Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Trestní právo Prezentace

2 Trestní právo Nullum crimen, nulla poena, nullus processus
č.1. Nullum crimen, nulla poena, nullus processus Není zločinu, není viny, nestanoví-li tak zákon „Souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) proti chráněným společenským a individuálním zájmům“1

3 Požadavky Pojmy: Trestní právo hmotné, procesní, správní, trestný čin, trest, obviněný, obžalovaný, odsouzený, přestupek.

4 Kredity Doplnění prezentací 2 kredity Aktivní účast na projektu: Soudní proces do 15 kreditů

5 Postup při trestním řízení
Hmotné Trestné činy Skutkové podstaty Tresty Procesní Postup při trestním řízení Správní Přestupky

6 Formální prameny Hlavní: Trestní právo hmotné
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Trestní právo procesní Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád Trestní právo správní Zákon o přestupcích č. 200/1990 po 13 novelizacích znovu uveřejněný jako č.334/2002 Sb. Další formální prameny: Zákon č. 418/2011 Sb. – o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Zákon č. 218/2003 Sb. – o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

7 Trestní právo hmotné Trestný čin „Jde o protiprávné činy uvedené v trestním zákoně“2 č.2

8 Nedbalostní trestné činy – sazba do 5 let
Přečiny Nedbalostní trestné činy – sazba do 5 let Zločiny Ostatní trestné činy

9 Na účtu mladíkovi omylem přistály milióny, část si nechal
Mladík z Děčínska dostal na svůj bankovní účet od obchodní společnosti omylem celkem 3,5 miliónu korun. Vzápětí poté, co firma zjistila svůj omyl, vyzvala majitele účtu k navrácení zaslaných peněz. Do celkové výše chybělo něco přes 342 tisíc korun. Peníze, které nevrátil, použil mladík pro svou potřebu.

10 řešení: Mladík bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na pět let podle §219 zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník Rozhodni zda jde o přečin nebo zločin!

11 § Stádia trestného činu
Příprava (tipování oběti, opatření střelné zbraně k usmrcení osoby, úprava klíče) pokus (pokus o vraždu jedem z neznalosti jeho účinku a dávka, kterou pachatel použil nebyla smrtelná) dokonaný trestný čin (vražda…)

12 Naplnění skutkové podstaty
Trestní odpovědnost Naplnění skutkové podstaty Vina č.3

13 Okolnosti vylučující protiprávnost činu
Nutná obrana Krajní nouze Nedostatečný věk Nepříčetnost Oprávnění použití zbraně

14 Trest Odnětí svobody ( 20 let, výjimečný 20 – 30, let, doživotí)
Domácí vězení ( do 2 let) Propadnutí majetku (celý nebo část) Peněžní trest Propadnutí věci (zbraně, auta) Ztrátu čestných titulů a vyznamenání Obecně prospěšné práce (50 – 300 hodin) Zákaz činnosti (1 – 10 let) Vyhoštění či zákaz pobytu (pouze cizinci) Ztráta vojenské hodnosti (na vojína) Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (až na 10 let) Zákaz pobytu (1 – 10 let)

15 Trestní odpovědnost právnických osob
Zákon č. 418/2011 Sb. – o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

16 vyšetřovatelé - policejní orgán
Trestní řízení vyšetřovatelé - policejní orgán obviněný státní zástupce obžalovaný soud odsouzený

17 Orgány činnými v trestním řízením

18 Postup při vyšetřování

19 Protiprávní jednání nižšího stupně závažnosti než trestní čin.
Přestupek Protiprávní jednání nižšího stupně závažnosti než trestní čin. napomenutí - písemné či ústní pokuta – druh majetkové sankce zákaz činnosti – často spojeno s pokutou propadnutí věci vlastníkem věci se stává stát

20 Přestupek řeší: obecní úřady Policie ČR č.4 Č.5

21 účastník řízení o přestupcích
obviněný z přestupku poškozený vlastník zabrané věci navrhovatel zřízení

22 Zdroje Citace: Ryska, R. Puškinová, M. Právo pro střední školy. Praha: Eduko s. 73 Tamtéž. s. 74 Obrázky: č.1. Právo Dostupné z: e57f5e6788/6a00d8341d3d8153ef00e54f3e8f wi%20-%20Kopie.png č.2. Trstní čin Dostupné z: content/uploads/2011/04/obr.16.jpg č.3. Skutková podstata Dostupné z: regensburg.de/Einrichtungen/ZSK/Tschechische_Rechtssprache/pic/obzal_pouta.jpg č..4 .Kutná Hora Dostupné z: č..5. .Policie ČR Dostupné z: Literatura: Eichler, B., Ryska, R., Svoboda, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky, Praha: Fortuna. 1995 Odmaturuj ze společenských věd, Brno:Didaktis. 2003 Ryska, R. Právo pro střední školy, Praha: Fortuna. 2003 Ryska, R. Puškinová, M: Právo pro střední školy, Eduko, Praha, 2012

23 Na základě určené kauzy zinscenujte hlavní líčení trestního řízení.
Projekt soudní proces Na základě určené kauzy zinscenujte hlavní líčení trestního řízení.

24 Soudní proces Příprava: 0-2 kredity Stanovení kauzy do 19. 4. 2014
Příprava dokumentů do Příprava: kredity

25 1. skupina: Soudce, justiční stráž, zapisovatel
Náčrt soudní síně, způsob zápisu, tabulka na dveře, předtisk rozsudku 2. skupina: Státní zástupce, policejní složky, soudní znalci, oběť Obžaloba, soudní znalecké posudky, výpovědi svědků obžaloby 3. skupina: Obžalovaný, obhájce, svědci, odborní znalci Výpovědi svědků obžalovaných, znalecké posudky 4. skupina: Veřejnoprávní a bulvární media Zprávu o kauze Podmínka hodnocení je odevzdání potřebných dokumentů k soudnímu jednání

26 Soudní jednání 13. 5.;20. 5.; 27. 5. 2014 Příkladně 7-10 kreditů
Splnění podmínek role Příkladně kreditů zdatně kreditů Nedostatečně kredity Podle rolí: Dodržení termínů (všichni) 1 kredit Bonusy (za ztvárnění rolí, vývoje procesu…) kredity Soudní jednání ;20. 5.;

27 Každá role musí mít vystoupení v rozsahu nejméně 10 vět
Splnění podmínek role Každá role musí mít vystoupení v rozsahu nejméně 10 vět Dodržet osnovu hlavního líčení Zpracovány dokumenty k hlavnímu líčení Úprava soudní síně Dodržet termíny Po dokončení soudního jednání odevzdat tyto dokumenty: rozsudek, zápis jednání závěrečné řeči zprávy o průběhu a konci soudního jednání


Stáhnout ppt "Trestní právo Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google