Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patofyziologie hormonů BIOT2009-1114.5.2009. Hormony chemické messengery, které jsou transportovány v tělesných tekutinách chemické messengery, které.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patofyziologie hormonů BIOT2009-1114.5.2009. Hormony chemické messengery, které jsou transportovány v tělesných tekutinách chemické messengery, které."— Transkript prezentace:

1 Patofyziologie hormonů BIOT2009-1114.5.2009

2 Hormony chemické messengery, které jsou transportovány v tělesných tekutinách chemické messengery, které jsou transportovány v tělesných tekutinách Funkce: modulátory systémových a celulárních odpovědí Funkce: modulátory systémových a celulárních odpovědí Účinky: Účinky:  lokální  generalizované

3 Účinek hormonů

4 Účinky hormonů Pleoitropismus: Pleoitropismus:  jeden hormon má více účinků v různých tkáních  více hormonů se účastní na modulaci jedné funkce

5 Interakční homeostatický systém: komunikace mezi tělem a mozkem prostřednictvím neuronů a faktorů cirkulujících v krvi

6 Endokrinopatie

7 Výkon buňky Výkon buňky Akutní-monotropní Akutní-monotropní Chronický-pleiotropní Chronický-pleiotropní Responsivní buňka-schopná postreceptivně realizovat přiměřenou odpověď Responsivní buňka-schopná postreceptivně realizovat přiměřenou odpověď Receptivní buňka-vybavená receptorem Receptivní buňka-vybavená receptorem

8 Způsoby působení hormonů.Akutní účinky-postranslační.Akutní účinky-postranslační Pozdní účinky  genomové-  trofické (buněčný růst a buněčné dělení Pozdní účinky  genomové-  trofické (buněčný růst a buněčné dělení Regulace receptorů: Regulace receptorů: up-regulace (genomová) up-regulace (genomová)  homologní  heterologní down-regulace (membránová) down-regulace (membránová)

9 Způsoby sekrece hormonů Sekrece endokrinní-do krve přímo či nepřímo přes ECT Sekrece endokrinní-do krve přímo či nepřímo přes ECT Sekrece parakrinní-nepřechází nutně do krve (zejména růstové faktory, neuroparakrinie Sekrece parakrinní-nepřechází nutně do krve (zejména růstové faktory, neuroparakrinie Sekrece autokrinní - např. presynaptická neuromodulace uvolňování NE. Sekrece autokrinní - např. presynaptická neuromodulace uvolňování NE.

10 Interakce hormon-receptor

11

12 Třídy hormonů podle struktury Třídy hormonů podle struktury

13 Zpětnovazebná kontrola Zpětnovazebná kontrola

14 VAZEBNÉ GLOBULINY HORMONŮ s malou afinitou a specifitou pro hormon s malou afinitou a specifitou pro hormon albumin, orozomukoid,  1 -kyselý glykoprotein albumin, orozomukoid,  1 -kyselý glykoprotein vysokoafinitní s vyšší specifitou vysokoafinitní s vyšší specifitou TBG, Transkortin (CBG), SHBG TBG, Transkortin (CBG), SHBG  vazebných proteinů: Dysproteinemie akutní a chronické  vazebných proteinů: Dysproteinemie akutní a chronické  vazebných proteinů: Jaterní cirhóza  vazebných proteinů: Jaterní cirhóza

15

16 Příklady cirkadiánních rytmů u savců Produkce melatoninu Produkce melatoninu Sekrece kortizolu Sekrece kortizolu Teplota tělesného jádra Teplota tělesného jádra Exkrece K +, Na +, Ca ++ a vody močí Exkrece K +, Na +, Ca ++ a vody močí Arteriální krevní tlak Arteriální krevní tlak Hematologické proměnné (hemoglobin, hematokrit, lymfocyty aj.) Hematologické proměnné (hemoglobin, hematokrit, lymfocyty aj.) Elektroencefalografická aktivita Elektroencefalografická aktivita Cyklus odpočinek-aktivita Cyklus odpočinek-aktivita Sekrece růstových hormonů Sekrece růstových hormonů TSH TSH

17

18 Možné cesty, kterými mohou cirkadiánní dysregulace ovlivňovat psychosociální účinky na progresi rakoviny (A) reprezentuje aktivaci endokrinní stresové odpovědi spojenou s psychosociálním distresem a jinými psychosociálními faktory. (A) reprezentuje aktivaci endokrinní stresové odpovědi spojenou s psychosociálním distresem a jinými psychosociálními faktory. Opakovaná aktivace stresové odpovědi může vést k dysregulaci cirkadiánních rytmů (B), zatímco poruchy spánkových cyklů, rytmů odpočinek-aktivita, genetické defekty nebo poruchy suprachiasmatické poruchy mají za následek endokrinní abnormality (C). Opakovaná aktivace stresové odpovědi může vést k dysregulaci cirkadiánních rytmů (B), zatímco poruchy spánkových cyklů, rytmů odpočinek-aktivita, genetické defekty nebo poruchy suprachiasmatické poruchy mají za následek endokrinní abnormality (C). Hypotézy o přímém vlivu hormonů na růst tumoru počítají s účastí metabolických cest nebo s ovlivněním exprese onkogenů (D). Hypotézy o přímém vlivu hormonů na růst tumoru počítají s účastí metabolických cest nebo s ovlivněním exprese onkogenů (D). Neuroimunitní efekty mají široký dopad a zahrnují vrozenou imunitní konstrituci, funkci T a B buněk, expresi cytokinů a adhezivních molekul, pohyb buněk a diferenciaci imunitních buněk(E). Neuroimunitní efekty mají široký dopad a zahrnují vrozenou imunitní konstrituci, funkci T a B buněk, expresi cytokinů a adhezivních molekul, pohyb buněk a diferenciaci imunitních buněk(E). Porucha cirkadiánních rytmů je asociována s abnormalitami pohybu imunitních buněk a buněčných proliferačních cyklů (F). Porucha cirkadiánních rytmů je asociována s abnormalitami pohybu imunitních buněk a buněčných proliferačních cyklů (F). Eistuje hypotéza, že „rytmicitní“ geny jsou úzce vázány na růst tumoru a že dokonce tumory mohou být přímým následkem cirkadiánní dysregulace (G). Eistuje hypotéza, že „rytmicitní“ geny jsou úzce vázány na růst tumoru a že dokonce tumory mohou být přímým následkem cirkadiánní dysregulace (G). Imunitní obrana proti tumorovému růstu zahrnuje jak specifické mechanismy (cytotoxické T-lymfocyty při účasti TH buněks, lýzu protilátkami produkovanými B-lymocty), tak nespecifické děje(lytická aktivita NK, makrofágů a granulocytů; H). Imunitní obrana proti tumorovému růstu zahrnuje jak specifické mechanismy (cytotoxické T-lymfocyty při účasti TH buněks, lýzu protilátkami produkovanými B-lymocty), tak nespecifické děje(lytická aktivita NK, makrofágů a granulocytů; H).

19 Třídy hormonů podle struktury Třídy hormonů podle struktury

20

21

22

23

24

25

26 Funkční klasifikace hormonů

27

28

29 Funkce osy TRH (thyrotrophin-releasing hormone) je secernován v hypotalamu a je transportován portálním systémem do hypofýzy, kde stimuluje thyreotropní buňky k produkci thyreoidního stimulačního hormónu (TSH). TRH (thyrotrophin-releasing hormone) je secernován v hypotalamu a je transportován portálním systémem do hypofýzy, kde stimuluje thyreotropní buňky k produkci thyreoidního stimulačního hormónu (TSH). TSH se sekretuje do systémové cirkulace, kde stimuluje vychytávání jódu štítnou žlázou a syntézu a uvolnění T3 a T4. TSH se sekretuje do systémové cirkulace, kde stimuluje vychytávání jódu štítnou žlázou a syntézu a uvolnění T3 a T4. Konverze T4 na T3 v periferních tkáních je stimulována TSH. Konverze T4 na T3 v periferních tkáních je stimulována TSH. T3 a T4 vstupují do buněk, kde se vážou na nukleání receptory a ovlivněním transkripce genů zvyšují metabolickou i buněčnou aktivitu. T3 a T4 vstupují do buněk, kde se vážou na nukleání receptory a ovlivněním transkripce genů zvyšují metabolickou i buněčnou aktivitu. Zpětné vazby mezi T3, T4, TRH a TSH. Zpětné vazby mezi T3, T4, TRH a TSH.

30 Štítná žláza Štítná žláza je uložena na přední straně krku, na štítné chrupavce, těsně pod ohryzkem. Skládá se ze dvou laloků, pravého a levého, které jsou spojeny střední, spojovací částí. Žláza je obalena vazivovým pouzdrem, které kryje jednotlivé lalůčky, oddělené vazivovými přepážkami. Lalůčky se skládají z kulovitých váčků, stěnu těchto váčků vystýlají buňky nazývané folikulární. Folikulární buňky vychytávají jod, který koluje v krvi. Uvnitř váčků jsou skladovány hormony štítné žlázy. Nachází se zde gelovitá hmota, v níž je protein tyreoglobulin, na který jsou navázány hormony štítné žlázy. Štítná žláza je uložena na přední straně krku, na štítné chrupavce, těsně pod ohryzkem. Skládá se ze dvou laloků, pravého a levého, které jsou spojeny střední, spojovací částí. Žláza je obalena vazivovým pouzdrem, které kryje jednotlivé lalůčky, oddělené vazivovými přepážkami. Lalůčky se skládají z kulovitých váčků, stěnu těchto váčků vystýlají buňky nazývané folikulární. Folikulární buňky vychytávají jod, který koluje v krvi. Uvnitř váčků jsou skladovány hormony štítné žlázy. Nachází se zde gelovitá hmota, v níž je protein tyreoglobulin, na který jsou navázány hormony štítné žlázy.

31 Štítná žláza Ve štítné žláze jsou také buňky, které produkují kalcitonin – hormon, který ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu. Kalcitonin podporuje ukládání vápníku do kostí a zpevňuje je. Ve štítné žláze jsou také buňky, které produkují kalcitonin – hormon, který ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu. Kalcitonin podporuje ukládání vápníku do kostí a zpevňuje je. Mikroskopicky si můžeme stavbu štítné žlázy představit jako celou řadu gelovitých kuliček spojených mezibuněčným vazivem a obalenou pouzdrem. Mikroskopicky si můžeme stavbu štítné žlázy představit jako celou řadu gelovitých kuliček spojených mezibuněčným vazivem a obalenou pouzdrem.

32 Funkce štítné žlázy Štítná žláza je důležitá zejména proto, že určuje, jak rychle naše tělo spaluje energii. Také ovlivňuje citlivost těla k jiným hormonům, růst a vývoj, a činnost nervového systému. Činnost štítné žlázy však musí také být regulována. Štítná žláza je důležitá zejména proto, že určuje, jak rychle naše tělo spaluje energii. Také ovlivňuje citlivost těla k jiným hormonům, růst a vývoj, a činnost nervového systému. Činnost štítné žlázy však musí také být regulována.

33

34 Manifestace hyper- a hypotyreoidních stavů Manifestace hyper- a hypotyreoidních stavů

35 Autoimunní polyglandulární syndrom = současné autoimunitní postižení nejméně dvou endokrinních žlaz = současné autoimunitní postižení nejméně dvou endokrinních žlaz APS-1 je jediným autoimunitním onemocněním, u něhož byla prokázána monogenní dědičnost, s kompletní penetrancí. APS-1 je jediným autoimunitním onemocněním, u něhož byla prokázána monogenní dědičnost, s kompletní penetrancí. První autoimunní choroba s genetickým problémem mimo HLA. První autoimunní choroba s genetickým problémem mimo HLA. Mutace v genu AIRE (21q22.3, autoimmune regulator), který se zřejmě uplatňuje v regulaci rovnováhy mezi Th1 a Th2. Mutace v genu AIRE (21q22.3, autoimmune regulator), který se zřejmě uplatňuje v regulaci rovnováhy mezi Th1 a Th2.

36 Epifýza Jde o malou žlázu, produkující hormon melatonin, který je důležitý pro udržení biorytmu (vnitřních hodin) a pravidelnosti spánku. Jde o malou žlázu, produkující hormon melatonin, který je důležitý pro udržení biorytmu (vnitřních hodin) a pravidelnosti spánku. V noci je hladina melatoninu v krvi výrazně zvýšená. V noci je hladina melatoninu v krvi výrazně zvýšená. Aktivita epifýzy je ovlivněna hypothalamem, který zprostředkovává informace o tom, kolik denního světla dopadá na sítnici. Denní světlo a sluneční svit má tedy vliv i na náš spánek Aktivita epifýzy je ovlivněna hypothalamem, který zprostředkovává informace o tom, kolik denního světla dopadá na sítnici. Denní světlo a sluneční svit má tedy vliv i na náš spánek

37 Příštítná tělíska Za štítnou žlázou jsou uložena většinou čtyři příštítná tělíska. Za štítnou žlázou jsou uložena většinou čtyři příštítná tělíska. V nich jsou vytvářeny hormony, které pomáhají kontrolovat hladinu vápníku a fosforu v krvi. Příštítná tělíska jsou nezbytná pro správný růst a vývoj kostí, svůj význam však neztrácejí ani v dospělosti, kdy určují, jak budou kosti pevné. Při potravě chudé na vápník a nízké hladině vápníku v krvi vytvářejí příštítná tělíska parathormon (PTH), který urychluje odbourávání vápníku z kostí a zvyšuje jeho koncentraci v krvi. Vápník je nezbytný pro převod nervového vzruchu i pro svalovou kontrakci. V nich jsou vytvářeny hormony, které pomáhají kontrolovat hladinu vápníku a fosforu v krvi. Příštítná tělíska jsou nezbytná pro správný růst a vývoj kostí, svůj význam však neztrácejí ani v dospělosti, kdy určují, jak budou kosti pevné. Při potravě chudé na vápník a nízké hladině vápníku v krvi vytvářejí příštítná tělíska parathormon (PTH), který urychluje odbourávání vápníku z kostí a zvyšuje jeho koncentraci v krvi. Vápník je nezbytný pro převod nervového vzruchu i pro svalovou kontrakci. Antagonistou PTH – tedy hormonem, který má opačné účinky než PTH – je kalcitonin, hormon produkovaný parafolikulárními buňkami štítné žlázy. Antagonistou PTH – tedy hormonem, který má opačné účinky než PTH – je kalcitonin, hormon produkovaný parafolikulárními buňkami štítné žlázy.

38 Kalcitonin snižuje vstřebávání vápníku z potravy ve střevech snižuje vstřebávání vápníku z potravy ve střevech snižuje činnost buněk, které uvolňují vápník z kostí snižuje činnost buněk, které uvolňují vápník z kostí snižuje zpětné vstřebávání vápníku a fosforu v ledvinách snižuje zpětné vstřebávání vápníku a fosforu v ledvinách V případě, že by příštítná tělíska byla při operaci štítné žlázy nedopatřením odstraněna, nízká hladina vápníku v krvi by způsobila typické příznaky. Patří mezi ně nepravidelné bušení srdce, svalové křeče, záškuby (tiky) rukou a nohou a někdy také dýchací obtíže. V případě, že by příštítná tělíska byla při operaci štítné žlázy nedopatřením odstraněna, nízká hladina vápníku v krvi by způsobila typické příznaky. Patří mezi ně nepravidelné bušení srdce, svalové křeče, záškuby (tiky) rukou a nohou a někdy také dýchací obtíže. Nádor nebo chronická nemoc příštítných tělísek může způsobit zvýšenou tvorbu PTH. Vysoká hladina PTH v krvi pak vede k bolestem kostí, řídnutí kostí – osteoporóze, ledvinovým kamenům, svalové slabosti a mdlobám. Nádor nebo chronická nemoc příštítných tělísek může způsobit zvýšenou tvorbu PTH. Vysoká hladina PTH v krvi pak vede k bolestem kostí, řídnutí kostí – osteoporóze, ledvinovým kamenům, svalové slabosti a mdlobám.

39 Nadledviny Na horním pólu ledvin jsou uloženy malé, ale velmi významné žlázy zvané nadledviny. Na horním pólu ledvin jsou uloženy malé, ale velmi významné žlázy zvané nadledviny. V každé nadledvině se vlastně nacházejí dvě žlázy s vnitřní sekrecí. V každé nadledvině se vlastně nacházejí dvě žlázy s vnitřní sekrecí. Kůra nadledvin je vnější částí, uvnitř se nachází dřeň. Kůra nadledvin je vnější částí, uvnitř se nachází dřeň. Zatímco hormony vytvářené v kůře jsou pro život naprosto nezbytné, bez hormonů dřeně nadledvin se lze obejít. Zatímco hormony vytvářené v kůře jsou pro život naprosto nezbytné, bez hormonů dřeně nadledvin se lze obejít.

40 Produkce kůry nadledvin glukokortikoidy glukokortikoidy mineralokortikoidy mineralokortikoidy některé pohlavní hormony některé pohlavní hormony Glukokortikoidy (jako je kortizol) pomáhají řídit hladinu cukru v těle, zvyšují spalování bílkovin a tuků a mají na starost odpověď na stresující podmínky, jakými může být třeba velké fyzické nebo psychické vypětí či horečka. Glukokortikoidy (jako je kortizol) pomáhají řídit hladinu cukru v těle, zvyšují spalování bílkovin a tuků a mají na starost odpověď na stresující podmínky, jakými může být třeba velké fyzické nebo psychické vypětí či horečka. Mineralokortikoidy (například aldosteron) kontrolují celkový objem krve a pomáhají řídit krevní tlak tím, že působí na ledviny a pomáhají jim zadržovat sodík a vodu. Mineralokortikoidy (například aldosteron) kontrolují celkový objem krve a pomáhají řídit krevní tlak tím, že působí na ledviny a pomáhají jim zadržovat sodík a vodu. Pohlavní hormony (androgeny) produkované kůrou nadledvin jsou důležité u mužů i u žen pro vývoj některých sekundárních pohlavních znaků. Pohlavní hormony (androgeny) produkované kůrou nadledvin jsou důležité u mužů i u žen pro vývoj některých sekundárních pohlavních znaků.

41 Dřeň nadledvin produkuje adrenalin (epinefrin), který je vylučován také v nervových zakončeních. adrenalin (epinefrin), který je vylučován také v nervových zakončeních. Adrenalin podporuje výkon srdce 4 způsoby (zvyšuje rychlost vedení vzruchu, zvyšuje tep, sílu stahu a kontraktilitu srdečního svalu. To vše se zvýšenými nároky na energii (ATP) Adrenalin podporuje výkon srdce 4 způsoby (zvyšuje rychlost vedení vzruchu, zvyšuje tep, sílu stahu a kontraktilitu srdečního svalu. To vše se zvýšenými nároky na energii (ATP) rozšiřuje průdušky, a tím zlepšuje zásobení organismu kyslíkem. rozšiřuje průdušky, a tím zlepšuje zásobení organismu kyslíkem. zvyšuje průtok krve kosterním svalstvem. zvyšuje průtok krve kosterním svalstvem. V dřeni nadledvin je také vytvářen hormon noradrenalin (norepinefrin). V dřeni nadledvin je také vytvářen hormon noradrenalin (norepinefrin).

42 Brzlík Brzlík je žláza, která se v dětství nachází přímo za hrudní kostí. Brzlík je žláza, která se v dětství nachází přímo za hrudní kostí. Po narození je brzlík relativně velký, největších rozměrů dosahuje v pubertě. Během dospívání se však zmenšuje, je nahrazován tukovou tkání a postupně zaniká. Po narození je brzlík relativně velký, největších rozměrů dosahuje v pubertě. Během dospívání se však zmenšuje, je nahrazován tukovou tkání a postupně zaniká. V dětství je brzlík nezbytný pro vývoj a správnou funkci imunitního systému. V dětství je brzlík nezbytný pro vývoj a správnou funkci imunitního systému. Dozrávají zde totiž T-lymfocyty, což jsou bílé krvinky nezbytné pro specifickou imunitní odpověď. V brzlíku jsou vytvářeny také humorální faktory (chemické látky), které jsou důležité pro vývoj imunitního systému. Dozrávají zde totiž T-lymfocyty, což jsou bílé krvinky nezbytné pro specifickou imunitní odpověď. V brzlíku jsou vytvářeny také humorální faktory (chemické látky), které jsou důležité pro vývoj imunitního systému.

43 Slinivka břišní (pankreas) Pankreas je velká žláza uložená v dutině břišní za žaludkem. Pankreas je velká žláza uložená v dutině břišní za žaludkem. Skládá se ze dvou částí: Skládá se ze dvou částí: Exokrinní žláza – produkuje trávicí enzymy, které pomáhají při štěpení tuků, cukrů i sacharidů. Exokrinní žláza – produkuje trávicí enzymy, které pomáhají při štěpení tuků, cukrů i sacharidů. Endokrinní část - Langerhansovy ostrůvky, produkující hormony inzulin a glukagon. Tyto hormony pomáhají v těle udržovat stálou hladinu cukru (glykemii) Endokrinní část - Langerhansovy ostrůvky, produkující hormony inzulin a glukagon. Tyto hormony pomáhají v těle udržovat stálou hladinu cukru (glykemii)

44 Inzulín Inzulin pomáhá buňkám vstřebávat glukózu z krve. V buňkách je pak glukóza využívána k výrobě energie. Inzulin pomáhá buňkám vstřebávat glukózu z krve. V buňkách je pak glukóza využívána k výrobě energie. Je-li hladina cukru v krvi příliš nízká, prosukzuje slinivka do krve glukagon. Ten způsobí uvolnění glukózy z jater, kde je skladována ve formě glykogenu, do krve. Je-li hladina cukru v krvi příliš nízká, prosukzuje slinivka do krve glukagon. Ten způsobí uvolnění glukózy z jater, kde je skladována ve formě glykogenu, do krve.

45 Diabetes mellitus Epidemiologické a klinické aspekty  geneticky heterogenní skupina nemocí  s hyperglykémií  postiženo 5-10% populace  Typy diabetu:  1. IDDM (T1DM)  2. NIDDM (T2DM)  3. gestační diabetes  4. NDDG (= diabetes secondary to other medical condition)

46 T1DM  diagnóza do 30 let věku, nejčastěji 0-14 let  prevalence 2% světové populace  gradient Japonsko (1/100 000 obyvatel)-Skandinávie (>25/100000 obyvatel)

47 IDDM- rizikové faktory  Genetika (<50% konkordance mezi homozygotními dvojčaty-vysoký podíl environmentálních faktorů)  HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP (HLA II) (6p)-T1DM  5´oblast insulinového genu (11p5.5)- T2DM

48 T2DM  incidence obvykle u osob nad 40 let věku  Genetika:  gen pro glukokinázu (GCKI, 7p)  D2S125 (2q37)

49

50

51 Inzulínová signalizace v periferních buňkách

52 Funkce růstového hormonu Podpora svalové hypertrofie (nárůst svalové hmoty) Podpora svalové hypertrofie (nárůst svalové hmoty) Podpora lipolýzy (spalování tuků) Podpora lipolýzy (spalování tuků) Stimulace imunitního systému Stimulace imunitního systému Regulace hladiny cukru – antagonista insulinu Regulace hladiny cukru – antagonista insulinu

53 Funkce STH růst v průběhu dětství růst v průběhu dětství ovlivňuje v růstu všechny tkáně lidského organismu s výjimkou nervové soustavy. ovlivňuje v růstu všechny tkáně lidského organismu s výjimkou nervové soustavy. Nejvyšší úrovně dosahuje v období puberty, s věkem se postupně jeho množství snižuje. Nejvyšší úrovně dosahuje v období puberty, s věkem se postupně jeho množství snižuje.

54 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Patofyziologie hormonů BIOT2009-1114.5.2009. Hormony chemické messengery, které jsou transportovány v tělesných tekutinách chemické messengery, které."

Podobné prezentace


Reklamy Google