Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ro č ník:2. Vzd ě lávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník Předmět:Technika obsluhy/stolničení Tematický okruh:Složitá obsluha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ro č ník:2. Vzd ě lávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník Předmět:Technika obsluhy/stolničení Tematický okruh:Složitá obsluha."— Transkript prezentace:

1 Ro č ník:2. Vzd ě lávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník Předmět:Technika obsluhy/stolničení Tematický okruh:Složitá obsluha Téma: SO nižší forma překládání Jméno autora:Jaroslav Petr ů Vytvo ř eno dne: 7.7.2012 Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny – objasn ě ní pojmu složitá obsluha od základních prvk ů a seznámení s nižší formou složité obsluhy. ŠablonaIII/2 Č. materiáluVY_32_INOVACE_STO_367

2 p ř ekládání Nižší forma složité obsluhy

3 Proč překládáme P ř ekládání pokrm ů se ř adí mezi základní dovednosti obsluhujícího personálu. Ale pat ř í i k základním zru č nostem kucha ř e č i managera D ů vod p ř ekládání je zcela jednoduchý – dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb a zdokonalení servisu se zachováním co nejv ě tšího pohodlí hosta. Pokud chceme více pen ě z je pot ř eba ud ě lat n ě co na víc a hosta zaujmout pro jeho další návšt ě vu

4 Co překládáme V zásad ě m ů žeme p ř ekládat vše co nám zru č nost dovolí B ě žné je p ř ekládání : p ř íloh,p ř edkrm ů,taktéž pe č iva a ostatních chod ů v č etn ě polévek a mou č ník ů To že p ř ekládáme znamená že zárove ň nabízíme ur č itou položku č i množství – je to ukázka pokrm ů p ř ímo u hosta za ú č elem prodeje.

5 Jak překládáme Hlavní zásada oproti b ě žnému servisu z prava v jednoduché obsluze p ř ekládáme vždy z LEVA D ů vodem je mnohem jednoduší manipulace a p ř ístup k host ů m P ř ekládat m ů žeme jak jsme již zmínil p ř ímo u hosta z levé strany č i na pomocném stolku u stolu hosta /keridon/

6 Čím překládáme Jako nejjednodušší možnost lze zvolit vždy p ř ítomnou polévkou lžíci a masovou vidli č ku Tento komplet ozna č ujeme jako základní p ř ekládací p ř íbor Dále možnost použít široký sortiment speciálních p ř ekládacích p ř íbor ů dle druhu pokrmu

7 Jak překládáme Držení p ř ekládací p ř íboru se ř ídí dle druhu který si pro danou č innost zvolíme – speciální p ř íbory Pouze u b ě žného p ř ekládacího p ř íboru / lžíce a vidli č ka / je zapot ř ebí trochu zru č nosti a cviku Známe držení jednou rukou č i ob ě ma P ř i držení v jedné ruce držíme p ř íbor mezi palcem a prost ř ední č kem pravé ruky – viz.praktická ukázka P ř i servisu je možno dle druhu pokrmu použít jak kleš ť ový tak lopatkový zp ů sob

8 Kontrolní otázky Co je to nižší forma SO Popište servis S č ím pracujeme DÚ – trénujte popsanou techniku pro práci v p ř íští hodin ě

9 zdroje http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci- v-akci/207562221900039/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci- v-akci/207562221900039/ http://images.google.com/imgres?q=p%C5%99ekl%C3% A1d%C3%A1n%C3%AD+pokrm%C5%AF&hl=cs&tbm=is ch&tbnid=wAIal9URTzlBvM:&imgrefurl=http://www.ces katelevize.cz/porady/1124997157-etiketa-obsluha/204522 http://images.google.com/imgres?q=p%C5%99ekl%C3% A1d%C3%A1n%C3%AD+pokrm%C5%AF&hl=cs&tbm=is ch&tbnid=wAIal9URTzlBvM:&imgrefurl=http://www.ces katelevize.cz/porady/1124997157-etiketa-obsluha/204522 http://eshop.gastro-styl.cz/pribory/pribor-atlantis http://www.ssss.cz/files/kpucebnice/p/st/kovovy%20inve ntar/prekladaci%20-%20bezne.htm http://www.ssss.cz/files/kpucebnice/p/st/kovovy%20inve ntar/prekladaci%20-%20bezne.htm


Stáhnout ppt "Ro č ník:2. Vzd ě lávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník Předmět:Technika obsluhy/stolničení Tematický okruh:Složitá obsluha."

Podobné prezentace


Reklamy Google