Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasická sociologie (Émile Durkheim)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasická sociologie (Émile Durkheim)"— Transkript prezentace:

1 Klasická sociologie (Émile Durkheim)
Dějiny sociologie II. Klasická sociologie (Émile Durkheim) VY_32_INOVACE_ZSV3r0104 Mgr. Jaroslav Knesl

2 Klasická sociologie: Émile Durkheim (1858 – 1917)
Sociální jev je nezávislý na individuálních projevech člověka, je vnější, vyvíjí na něj nátlak (právo, náboženství, jazyk, móda, kultura), je stavem kolektivního vědomí. Kolektivní vědomí je nepřevoditelné na individuální . Je to jakýsi duch skupiny, nutící člověka k jednání. Utváří se v procesu sdružování se lidí do skupin. Závisí především na geografických faktorech prostředí. Zdroj: Wikimedia Commons:

3 Klasická sociologie: Émile Durkheim (1858 – 1917)
Solidarismus (soudržnost) - vázanost člověka na skupinové cíle a hodnoty - je určujícím faktorem skupinového života. Typy solidarity se utváří v závislosti na hustotě obyvatelstva a možnostech komunikace. Mechanická Je spojena a menší hustotou obyvatelstva. Je přímo podřízena kolektivnímu vědomí. Typické jsou přímé sankce. Organická Je spojena a větší hustotou obyvatelstva. Je spojena s  dělbou práce. Je institucionálnější. Zdroj: Wikimedia Commons:

4 Klasická sociologie: Émile Durkheim (1858 – 1917)
Anomie Sociální desintegrace (rozklad) která je opakem solidarity Je to kritický stav nejasnosti, nejistoty a nesoudržnosti. Pravidla, zákony, normy a hodnoty se rozpadají. Vzniká s nekontrolovaným rozvojem dělby práce bez zpětné integrace. Provedl rozbor sebevražednosti - rozlišoval sebevraždu Altruistickou - v zájmu skupiny Egoistickou - únik ze skupiny Anomickou - v důsledku anomie Náboženství chápe jako promítnutí sociálních vazeb do oblasti nadpřirozena, jež zpětně posiluje integritu skupiny. V uctívání posvátna lidé, aniž by si toho byli vědomi, uctívají vlastní společnost. Zdroj: Wikimedia Commons:

5 Cvičení: Doplňte chybějící části tvrzení
Právo, náboženství, jazyk, móda, kultura jsou příkladem toho, co Durkheim chápal jako sociální jevy. Je na nich typické, že jsou ………………na individuálních projevech člověka a vytváří na něj ………….. Duch skupiny, nutící člověka k jednání, pro kterého Durkheim razí termín ………………………………se utváří v procesu sdružování lidí do skupin a je závislé především na …………………..…… faktorech prostředí. Určujícím faktorem skupinového života je …….……………… (soudržnost), který nutí člověka orientovat se na skupinové cíle a hodnoty. V uctívání posvátna lidé, aniž by si toho byli vědomi, uctívají ……………………………… nezávislé nátlak kolektivní vědomí geografických solidarismus vlastní společnost.

6 Cvičení: K jednotlivým charakteristikám stavu kolektivního vědomí přiřaďte termíny Durkheimovy sociologie . Je spojena a větší hustotou obyvatelstva a dělbou práce. Pravidla, zákony, normy a hodnoty se rozpadají. Je spojena a menší hustotou obyvatelstva, je přímo podřízena kolektivnímu vědomí a jsou pro ni typické přímé sankce. Organická solidarita Anomie Mechanická solidarita Cvičení: K jednotlivým situacím a místům přiřaďte charakteristický stav společnosti. Poklidný život zemědělských usedlostí v Pošumaví Revoluční Paříž Praha dnes Mechanická solidarita Anomie Organická solidarita

7 Cvičení: O jaký typ sebevraždy se jedná?
Člověk chce uniknou společenským tlakům. V důsledku nejistoty pramenící z rozkladu společnosti. Páchané pro záchranu členů své rodiny. Egoistickou Anomickou Altruistickou K zamyšlení: K jakému typu mají nejblíže sebevraždy následujících osob? Pravděpodobná řešení: Anomická Egoistická Altruistická Jan Palach Ernst Hamingway Sebevražedný atentátník

8 Další klasikové Karel Marx – ekonomizace sociologie (viz. filosofie 4. ročník) Německá formální sociologie: Ferdinand Tönnies, Georg Simmel – sociologie jako věda o nadčasových formách mezilidských vztahů Psychologizující sociologie: Vilfredo Pareto (viz. Teorie elit) , Gebriel Tarde, Gustav Le Bon (viz. teorie davového chování)

9 Zdroje a literatura BAUMAN, Zygmund. Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN: BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, s. ISBN 80 – 7168 – 754 – 5 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum s. ISBN 80 – 246 – 0139 – 7 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, s. ISBN KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav, VODÁKOVÁ Alena. Velký sociologický slovník I.,II. a/o Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, ISBN THOPMSON Kenneth. Klíčové citace v sociologii. Brno: Barrister a Principal, s. ISBN 80 – – 68 – 4


Stáhnout ppt "Klasická sociologie (Émile Durkheim)"

Podobné prezentace


Reklamy Google