Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní předpisy Význam

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní předpisy Význam"— Transkript prezentace:

1 Právní předpisy Význam
Školní stravování Právní předpisy Význam

2 ZÁKON č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 7 – zařízení školního stravování § 20 – vzdělávání cizinců § 30 – vnitřní řád školy – školní jídelny

3 § 31, § 35 – možnost vyloučení žáka ze stravování §119 – je definováno zařízení školního stravování – zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů §122 – odst. 2) …v době jejich pobytu ve škole…….

4 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
§ 1 - úvodní ustanovení § 2 - organizace školního stravování § 3 - zařízení školního stravování a jejich provoz § 4 - stanoví rozsah služeb školního stravování

5 § 5 - úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování
Přílohy: Výživové normy pro školní stravování tzv. „spotřební koš potravin“ Tabulka finančních normativů na potraviny

6

7 Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

8 § 19 - předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných
ZÁKON č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 7 - hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení § 19 - předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných

9 § 20. - povinnosti fyzické osoby. vykonávající činnosti
§ 20 - povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné Další podmínky provozování stravovacích služeb § 23 - stravovací služba - pokrm § 24 - proškolení

10 Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění vyhlášky č.602/2006 Sb. § 25 - podmínky uvádění pokrmů do oběhu § 37 - označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů, cukrářských výrobků a pokrmů

11 Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy Příl.8 Seznam kovů, slitin a pájek pro výrobu materiálů a výrobků Poznámky: 1/ Hliník

12 ZÁKON č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů § 8 § 9 § 12

13 EVROPSKÉ PRÁVO Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 852/2004, o hygieně potravin Codex Alimentarius Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách I. a II. díl

14 KODEX HYGIENICKÝCH PRAVIDEL PRO PŘEDVAŘENÉ A VAŘENÉ POTRAVINY VE VEŘEJNÉM STRAVOVÁNÍ
CAC/RCP [1] OBSAH ÚVODNÍ VYSVĚTLIVKY ČÁST I - Rozsah ČÁST II - Definice ČÁST III - Hygienické požadavky na oblast produkce/sklizně ČÁST IV - (A) Výrobní či přípravní provozovna: projekt a vybavení ČÁST IV - (B) Prostory určené pro podávání jídel: design a vybavení ČÁST V - Provozovna: hygienické požadavky ČÁST VI - Požadavky na osobní hygienu a zdraví ČÁST VII - Provozovna: požadavky na hygienické zpracování [1] Kodex hygienické praxe pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování (Code of Hygienic Practice for Precooked and Cooked Foods in Mass Catering) přijala Komise pro Kodex Alimentarius na svém 20. zasedání v roce Kodex byl rozeslán všem členským státům a přidruženým členům FAO a WHO jakožto poradní text, přičemž je rozhodnutím jednotlivých vlád, jak jej využijí. Komise vyjádřila názor, že kodexy praxe mohou poskytnout užitečné seznamy požadavků pro národní úřady vykonávající kontrolu a prosazování předpisů v potravinářství.

15

16

17 Sestavování jídelního lístku – dbát na požadavky spotřebního koše
Možnosti přípravy diet, laktoovogetariánské stravy Mléko a mléčné nápoje Dva druhy jídel Barevnost Saláty

18 nedostatek vlákniny v potravě snižuje frekvenci vyprazdňování
pozor, aby nedocházelo ke snižování energie přílišným omezováním tuků a cukrů salmoneloza campylobakter

19 Příklady: salmonelózy ve ŠJ bufety, svačiny na ZŠ na MŠ různé formy podávání jídla + pitný režim kastrůlky domů cizí strávníci řetězy na rampě stravovací komise odpady

20 Ať nám chutná ve škole Ve škole nám chutná kuchařské knihy
Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Purkyňova 95a Brno tel vyřizuje: paní Daniela Cichrová

21 Školní stravování v Itálii 2009

22 Několik informací o školním stravování v Římě

23 pro děti od 0 do 3 let se připravuje v Římě denně 13 000 porcí
město Řím je rozděleno do 11 částí, ve kterých se nachází 700 škol a z toho pouze 1,8 % stravu dováží, ostatní mají každá svoji kuchyni celkový počet jídel za rok činí okolo 90 milionů (počítáno včetně přesnídávek a svačin)

24 cena jednoho denního menu 5,03 €
rodiče platí 2,07 € a zbytek doplácí město dále pak město umožňuje rodičům v tíživé sociální situaci (pokud mají roční příjem menší než 13 000 €) snížení poplatku na 25% pokud má rodina roční příjem nižší než 5 200 € nehradí dítě vůbec nic

25 zisk firmy na jedné porci je 0,34 € (6,5%) a celkové finanční náklady na školní stravování se pohybují ve výši 190 milionů € v současné době je ročně provedeno cca 2 700 kontrol stravovacích provozů ve školách; z toho přibližně v 600 případech jsou nalezeny závady a průměrně 100 je pokutováno

26 67,5% přírodních surovin 44% pochází ze specializovaných Bio farem 26% pochází z regionální produkce 14%  „fair trade“ – pomoc producentům v zemích třetího světa (Dominikánská rep., Ecuador, Peru a Kolumbie) 2% podpora sociálních programů – př. zaměstnanost v zemědělství

27 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Právní předpisy Význam"

Podobné prezentace


Reklamy Google