Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo Prezentace. Trestní právo Nullum crimen, nulla poena, nullus processus Není zločinu, není viny, nestanoví-li tak zákon č.1. „Souhrn právních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo Prezentace. Trestní právo Nullum crimen, nulla poena, nullus processus Není zločinu, není viny, nestanoví-li tak zákon č.1. „Souhrn právních."— Transkript prezentace:

1 Trestní právo Prezentace

2 Trestní právo Nullum crimen, nulla poena, nullus processus Není zločinu, není viny, nestanoví-li tak zákon č.1. „Souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) proti chráněným společenským a individuálním zájmům“ 1

3 Požadavky Pojmy: Trestní právo hmotné, procesní, správní, trestný čin, trest, obviněný, obžalovaný, odsouzený, přestupek.

4 Kredity Doplnění prezentací2 kredity Aktivní účast na projektu: Soudní proces do 15 kreditů

5 Hmotné Trestné činy Skutkové podstaty Tresty Procesní Postup při trestním řízení Správní Přestupky

6 Formální prameny Hlavní: Trestní právo hmotné Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Trestní právo procesní Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád Trestní právo správní Zákon o přestupcích č. 200/1990 po 13 novelizacích znovu uveřejněný jako č.334/2002 Sb. Další formální prameny: Zákon č. 418/2011 Sb. – o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Zákon č. 218/2003 Sb. – o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

7 Trestní právo hmotné Trestný čin „ Jde o protiprávné činy uvedené v trestním zákoně“ 2 č.2

8 Přečiny Nedbalostní trestné činy – sazba do 5 let Zločiny Ostatní trestné činy

9 Na účtu mladíkovi omylem přistály milióny, část si nechal Mladík z Děčínska dostal na svůj bankovní účet od obchodní společnosti omylem celkem 3,5 miliónu korun. Vzápětí poté, co firma zjistila svůj omyl, vyzvala majitele účtu k navrácení zaslaných peněz. Do celkové výše chybělo něco přes 342 tisíc korun. Peníze, které nevrátil, použil mladík pro svou potřebu.

10 řešení: Mladík bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na pět let podle §219 zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník Rozhodni zda jde o přečin nebo zločin!

11 Stádia trestného činu Příprava ( tipování oběti, opatření střelné zbraně k usmrcení osoby, úprava klíče) pokus ( pokus o vraždu jedem z neznalosti jeho účinku a dávka, kterou pachatel použil nebyla smrtelná) dokonaný trestný čin ( vražda…) §

12 Trestní odpovědnost Naplnění skutkové podstaty Vina č.3

13 Okolnosti vylučující protiprávnost činu Nutná obranaKrajní nouze Nedostatečný věk Nepříčetnost Oprávnění použití zbraně

14 Trest Odnětí svobody ( 20 let, výjimečný 20 – 30, let, doživotí) Domácí vězení ( do 2 let) Propadnutí majetku (celý nebo část) Peněžní trest Propadnutí věci (zbraně, auta) Ztrátu čestných titulů a vyznamenání Obecně prospěšné práce (50 – 300 hodin) Zákaz činnosti (1 – 10 let) Vyhoštění či zákaz pobytu (pouze cizinci) Ztráta vojenské hodnosti (na vojína) Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (až na 10 let) Zákaz pobytu (1 – 10 let)

15 Trestní odpovědnost právnických osob Zákon č. 418/2011 Sb. – o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

16 Trestní řízení vyšetřovatelé - policejní orgán obviněný státní zástupce obžalovaný soud odsouzený

17 Orgány činnými v trestním řízením

18 Postup při vyšetřování

19 Přestupek napomenutí - písemné či ústní pokuta – druh majetkové sankce zákaz činnosti – často spojeno s pokutou propadnutí věci vlastníkem věci se stává stát

20 Přestupek řeší: obecní úřady Policie ČR č.4 Č.5

21 účastník řízení o přestupcích obviněný z přestupku poškozený vlastník zabrané věci navrhovatel zřízení

22 Zdroje Citace: 1.Ryska, R. Puškinová, M. Právo pro střední školy. Praha: Eduko. 2012. s. 73 2.Tamtéž. s. 74 Obrázky: č.1. Právo. 2014. Dostupné z: http://files.aksmolikova.webnode.cz/200000003- e57f5e6788/6a00d8341d3d8153ef00e54f3e8f718834-800wi%20-%20Kopie.png č.2. Trstní čin. 23014. Dostupné z: http://czechfolks.com/plus/wp- content/uploads/2011/04/obr.16.jpg č.3. Skutková podstata. 2014. Dostupné z: http://www.uni- regensburg.de/Einrichtungen/ZSK/Tschechische_Rechtssprache/pic/obzal_pouta.jpg č..4.Kutná Hora. 2014. Dostupné z: http://kuttna.sweb.cz/pamkh/barbora.gif č..5..Policie ČR. 2014. Dostupné z: http://im.novinky.cz/139/201395-top_foto1-gw1ci.jpg Literatura: Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky, Praha: Fortuna. 1995 Odmaturuj ze společenských věd, Brno:Didaktis. 2003 Ryska, R. Právo pro střední školy, Praha: Fortuna. 2003 Ryska, R. Puškinová, M: Právo pro střední školy, Eduko, Praha, 2012

23 Projekt soudní proces

24 Soudní proces Stanovení kauzydo 19. 4. 2014 Příprava dokumentůdo 5. 5. 2013

25 1. skupina: Soudce, justiční stráž, zapisovatel Náčrt soudní síně, způsob zápisu, tabulka na dveře, předtisk rozsudku 2. skupina: Státní zástupce, policejní složky, soudní znalci, oběť Obžaloba, soudní znalecké posudky, výpovědi svědků obžaloby 3. skupina: Obžalovaný, obhájce, svědci, odborní znalci Výpovědi svědků obžalovaných, znalecké posudky 4. skupina: Veřejnoprávní a bulvární media Zprávu o kauze Podmínka hodnocení je odevzdání potřebných dokumentů k soudnímu jednání

26 Splnění podmínek role Příkladně7-10 kreditů zdatně3-6 kreditů Nedostatečně0-3 kredity Podle rolí: Dodržení termínů (všichni) 1 kredit Bonusy (za ztvárnění rolí, vývoje procesu…) 2 kredity

27  Splnění podmínek role  Každá role musí mít vystoupení v rozsahu nejméně 10 vět  Dodržet osnovu hlavního líčení  Zpracovány dokumenty k hlavnímu líčení  Úprava soudní síně  Dodržet termíny  Po dokončení soudního jednání odevzdat tyto dokumenty:  rozsudek,  zápis jednání  závěrečné řeči  zprávy o průběhu a konci soudního jednání


Stáhnout ppt "Trestní právo Prezentace. Trestní právo Nullum crimen, nulla poena, nullus processus Není zločinu, není viny, nestanoví-li tak zákon č.1. „Souhrn právních."

Podobné prezentace


Reklamy Google