Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o elektronických komunikacích aneb STÁTNÍ (evropská) REGULACE TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o elektronických komunikacích aneb STÁTNÍ (evropská) REGULACE TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU."— Transkript prezentace:

1 Zákon o elektronických komunikacích aneb STÁTNÍ (evropská) REGULACE TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU

2 Historický vývoj :  Způsoby sdělování zpráv na dálku byly vždy v centru zájmů panovníků  V Evropě se rozvíjel telegraf na objednávku státu a pod státním dohledem – byrokratický přístup  V USA šlo od počátku o podnikání – tržní přístup  Presidiální dekret dvorské komory Rakouska č.2581/1847 – první legislativní krok  „Telegrafní“ zákon z č.60/1923 období první republiky ustavuje výhradní právo státu na zřizování a provozování telegrafů  Telekomunikační zákon č.72/1950 – důraz na zabránění zneužívání telekomunikací  Jednotná telekomunikační síť v zákoně č. 110/1964, po Listopadu novelizace zákonem č.150/1992 Sb.  Nový telekomunikační zákon na přelomu tisíciletí č.151/2000  Nyní zákon o elektronických telekomunikacích č.127/2005

3 OBSAH ZÁKONA Úvodní ustanovení – předmět úpravy a definice pojmů Cíle a základní zásady regulace Regulace komunikačních činností - Komunikační činnosti a podnikání - Všeobecné oprávnění - Správa rádiového spektra - Radiokomunikační účet - Správa čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen - Univerzální služba - Analýza relevantních trhů a podnik s významnou tržní silou - Ceny a regulace cen

4 OBSAH ZÁKONA- pokračování Práva a povinnosti podnikatelů, účastníků, spotřebitelů a koncových uživatelů - Poskytování veřejně dostupných služeb a zajišťování veřejných komunikačních sítí veřejných komunikačních sítí - Přístroje, pronájem okruhů, propojení a přístup k síti - Oddělená evidence nákladů a výnosů Ochrana údajů, služeb a sítí - ochrana osobních údajů - bezpečnost a integrita sítí - ochrana sítí, styk s jinými sítěmi a ochranná pásma - oprávnění k využívání cizích nemovitostí

5 OBSAH ZÁKONA- pokračování 2 Státní správa v elektronických komunikacích Správní úřady v oblasti elektronických komunikací – Správní úřady v oblasti elektronických komunikací – - Ministerstvo + Úřad Spolupráce s Komisí a mezinárodní styky Správní delikty Správní řízení Rozhodování sporů Závěrečná ustanovení „Přílepky“

6 ZÁKLADNÍ POJMY  Účastník  Uživatel  Koncový uživatel  Spotřebitel  Operátor  Zajišťování sítě  Přiřazené prostředky  Síť el.kom.  Zařízení  Regulace  Veřejná síť  Veřejná telefonní síť  Rozhraní a koncový bod sítě  Služba  Veřejně dostupná..  Radiokomunikační..  Škodlivá interference  Integrita sítě  Interoperabilita služby

7 Český telekomunikační úřad  Sídlo – Praha, Sokolovská 19  Webové stránky – ctu.cz

8 CÍLE REGULACE Věcná regulace - rozdělování přírodních zdrojů - prosazování veřejného zájmu (– technická normalizace) Řešení sporů mezi operátory Cenová regulace- cenový strop - přiměřený výnos Univerzální služba nahradit chybějící účinky a vytvářet předpoklady pro hospodářskou soutěž, ochranu účastníků trhu až do plně konkurenčního prostředí

9 EVROPSKÉ PRÁVO Elektronické komunikace jsou v Evropě upraveny směrnicemi, které se snaží aby ve všech státech EU bylo dosaženo cílů nového regulačního rámce s těmito zásadami: - technologická neutralita - podpora rozvoje nových technologií - omezování přímé regulace dle vyspělosti trhu - regulace sektoru jediným regulátorem - pravidla ochrany hospodářské soutěže Regulovat jen to co je nezbytně nutné!

10 Směrnice o elektronických komunikací  Rámcová – definuje pojmy  Přístupová – propojování sítí  Autorizační – harmonizuje schvalovací procedury, poplatky apod. poplatky apod.  O univerzální službě – služba cenově dostupná pro každého Evropana  O ochraně osobních údajů  Soutěžní – odstranění institucionálních monopolů

11 Další opatření  Nařízení o místní smyčce – jde o zpřístupnění přístupové sítě dominantních operátorů (dříve národně monopolních) dalším podnikatelským subjektům  Rozhodnutí o rádiovém spektru – jde o koordinaci a harmonizaci hospodaření s tímto omezeným přírodním zdrojem v rámci EU

12 Univerzální služba Je definována jako minimální úroveň telekomunikačních služeb za dostupné ceny na území státu pro každého občana. Je to v podstatě „veřejný statek“. Problém financování veřejného statku – je podobný nereálnému ideálu komunismu: „Každý přispívá dle svých možností a každý je uspokojen dle svých potřeb“.

13 Veřejné rozpočty Do veřejných rozpočtů také každý přispívá dle svých možností (tedy svých individuálních schopností platit daně). Z veřejných rozpočtů pak bere dle svých potřeb veřejné statky. Problémem však je fakt, že potřeby lidí jsou neomezené, kdežto prostředky k jejich uspokojení omezené. Z toho plyne standardní problém rostoucích deficitů veřejných rozpočtů.

14 Cenový strop Price Cap Regulation – cenová „čepice“ neboli ceny v „aspiku“ V naší zemi:

15 Přiměřený výnos kapitálu Vážené náklady kapitálu:


Stáhnout ppt "Zákon o elektronických komunikacích aneb STÁTNÍ (evropská) REGULACE TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU."

Podobné prezentace


Reklamy Google