Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEFANET Brno 2008 Vy hledávání informací pro pro podporu praxe založené na důkazu „Evidence-based practice“ Mgr. Jarmila Potomková Vedoucí Knihovny Lékařské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEFANET Brno 2008 Vy hledávání informací pro pro podporu praxe založené na důkazu „Evidence-based practice“ Mgr. Jarmila Potomková Vedoucí Knihovny Lékařské."— Transkript prezentace:

1 MEFANET Brno 2008 Vy hledávání informací pro pro podporu praxe založené na důkazu „Evidence-based practice“ Mgr. Jarmila Potomková Vedoucí Knihovny Lékařské fakulty Doc. PhD. Jana Marečková, Ph.D. Děkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci VZŠ Olomouc, 2010

2 Proč hledat aktuální literaturu?  Celkové množství lékařských informací se zdvojnásobuje každého 3.5 roku  Podle statistických odhadů 1948 – 1994 Celkový objem zdravotnických znalostí se zvýšil 1 342 x  Účelem je prospěch pacienta Zdravotnictví založené na důkazu (EBHC – evidence based health care) Kirkwood B, Making public health interventions more evidence based. BMJ 2004;328:966-967. VZŠ Olomouc, 2010

3 Práce s odbornými informacemi na LF a FZV UP v Olomouci Co studenty učíme :  Jak se ptát  Obecná a specifická otázka  Kde vyhledávat  Vícezdrojový přístup  Jak postupovat  Rešeršní strategie, terminologie  Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací  Praxe založená na důkazu  U platnění pro konkrétního pacienta. Conn VS et al. Beyond MEDLINE for Literature Searches. J Nurs Scholarship 2003; 35(2): 177-182.

4 MEFANET Brno 2008 Ptát se Ask Získat (informace) Acquire Hodnotit důkaz Appraise Použít Apply Hodnotit výsledek Assess Jak se pohyb ovat v prostředí praxe založené na důkazu? Interní důkaz Externí důkaz ObecněSpecificky Porzsolt et al., EBM, 8, 2003; Guyatt, přednáška na konferenci, Córdoba 2008. VZŠ, 2010

5 MEFANET Brno 2008 Klinická otázka pro dnešní den Diabetická noha a preventivní opatření pro snížení rizika amputace. VZŠ, 2010

6 Diabetická noha Úvod do problematiky Postižení dolních končetin – tzv. syndrom diabetické nohy - patří mezi nejzávažnější komplikace diabetu. Projevuje se ulceracemi (zvředováním), destrukcí tkání, nebo těžšími deformitami nohou od kotníku směrem dolů. Hlavní příčinou je neuropatie (postižení nervů) a angiopatie (postižení cév). Zdroj: http://www.medi-shoes.cz/index.php/pece-o-nohy-diabeticka-noha http://www.medi-shoes.cz/index.php/pece-o-nohy-diabeticka-noha VZŠ Olomouc, 2010

7 Terminologie Č - A  diabetická noha diabetic foot  prevence, profylaxe, edukace prevention, prophylaxis, education  amputace amputation VZŠ Olomouc, 2010

8 Typologie klinických otázek „Background“ - obecné Znalosti o chorobě  Definice, orgánové postižení, projevy, výskyt v populaci atd.  Stanovení diagnózy, léčba, prognóza, rizika, komplikace atd. Příklad: Co je diabetes mellitus? Jaké jsou typické symptomy? Který orgán je postižen? Jaká je současná léčba? Jaká jsou rizika a komplikace? Atd.  Hledáme základní informace a souvislosti;  Nejde o konkrétního pacienta a jeho problém. VZŠ Olomouc, 2010

9 Typologie klinických otázek „Foreground“- specifické Zaměření na konkrétního pacienta/populaci 3 - 4 základní části  Pacient/populace/problém – choroba  Intervence (diagnóza, léčba, prevence….)  Srovnání intervencí (pokud je možnost)  Klinický výsledek (vyléčená choroba, úleva, lepší prognóza, kvalita života… ) VZŠ Olomouc, 2010

10 Struktura specifické otázky Příklad  Pacient/Populace/Problém Pacient s diabetes mellitus, diabetická noha a riziko amputace  Intervence Preventivní opatření u diabetické nohy  Klinický výsledek Snížení rizika amputace VZŠ Olomouc, 2010

11 Kde vyhledávat? VZŠ Olomouc, 2010

12 Knihovní katalogy Tištěné, elektronické VZŠ Olomouc, 2010

13 Vědecká knihovna Olomouc Katalog http://www.vkol.cz Zadejte slovo nebo slovní spojení: diabetická noha Blízkost slov? ANO Jazyk: všechny Formát: všechny VZŠ Olomouc, 2010

14 Národní lékařská knihovna Praha Portál MEDVIK (1) – různé typy publikací http://www.medvik.cz Prohledej Medvik kdekoliv: diabetická noha Hledat Datum vydání: upravit sestupně Publikační typ: ?? VZŠ Olomouc, 2010

15 Projekt Books Google http://books.google.com Rozšířené vyhledávání Se všemi slovy: diabetická noha a)Jazyk: česky Se všemi slovy: diabetic foot b) Jazyk: anglicky Diabetic Foot : A Clinical Atlas Přejít (hledání v obsahu): prevention amputation VZŠ Olomouc, 2010

16 Souborný katalog Worldcat http://www.worldcat.org Zvolit záložku : Books a) diabetická noha Search books b) Advanced Search – pokročilé vyhledávání Title: diabetic foot Title: prevention Year: 2005-2010 Language: English Search books VZŠ Olomouc, 2010

17 INTERNET Vyhledávací služby (search engines) VZŠ Olomouc, 2010

18 Google (1) - česky http://www.google.cz Rozšířené vyhledávání  Se všemi slovy: diabetická noha  Alespoň jedno slovo: prevence preventivní profylaxe edukace poradenství  Jazyk: česky  Výskyt: v textu stránky VZŠ Olomouc, 2010

19 Google (2) - anglicky VZŠ Olomouc, 2010 http://www.google.cz Rozšířené vyhledávání  Se všemi slovy: diabetic foot  Alespoň jedno slovo: prevention preventive prophylaxis education  Jazyk: anglicky  Výskyt: v názvu stránky

20 MEFANET Brno 200820 Kvalita zdravotnických webových stránek  eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions VZŠ Olomouc, 2010

21 MEFANET Brno 200821 eEurope 2002: Kvalitativní kritéria pro webové stránky se zdravotnických obsahem Alespoň 2 - A  Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování;  Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů;  Ochrana pacientských dat;  Aktualizace obsahu;  Zajištění validity a spolehlivosti pacientských informací;  Technická podpora přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu. VZŠ Olomouc, 2010

22 Vyhledává jen časopisecké články http://www.scholar.google.com  Rozšířené vyhledávání  Se všemi slovy: diabetic foot  Alespoň jedno slovo: prevention preventive prophylaxis education  Výskyt: v názvu článku VZŠ Olomouc, 2010

23 Plný text článku ? Ověření dostupnosti VZŠ Olomouc, 2010

24 Ověření dostupnosti časopisu „Diabetes Care“, 2010 http://www.medvik.cz  Najdi časopis – Název: Diabetes Care  Ověř vlastnictví v některé české knihovně  Kontaktuj Vědeckou knihovnu Olomouc http://www.vkol.cz Služby  MVS/MMVS Předpokladem je platná registrace VZŠ Olomouc, 2010

25 Odborné databáze bibliografické a faktografické Pro lékaře a zdravotnické specialisty VZŠ Olomouc, 2010

26 Expertní vyhledávání Booleovská logika Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy  Booleovsk é oper á tory:  AND  Dokumenty obsahují oba hledané terminy  diabetic foot AND prevention  OR  Dokumenty obsahují některý (nebo všechny) z hledaných termínů.  Synonyma, příbuzné termíny  prevention OR education  NOT  Vylučuje daný termín  diabetic foot NOT amputation VZŠ Olomouc, 2010

27 Národní lékařská knihovna Praha Portál MEDVIK (2) – bibliografická databáze Bibliographia Medica Čechoslovaca  http://www.medvik.cz http://www.medvik.cz Vyhledávání článků z časopisů BMČ on-line Rozšířené Název : diabetick* noh* AND Název : preven* Hledat Datum vydání : sestupně VZŠ Olomouc, 2010

28 České časopisy Ověřování vlastnictví http://www.vkol.czhttp://www.vkol.cz --- Katalog Slovo/spojení: Diagnóza v ošetřovatelství Pole: názvy, edice Formát: časopisy, noviny, periodika VZŠ Olomouc, 2010

29 DATABÁZE MEDLINE Národní lékařská knihovna USA „Zlatý standard“ pro medicínu a zdravotnictví  Bibliografické citace a autorské souhrny  >5000 časopisů publikovaných v USA a 80 dalších zemích 19 mil.  více než 19 mil. záznamů od r. 1950  Vět š ina z á znamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým abstraktem)  MEDLINE na platformě PubMed www.pubmed.comwww.pubmed.com  origin á ln í m obsahem je citace + abstrakt  pln é texty dokumentů jsou poskytov á ny hypertextově od nakladatelů (Link - LinkOut)  Př í stup k citac í m + abstraktům zdarma  Pln é texty  zdarma  licence VZŠ Olomouc, 2010

30 Krok 1 : Advanced Search (pokročilé vyhledávání) Search Builder („stavebnice“) http://www.pubmed.gov All fields/všechna pole Title/název diabetic foot Add to Search Box Preview Výsledky se objeví v části History  Průběžné číslování: #1, #2 atd. VZŠ Olomouc, 2010 Clear

31 Krok 2 : Advanced Search (pokročilé vyhledávání) Search Builder („stavebnice“) All fields/všechna pole Title/název prevent* OR Add to Search Box prophyla* OR Add to Search Box educat* OR Add to Search Box Preview VZŠ Olomouc, 2010 Clear

32 Krok 3 : Advanced Search (pokročilé vyhledávání) History/přehled výsledků, kombinace množin Kombinace množin #1 AND #2 Preview Výsledky jsou v části History VZŠ Olomouc, 2010

33 Krok 4 : Zobrazení výsledků Práce se záznamy  Citace časopiseckého článku  Citace + abstrakt  Citace + abstrakt + klíčová slova (deskriptory MeSH)  Plný text článku – LinkOut Závisí na přístupových právech online  Označení záznamu Send to  File (uložení)  E-mail: jarmila.potomkova@upol.cz VZŠ Olomouc, 2010

34 MedlinePlus http://medlineplus.gov Informační portál Národní lékařské knihovny (USA) pro pacienty a studenty  Systematické zpracování témat  Lékové informace  Encyklopedie (text + grafika)  Vyhledávání podle klíčových slov  Video, tutoriály  Aj. VZŠ Olomouc, 2010

35

36 Závěry, výzvy a perspektivy VZŠ Olomouc, 2010

37 MEFANET Brno 2008 Praxe založená na důkazu BMJ Learning: EBM User´s Guide 2008; http://learning.bmj.comhttp://learning.bmj.com VZŠ Olomouc, 2010 Zdravotník

38 MEFANET Brno 200838 Ptát se Získat důkaz Hodnotit důkaz Použít Hodnotit intervenci Uplatnění důkazů v klinické praxi Změna chování Porzsolt et al., EBM, 8, 2003; Guyatt, přednáška na konferenci, Córdoba 2008. VZŠ Olomouc, 2010

39 Kontakt Mgr. Jarmila Potomková Vedoucí Knihovny Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3 (areál FN Olomouc) jarmila.potomkova@upol.cz Tel. 585-632-951 VZŠ Olomouc, 2010


Stáhnout ppt "MEFANET Brno 2008 Vy hledávání informací pro pro podporu praxe založené na důkazu „Evidence-based practice“ Mgr. Jarmila Potomková Vedoucí Knihovny Lékařské."

Podobné prezentace


Reklamy Google