Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti investičních aktivit knihoven v příštím programovacím období Knihovny a strukturální fondy EU 15. 3. 2006 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti investičních aktivit knihoven v příštím programovacím období Knihovny a strukturální fondy EU 15. 3. 2006 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro."— Transkript prezentace:

1 Možnosti investičních aktivit knihoven v příštím programovacím období Knihovny a strukturální fondy EU 15. 3. 2006 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj

2 1.Budoucí operační programy vhodné pro investiční aktivity knihoven 2.Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu 3.Příklady investičních aktivit knihoven ve Společném regionálním operačním programu (SROP) Struktura přednášky

3 Cíl Konvergence OP Doprava (ERDF + FS) Infrastruktura OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Podnikání a inovace (ERDF) Podnikání OP Výzkum, vývoj a inovace (ERDF) OP RLZ a zaměstnanost (ESF) Lidské zdroje OP Vzdělávání (ESF) 7 x regionální OP (ERDF) Regionální intervence Integrovaný OP (ERDF) OP Technická pomoc (ERDF) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Praha – 2x OP Cíl Evropská územní spolupráce 5 +1 +1 Zaměření Operačních programů

4 - Situace závislá na vyjednávání s EU -Možné změny ve struktuře navrhovaných programů -Možnosti opatření 3.3 SROP Současný stav

5 -Slouží k podpoře příštího programovacího období -Samostatný projekt na úrovni krajů -Cíl: naučit potenciální předkladatele projektů a) projekty vytvářet b) projekty řídit Opatření 3.3 ve Společném regionálním operačním programu

6 Formy: - školení potenciálních předkladatelů projektů - vytváření zásobníku projektů na úrovni krajů Možnost zapojení pro knihovny: - oslovit realizátory projektu na úrovni kraje - zapojit se do školení - získat informace o plánovaném Regionálním operačním programu - připravit projekt pro příští programovací období Opatření 3.3 SROP

7 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Příklady: kursy semináře školení zahraniční aktivity vydávání brožur a publikací poradenská činnost zavedení internetových stránek Podporované aktivity u opatření 3.3.

8 Investiční aktivity knihoven ve Společném regionálním operačním programu

9 Podporované oblasti – priority SROP Regionální podpora podnikání Regionální rozvoj infrastruktury Rozvoj lidských zdrojů v regionech Rozvoj cestovního ruchu Technická asistence

10 Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury 196,967 € Opatření 2.1Rozvoj dopravy v regionech 151,941 € Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 22,513 € Opatření 2.3Regenerace vybraných měst 22,513 €

11 Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech 92,288 € Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech 45,018 € Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech 37,137 € Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů 10,133 €

12 Financování projektu - Evropská unie - Česká republika - Žadatel Další možnosti financování - Krajský úřad - Obec - Bankovní domy Snaha vyjednat pro příští programové období vstřícnější financování (zálohové platby, průběžné proplácení, apod.)

13 Možnosti knihoven v zapojení do SROP Opatření 2.2.: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Opatření 3.1.: infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2.: Podpora sociální integrace v regionech Opatření 3.3.: Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Možnosti knihoven při čerpání prostředků ze SROP

14 Kontakt na OP Infrastruktura Opatření 2.2.: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Např.: Rozvoj informačních technologií ve školách, vzdělávacích institucích a knihovnách (zavádění internetu) Pravděpodobné indikátory: počet vytvořených veřejných internetových míst zvýšení počtu uživatelských míst ve veřejných informačních a internertových stanicích zvýšení % obyvatel soustavně používajících internet

15 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Zaměření : podpora investičních projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií pro: regionální a místní veřejnou správu obyvatelstvo Příklady: nákup počítačů, speciálního softwaru, nákup základního příslušenství k PC, vybudování regionálních a místních komunikačních sítí, na zavádění internetu Podmínky čerpání u opatření 2.2.

16 Kontakt na OP Infrastruktura Opatření 3.1.: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Např.: Rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spojených s celoživotním učením Pravděpodobné indikátory: využití vybudovaných kapacit v oblasti celoživotního učení a sociální integrace počet nových pracovních míst ve vybudovaných zařízeních v oblasti celoživotního učení a sociální integrace

17 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Zaměření : podpora investičních projektů v oblasti: aktivní politiky zaměstnanosti celoživotního učení sociální integrace Příklady: nová výstavba, stavební obnova, nákup technologie, nákup počítačů, venkovní úpravy, technická infrastruktura, speciální pomůcky Podmínky čerpání u opatření 3.1.

18 Krajská knihovna – multifunkční a informační centrum regionu (Karlovarský kraj) – 67,5 mil Kč Cíl projektu: Zkvalitnění zázemí pro služby knihovny Rozvíjení práce s handicapovanými osobami Vybudování informační infrastruktury Příklady knihoven zapojených do opatření 3.1 SROP

19 Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně Cíl projektu: vybudování učebny o kapacitě 15 osob vybudování sálu o kapacitě 70 osob Instalace bezbariérových prvků Příklady knihoven zapojených do opatření 3.1 SROP

20 Centrum celoživotního vzdělávání manželů Tomanových v Rožmitále Cíl projektu: Rekonstrukce domu na náměstí Vznik polyfunkčního informačního centra Vznik školícího zařízení Vznik pobočkových center knihovny v mikroregionu Třemšín Příklady knihoven zapojených do opatření 3.1 SROP

21 Rozšíření služeb celoživotního vzdělávání regionální knihovny ve Vítkově Cíl projektu: Kompletní rekonstrukce stávajícího objektu knihovny Instalace interiérového vybavení Využití půdních prostor Zajištění bezbariérovosti objektu Výstavba letního altánu – letní čítárny Příklady knihoven zapojených do opatření 3.1 SROP

22 Rekonstrukce knihovny na centrum celoživotního vzdělávání v regionu Hustopeče - 5,9 mil Kč Cíl projektu: Vznik zázemí pro celoživotní vzdělávání Vytvoření bezbariérových prostor Vznik prostor pro poskytování internetu nezávisle na provozu ostatních částí knihovny Příklady knihoven zapojených do opatření 3.1 SROP

23 Internetizace knihoven Olomouckého kraje Cíl projektu: Přeměna 215 veřejných knihoven Olomouckého kraje na informační centra obcí Připojení knihoven k vysokorychlostnímu internetu Vyškolení kvalifikovaných pracovníků knihoven pro využívání informačních Příklady knihoven zapojených do opatření 2.2 SROP

24 Internetizace knihoven v Libereckém kraji Cíl projektu: Vytvoření sítě veřejných knihoven jakožto míst s veřejně přístupným internetem Vznik 141 nových informačních míst připojení knihoven k širokopásmovému internetu Příklady knihoven zapojených do opatření 2.2 SROP

25 Veřejný přístup občanů ve statutárním městě Brně k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny Cíl projektu: Vytvoření sítě veřejně přístupných míst v 32 provozovnách Knihovny Jiřího Mahena Vytvoření podmínek pro rovný přístup k informacím Příklady knihoven zapojených do opatření 2.2 SROP

26 Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje Cíl projektu: Rozšíření činnosti knihoven na veřejná informační centra obcí Rozvoj vysokorychlostního internetu Příklady knihoven zapojených do opatření 2.2 SROP

27 Internetizace knihoven Plzeňského kraje Cíl projektu: Vytvoření veřejně přístupných informačních center Vytvoření nového informačního obsahu pro občany Plzeňského kraje Možnosti komunikace občanů s veřejnou správou Poskytování informací o stavu a vývoji území Plzeňského kraje Příklady knihoven zapojených do opatření 2.2 SROP

28 Projekt rozšíření internetu do knihoven ve Zlínském kraji Cíl projektu: Zřízení, vybavení a provoz s veřejně přístupným internetem v knihovnách, obecních úřadech, informačních centrech Vznik 59 veřejně přístupných míst 35 míst bude s širokopásmovým internetem 15 míst bude bezbariérových Příklady knihoven zapojených do opatření 2.2 SROP

29 Projekt internetizace knihoven v Jihočeském kraji Cíl projektu: Zavedení širokopásmového internetu do venkovských oblastí Zapojení 215 obcí jako zřizovatelů knihoven Důraz kladen na obce do 500 obyvatel Příklady knihoven zapojených do opatření 2.2 SROP

30 Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná Cíl projektu: Vytvoření 13 nových míst s veřejným přístupem k internetu Obnova 34 míst Vzdělávací akce na výuku práce s internetem a ovládání PC Příklady knihoven zapojených do opatření 2.2 SROP

31 Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje Cíl projektu: Vybudování informačních center s veřejně přístupným internetem v prostorách 47 obecních a městských knihoven Zajištění prostor pro zrakově i jinak zdravotně handicapované občany Příklady knihoven zapojených do opatření 2.2 SROP

32 řídicí orgánMinisterstvo pro místní rozvoj útvar pověřený výkonem funkce řídicího orgánu odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha sídlo Staroměstské náměstí 6, Praha 1, 110 15, Česká republika jméno odpovědné osobyIng. Lummíra Kafková telefon+420 224 861 557 fax+420 224 811 243 emailkaflum@mmr.cz@mmr.cz Kontakt na Řídící orgán SROP

33 Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů při využívání fondů Evropské unie. Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán SROP a JPD Praha sourad@mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Možnosti investičních aktivit knihoven v příštím programovacím období Knihovny a strukturální fondy EU 15. 3. 2006 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google