Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ Interview s experty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ Interview s experty."— Transkript prezentace:

1 „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ Interview s experty

2 Jaké je Vaše současné zaměstnání a funkce/pozice
Jaké je Vaše současné zaměstnání a funkce/pozice? Jaká je Vaše specializace? Jakou roli hraje jak Vaše instituce, tak i Vy sám/sama ve vztahu k nelegální migraci? Počet rozhovorů – 29 zaměstnání: 8 neziskový sektor 10 státní správa a podnikatelský sektor 7 akademická sféra 2 cizinecké komunity specializace Především humanitní obory – práva a sociologie Většina se nezabývá přímo ilegální migrací Jen u některých dochází k pokrytí celé šíře problematiky, většinou specializace na ekonomické problémy (šedá ekonomika, podnikatelské aktivity) nebo na konkrétní etnické skupiny imigrantů.

3 Jak byste definoval/a nelegální či kvazilegální ekonomické aktivity migrantů v Česku?
Různá hlediska: a) „Kvazilegální“ neexistuje – buď legální nebo ilegální; b) „Kvazilegální“ – legální, ale není ale není v souladu s výkladem práva c) Neregulérní lépe než nelegální – nelegální je spojeno spíše s pobytem; d) Rozdíl mezi nelegální prací (týká se pracovníka) a nelegálním zaměstnáváním (týká se zaměstnavatele); e) Ilegalita se netýká pouze pobytového a pracovního režimu, ale i zapojení do nelegálních struktur. V Česku je problém s rozlišením legality a ilegality – viz švarc systém !

4 Jaké jsou hlavní formy nelegálních a kvazilegálních ekonomických aktivit migrantů v Česku?
1) Klasická práce bez pracovní smlouvy a pobytu – asi nejčetnější, stavební práce, pomocné práce, úklid v domácnosti apod 2) Mají pobyt legální, mají živnostenský list – ale provozují tzv. zastřený pracovní poměr – „švarc systém“, asi druhý nejvýznamnější 3) Příchod na turistické vízum, ale pak zůstanou nelegálně – předstupeň typu 1 4) Žadatelé o azyl – 1. rok jejich pobytu - méně početně významné ve srovnání s ostatními. 5) Neplnění účelu pobytu – jiného než podnikání nebo zaměstnání - např. sloučení rodiny a přitom bude pracovat (např. příležitostné služby, překlady atd.) 6) Turisti s bezvízovým stykem (západní migranti) – dlouhodobě zde pracují

5 Mnohem tvrdší sankce - vypovězení Migranti jsou více diskriminování
Jak se nelegální aktivity cizinců liší od nelegálních aktivit, které provozují občané ČR na domácím trhu práce ? Mnohem tvrdší sankce - vypovězení Migranti jsou více diskriminování Lepší organizace Více spojeno s kriminální činností

6 Profese – zedník, pokojská, pomocné práce, méně kvalifikované
V jakých odvětvích, profesích, firmách a regionech ilegální/kvazilegální migranti pracují? Odvětví - stavebnictví, zemědělství a lesnictví, služby (včetně domácích) Profese – zedník, pokojská, pomocné práce, méně kvalifikované Ve všech typech firem – od malých po největší Velká města a západní část Česka

7 Je to obtížná otázka – 40% dotazovaných neodpovědělo
Kolik je v Česku ilegálních/kvazilegálních migrantů? Jak se jejich počet vyvíjel? Je to obtížná otázka – 40% dotazovaných neodpovědělo Odhady od 40,000 do 200,000 Přibližně shodné počty dotazovaných uvádějí, že trendem ilegální/kvazilegální migrace v posledních 5 letech je růst, stagnace nebo pokles Dochází ke změně forem – především přesun z ilegální do kvazilegální

8 Pohlaví: Muži lehcepřevládají nad ženami
Základní charakteristiky ekonomicky aktivních nelegálních migrantů v Česku Země původu: země bývalého Sovětského svazu – (Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko), Bulharsko, Albánie, země bývalé Jugoslávie, Polsko, Afghanistán, Vietnam Čína, USA Specializace – Ukrajinci – především stavebnictví, Vietnamci – obchod, západní imigranti – služby (překladatelství, výuka jazyků) Pohlaví: Muži lehcepřevládají nad ženami Vzdělání: Ukrajinci – většinou střední Rodinný status: spíše svobodný, pokud mají rodinu tak zůstává doma

9 Jaké jsou podle Vás dnes nejvýznamnější pozitiva nelegálních ekonomických aktivit migrantů pro českou společnost? Zaplňují mezery na trhu práce Rozšiřují bohatství státu Zvyšují flexibilitu v oblasti trhu práce Přispívají k rozvoji podnikatelských subjektů (šetří náklady) Nezatěžují sociální systém Přispívají k rozvoji multikulturní společnosti

10 Jaké jsou podle Vás dnes nejvýznamnější negativa nelegálních ekonomických aktivit migrantů pro českou společnost? Podkopávání demokracie Vytvářejí skryté kriminální strukruty (mafie) Prohlubování korupčního prostředí (police, státní úředníci) Vytvářejí špatný obraz pro další imigranty, či pro určitá etnika Neplatí daně a cla Přispívají k segragačním trendům (Vietnamci) Poškozují české zaměstnavatele, kteří dodržují zákony Berou práci místní pracovní síle

11 Jaké jsou podle Vás dnes nejvýznamnější negativa nelegálních ekonomických aktivit migrantů pro ně samé? Nemají žádnou právní ochranu Jsou diskriminováni Nemají přístup k sociálnímu a zdravotnímu pojištění Nezúročili svůj potenciál Komplikace i pro legální cizince, neboť zaměstnavatelé jsou zvyklí zaměstnávat cizince ilegálně

12 Jak byly viděny ilegální/kvazilegální ekonomické aktivity migrantů v posledních 15 letech?
– Velmi liberální politika bez výrazných kontrolních mechanismů – politika „otevřených dveří“ Problém zde existoval dlouhodobě, ale nebyl veřejností dostatečně reflektován. Zvýšená pozornost až v posledních letech Zvýšení zájmu souvisí s novou migrační legislativou z let 1999/2000 Stát bojuje s ilegální migraci (meziresortní komise, Akční plán 2004) Rozdílné názory – díky EU se situace zlepšuje x tomuto problému je stále věnována malá pozornost

13 Jaké jsou vztahy mezi vývojem ilegálních/kvazilegálních ekonomických aktivit migrantů a obecnými vývojovými trendy? Migranti mění své chování ve vztahu ke změnám legislativy Restriktivní migrační politika vede ke zvyšování počtu ilegálních/kvazilegálních migrantů Jestliže ekonomika roste existuje větší tolerance k ilegálním/kvazilegálním ekonomickým aktivitám migrantů Česká společnost dosud výrazněji nepodléhá populistickým antiimigračním názorům Lidé v Česku si postupně zvykají – pozitivum – cizinci jim nevadí negativum – mají k nim lhostejný vztah

14 Jaké je zdravotní zabezpečení migrantů v Česku?
Většinou nemají pojištění Závisí od formy zaměstnání a etnické skupiny: Vietnamci nemají pojištění, často využívají „komunitního“ lékaře Při úrazu dochází k legalizaci a uzavření pojištění Po úrazu okamžitě opouštějí zemi Postará se o ně zaměstnavatel/klient Odcházejí do azylových center

15 Jaké jsou podmínky bydlení nelegálních/kvazilegálních migrantů?
Podmínky závisejí na schopnosti platit za bydlení Dnes jsou lepší podmínky než před 10 lety, lepší informovanost - Stále se ještě vyskytují případy velice špatného bydlení (10 lidí/místnost) Vietnamci často bydlí se svými krajany – rodinou nebo přáteli

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "„Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ Interview s experty."

Podobné prezentace


Reklamy Google