Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.eureka.be1 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Předsednictví České republiky v programu EUREKA 2005-2006 Karel Šperlink Prezident AIP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.eureka.be1 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Předsednictví České republiky v programu EUREKA 2005-2006 Karel Šperlink Prezident AIP."— Transkript prezentace:

1 www.eureka.be1 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Předsednictví České republiky v programu EUREKA 2005-2006 Karel Šperlink Prezident AIP ČR Zástupce ČR v Skupině vysokých představitelů EUREKY

2 www.eureka.be2 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Cíle programu EUREKA Podporovat spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi a vysokými školami Zvyšovat výkonnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu Rozvíjet společnou výzkumnou a vývojovou infastrukturu

3 www.eureka.be3 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Historie programu EUREKA EUREKA vyhlášena jako Evropská iniciativa v roce 1985 (17 zemí a Komise ES) Otevření spolupráce se zeměmi SVE 1990/1991 (Maďarsko členem v roce 1992, Česká republika členem v roce 1995) V současnosti spolupráce 33 zemí a Komise EU (dále 3 přidružené evropské země a statut asociovaného partnera Maroko)

4 www.eureka.be4 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Základní principy spolupráce Program EUREKA je mezivládní spolupráce Nevytváří společný finanční fond na řešení projektů (národní financování a vlastní zdroje organizací) Princip „Bottom up“ (projekty a jejich technologické zaměření vycházejí z potřeb a zájmu spolupracujících organizací) Přinášet nové výrobky, technologické procesy a progresivní služby do komerčního využití Řešitelská konsorcia jsou vlastníky výsledků řešení projektů a jejich využívání

5 www.eureka.be5 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Struktura programu EUREKA Rotující předsednictví členských zemích  Výkonná skupina (Executive Group) -------------------------------------------------------------- Sekretariát EUREKY v Bruselu (ESE) Národní sekretariáty (kanceláře) v členských zemích --------------------------------------------------------------- Skupina národních koordinátorů (NPC Group) Skupina vysokých představitelů (HLG Group) Konference ministrů (Ministerial Conference)

6 www.eureka.be6 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Ekonomické přínosy programu EUREKA pro Evropu 1985 - 2004 Výzkum a vývoj submikronových polovodičů (projekt JESSI, rozpočet 3 800 mil. euro; 1988-1994) Paměťové čipy (projekt EPROM 1990-1994) Mikroelektronika – komponenty a průmyslové aplikace (projekty MEDEA, MEDEA+; rozpočet 3 000 mil. Euro; 1996- současnost) Softwarové systémy pro informační a komunikační technologie (projekty EURIMUS, ITEA, PIDEA 1998- současnost; rozpočet 2 500 mil. Euro) Rezervační systém letenek (projekt AMADEUS; rozpočet 350 mil. Euro)

7 www.eureka.be7 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Program EUREKA a Česká republika V období 1992-2004  účast v 164 projektech  řešiteli více než 300 organizací – převažují průmyslové podniky (MSP i VP) dále výzkumné organizace, univerzity (spojení český podnik-univerzita-zahraniční partneři)  finanční náklady projektů představují cca 369,0 MEuro z toho podíl českých organizací 66,0 MEuro (2 110 mil. Kč) vlastní finanční zdroje organizací 1 560 mil. Kč spolufinancování z účelových prostředků na mezinárodní spolupráci ve VaV 550 mil. Kč (od roku 1994)

8 www.eureka.be8 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Program EUREKA a Česká republika V období 1992-2004  převažují projekty zaměřené na problematiku nových materiálů, biotechnologií a životního prostředí  málo projektů zaměřených na informační a komunikační technologie  zahraniční spoluřešitelské organizace převažují z Německa a Rakouska  účast průmyslových podniků (MSP i VP) v projektech EUREKA je vyšší než v Rámcovém programu EU

9 www.eureka.be9 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Přínosy programu EUREKA pro Českou republiku Stimulace a zapojení průmyslových podniků do řešení výzkumných projektů s vyšším stupněm inovace Podpora exportu výrobků a technologií s vysokou užitnou hodnotou Podněty pro výzkumnou sféru a motivace hledat komerční uplatnění výzkumných námětů a aktivit Reference pro zahraniční investory využívat české výzkumné aktivity a organizace

10 www.eureka.be10 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Pozice České republiky v programu EUREKA Aktivní přístup – více než polovina projektů s účastí českých organizací je generována českými subjekty Největší počet úspěšně předkládaných projektů (společně se Slovinskem) ze zemí SVE Opakované neformální vyzvání ČR předsedat programu EUREKA  zájem převzít předsednickou odpovědnost přednesen na MC v Madridu v roce 2001  oficiální žádost vyjádřena v roce 2003 a schválena na zasedání HLG v Kodani (červen 2003)

11 www.eureka.be11 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Úkoly a činnosti předsednictví v programu EUREKA Podpořit kontinuitu a vybrané činnosti předcházející předsednické země Připravit a implementovat svůj předsednický program a vlastní vklad, rozvíjející celkovou strategii a zaměření programu EUREKA Organizačně připravit a zajistit zasedání pracovních a řídících grémií EUREKY (EG, NPC, HLG, MC)

12 www.eureka.be12 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Strategie předsednictví ČR Ekonomické přínosy programu EUREKA pro Evropu (20 let programu EUREKA) Postavení a úloha EUREKY v Evropském výkumném prostoru (ERA) jako nástroje pro naplnění Barcelonské výzvy (3% výdajů HDP na VaV) Spolupráce EUREKA a Nový (7.) Rámcový program EU Zvýraznění postavení České republiky v evropském výzkumu a vývoji

13 www.eureka.be13 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Zabepečení předsednického roku Strategická a obsahová náplň předsednictví  Koordinace MŠMT ČR  Předsednický sekretariát (AIP ČR) Logistické a organizační zajištění jednotlivých zasedání  K ongresová agentura (DZS MŠMT)

14 www.eureka.be14 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Přehled zasedání během předsednictví České republiky Konference ministrů, Praha, červenec 2005 Zasedání NPC a HLG, Brno, říjen 2005 Zasedání NPC, Plzeň, prosinec 2005 Předsednický den České republiky v Evropském parlamentu, Brusel, březen/duben 2006 - Diskuse HLG s členy Evropského parlamentu (Výbor pro POVE) - Zasedání NPC a HLG Zasedání NPC a HLG, Praha, červen 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------- Zasedání EG (6 - 8 zasedání, Brusel a Praha)

15 www.eureka.be15 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Rozpočet předsednického roku Rozpočet předchozích a současného předsednictví: 3,0 – 4,5 mil. euro Navrhovaný rozpočet předsednictví České republiky: 2,0 mil. Euro

16 www.eureka.be16 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Předsednická odpovědnost a postavení České republiky v evropské spolupráci a integraci Členství v mezinárodních organizacích a evropské integraci s sebou přináší odpovědnost za předsednické činnosti Předsednická funkce zvýrazňuje politickou pozici země v evropských vztazích a umožňuje přinášet vlastní ambice a snáze realizovat vlastní podněty a ovlivňovat spolupráci Česká republika nepředsedala evropské aktivitě (ve výzkumu a vývoji) srovnatelné s programem EUREKA Předsednická činnost je hrazena z domácích (vlastních) finančních prostředků

17 www.eureka.be17 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Předsednická odpovědnost a postavení České republiky v evropské spolupráci a integraci Vstup České republiky do Evropské unie je následován funkcí předsednické země v programu EUREKA v časově blízské návaznosti Předsednictví v programu EUREKA je v rovině pilotního projektu v rámci odpovědnosti za evropskou (unijní) strategii a politiku

18 www.eureka.be18 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Závěry Dosavadní výsledky prokazují úspěšnost a perspektivu programu EUREKA v České republice Předsednictví v programu EUREKA zvýrazní pozici a prestiž České republiky v evropském výzkumu a vývoji Předsednictví v programu EUREKA následuje krátce po vstupu do Evropské unie a to zvyšuje politický význam a dopad této funkce Předsednictví v programu EUREKA není resortní záležitostí a vyžaduje koordinační platformu a vazby mezi vládními subjekty s odpovědností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

19 www.eureka.be19 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004


Stáhnout ppt "Www.eureka.be1 Program EUREKA a Česká republika Brno, 22.9.2004 Předsednictví České republiky v programu EUREKA 2005-2006 Karel Šperlink Prezident AIP."

Podobné prezentace


Reklamy Google