Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní stravování Právní předpisy Význam. ZÁKON č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní stravování Právní předpisy Význam. ZÁKON č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)"— Transkript prezentace:

1 Školní stravování Právní předpisy Význam

2 ZÁKON č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  § 7 – zařízení školního stravování  § 20– vzdělávání cizinců  § 30– vnitřní řád školy – školní jídelny

3  § 31, § 35 – možnost vyloučení žáka ze stravování  §119– je definováno zařízení školního stravování – zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů  §122– odst. 2) …v době jejich pobytu ve škole…….

4 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  § 1 - úvodní ustanovení  § 2 - organizace školního stravování  § 3 - zařízení školního stravování a jejich provoz  § 4 - stanoví rozsah služeb školního stravování

5  § 5 - úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování Přílohy: Výživové normy pro školní stravování tzv. „spotřební koš potravin“ Výživové normy pro školní stravování tzv. „spotřební koš potravin“ Tabulka finančních normativů na potraviny Tabulka finančních normativů na potraviny

6

7 Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

8 ZÁKON č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  § 7- hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení  § 19- předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných

9  § 20- povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné Další podmínky provozování stravovacích služeb  § 23- stravovací služba - pokrm  § 24- proškolení

10 Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění vyhlášky č.602/2006 Sb.  § 25- podmínky uvádění pokrmů do oběhu  § 37- označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů, cukrářských výrobků a pokrmů

11 Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmyPříl.8 Seznam kovů, slitin a pájek pro výrobu materiálů a výrobků Poznámky: 1/ Hliník

12 ZÁKON č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů § 8 § 9 § 12

13 EVROPSKÉ PRÁVO Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 852/2004, o hygieně potravin Codex Alimentarius Codex Alimentarius Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách I. a II. díl Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách I. a II. díl

14  KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ  CAC/RCP 39-1993[1] [1]  OBSAH  ÚVODNÍ VYSVĚTLIVKY ÚVODNÍ VYSVĚTLIVKY ÚVODNÍ VYSVĚTLIVKY  ČÁST I - Rozsah ČÁST I - Rozsah ČÁST I - Rozsah  ČÁST II - Definice ČÁST II - Definice ČÁST II - Definice  ČÁST III - Hygienické požadavky na oblast produkce/sklizně ČÁST III - Hygienické požadavky na oblast produkce/sklizně ČÁST III - Hygienické požadavky na oblast produkce/sklizně  ČÁST IV - (A) Výrobní či přípravní provozovna: projekt a vybavení ČÁST IV - (A) Výrobní či přípravní provozovna: projekt a vybavení ČÁST IV - (A) Výrobní či přípravní provozovna: projekt a vybavení  ČÁST IV - (B) Prostory určené pro podávání jídel: design a vybavení ČÁST IV - (B) Prostory určené pro podávání jídel: design a vybavení ČÁST IV - (B) Prostory určené pro podávání jídel: design a vybavení  ČÁST V - Provozovna: hygienické požadavky ČÁST V - Provozovna: hygienické požadavky ČÁST V - Provozovna: hygienické požadavky  ČÁST VI - Požadavky na osobní hygienu a zdraví ČÁST VI - Požadavky na osobní hygienu a zdraví ČÁST VI - Požadavky na osobní hygienu a zdraví  ČÁST VII - Provozovna: požadavky na hygienické zpracování ČÁST VII - Provozovna: požadavky na hygienické zpracování ČÁST VII - Provozovna: požadavky na hygienické zpracování  [1] Kodex hygienické praxe pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování (Code of Hygienic Practice for Precooked and Cooked Foods in Mass Catering) přijala Komise pro Kodex Alimentarius na svém 20. zasedání v roce 1993. Kodex byl rozeslán všem členským státům a přidruženým členům FAO a WHO jakožto poradní text, přičemž je rozhodnutím jednotlivých vlád, jak jej využijí. Komise vyjádřila názor, že kodexy praxe mohou poskytnout užitečné seznamy požadavků pro národní úřady vykonávající kontrolu a prosazování předpisů v potravinářství. [1]

15

16

17  Sestavování jídelního lístku – dbát na požadavky spotřebního koše  Možnosti přípravy diet, laktoovogetariánské stravy  Mléko a mléčné nápoje  Dva druhy jídel  Barevnost  Saláty

18  nedostatek vlákniny v potravě snižuje frekvenci vyprazdňování  pozor, aby nedocházelo ke snižování energie přílišným omezováním tuků a cukrů  salmoneloza  campylobakter

19 Příklady:  salmonelózy ve ŠJ  bufety, svačiny na ZŠ  na MŠ různé formy podávání jídla + pitný režim  kastrůlky domů  cizí strávníci  řetězy na rampě  stravovací komise  odpady

20 kuchařské knihy Ať nám chutná ve škole Ve škole nám chutná Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Purkyňova 95a 612 00 Brno tel. 541 24 41 89 cerm@cerm.cz vyřizuje: paní Daniela Cichrová daniela.cichrova@cerm.cz daniela.cichrova@cerm.cz

21 Školní stravování v Itálii 2009

22 Několik informací o školním stravování v Římě

23  pro děti od 0 do 3 let se připravuje v Římě denně 13 000 porcí  město Řím je rozděleno do 11 částí, ve kterých se nachází 700 škol a z toho pouze 1,8 % stravu dováží, ostatní mají každá svoji kuchyni  celkový počet jídel za rok činí okolo 90 milionů (počítáno včetně přesnídávek a svačin)

24  cena jednoho denního menu 5,03 €  rodiče platí 2,07 € a zbytek doplácí město  dále pak město umožňuje rodičům v tíživé sociální situaci (pokud mají roční příjem menší než 13 000 €) snížení poplatku na 25%  pokud má rodina roční příjem nižší než 5 200 € nehradí dítě vůbec nic

25  zisk firmy na jedné porci je 0,34 € (6,5%) a celkové finanční náklady na školní stravování se pohybují ve výši 190 milionů €  v současné době je ročně provedeno cca 2 700 kontrol stravovacích provozů ve školách; z toho přibližně v 600 případech jsou nalezeny závady a průměrně 100 je pokutováno

26  67,5% přírodních surovin  44%pochází ze specializovaných Bio farem  26%pochází z regionální produkce  14% „fair trade“ – pomoc producentům v zemích třetího světa (Dominikánská rep., Ecuador, Peru a Kolumbie) třetího světatřetího světa  2% podpora sociálních programů – př. zaměstnanost v zemědělství

27 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Školní stravování Právní předpisy Význam. ZÁKON č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)"

Podobné prezentace


Reklamy Google