Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organické sloučeniny obsahující dusík a síru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organické sloučeniny obsahující dusík a síru"— Transkript prezentace:

1 Organické sloučeniny obsahující dusík a síru
Alice Skoumalová

2 Dusíkaté sloučeniny Typy vazeb v dusíkatých sloučeninách: 2

3 Nitroderiváty: R-NO2 Substituce vodíku nitroskupinou (NO2)
Vznik nitrací aromatických uhlovodíků (HNO3) Příklad: chloramfenikol (antibiotikum) trinitrotoluen

4 Aminy: R-NH2 Organické deriváty amoniaku Kvartérní amoniové soli
Dusíkaté heterocyklické sloučeniny Aminy: R-NH2 -NH NH N-

5 Vlastnosti aminů: bazické a nukleofilní (volný elektronový pár dusíku)
tvoří vodíkové můstky (velká polarita) tvorba nitrosoaminů

6 Význam aminů: Nejdůležitější organické zásady Význam v biochemii:
kvartérní amoniové soli biogenní aminy aminokyseliny proteiny alkaloidy

7 Kvartérní amoniové soli:
Cholin: součást fosfolipidů (fosfatidylcholin - lecitin) Acetylcholin: neurotransmiter parasympatikus

8 Syntéza acetylcholinu - v neuronech
- transmiter parasympatiku, sympatiku, nervosvalové ploténky, učení, paměť Syntéza acetylcholinu - v neuronech 2. Hydrolýza acetylcholinu - v synaptické štěrbině

9 Biogenní aminy: dekarboxylace aminokyselin
součástí biomolekul, neurotransmitery Aminokyselina Amin Funkce Serin Ethanolamin Fosfolipidy Cystein Thyoethanolamin Koenzym A Threonin Aminopropanol Vitamin B12 Aspartát β-alanin Glutamát γ-aminobutyrát Neurotransmiter (GABA) Histidin Histamin Mediátor, neurotransmiter Dopa Dopamin Neurotransmiter 5-hydroxytryptofan Serotonin

10 Biogenní aminy – příklady:

11 Adrenalin a amfetaminy:
Katecholaminy (adrenalin a noradrenalin) biogenní aminy s katecholovou skupinou odvozeny od tyrozinu hormony (syntéza dřeň nadledvin), neurotransmitery (sympatikus) Amfetaminy účinek jako katecholaminy stimulační účinek (zneužívání)

12 Alkaloidy: aminy původně získané z přírodních zdrojů
významné biologické vlastnosti Příklady: Atropin – blokuje acetylcholinové receptory Kokain – stimulující účinek Reserpin – sedativum Efedrin – bronchodilatátor, snižuje překrvení sliznic

13 Opium a opiáty: = morfinové alkaloidy
významné látky v medicíně, návykové váží se na opiové receptory Příklady: Opium, morfin – tišení bolesti, z máku Kodein – analgetikum, proti kašli Heroin – syntetizován z morfinu Hledání podobných látek bez návyku:

14 Amidy: R-CO-NH2 deriváty karboxylových kyselin (aminoskupina na karbonylovém uhlíku) Vlastnosti: nejsou bazické (karbonylová skupina – delokalizace elektronového páru) vznik peptidové vazby –NH2 + HOOC- (enzymaticky katalyzované) stabilita proti hydrolýze (peptidová vazba stabilní, enzymatická hydrolýza )

15 Biologicky významné amidy:
asparagin, glutamin močovina (diamid kyseliny uhličité), karbamát, kreatin amid kyseliny nikotinové (nikotinamid) – součást koenzymu NAD peptidy barbituráty

16 Asparagin, glutamin: Vznik peptidové vazby:

17 Karbamát a močovina Karbamoylfosfát = amidy kyseliny uhličité (H2CO3)
- součástí vzniku močoviny a pyrimidinů

18 Močovina konečný produkt metabolismu proteinů u savců
vznik v játrech (cyklus močoviny) dobře rozpustná ve vodě (vylučování močí) mezomerie močoviny slabá zásada biuretová reakce (průkaz močoviny, peptidové vazby) – zahřívání - biuret v alkalickém prostředí s Cu2+ fialový

19 Osud dusíku v organismu = tvorba močoviny:
N močoviny: 1. NH4+ 2. aspartát

20 Kreatin Kreatinin Ve svalech, přenos energie pro svalovou činnost
Vzniká ve svalech neenzymaticky z kreatinu Vylučován močí

21 Metabolismus kreatinu:

22 Barbituráty Deriváty kyseliny barbiturové:
Sedativa, hypnotika, narkotika

23 Iminy: R-C=N-R Schiffovy báze
funkční skupiny obsahující dvojnou vazby mezi C a N, další skupiny vázané na N nabité Mechanismus transmaninace:

24 Sirné sloučeniny Podobné kyslíkatým sloučeninám

25 Thioly: R-SH (sulfhydrylová skupina)
Vlastnosti: Netvoří vodíkové můstky Silnější kyseliny než alkoholy Snadno oxidovatelné → disulfidy Příklady: Cystein

26 Disulfidy: R-S-S-R Disulfidické můstky mezi cysteiny
dusulfidický můstek důsledek oxidace dvou -SH skupin (vratná reakce) terciární struktura proteinů!

27 Glutathion antioxidant (odstranění volných radikálů) Gly Cys Glu Gly
Cys SH Glu S S + H2O Redukovaný (monomer) Oxidovaný (dimer, disulfid)

28 Sulfidy: R-S-R Příklad: Methionin S-Adenosylmethionin (SAM)
= sulfoniový ion reaktivní metylová skupina (metylační agens)!

29 Sulfonové kyseliny: R-SO3H
Příklady: Taurin = derivát cysteinu Sulfonamidy důležitá chemoterapeutika

30 Souhrn Dusíkaté sloučeniny: 1. Aminy 2. Amidy 3. Iminy
neurotransmitery (GABA, dopamin, serotonin, katecholaminy, acetylcholin) aminokyseliny alkaloidy (kokaine, opiáty) 2. Amidy peptidová vazba močovina kreatin 3. Iminy Schiffovy báze Sirné sloučeniny 1. Thioly - disulfidy glutathion, proteiny 2. Sulfidy S-adenosylmethioniny 3. Sulfonové kyseliny Taurin


Stáhnout ppt "Organické sloučeniny obsahující dusík a síru"

Podobné prezentace


Reklamy Google