dětí do 5 let a u dospělých mezi 50. a 60.rokem

29 ASTMA je nemoc, která nastupuje z plného zdraví, je extrémě variabilní.
SPIROMETRIE před i po záchvatu dušnosti může být normální ZÁKLADNÍM ATRIBUTEM AB je zánět (edém, spasmus, dyskrinie) PROVOKACE infekce, alergeny, námaha, iritační látky, psychický stres!

30 Status astmaticus – astmatický stav
Těžký záchvat bronchiálního astmatu, který trvá 24 hodin a déle. Následkem je cyanóza a poruchy vědomí – známky respirační insuficience.

31 Tíže astmatu Pravidelná léčba Alternativní léčba intermitentní Lehké perzistující IKS do 500ųg Kromony, Antileukotrie Střed. těžké IKS ųg+ LABA IKS,antileukotrieny, theofyliny Těžké perzistující IKS +LABA+theof p.o.kortikoidy Steroid šetřící alternativy metotrexát

32 LÉČBA BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU
Léčba kauzální – zabránění vzniku a rozvoje zánětlivých změn Léčba symptomatická – úlevová, zklidnění akutních potíží

33 ASTMA A TĚHOTENSTVÍ Zabránit hypoxii plodu, je nebezpečnější než léky ASTMA A OPERACE Zajistit FEV1 80% (p.o.steroidy) ASTMA A SPORT (EIA-excercise induced astma) Zásadně se však sportu nevyhýbat Vrcholoví sportovci –SZLMD (seznam zakázaných sk.látek a metod dopingu)

34 ASTMA A GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX
2/3 pacientů s AB trpí GER Většinou nepůsobí jako základní spouštěč astmatu GER je příčinou AB (mikroaspirace, vagový esofagobronchiální reflex) ? AB je příčinou GER (léky, změny transdiafragmatických tlaků)

35 ATOPICKÁ DERMATITIS

36 ATOPICKÝ EKZÉM (1933) neurodermatitis (1891 )
Besnierovo prurigo (1903) Silně svědivé chronické zánětlivé onemocnění kůže Vzniká obvykle v prvních měsících života RA, vývoj, pokožka je nadměrně vysušená, snížený práh svědivosti, automomní nervová dysbalance

37 Prevalence a incidence atopického ekzému stoupá
Forma kojenecká Forma dětská Forma dospělá

38 URTIKÁRIE A ANGIOEDÉM Kožní onemocnění, vyskytující se v kterémkoli věku Vazodilatace a zvýšená propustnost cév v kůži a podkoží Základní eflorescencí je pomphus Výskyt bez predilekce Proměnlivost, prchavost, svědění

39 ANAFYLAXE Anafylaxe je charakterizována souborem náhle vzniklých závažných příznaků, které mohou pacienta ohrozit na životě. Postihují vždy více systémů. Jsou vyvolány účinkem biologicky aktivních mediátorů, uvolněných z tkáňových mastocytů a krevních bazofilů.

40 Nejčastěji postižené systémy
Kůže - pruritus, urtikárie, edém Dýchací systém – laryngo a bronchospazmus Kardiovaskulární systém – arytmie, hypotenze, šok, ischémie myokardu GIT –nauzea, křeče, průjmy Kontrakce dělohy

41 HISTORIE 1. popis 1911 –Richet a Portier
případy po heterologním zvířecím séru – tetanus, diftérie 50.let období anafylaxe po lécích – r.1949 PNC Potraviny Blanokřídlý hmyz Námahou vyvolaná anafylaxe Idiopatická anafylaxe

42 EPIDEMIOLOGIE Predispozice není zjevná (věk, pohlaví, rasa..)
Potravinová anafylaxe je častější u atopiků Léková, hmyzí, idiopatická – nikoli Mortalita je vyšší u pacientů s AB

43 LÉČBA ANAFYLAXE Léčba akutního stavu : adrenalin (epinefrin), ß-mimetika (salbutamol) antihistaminika,kortikosteroidy Další terapie a prevence : edukace, průkaz alergika, pohotovostní balíček, Anapen Imunoterapie alergenem : blanokřídlý hmyz

44 Dělení podle příčinného alergenu

45 ALERGEN - definice Alergen je substance, schopná navodit alergickou reakci Velmi široký pojem Kompletní alergeny – jsou biologicky účinné, vyvolávají tvorbu specifických protilátek IgE Nekompletní alergeny – biologicky účinné, pozitivní v kožním testu, ale neindukují syntézu specifických IgE Nerelevantní alergeny – negativní test, pozitivní IgE

46 Každá cizorodá bílkovina může být v podstatě alergenem.
Alergenicita není výhradní vlastností. O tom, zda se makromolekula alergenem stane rozhodují vlastnosti příjemce a zevního prostředí. Epitop Alergeny hlavní Alergeny vedlejší

47 BŘÍZA Bílkovinný extrakt břízy obsahuje asi 30 alergenů
Pouze u sedmi z nich byla prokázána tvorba specifických IgE Pouze na 1 z nich reaguje téměř 100% osob, alergických na břízu

48 Některé shodné epitopy se nacházejí na nepříbuzných, vzdálených molekulách

49 ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Zkřížená alergie JABLKO BŘÍZA

50 NEOČEKÁVANÉ ZKŘÍŽENÉ REAKCE
PANALERGENY Vývojově staré, „univerzální“ bílkoviny, které se objevily ve fylogenezi velice dávno, mohly přecházet v „zakonzervované“ formě do řady odlišných vývojových větví. NEOČEKÁVANÉ ZKŘÍŽENÉ REAKCE (latex a plísně)

51 Nejznámější panalergeny :
Profiliny (termolabilita) – pyly x potraviny Parvalbumin (velmi stabilní) – ryby x obojživelníci Tropomyozin (termostabilní) – bezobratlí Roztoči, švábi, korýši, měkýši, červi Velmi závažné reakce Alfa-livetin (termolabilní) – syndrom vejce, pták, peří

52 Děkuji za pozornost

53 Roztoči

54 Blanokřídlý hmyz

55 TRÁVA

56 REAKCE NA HMYZÍ BODNUTÍ


Stáhnout ppt "A T O P I E."

Podobné prezentace


Reklamy Google