Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči"— Transkript prezentace:

1 Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči
Marie Mikulová, Zdeňka Urešová Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Praha

2 Pražský závislostní korpus mluvené češtiny
= první korpus mluvené řeči, který bude obsahovat i syntakticko-sémantickou anotaci promluv (v českém i světovém měřítku) Pracoviště: ÚFAL MFF UK Granty: Centrum komputační lingvistiky LC 356 PIRE ME 383, GAČR 405/06/0589 EU FP6 Companions IST CMK2007

3 Syntakticky anotované korpusy mluvené řeči
Switchboard Corpus University of Pennsylvania, USA Childes Database Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA Corpus Gesproken Nederlands University of Leuven, University of Ghent, Belgie University of Utrecht, University of Nijmegen, Nizozemí Tübingen Treebank of Spoken German/English/Japanese Univerzita v Tübingen, Německo International Corpus of English University College London, Velká Británie Swedish Treebank Univerzity ve Växjö, Göteborgu, Stockholmu, Švédsko CMK2007

4 Účel korpusu Pražského závislostního korpusu mluvené češtiny
strojové učení za účelem plného porozumění mluvené řeči odpovídání na otázky, vyhledávání v mluvených projevech strojový překlad mluvené řeči lingvistický výzkum Naším cílem primárně není zachytit vlastní strukturu mluvené řeči! CMK2007

5 Pražský závislostní korpus 2.0
Východisko projektu = manuálně anotovaný korpus psaných textů na třech jazykových rovinách: morfologická rovina rovina povrchové syntaxe rovina hloubkové syntaxe (syntakticko-sémantická anotace) + neanotační rovina – „surový text“ Jednotlivé roviny jsou mezi sebou propojeny systémem odkazů z jednotky roviny vyšší na jednotky roviny nižší. CMK2007

6 Systém rovin v Pražském závislostním korpusu Východisko projektu
t-rovina hloubková syntax (závislostní strom) syntakticko-sémantické fce (př. místo, čas) valence a elipsy tzv. gramatémy koreference, aktuální členění a-rovina povrchová syntax (závislostní strom) syntaktické fce (př. příslovečné určení) m-rovina lema; morfologické kategorie w-rovina „surový text“; tokenizace CMK2007

7 Syntakticko-sémanticky anotovaný korpus mluvené řeči
Jak zachytit význam mluvených segmentů? problém segmentace mluvené řeči do vět způsob zachycení specifických jevů mluvené řeči ale kdyby náhodou tam byl nějakej ten ale mají tam zachariáš s tím radkem bejblem vole mají tam žlutý karty … aspoň desetník na kartu Tři možnosti, jak naložit se specifickými jevy mluvené řeči (J. B. Johannessenová, F. Jørgensen; 2005): zohlednit všechny jevy mluvené řeči zohlednit jen vybrané jevy mluvené řeči a ostatní ignorovat ignorovat všechny specifické jevy mluvené řeči standardizace mluvené řeči CMK2007

8 Standardizace mluvené řeči
= anotace, která se vypořádává se specifickými jevy mluvené řeči v doslovně přepsané mluvené řeči Celosvětově nový směr výzkumu: University of Pennsylvania: „dysfluency annotation“ {D Well } what do you think about the idea of, {F uh, } kids having to dopublic service work for a year? / Do you think it's a , -/ John Hopkins University, Baltimore You know what there was this other show where where was it like a it was it the Joe Millionaire → There was this other show Joe Millionaire CMK2007

9 Vymezení standardizovaného textu Základní principy
Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči v Pražském závislostním korpusu mluvené češtiny Osnova: Výchozí myšlenka Vymezení standardizovaného textu Základní principy Segmentace mluvené řeči do vět Úpravy segmentů mluvené řeči CMK2007

10 (syntakticko-sémantický zápis)
Výchozí myšlenka rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči hledat.PRED #PersPron.ACT ubožáček.PAT nějaký.RSTR Význam (syntakticko-sémantický zápis) pravidla pro psaný text pravidla pro mluvenou řeč psaný text mluvená řeč Hledali nějakého ubožáčka. no hledali nějakýho ubožáčka že jo CMK2007

11 Standardizovaný text Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči
Vstup anotace: „doslovná“ transkripce Výstup anotace: standardizovaný text: neobsahuje neřečové události, všechny specifické jevy mluvené řeči jsou odstraněny, proud mluvené řeči je rozčleněn do vět, celkově srozumitelný a dobře se čte, věty mají gramatický slovosled a běžnou českou syntax, použity jsou jen spisovné tvary slov, dodržuje pravidla českého pravopisu. CMK2007

12 Základní principy rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči
Princip zachování významu: Významy (obsahy) sdělované mluvenou řečí a významy (obsahy) obsažené ve standardizovaném textu jsou tytéž. Princip minimálního počtu úprav: Provádí se jen tolik modifikací, kolik jich segmenty mluvené řeči nutně vyžadují, aby bylo dosaženo standardizovaného textu. CMK2007

13 Princip nejdelší možné klauze:
Segmentace mluvené řeči do vět Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči Princip nejdelší možné klauze: Klauze zahrnuje co nejvíce potenciálních větných členů za podmínky, že výsledná věta je ještě utvořena jak syntakticky, tak sémanticky správně. <silence><inhale> někteří lidé mě <noise> utkvěli <inhale> velmi v paměti <silence> z toho koncentračního tábora <silence> ➜ Někteří lidé z koncentračního tábora mně velmi utkvěli v paměti. CMK2007

14 Úpravy segmentů mluvené řeči Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči
Dva základní typy úprav: ortografické modifikace: pravidelné úpravy vstupní transkripce vyplývající ze základních požadavků na standardizovaný text vlastní modifikace: podstatný zásah do podoby vstupního textu: mazání vkládání substituce změny ve slovosledu CMK2007

15 Odstranění neřečových událostí:
Ortografické modifikace Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči Odstranění neřečových událostí: <mouth> <inhale> tak možná že bych ještě něco řek <breath> <uh> <silence> ➜ Tak možná, že bych ještě něco řekl. Pravopisné úpravy: vložení interpunkce velká/malá písmena on řekl byl sem tam ale nikdo mu nevěřil ➜ On řekl: „Byl jsem tam,“ ale nikdo mu nevěřil. CMK2007

16 Vlastní modifikace: mazání
Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči Odstranění obsahově nerelevantních slovních jednotek: výplňková slova a fráze (no tam jsme byli dva roky) nadbytečná deiktická slova (jel sem do té prahy) nadbytečné konektory (a tam to trvalo dva roky) nadbytečná a nesprávně užitá gramatická slova (pak byl přišel) restarty (a to byli většinou to byl většinou personál) opakující se úseky textu (my sme tam dostávali v bratislavě podporu že jo asi deset korun denně sme dostávali že ) CMK2007

17 Vlastní modifikace: vkládání
Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči Vložení jednotek nezbytných pro vytvoření gramaticky i lexikálně správné věty: chybějící gramatická slova nevyjádřená plnovýznamová slova <silence> <inhale> revolverem mu takle začali před nos <inhale> a chtěli abych to odvolal <cough> jo <silence> ➜ Revolverem mu takhle začali dělat před nosem a chtěli, abych to odvolal. CMK2007

18 Vlastní modifikace: substituce
Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči Změny forem a lemat: změna nespisovně utvořených tvarů slov změna nesprávně utvořených tvarů slov náhrada slova zvoleného nesprávně z hlediska vyjadřovaného významu architekt zelenka má velikou zálohu o tuto činnost ➜ Architekt Zelenka má velikou zásluhu na této činnosti. CMK2007

19 Vlastní modifikace: úpravy slovosledu
Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči Rekonstruované věty mají gramatický slovosled, který nenarušuje plynulost textu. prosté měření terénu sme dělali ➜ Dělali jsme prosté měření terénu. sem jel s ním do zvolena ➜ Jel jsem s ním do Zvolena. CMK2007

20 Systém rovin v Pražském závislostním korpusu mluvené češtiny
Analogická struktura jako PDT 2.0. Ale: nová z-rovina: automatický přepis mluvené řeči nově definovaná w-rovina: přepis mluvené řeči manuálně upravený anotátorem nově definovaná m-rovina: standardizovaný text z-layer audio BYL BYS ČELO LESA CMK2007

21 Propojení nejnižších rovin v Pražském závislostním korpusu mluvené češtiny
Vztahy se spolužáky byly dobré . vztah s spolužák být dobrý NNIP1-----A RV— NNMP7-----A VpTP---XR-AA--- AAIP1----1A---- Z: m-rovina w-rovina se spolužáky <cough> myslím že vztahy byly dobrý z-rovina SPÍŠE <gap> MY SLÍŽE VZTAHY BYLY DOBRÝ audio CMK2007

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči"

Podobné prezentace


Reklamy Google