Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomie 2 Bakaláři První přednáška Trh výrobních faktorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomie 2 Bakaláři První přednáška Trh výrobních faktorů"— Transkript prezentace:

1 Ekonomie 2 Bakaláři První přednáška Trh výrobních faktorů

2 Struktura přednášky Základní informace o předmětu Vlastní přednáška

3 Základní informace o předmětu

4 Struktura předmětu Prezenční studium: 12 přednášek a 12 cvičení
Kombinované studium: 6 soustředění Předmět navazuje na předmět „B_EK_1“, podmínkou přihlášení na zkoušku z předmětu B_EK_2 je zkouška z předmětu B_EK_1

5 Zakončení Zápočet Zkouška

6 Zápočet PS – píší se tři krátké zápočtové testy (na třetím, sedmém a jedenáctém cvičení), podmínkou je mít všechny tři KS – píší se dva krátké zápočtové testy (na třetím a na pátém soustředění), podmínkou je mít oba dva Pokud student testy nenapíše (vůbec nepřijde nebo nesloží), může si je po dohodě s cvičícím nebo vyučujícím na KS opravit do konce výuky v letním semestru (do ). Po tomto datu, nemá-li danou podmínku splněnu: místo testů dostane (od cvičícího nebo vyučujícího na kombinovaném studiu) seminární práci. Těma je opravdu studentovi přiděleno, nevolí si ho sám! Studenti daného ročníku prvně studující předmět s ISP nebo studenti opakující předmět píší rovnou seminární práci. Studentům s ISP zadává práci cvičící nebo vyučující na KS, studenti opakující předmět se obrací na Mgr. Ing. Petra Wawrosze, Ph.D.

7 Zkouška Ústní Zkouškové okruhy a minimální zkouškové standardy budou zveřejněny v IS Student musí znát minimální zkouškové standardy

8 Literatura HEISSLER, Herbert; VALENČÍK, Radim; WAWROSZ, Petr. Mikroekonomie základní kurz. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní o.p.s., s. Edice EUPRESS. ISBN WAWROSZ, Petr; HEISSELR, Herbert; HELÍSEK, Mojmír; MACH, Petr. Makroekonomie základní kurz. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 376 s. Edice EUPRESS. ISBN

9 Literatura Pro obory veřejná správa, právo v podnikání, právo ve veřejné správě: BLAŽEK, Jiří; WAWROSZ, Petr; HEISSLER Herbert; KUBÍČEK, Jan; VIKTOROVÁ, Dana Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí. Praha: Wolters Kluwer. ISBN

10 Literatura K některým kapitolám mohou být v IS (složka studijní materiály, podsložka učební materiály) uloženy podklady Prezentace pro výuku

11 Vlastní přednáška

12 Podstata výrobních faktorů (VF)
Dlouhodobé vstupy sloužící k produkci Dělí se na práci, půdu, kapitálové statky Nejsou homogenní (různé profese, kapitálové statky, druhy půdy)

13 Poptávka po VF Poptávají firmy (obecněji: ti, kdo VF nevlastní)
Poptávají tehdy, pokud potřebují k nějaké produkci. Porovnávají: co jim VF přinese s tím, co je stojí. Firmy jsou ochotny za danou jednotku VF maximálně zaplatit, co jim přinese! Firmy budou poptávat nějaký VF jen tehdy, pokud přínos bude větší nebo minimálně roven nákladům spojeným s použití VF.

14 Poptávka po VF Co jim přinese: - příjem z mezního produktu VF (např. dodatečný kuchař => dodatečné jídlo => příjem z dodatečných jednotek jídla) - mezní užitek (např. dodatečný hlídač ve výrobní firmě) V obou případech klesající buď mezní produkt nebo mezní užitek. V prvním případě v nedokonalé konkurenci rovněž pokles ceny při rozšiřování produkce => příjem z mezního produktu je klesající! Obecně tedy v důsledku výše uvedeného: dříve nebo později přínos z VF poklesne pod náklady spojené s jeho používáním.

15 Příjem z mezního produktu VF
Metodicky správně je třeba od tohoto příjmu odečíst další náklady (např. mouku na dodatečné jednotky chleba, pokud zaměstnáme dalšího pekaře). Po odečtení dostáváme tzv. čistý příjem z mezního produktu VF. Pro jednoduchost lze tyto další náklady zanedbat.

16 Časový nesoulad Firmy zpravidla nejprve poptávají nějaký VF a v okamžiku, kdy jej využijí dané jednotce platí. Odměnu za to, co VF vyprodukuje ale dostávají později. Firmy se mohou zmýlit – náklady na VF mohou být větší než, co jim VF přinese. Firmy se nemusí hned dané jednotky zbavit, omyl může být přechodný.

17 Homogenita VF Z pohledu firmy je řada jednotek VF homogenních (stejných). Jejich výkonnost je stejná. Potom je jedno, v jakém pořadí jsou dané jednotky zaměstnány. Proč? Někde jsou vskutku stejné, jinde je nákladné jednotky rozlišit, někde výkon jednotky závisí na něčem mimo možnosti jednotky (dělník u pásu), zákon velkých čísel. Těmto homogenním jednotkám je firma ochotna zaplatit maximálně tolik, kolik je příjem z mezního produktu (mezní užitek) z poslední jednotky. Kterákoliv jednotka může být poslední.

18 Poptávka po VF Závislost mezi cenou VF a poptávaným množstvím
Je klesající. Plyne z klesajícího mezního produktu, přijmu z mezního produktu či mezního užitku. Individuální poptávka: kolik jednotek určitého VF poptává jedna firma (jeden poptávající) při dané ceně Tržní poptávka: součet individuálních poptávek (sčítají se poptávaná množství při dané ceně) na daném trhu. Trh je definován místně a časově.

19 Poptávka po VF Pokud se změní něco jiného než cena, rovněž se mění poptávané množství. Hlavní faktory: - mění se poptávané množství toho, co VF produkuje - mění se cena toho, co VF produkuje

20 Cenová elasticita poptávky po VF
Stejné jako u cenové elasticity poptávky u statků. Cena se změnila o 1 %. Potom: Poptávané množství výrobního faktoru se nemuselo vůbec změnit. Říkáme zde, že poptávka je absolutně neelastická. Poptávané množství výrobního faktoru se mohlo změnit o méně než jedno procento. Říkáme zde, že poptávka je neelastická. Poptávané množství s výrobního faktoru e mohlo změnit o právě jedno procento. Říkáme zde, že poptávka má jednotkovou elasticitu. Poptávané množství výrobního faktoru se mohlo změnit o více než jedno procento. Říkáme zde, že poptávka je elastická. Poptávané množství výrobního faktoru se mohlo změnit o nekonečně velké procento. Tato situace je spíše teoretická. Říkáme zde, že poptávka je absolutně elastická.

21 Cenová elasticita poptávky po VF
Nezbytnosti výrobního faktoru: čím více je výrobní faktor pro nějakou produkci nezbytný, tím bude mít menší elasticitu. Množství substitutů k danému výrobnímu faktoru: Má-li výrobní faktor dostatek substitutů, není tak nezbytný a poptávka po něm bude spíše elastická. V jakém množství musí být jednotky výrobního faktoru používány. Pokud lze jejich množství měnit po malých kusech (např. lze zaměstnat pouze jednoho dělníka) bude poptávka více elastická než v situaci, kdy je nutno najednou použít řadu jednotek výrobního faktoru.

22 Cenová elasticita poptávky po VF
Podílu výdajů na daný výrobní faktor ku celkovým výdajům na všechny výrobní faktory. Bude-li tento podíl malý, bude poptávka méně elastická než v situaci velkého podílu. U malého podílu změna ceny výrobního faktoru tolik nezatíží rozpočet firmy a firma na změnu ceny nemusí příliš reagovat. Časovém faktoru: v krátkém období bude poptávka p výrobním faktoru méně elastická než v delším období. Na změnu ceny výrobního faktoru obvykle firma není schopna zareagovat hned, substituce výrobního faktoru chvíli trvá, je spojena s náklady

23 Nabídka výrobního faktoru
VF nabízí ten, kdo jej vlastní. Potřebuje pokrýt: - reprodukční náklady - náklady obětované příležitosti (OPC) Odměna vlastníka VF: - transferový výdělek = OPC - ekonomická renta (nad transferový výdělek) OPC výrazně ovlivňují odměnu (kadeřníci, soudci …)

24 Nabídka VF Závislost mezi nabízeným množstvím a cenou VF
Týká se určité profese, určitého využití VF. Je rostoucí Proč: vyšší cena pokryje i vysoké reprodukční náklady, respektive OPC. Individuální nabídka: nabídka určitého vlastníka VF, kolik jednotek VF bude nabízet při dané ceně. Tržní nabídka: vzniká jako součet individuálních nabídek, (sčítají se nabízená množství při dané ceně) na daném trhu. Trh je definován místně a časově.

25 Cenová elasticita nabídky VF
Cena se změnila o 1 %. Potom: Nabízené množství se nemuselo vůbec změnit. Říkáme zde, že nabídka je absolutně neelastická. Nabízené množství se mohlo změnit o méně než jedno procento. Říkáme zde, že nabídka je neelastická. Nabízené množství se mohlo změnit o právě jedno procento. Říkáme zde, že nabídka má jednotkovou elasticitu. Nabízené množství se mohlo změnit o více než jedno procento. Říkáme zde, že nabídka je elastická. Nabízené množství se mohlo změnit o nekonečně velké procento. Tato situace je spíše teoretická. Říkáme zde, že nabídka je absolutně elastická.

26 Cenová elasticita nabídky VF
Závisí zejména na tom, jak snadno lze na daný trh vstoupit, jak snadno lze množství VF změnit.

27 Další důvody ovlivňující nabízené množství
Přirozené (růst nebo pokles nabízeného množství) Změna nákladů obětované příležitostí

28 Rovnováha a nerovnováha na trhu VF
Rovnováha: nabídka VF = poptávce po VF, nastává při rovnovážné ceně Pokud je cena jiná než rovnovážná: - přebytek: cena je vyšší než rovnovážná, je nabízeno více jednotek výrobního faktoru, než je poptáváno, - nedostatek: cena je nižší než rovnovážná, poptáváno je více jednotek výrobního faktoru, než je nabízeno. Jak je dosahováno rovnováhy, dynamická rovnováha


Stáhnout ppt "Ekonomie 2 Bakaláři První přednáška Trh výrobních faktorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google