Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce KTYMP/ S1 Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce KTYMP/ S1 Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce KTYMP/ S1 Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2010

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Cíl a účel kurzu Týmová práce KTYMP/ S1 Cíl: Na základě získaných informací a procvičení komunikačních, prezentačních a dalších dovedností účastníci kurzu: Uvědomí si význam týmové práce. Naučí se podporovat funkční tým při respektování rolí jednotlivců. Pochopí procesy, které v týmu probíhají. Naučí se připravit efektivní vystoupení. Účel: Podpora týmové práce. Zvládnutí efektivní prezentace svých názorů. Asertivní řešení stresových a konfliktních situací. Zvládnutí komunikace v týmu. Snížení stresujících faktorů.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Obsah seminářů: Týmová práce KTYMP/ S1 1.Význam TP, tým, skupina. Znaky dobrých týmů. 2.Fáze vývoje týmu. Týmové role. 3.Komunikace v týmu – naslouchání, přizpůsobování. 4.Komunikace v týmu – komunikační typy. 5.Komunikace v týmu – verbální komunikace. Řeč těla. 6.Základy asertivity. 7.Kritika - typy kritiky, zpětná vazba. 8.Konflikt, chování v konfliktu. 9.Prezentační dovednosti – příprava, realizace. 10.Image jednotlivce, dopad na tým. Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet Požadavky na studenta: Účast min 3x, při účasti menší, navíc seminární úkol(y), dochvilnost Týmové i individuální úkoly, aktivita ve cvičeních, prezentace.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Několik otázek… Týmová práce KTYMP/ S1 1.proč lidé rádi pracují v týmu, proč někteří neradi pracují v týmu 2.co mě motivuje k výkonu v práci v týmu 3.co mě odrazuje od práce v týmu 4.co potřebuje tým 5.znaky dobrých týmů 6.které dovednosti jsou důležité pro práci v týmu 7.rizika práce v týmu 8.co nelze dělat v týmu Příprava 7 min (diskuze + příprava prezentace + výběr prezentátora), prezentace 2 min/skupina

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Tým a skupina Týmová práce KTYMP/ S1 Skupina: dva nebo více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci. Tým: je více než skupina. Rozdíly vnímáme v těchto oblastech: Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování (Bělohlávek, Košťan, Šuleř)

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Co je tým… definice Týmová práce KTYMP/ S1 Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíly, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. (podle Wiendiecka) Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. (podle Katzenbacha a Smitha) http://www.fkvl.estranky.cz/fotoalbum/oddilove-fotografie/a-tym/366

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a Týmová práce KTYMP/ S1 Běžné skupinyTýmy Vztah ke spolu- pracovníkům Lidé se domnívají, že jsou sdruženi někým nebo něčím. Jednotliví pracovníci pracují nezávisle na sobě. Někdy se jejich zájmy kříží. Členové si uvědomují vzájemnou závislost. Cíle jsou dosahovány spoluprací. Nedochází ke ztrátám kvůli obraně vlastních zájmů. Přístup k plnění úkolů Lidé se starají sami o sebe, nebylo jim umožněno podílet se na stanovení cílů. Členové chápou smysl společné odpovědnosti za práci a za výsledek. Cíle pomáhali stanovit.

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b Týmová práce KTYMP/ S1 Běžné skupinyTýmy Využití talentu členů Vedoucí sděluje lidem, co mají udělat. Neptá se, jak by úkol řešili sami. Nikdo nepodněcuje návrhy. Členové uplatňují svůj vlastní talent a znalosti ke prospěchu týmu. Návrhy jednotlivců jsou podporovány a rozvíjeny. DůvěraLidé nedůvěřují motivům kolegů, nechápou jejich roli v plnění úkolu. Názory a nesouhlas jsou vyjadřovány tajně nebo nepřátelsky. Členové pracují v atmosféře vzájemného porozumění. Jasně vyjadřují své názory, nesouhlas i pocity. Otázky jsou vítány!

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c Týmová práce KTYMP/ S1 Běžné skupinyTýmy Otevřenost komunikace Lidé si dávají pozor na to, co říkají, vzájemné porozumění není možné. Objevují se intriky. Členové komunikují čestně a otevřeně. Využití kvalifikaceI když mohou být lidé dostatečně kvalifikováni, využití jejich znalostí a dovedností omezuje nadřízený nebo spolupracovníci. Členové jsou povzbuzování k rozvoji dovedností a k tomu, aby využívali vše, co se naučili. Jsou podporováni ostatními členy týmu.

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d Týmová práce KTYMP/ S1 Běžné skupinyTýmy Přístup ke konfliktu Lidé se dostávají do konfliktních situací a nevědí, jak je řešit. Nadřízený zpravidla zasahuje, až konflikt přeroste. Členové chápou konflikt jako běžný projev mezilidských vztahů, jako příležitost k vzniku nových myšlenek. Rychle a konstruktivně pracují na řešení konfliktu. Účast na rozhodování Jde spíše o všeobecné přizpůsobení. Členové se zúčastňují rozhodování, ale chápou, že pokud se nemohou dohodnout nebo jsou v ohrožení, má rozhodující slovo vedoucí týmu.

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Přínos týmové práce Týmová práce KTYMP/ S1 Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců. Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce. Efektivnost posuzujeme podle kritérií: - skupinová efektivnost - skupinový vývoj - osobní spokojenost Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině. Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců. Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů.

12 12 Týmová práce KTYMP/ S1 Fáze vývoje týmu. Týmové role. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2009-10

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Co se děje v týmu? Týmová práce KTYMP/ S1 V každém týmu probíhají určité procesy. V každém týmu lidé zastávají různé role. Čas: 10 min na individuální realizaci úkolu 20 min na společnou realizaci úkolu Diskuze

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Letadlo Týmová práce KTYMP/ S1 Svítilna Kapesní nůž Letecká mapa Kompas Balíček první pomoci Plastikový plášť Revolver Padák Solné tablety Sluneční brýle pro každého Zrcátko ¼ litru vody na osobu Kniha o pouštní zvěři 2 láhve vodky Kabát pro každého 14

15 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Fáze vývoje týmu Týmová práce KTYMP/ S1 Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle. Bouření – vůdce je zpochybňován, nejsou zcela jasné role. Normování – vznikají pravidla, orientace na úkol. Realizace – tým začíná pracovat, sleduje cíl, podává výkon. 15

16 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce KTYMP/ S1 1.fáze – Formování Znaky: nedostatek plánování zapomíná se na stanovení cílů mnoho domněnek o úkolu, rolích, smyslu úkolu a cílech vyhýbání se nebo nerozpoznání problému chybí postupy špatná komunikace uvnitř i mimo špatná disciplína (ruší se, mluví najednou, dominantní chování, agrese...) nápady se ztrácejí, nejedná se podle nich, jsou zapomínány negativní zpětná vazba, destruktivní kritika vedení buď neexistuje nebo je napadáno, není přijímáno, je autokratické Hledají se vůdci, rozdělují role. Jednotlivec je soustředěn na sebe (jak se zařadím, kolik mám síly a moci, co se ode mne očekává). Styl vedení: přikazování. 16

17 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce KTYMP/ S1 2. fáze – Bouření Znaky: jasný vůdce, ale zpochybňování jeho kompetence neustálé vyjasňování rolí - chaos vůdce má tendenci nařizovat (drobné vzpoury) často vznikají podskupiny, pak se přou, zda jsou využiti. Nepřizpůsobivost na další změnu situace. Styl vedení: koučování. 17

18 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce KTYMP/ S1 3. fáze - Normování Znaky: přebudování mocenské struktury věcné diskuse bez emocí rozvíjí se týmový duch, je vůdce, je spokojenost s rolemi – nastává uvolnění, pocit, že nejhorší je za nimi vysoká aktivita na konci někdy zklamání, soudržnost se zmenšuje Skupina se stává organizovanou, orientuje se na úkol. Pracuje se na stanovení metody komunikace a metody práce. Jednotlivec se zajímá o ostatní, konfrontují se. Styl vedení: podporování. Pozor: Je těžké dát své principy do souladu s ostatními. Někdy je třeba se vrátit do 2. fáze. 18

19 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce KTYMP/ S1 4. fáze – Realizace/Výkon Znaky: objeví se konečný vůdce – podněcuje k výkonům společný souhlas dosahovaný v diskusích lidé cítí závislost na sobě každý má svou roli členové týmu jsou otevřenější a důvěřují ostatním příspěvky jsou ceněny a nápady rozvíjeny podpora, sdílení, tolerance komunikace je plynulá a vnímaná styl vedení se přizpůsobuje situaci Tým začíná využívat zdroje a pracovat. Styl vedení: delegování. 19

20 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě. Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy. Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah. Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě. Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.) 20

21 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 TVŮRCE (TV) má talent, fantazii, inteligenci a znalosti přínos: tvořivý, s fantazií, nekonvenční, řeší obtížné problémy možné slabiny: obtíže při řízení obyčejných lidí a při komunikaci s nimi 21

22 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 HLEDAČ ZDROJŮ (HZ) má schopnost pro práci s lidmi a zkoumání všeho nového, dokáže reagovat na výzvu přínos: extrovertní, nadšený, komunikativní, hledá možnosti, rozvíjí kontakty, má schopnost pro práci s lidmi možné slabiny: když vyprchá prvotní nadšení, ztrácí zájem 22

23 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 KOORDINÁTOR (KO) dokáže se všemi, kteří by mohli přispět, jednat a chovat se k nim nezaujatě, má silný smysl pro cíl přínos: vyzrálý, sebevědomý, sebejistý, dobrý vedoucí, objasňuje cíle, podporuje rozhodování možné slabiny: může mít střety s navigátory 23

24 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 NAVIGÁTOR (NA) je plný elánu a vždy připraven bojovat s netečností, neschopností, přehnaným uspokojením a sebeklamem přínos: dynamický, společenský, plný neklidu, provokuje, vyvíjí nátlak, hledá cesty, jak zvládat překážky možné slabiny: náchylný k provokaci a ke krátkodobým výbuchům vzteku 24

25 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 PORADCE-VYHODNOCOVAČ (VY) využívá rozvahy a úsudku, je věcný přínos: střízlivý, taktický, soudný, bere v úvahu všechny možnosti, precizní úsudek možné slabiny: chybí mu elán a schopnost inspirovat ostatní 25

26 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 TÝMOVÝ PRACOVNÍK (TP) dokáže reagovat na lidi a situace, podněcuje týmového ducha přínos: společenský, mírný, ochotný, umí naslouchat, konstruktivní, zabraňuje neshodám možné slabiny: nerozhodný v kritických situacích 26

27 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 REALIZÁTOR (RE) má organizační schopnosti, praktický zdravý rozum, je pracovitý a disciplinovaný. přínos: disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, výkonný, proměňuje myšlenky v praktické činy možné slabiny: trochu nepružný, pomalu reaguje na nové možnosti 27

28 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 DOKONČOVATEL (DO) má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista přínos: horlivý, svědomitý, úzkostlivý, hledá a odstraňuje chyby a opomenutí, dodržuje termíny možné slabiny: sklon k přehnaným obavám, neochota delegovat odpovědnost 28

29 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 SPECIALISTA (SP) nadšenec pro svůj obor, má odborné znalosti i dovednosti, usiluje o špičkovou profesionalitu, brání odbornou oblast přínos: dodává odbornou úroveň řešeným problémům, dodává týmu prestiž na veřejnosti možné slabiny: malý zájem o ostatní lidi, špatně komunikuje 29

30 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu? Týmová práce KTYMP/ S1 TVŮRCE HLEDAČ ZDROJŮ KOORDINÁTOR NAVIGÁTOR PORADCE-HODNOTITEL TÝMOVÝ PRACOVNÍK REALIZÁTOR DOKONČOVATEL Cvičení: 1. Které tři role pravděpodobně v týmu zastáváte? 2. Kterou roli nemůžete převzít? 30

31 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role – test Belbin Týmová práce KTYMP/ S1 31 TÝMOVÁ PRÁCE Dotazník Týmové role podle Belbina – přidělte body podle intenzity nebo významu jednotlivým tvrzením - v každé sekci rozdělte 10 bodů, můžete dát i 0 bodů 1. sekceČím podle mého soudu mohu týmu přispět: a myslím, že umím rychle rozpoznat a využít nové možnosti b dokážu dobře spolupracovat s mnoha různými lidmi c přicházet s nápady patří mezi mé přirozené klady ddokážu přimět jinou osobu k hovoru kdykoliv zjistím, že může významně přispět k tomu, aby tým dosáhl cíle emoje schopnost dotáhnout věci do konce má hodně společného s mou osobní efektivitou fjestliže to vede k odpovídajícím výsledkům, jsem ochoten čelit dočasné neoblíbenosti g rychle vycítím, co se nejspíše osvědčí v situaci, s níž jsem obeznámen hlogicky podložené alternativy postupů dokážu přednést bez zaujatosti a předsudků

32 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Další pohled na týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 Existuje více konceptů (Belbin, Bales, Berne…). Základní dělení (různé názvy pro roli): Mentální (symbol hlava) Specialista Tvůrce-Inovátor Poradce-Hodnotitel-Analytik-Pozorovatel Akční (symbol ruce) Navigátor-Formovač-Kritik-Usměrňovatel Dokončovatel-Dotahovač Realizátor-Vykonavatel Sociální (symbol srdce) Týmový pracovník-Stmelovač-Harmonizátor-Týmový hráč Koordinátor-Vůdce Hledač zdrojů V týmu by měl být také Zapisovatel. Někdy bývají i ne zcela vhodní Nosič vody a Travič studní. 32

33 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Další otázky… Týmová práce KTYMP/ S1 1.Technické znalosti a zkušenosti jsou mým hlavním kladem. 2.Odmítám se vyslovit, pokud projednávaná záležitost není z oblasti, kterou dobře znám. 3.Snažím se zachovat smysl pro profesionalitu. 4.Přispěji tam, kde vím, o čem hovořím. 5.Cítím, že velmi výhodně využívám svou speciální kvalifikaci a praxi. 6.Rád si o problému přečtu tolik, kolik je vhodné. 7.Inklinuji k pocitu, že ztrácím čas a že bych to sám udělal lépe. 33

34 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role Týmová práce KTYMP/ S1 To je SPECIALISTA (SP) nadšenec pro svůj obor, má odborné znalosti i dovednosti, usiluje o špičkovou profesionalitu, brání odbornou oblast přínos: dodává odbornou úroveň řešeným problémům, dodává týmu prestiž na veřejnosti možné slabiny: malý zájem o ostatní lidi, špatně komunikuje 34

35 35 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí/ a Týmová práce KTYMP/ S1 Postav funkční stroj o 6 různorodých částech Napiš báseň o škole Odpověz na otázku: kdo postavil tuto budovu? Postav nejvyšší věž Vytvoř nejpočetnější skupinu předmětů jedné barvy tři týmy Čas: 10 min na přípravu realizace úkolu, 1 min prezentace každého úkolu/tým

36 36 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí/ b Týmová práce KTYMP/ S1 Postav funkční stroj o 6 různorodých částech Napiš báseň o škole Odpověz na otázku: kdo postavil tuto budovu? Postav nejvyšší věž Vytvoř nejpočetnější skupinu předmětů jedné barvy Kdo byl vůdcem? Jak se jím stal? Jak byly rozděleny úkoly? Podle čeho? jak jste postupovali při plnění úkolu? Jaká byla atmosféra v týmu? Příprava prezentace (odpovědi na otázky) 4 min, prezentace 2 min/tým

37 37 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova Literatura Týmová práce Týmová práce KTYMP/ S1 ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7.

38 38 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Doporučená literatura Týmová práce Týmová práce KTYMP/ S1 BRINKMAN, R., KIRSCHNER RICK: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, 1. vyd. Bratislava, Motýl 1999. Počet stran 254, ISBN 80-88978-10-6. BOOHER, D.: Komunikujte s jistotou, 1. vyd. Brno, Computer Press 1999. Počet stran 336, ISBN 80-7226-156-8. DE VITO, J. A.: Základy mezilidské komunikace, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 420, ISBN 80-7169-988-8. HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 116, ISBN 80-247-1155-9. LEWIS, D.: Tajná řeč těla, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. Počet stran 229, ISBN 80-85605-49-X. TERMANN, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 254, ISBN 80-88978-10-6.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce KTYMP/ S1 Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV."

Podobné prezentace


Reklamy Google