Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o elektronických komunikacích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o elektronických komunikacích"— Transkript prezentace:

1 Zákon o elektronických komunikacích
aneb STÁTNÍ (evropská) REGULACE TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU

2 Historický vývoj : Způsoby sdělování zpráv na dálku byly vždy v centru zájmů panovníků V Evropě se rozvíjel telegraf na objednávku státu a pod státním dohledem – byrokratický přístup V USA šlo od počátku o podnikání – tržní přístup Presidiální dekret dvorské komory Rakouska č.2581/1847 – první legislativní krok „Telegrafní“ zákon z č.60/1923 období první republiky ustavuje výhradní právo státu na zřizování a provozování telegrafů Telekomunikační zákon č.72/1950 – důraz na zabránění zneužívání telekomunikací Jednotná telekomunikační síť v zákoně č. 110/1964, po Listopadu novelizace zákonem č.150/1992 Sb. Nový telekomunikační zákon na přelomu tisíciletí č.151/2000 Nyní zákon o elektronických telekomunikacích č.127/2005

3 OBSAH ZÁKONA Úvodní ustanovení – předmět úpravy a definice pojmů
Cíle a základní zásady regulace Regulace komunikačních činností - Komunikační činnosti a podnikání - Všeobecné oprávnění - Správa rádiového spektra - Radiokomunikační účet - Správa čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen - Univerzální služba - Analýza relevantních trhů a podnik s významnou tržní silou - Ceny a regulace cen

4 OBSAH ZÁKONA - pokračování
Práva a povinnosti podnikatelů, účastníků, spotřebitelů a koncových uživatelů - Poskytování veřejně dostupných služeb a zajišťování veřejných komunikačních sítí - Přístroje, pronájem okruhů, propojení a přístup k síti - Oddělená evidence nákladů a výnosů Ochrana údajů, služeb a sítí - ochrana osobních údajů - bezpečnost a integrita sítí - ochrana sítí, styk s jinými sítěmi a ochranná pásma - oprávnění k využívání cizích nemovitostí

5 OBSAH ZÁKONA - pokračování 2
Státní správa v elektronických komunikacích Správní úřady v oblasti elektronických komunikací – - Ministerstvo + Úřad Spolupráce s Komisí a mezinárodní styky Správní delikty Správní řízení Rozhodování sporů Závěrečná ustanovení „Přílepky“

6 ZÁKLADNÍ POJMY Účastník Veřejná síť Uživatel Koncový uživatel
Spotřebitel Operátor Zajišťování sítě Přiřazené prostředky Síť el.kom. Zařízení Regulace Veřejná síť Veřejná telefonní síť Rozhraní a koncový bod sítě Služba Veřejně dostupná .. Radiokomunikační .. Škodlivá interference Integrita sítě Interoperabilita služby

7 Český telekomunikační úřad
Sídlo – Praha, Sokolovská 19 Webové stránky – ctu.cz

8 CÍLE REGULACE nahradit chybějící účinky a vytvářet předpoklady pro hospodářskou soutěž, ochranu účastníků trhu až do plně konkurenčního prostředí Věcná regulace - rozdělování přírodních zdrojů - prosazování veřejného zájmu (– technická normalizace) Řešení sporů mezi operátory Cenová regulace - cenový strop - přiměřený výnos Univerzální služba

9 Regulovat jen to co je nezbytně nutné!
EVROPSKÉ PRÁVO Elektronické komunikace jsou v Evropě upraveny směrnicemi, které se snaží aby ve všech státech EU bylo dosaženo cílů nového regulačního rámce s těmito zásadami: technologická neutralita podpora rozvoje nových technologií omezování přímé regulace dle vyspělosti trhu regulace sektoru jediným regulátorem pravidla ochrany hospodářské soutěže Regulovat jen to co je nezbytně nutné!

10 Směrnice o elektronických komunikací
Rámcová – definuje pojmy Přístupová – propojování sítí Autorizační – harmonizuje schvalovací procedury, poplatky apod. O univerzální službě – služba cenově dostupná pro každého Evropana O ochraně osobních údajů Soutěžní – odstranění institucionálních monopolů

11 Další opatření Nařízení o místní smyčce – jde o zpřístupnění přístupové sítě dominantních operátorů (dříve národně monopolních) dalším podnikatelským subjektům Rozhodnutí o rádiovém spektru – jde o koordinaci a harmonizaci hospodaření s tímto omezeným přírodním zdrojem v rámci EU

12 Univerzální služba Je definována jako minimální úroveň telekomunikačních služeb za dostupné ceny na území státu pro každého občana. Je to v podstatě „veřejný statek“. Problém financování veřejného statku – je podobný nereálnému ideálu komunismu: „Každý přispívá dle svých možností a každý je uspokojen dle svých potřeb“.

13 Veřejné rozpočty Do veřejných rozpočtů také každý přispívá dle svých možností (tedy svých individuálních schopností platit daně). Z veřejných rozpočtů pak bere dle svých potřeb veřejné statky. Problémem však je fakt, že potřeby lidí jsou neomezené, kdežto prostředky k jejich uspokojení omezené. Z toho plyne standardní problém rostoucích deficitů veřejných rozpočtů.

14 Price Cap Regulation – cenová „čepice“ neboli ceny v „aspiku“
Cenový strop Price Cap Regulation – cenová „čepice“ neboli ceny v „aspiku“ V naší zemi:

15 Přiměřený výnos kapitálu
Vážené náklady kapitálu:


Stáhnout ppt "Zákon o elektronických komunikacích"

Podobné prezentace


Reklamy Google