Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do evropských studií Hospodářská a měnová Unie 24.11. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do evropských studií Hospodářská a měnová Unie 24.11. 2009."— Transkript prezentace:

1 Úvod do evropských studií Hospodářská a měnová Unie 24.11. 2009

2 Kompetence v EU

3 Co to je měnová unie? měnové unie v historii běžné klíčové součásti MU –jednotná měnová politika –jednotná měnová autorita –jednotná měna je to skutečně podmínka? –koordinace hospodářských politik proč hospodářská a měnová unie? –diskuze mezi monetaristy a ekonomisty –jak dosáhnout HMU? (od zóny volného obchodu k federaci)

4 Historické pozadí: počáteční start 1969-1979 –summit v Haagu –Wernerův plán tři fáze (konečná dosažena za 10 let) dvě institucionální centra (Systém Společenství pro centrální banky, Centrum rozhodování o hospodářské politice) nerealizováno –had v tunelu ne všechny členské státy, některé nečlenské ano

5 Evropský měnový systém na popud Roye Jenkinse dohodnuto v roce 1979, dva pilíře –ECU (Evr. měnová jednotka): tvořena košem měn rezervní měna oficiální transakce uvnitř ES (rozpočet, strukturální fondy) –mechanismus směnných kurzů (ERM) směnné kurzy měn jsou vzájemně provázány dohodnutá fluktuace mezi +/- 2,5 % vůči paritě (pro volatilní měny 6 %) –možnost intervence –při dlouhodobé nerovnováze přepočítání 1979-83: doba učení 84-87: větší stabilita 88-91: žádné zásahy nebyly potřeba –symbol úspěchu integrace –vedoucí role Bundesbanky a zápodoněmecké marky (krycí měna)

6

7 Proč znovu myšlenky o HMU? hlavní faktory –dokončení jednotného trhu –liberalizaci kapitálových trhů (od roku 1990) Hannoverský summit (1988) Delorsův výbor –znovu vývoj ve třech fázích –Evropský systém centrálních bank –IGC diskutuje včlenění HMU do SES, kritéria? určena konvergenční kritéria nezávislost centrálních bank nesmí se tisknout peníze k pokrytí dluhů

8 Počáteční problémy ratifikace –Maastricht odmítnut v Dánsku –Francie se rozhodla konat referendum populace proti EMU sázka trhů na rozpad ERM tlak na libru, frank, liru –EMU dostává přímý zásah krize léta 1993 opuštěna původní pravidla ERM, ale ne celý systém –kompromis: limity zvýšeny na +/- 15 % zkušenost- ERM není dostatečně stabilní k zajištění stálých směnných kurzů v roce 1996 uveden Pak růstu a stability –požadavky Německa –pravidla musí být dodržena i po startu HMU –ne všichni souhlasí

9 Počáteční problémy politická rovina projektu –sídlo ECB boj mezi Německem a Lucemburskem –kdo bude prvním guvernérem ECB? kompromis s Duisenbergem poškozena důvěra v nezávislost ECB –jaké jméno pro společnou měnu? původně: ECU (Němci proti) mnoho dalších návrhů summit v Madridu: euro stejné spory o podobu mincí a bankovek

10 Kdo má být členem eurozóny? jasná kritéria (daná v SES) v polovině 90. let první odhady, kdo by je naplňoval –Irsko, Dánsko, Portugalsko, Španělsko, Rakousko, Nizozemí –eurozóna druhého řádu Dánsko a Británie mimo už od Maastrichtu v květnu 1998 rozhodnuto, že od 1. ledna 1999 bude součástí 11 zemí Řecko se přidává v roce 2001 Švédsko odmítlo v roce 2003 v referendu Slovinsko v roce 2007 Kypr, Malta v roce 2008 Slovensko v roce 2009

11 Maastrichtská kritéria a členské státy (EU-15) Deficit rozpočtu k HDP % Veřejný dluh v % HDP Roční míra inflace % Úrokové míry % Stabilita směnných kurů Rok 1997 January 1998 March 1998 Kritérium -3,060,02,77,82 last years in EMS Belgium-2,1122,21,45,7ano Denmark0,765,11,96,2ano Finland-0,955,81,35,9From 10/96 France-3,058,01,25,5ano Ireland0,966,31,26,2ano Italy-2,7121,61,86,7From 11/96 Luxembourg1,76,71,45,6ano Germany-2,761,31,45,6ano Netherlands-1,472,11,85,5ano Portugal-2.562,01,86,2ano Austria-2,566,11,15,6ano Greece-4,0108,75,29,8From 3/98 Spain-2,666,81,86,3ano Sweden-0,876,61,96,5ne UK-1,953,41,87,0ne Průměr-2,472,11,66,1-

12

13 Důvody pro EMU hospodářské vysvětlení –optimální měnový prostor země jsou dostatečně hospodářsky provázané jsou nástroje pro boj s externími asymetrickými šoky EMU asi není OMP kritici: ani některé federace nejsou OMP, náklady na vzdání se určování úrokových měr nejsou vysoké –důvěryhodnost centrálních bank trhy v ně musejí mít důvěru pevný závazek je výhodnější než neformální následování Bundesbanky ECB s plnou nezávislostí a jasným cílem- cenovou stabilitou

14 Důvody pro EMU politologické vysvětlení –neofunkcionalismus výsledek spilloveru liberalizace trhů následování německé měnové politiky role nadnárodních institucí –mezivládní přístup hlavní rozhodnutí činěna Evropskou radou jsou plněny zájmy hlavních států –Francie chce svázat německou hegemonii –Německo prosazuje potřebnou stabilitu –federalismus úmyslný krok směrem k federaci integrace zadními vrátky měna jako symbol identity

15 Kritika EMU státy oponující euru –Dánsko a Švédsko hospodářsky úspěšné, role sociálního systému referenda v roce 2000 a 2003 –Británie tvrzení o odlišných hospodářských cyklech zvláštní pozice londýnské City zejména ale otázka politická pětibodový test dle Gordona Browna –sladění hosp. cyklů? –dostatečná flexibilita? –více investicí pro Británii? –jaký dopad na finanční služby? –vyšší růst, zaměstnanost?

16

17

18 Kritika EMU ECB příliš nezávislá –pouze jeden cíl –vše ukotveno ve zřizovacích smlouvách (problém institucionalizace) velmi málo protivah –ECB nemusí podporovat politiku požadovanou MS –otázka legitimity a odpovědnosti měnová integrace vyvinutější než hospodářská –téměř žádné vedlejší nadnárodní politiky umožňující reagovat na rozdíly –žádné stabilizátory k boji s asymetrickými šoky –jaké řešení pro dva protichůdné požadavky?

19 Kritika EMU

20 Rozpočet Společenství proč vůbec mít společný rozpočet? –financování společných politik –vyvážení zisků a ztrát z evropské integrace –koheze mezi státy –zápisné do klubu Římské smlouvy –jen stručné ujednání –hlavní důvody dle LM přístupu –vše zakotveno ve smlouvách- jednomyslnost v roce 1970 přijat systém „vlastních zdrojů“ dopad rozšíření v roce 1973 –Británie se snaží změnit pravidla –zvyšují se též ambice EP –dohoda ve Fontainebleau (1984) Komise (1987): „Společenství je na pokraji bankrotu.“

21 Rozpočet Společenství Delorsův balíček –hmotné základy dohody více peněz pro strukturální politiku větší role Parlamentu i Komise –procesní základy dohody víceletý rozpočtový rámec rozpory v roce 1993 (1994-1999) –tvoří se skupina plátců a příjemců rozpory v letech 1998-1999 (2000-2006) –souvisí také s rozšířením –„Nikdo nechce platit víc, někdo chce platit méně, nikdo nechce dostávat méně a všichni chceme dát více na rozšíření“ podobná situace v letech 2004-2005 (2007-2013)

22 Na co se prostředky vydávají? (v % HDP)

23 Rozpočet Společenství jak by měl vypadat? –fiskální federalismus a efektivita vs legitimita (zájmy) velikost rozpočtu –kolem 1,2 % HDP –malá oproti federacím, velká oproti MO –solidarita mezi státy nízká- nelze očekávat vysoké transfery (není demos)

24 Velikost rozpočtu vzhledem k HDP EU

25 Rozpočet Společenství výdaje –tři funkce, které by měla vláda plnit z rozpočtu (Musgraveova teorie) –redistribuce mezi státy, regiony, jednotlivci poslední nepravděpodobná, ostatní dvě již fungují (nepříliš efektivně) –stabilizace ochrana federace proti externím šokům příliš malý rozpočet na takové cíle –alokace široké spektrum politik vlády nutná reforma CAP co by měla EU dělat? (viz rozdělení pravomocí)

26 Alokace výdajů v EU (2007-2013)

27 Rozpočet Společenství příjmy: v současnosti čtyři druhy –zemědělské poplatky (dávky) –cla –podíl na DPH –podíl z HDP problémy –nejsou skutečně vlastní zdroje (autonomie) –systém není moc transparentní –zásada nediskriminace není dodržována –přispívá k logice „juste retour“

28 Podíl příjmů do rozpočtu ES

29 „Zisky a ztráty“ z rozpočtu ES


Stáhnout ppt "Úvod do evropských studií Hospodářská a měnová Unie 24.11. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google