Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová
Týmová práce KTYMP/ S1 Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2010

2 Týmová práce KTYMP/ S1 Cíl a účel kurzu Cíl: Na základě získaných informací a procvičení komunikačních, prezentačních a dalších dovedností účastníci kurzu: Uvědomí si význam týmové práce. Naučí se podporovat funkční tým při respektování rolí jednotlivců. Pochopí procesy, které v týmu probíhají. Naučí se připravit efektivní vystoupení. Účel: Podpora týmové práce. Zvládnutí efektivní prezentace svých názorů. Asertivní řešení stresových a konfliktních situací. Zvládnutí komunikace v týmu. Snížení stresujících faktorů. PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

3 Obsah seminářů: Týmová práce KTYMP/ S1
Význam TP, tým, skupina. Znaky dobrých týmů. Fáze vývoje týmu. Týmové role. Komunikace v týmu – naslouchání, přizpůsobování. Komunikace v týmu – komunikační typy. Komunikace v týmu – verbální komunikace. Řeč těla. Základy asertivity. Kritika - typy kritiky, zpětná vazba. Konflikt, chování v konfliktu. Prezentační dovednosti – příprava, realizace. Image jednotlivce, dopad na tým. Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet Požadavky na studenta: Účast min 3x, při účasti menší, navíc seminární úkol(y), dochvilnost Týmové i individuální úkoly, aktivita ve cvičeních, prezentace. PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

4 Týmová práce KTYMP/ S1 Několik otázek… proč lidé rádi pracují v týmu, proč někteří neradi pracují v týmu co mě motivuje k výkonu v práci v týmu co mě odrazuje od práce v týmu co potřebuje tým znaky dobrých týmů které dovednosti jsou důležité pro práci v týmu rizika práce v týmu co nelze dělat v týmu Příprava 7 min (diskuze + příprava prezentace + výběr prezentátora), prezentace 2 min/skupina PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

5 Týmová práce KTYMP/ S1 Tým a skupina Skupina: dva nebo více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci. Tým: je více než skupina. Rozdíly vnímáme v těchto oblastech: Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování (Bělohlávek, Košťan, Šuleř) PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

6 Co je tým… definice Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí,
Týmová práce KTYMP/ S1 Co je tým… definice Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíly, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. (podle Wiendiecka) Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. (podle Katzenbacha a Smitha) PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

7 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a
Týmová práce KTYMP/ S1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a Běžné skupiny Týmy Vztah ke spolu-pracovníkům Lidé se domnívají, že jsou sdruženi někým nebo něčím. Jednotliví pracovníci pracují nezávisle na sobě. Někdy se jejich zájmy kříží. Členové si uvědomují vzájemnou závislost. Cíle jsou dosahovány spoluprací. Nedochází ke ztrátám kvůli obraně vlastních zájmů. Přístup k plnění úkolů Lidé se starají sami o sebe, nebylo jim umožněno podílet se na stanovení cílů. Členové chápou smysl společné odpovědnosti za práci a za výsledek. Cíle pomáhali stanovit. PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

8 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b
Týmová práce KTYMP/ S1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b Běžné skupiny Týmy Využití talentu členů Vedoucí sděluje lidem, co mají udělat. Neptá se, jak by úkol řešili sami. Nikdo nepodněcuje návrhy. Členové uplatňují svůj vlastní talent a znalosti ke prospěchu týmu. Návrhy jednotlivců jsou podporovány a rozvíjeny. Důvěra Lidé nedůvěřují motivům kolegů, nechápou jejich roli v plnění úkolu. Názory a nesouhlas jsou vyjadřovány tajně nebo nepřátelsky. Členové pracují v atmosféře vzájemného porozumění. Jasně vyjadřují své názory, nesouhlas i pocity. Otázky jsou vítány! PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

9 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c
Týmová práce KTYMP/ S1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c Běžné skupiny Týmy Otevřenost komunikace Lidé si dávají pozor na to, co říkají, vzájemné porozumění není možné. Objevují se intriky. Členové komunikují čestně a otevřeně. Využití kvalifikace I když mohou být lidé dostatečně kvalifikováni, využití jejich znalostí a dovedností omezuje nadřízený nebo spolupracovníci. Členové jsou povzbuzování k rozvoji dovedností a k tomu, aby využívali vše, co se naučili. Jsou podporováni ostatními členy týmu. PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

10 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d
Týmová práce KTYMP/ S1 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d Běžné skupiny Týmy Přístup ke konfliktu Lidé se dostávají do konfliktních situací a nevědí, jak je řešit. Nadřízený zpravidla zasahuje, až konflikt přeroste. Členové chápou konflikt jako běžný projev mezilidských vztahů, jako příležitost k vzniku nových myšlenek. Rychle a konstruktivně pracují na řešení konfliktu. Účast na rozhodování Jde spíše o všeobecné přizpůsobení. Členové se zúčastňují rozhodování, ale chápou, že pokud se nemohou dohodnout nebo jsou v ohrožení, má rozhodující slovo vedoucí týmu. PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

11 Týmová práce KTYMP/ S1 Přínos týmové práce Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců. Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce. Efektivnost posuzujeme podle kritérií: skupinová efektivnost skupinový vývoj osobní spokojenost Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině. Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců. Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů. PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

12 Fáze vývoje týmu. Týmové role. Pavla Kotyzová
Týmová práce KTYMP/ S1 Fáze vývoje týmu. Týmové role. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

13 Co se děje v týmu? V každém týmu probíhají určité procesy.
Týmová práce KTYMP/ S1 Co se děje v týmu? V každém týmu probíhají určité procesy. lidé zastávají různé role. Čas: 10 min na individuální realizaci úkolu 20 min na společnou realizaci úkolu Diskuze PhDr. Pavla Kotyzová,

14 Letadlo Týmová práce KTYMP/ S1 Svítilna Kapesní nůž Letecká mapa
Kompas Balíček první pomoci Plastikový plášť Revolver Padák Solné tablety Sluneční brýle pro každého Zrcátko ¼ litru vody na osobu Kniha o pouštní zvěři 2 láhve vodky Kabát pro každého 14 PhDr. Pavla Kotyzová, 14

15 Fáze vývoje týmu Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle.
Týmová práce KTYMP/ S1 Fáze vývoje týmu Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle. Bouření – vůdce je zpochybňován, nejsou zcela jasné role. Normování – vznikají pravidla, orientace na úkol. Realizace – tým začíná pracovat, sleduje cíl, podává výkon. PhDr. Pavla Kotyzová, 15

16 fáze – Formování nedostatek plánování zapomíná se na stanovení cílů
Týmová práce KTYMP/ S1 fáze – Formování Znaky: nedostatek plánování zapomíná se na stanovení cílů mnoho domněnek o úkolu, rolích, smyslu úkolu a cílech vyhýbání se nebo nerozpoznání problému chybí postupy špatná komunikace uvnitř i mimo špatná disciplína (ruší se, mluví najednou, dominantní chování, agrese...) nápady se ztrácejí, nejedná se podle nich, jsou zapomínány negativní zpětná vazba, destruktivní kritika vedení buď neexistuje nebo je napadáno, není přijímáno, je autokratické Hledají se vůdci, rozdělují role. Jednotlivec je soustředěn na sebe (jak se zařadím, kolik mám síly a moci, co se ode mne očekává). Styl vedení: přikazování. PhDr. Pavla Kotyzová, 16

17 2. fáze – Bouření jasný vůdce, ale zpochybňování jeho kompetence
Týmová práce KTYMP/ S1 2. fáze – Bouření Znaky: jasný vůdce, ale zpochybňování jeho kompetence neustálé vyjasňování rolí - chaos vůdce má tendenci nařizovat (drobné vzpoury) často vznikají podskupiny, pak se přou, zda jsou využiti. Nepřizpůsobivost na další změnu situace. Styl vedení: koučování. PhDr. Pavla Kotyzová, 17

18 3. fáze - Normování Znaky: přebudování mocenské struktury
Týmová práce KTYMP/ S1 3. fáze - Normování Znaky: přebudování mocenské struktury věcné diskuse bez emocí rozvíjí se týmový duch, je vůdce, je spokojenost s rolemi – nastává uvolnění, pocit, že nejhorší je za nimi vysoká aktivita na konci někdy zklamání, soudržnost se zmenšuje Skupina se stává organizovanou, orientuje se na úkol. Pracuje se na stanovení metody komunikace a metody práce. Jednotlivec se zajímá o ostatní, konfrontují se. Styl vedení: podporování. Pozor: Je těžké dát své principy do souladu s ostatními. Někdy je třeba se vrátit do 2. fáze. PhDr. Pavla Kotyzová, 18

19 4. fáze – Realizace/Výkon
Týmová práce KTYMP/ S1 4. fáze – Realizace/Výkon Znaky: objeví se konečný vůdce – podněcuje k výkonům společný souhlas dosahovaný v diskusích lidé cítí závislost na sobě každý má svou roli členové týmu jsou otevřenější a důvěřují ostatním příspěvky jsou ceněny a nápady rozvíjeny podpora, sdílení, tolerance komunikace je plynulá a vnímaná styl vedení se přizpůsobuje situaci Tým začíná využívat zdroje a pracovat. Styl vedení: delegování. PhDr. Pavla Kotyzová, 19

20 Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě. Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy. Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah. Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě. Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.) PhDr. Pavla Kotyzová, 20

21 má talent, fantazii, inteligenci a znalosti
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role TVŮRCE (TV) má talent, fantazii, inteligenci a znalosti přínos: tvořivý, s fantazií, nekonvenční, řeší obtížné problémy možné slabiny: obtíže při řízení obyčejných lidí a při komunikaci s nimi PhDr. Pavla Kotyzová, 21

22 Týmové role HLEDAČ ZDROJŮ (HZ)
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role HLEDAČ ZDROJŮ (HZ) má schopnost pro práci s lidmi a zkoumání všeho nového, dokáže reagovat na výzvu přínos: extrovertní, nadšený, komunikativní, hledá možnosti, rozvíjí kontakty, má schopnost pro práci s lidmi možné slabiny: když vyprchá prvotní nadšení, ztrácí zájem PhDr. Pavla Kotyzová, 22

23 Týmové role KOORDINÁTOR (KO)
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role KOORDINÁTOR (KO) dokáže se všemi, kteří by mohli přispět, jednat a chovat se k nim nezaujatě, má silný smysl pro cíl přínos: vyzrálý, sebevědomý, sebejistý, dobrý vedoucí, objasňuje cíle, podporuje rozhodování možné slabiny: může mít střety s navigátory PhDr. Pavla Kotyzová, 23

24 Týmové role NAVIGÁTOR (NA)
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role NAVIGÁTOR (NA) je plný elánu a vždy připraven bojovat s netečností, neschopností, přehnaným uspokojením a sebeklamem přínos: dynamický, společenský, plný neklidu, provokuje, vyvíjí nátlak, hledá cesty, jak zvládat překážky možné slabiny: náchylný k provokaci a ke krátkodobým výbuchům vzteku PhDr. Pavla Kotyzová, 24

25 Týmové role PORADCE-VYHODNOCOVAČ (VY)
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role PORADCE-VYHODNOCOVAČ (VY) využívá rozvahy a úsudku, je věcný přínos: střízlivý, taktický, soudný, bere v úvahu všechny možnosti, precizní úsudek možné slabiny: chybí mu elán a schopnost inspirovat ostatní PhDr. Pavla Kotyzová, 25

26 dokáže reagovat na lidi a situace, podněcuje týmového ducha
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role TÝMOVÝ PRACOVNÍK (TP) dokáže reagovat na lidi a situace, podněcuje týmového ducha přínos: společenský, mírný, ochotný, umí naslouchat, konstruktivní, zabraňuje neshodám možné slabiny: nerozhodný v kritických situacích PhDr. Pavla Kotyzová, 26

27 Týmové role REALIZÁTOR (RE)
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role REALIZÁTOR (RE) má organizační schopnosti, praktický zdravý rozum, je pracovitý a disciplinovaný. přínos: disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, výkonný, proměňuje myšlenky v praktické činy možné slabiny: trochu nepružný, pomalu reaguje na nové možnosti PhDr. Pavla Kotyzová, 27

28 má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role DOKONČOVATEL (DO) má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista přínos: horlivý, svědomitý, úzkostlivý, hledá a odstraňuje chyby a opomenutí, dodržuje termíny možné slabiny: sklon k přehnaným obavám, neochota delegovat odpovědnost PhDr. Pavla Kotyzová, 28

29 Týmové role SPECIALISTA (SP)
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role SPECIALISTA (SP) nadšenec pro svůj obor, má odborné znalosti i dovednosti, usiluje o špičkovou profesionalitu, brání odbornou oblast přínos: dodává odbornou úroveň řešeným problémům, dodává týmu prestiž na veřejnosti možné slabiny: malý zájem o ostatní lidi, špatně komunikuje PhDr. Pavla Kotyzová, 29

30 A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu?
Týmová práce KTYMP/ S1 A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu? TVŮRCE HLEDAČ ZDROJŮ KOORDINÁTOR NAVIGÁTOR PORADCE-HODNOTITEL TÝMOVÝ PRACOVNÍK REALIZÁTOR DOKONČOVATEL Cvičení: 1. Které tři role pravděpodobně v týmu zastáváte? 2. Kterou roli nemůžete převzít? PhDr. Pavla Kotyzová, 30

31 Týmové role – test Belbin
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role – test Belbin TÝMOVÁ PRÁCE Dotazník Týmové role podle Belbina – přidělte body podle intenzity nebo významu jednotlivým tvrzením - v každé sekci rozdělte 10 bodů, můžete dát i 0 bodů 1. sekce Čím podle mého soudu mohu týmu přispět: a myslím, že umím rychle rozpoznat a využít nové možnosti b dokážu dobře spolupracovat s mnoha různými lidmi c přicházet s nápady patří mezi mé přirozené klady d dokážu přimět jinou osobu k hovoru kdykoliv zjistím, že může významně přispět k tomu, aby tým dosáhl cíle e moje schopnost dotáhnout věci do konce má hodně společného s mou osobní efektivitou f jestliže to vede k odpovídajícím výsledkům, jsem ochoten čelit dočasné neoblíbenosti g rychle vycítím, co se nejspíše osvědčí v situaci, s níž jsem obeznámen h logicky podložené alternativy postupů dokážu přednést bez zaujatosti a předsudků PhDr. Pavla Kotyzová, 31

32 Další pohled na týmové role
Týmová práce KTYMP/ S1 Další pohled na týmové role Existuje více konceptů (Belbin, Bales, Berne…). Základní dělení (různé názvy pro roli): Mentální (symbol hlava) Specialista Tvůrce-Inovátor Poradce-Hodnotitel-Analytik-Pozorovatel Akční (symbol ruce) Navigátor-Formovač-Kritik-Usměrňovatel Dokončovatel-Dotahovač Realizátor-Vykonavatel Sociální (symbol srdce) Týmový pracovník-Stmelovač-Harmonizátor-Týmový hráč Koordinátor-Vůdce Hledač zdrojů V týmu by měl být také Zapisovatel. Někdy bývají i ne zcela vhodní Nosič vody a Travič studní. PhDr. Pavla Kotyzová, 32

33 Další otázky… Technické znalosti a zkušenosti jsou mým hlavním kladem.
Týmová práce KTYMP/ S1 Další otázky… Technické znalosti a zkušenosti jsou mým hlavním kladem. Odmítám se vyslovit, pokud projednávaná záležitost není z oblasti, kterou dobře znám. Snažím se zachovat smysl pro profesionalitu. Přispěji tam, kde vím, o čem hovořím. Cítím, že velmi výhodně využívám svou speciální kvalifikaci a praxi. Rád si o problému přečtu tolik, kolik je vhodné. Inklinuji k pocitu, že ztrácím čas a že bych to sám udělal lépe. PhDr. Pavla Kotyzová, 33

34 Týmové role To je SPECIALISTA (SP)
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmové role To je SPECIALISTA (SP) nadšenec pro svůj obor, má odborné znalosti i dovednosti, usiluje o špičkovou profesionalitu, brání odbornou oblast přínos: dodává odbornou úroveň řešeným problémům, dodává týmu prestiž na veřejnosti možné slabiny: malý zájem o ostatní lidi, špatně komunikuje PhDr. Pavla Kotyzová, 34

35 Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí/ a
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí/ a Postav funkční stroj o 6 různorodých částech Napiš báseň o škole Odpověz na otázku: kdo postavil tuto budovu? Postav nejvyšší věž Vytvoř nejpočetnější skupinu předmětů jedné barvy tři týmy Čas: 10 min na přípravu realizace úkolu, 1 min prezentace každého úkolu/tým PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

36 Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí/ b
Týmová práce KTYMP/ S1 Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí/ b Postav funkční stroj o 6 různorodých částech Napiš báseň o škole Odpověz na otázku: kdo postavil tuto budovu? Postav nejvyšší věž Vytvoř nejpočetnější skupinu předmětů jedné barvy Kdo byl vůdcem? Jak se jím stal? Jak byly rozděleny úkoly? Podle čeho? jak jste postupovali při plnění úkolu? Jaká byla atmosféra v týmu? Příprava prezentace (odpovědi na otázky) 4 min, prezentace 2 min/tým PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

37 Literatura Týmová práce
Týmová práce KTYMP/ S1 Literatura Týmová práce ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press Počet stran 198, ISBN BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press Počet stran 92, ISBN MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně Počet stran 187, ISBN (str. 151 – 170) PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 120, ISBN PhDr. Pavla Kotyzová, web:lide.fmk.utb.cz/kotyzova

38 Doporučená literatura Týmová práce
Týmová práce KTYMP/ S1 Doporučená literatura Týmová práce BRINKMAN, R., KIRSCHNER RICK: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, 1. vyd. Bratislava, Motýl Počet stran 254, ISBN BOOHER, D.: Komunikujte s jistotou, 1. vyd. Brno, Computer Press Počet stran 336, ISBN DE VITO, J. A.: Základy mezilidské komunikace, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 420, ISBN HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 116, ISBN LEWIS, D.: Tajná řeč těla, 1. vyd. Praha, Victoria Publishing Počet stran 229, ISBN X. TERMANN, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 254, ISBN PhDr. Pavla Kotyzová,


Stáhnout ppt "Význam týmové práce. Tým a skupina. Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google