Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNÁ MĚNA EURO (EUR, €). ČR a €

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNÁ MĚNA EURO (EUR, €). ČR a €"— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNÁ MĚNA EURO (EUR, €). ČR a €

2 Stupně integrace Pásmo volného obchodu Celní unie Společný trh
Měnová unie Politická unie

3 SPOLEČNÁ MĚNA EURO (EUR, €)
50. léta – rostoucí integrace obchodu vyžaduje větší koordinaci hospodářské a měnové politiky, 1969 – rozhodnutí o vytvoření Hospodářské a měnové unie, Pierr Werner – plán na dosažení HMU do 10 let; stanoveno etapovité budování hospodářské a měnové unie, 1979 – Evropský měnový systém a ECU (European Currency Unit - Evropská měnová a zúčtovací jednotka) – paralelní měna, uměle vytvořená poměrová veličina mezi měnami ES (umělá měna), fungovala pouze jako zúčtovací jednotka, EMS – nebyl „měnovou unií“, ale napomohl vytvoření podmínek jejího vzniku, jeho srdcem byl mechanismus směnných kurzů (ERM)

4 SPOLEČNÁ MĚNA EURO (EUR, €)
1989 – Delorsova zpráva – etapy vybudování měnové unie I. etapa (1990 – 1993) sbližování ekonomického vývoje členských zemí. Maastrichtská konvergenční kritéria; II. etapa (1994 – 1998) vytvoření Evropského měnového institutu (EMI) (prezident + guvernéři NCB); – pro zajištění přechodu k ESCB a ECB, příprava závěrečné etapy, 1995 – název EURO.

5 SPOLEČNÁ MĚNA EURO (EUR, €)
III. etapa (1999 – 2002) vytvoření měnové unie. fáze A: – euro v bezhotovostní podobě; fáze B: – – euro v hotovostní podobě; členy EMU se stalo 11 zemí (1999): Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. od EMU 18 členských zemí.

6 EUROZÓNA 1999: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko 2001: Řecko 2007: Slovinsko 2008: Kypr a Malta 2009: Slovensko 2011: Estonsko 2014: Lotyšsko

7 Maastrichtská konvergenční kritéria
cenová stabilita – průměrná míra inflace nepřekračuje o více než 1,5 p.b. průměr 3 členských států s nejnižší mírou inflace, dlouhodobé úrokové sazby – průměrné dl. úrokové sazby nesmí o více než 2 p.b. převyšovat průměr 3 členských zemí s nejlepším výsledkem v oblasti cenové stability; veřejný deficit – schodek veřejných financí v poměru k HDP nesmí být vyšší než 3%, hrubý veřejný dluh – poměr veřejného dluhu k HDP nesmí být vyšší než 60%, minimálně dvouletá účast v kursovém mechanismu ERM II.

8 Poznámka: ESCB = ECB + NCB členských států EU Eurosystém = ECB + NCB členů eurozóny Eurozóna = území jednotné měny (15 států)

9 Evropská centrální banka
založena , sídlo: Frankfurt nad Mohanem, je součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB), úkoly: dbát o cenovou stabilitu, definovat a vést měnovou politiku Společenství, řídit devizové obchody, podporovat hladké fungování platebních systémů, dbát o stabilitu finančního systému, má výlučné právo povolovat vydávání bankovek a mincí v eurozóně.

10 EURO A ČR v současnosti má ČR dočasnou výjimku na přijetí eura,
datum přijetí eura prozatím nestanoveno, termín vstupu je v kompetenci členského státu.

11 EURO A ČR cenová stabilita – průměrná míra inflace nepřekračuje o více než 1,5 p.b. průměr 3 členských států s nejnižší mírou inflace (resp. s nejlepšími výsledky v oblasti inflace; deflace není žádoucí), Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií – MF, ČNB, 12/2014

12 EURO A ČR dlouhodobé úrokové sazby – průměrné dl. úrokové sazby nesmí o více než 2 p.b. převyšovat průměr 3 členských zemí s nejlepším výsledkem v oblasti cenové stability; Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií – MF, ČNB, 12/2014

13 EURO A ČR veřejný deficit – schodek veřejných financí v poměru k HDP nesmí být vyšší než 3%, Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií – MF, ČNB, 12/2014

14 EURO A ČR hrubý veřejný dluh – poměr veřejného dluhu vlády k HDP nesmí být vyšší než 60%, Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií – MF, ČNB, 12/2014

15 EURO A ČR Kritérium měnového kurzu (nelze hodnotit)
Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií – MF, ČNB, 12/2014

16 Současná situace v eurozóně
GR - Řecko, IT - Itálie, PT - Portugalsko, IE - Irsko, CY – Kypr, BE – Belgie, ES – Španělsko, FR – Francie, UK – Velká Británie, HU – Maďarsko, DE – Německo, AT – Rakousko, MT – Malta, NL - Nizozemí, SI – Slovinsko, HR – Chorvatsko, PL – Polsko, SK – Slovensko, FI – Finsko, DK – Dánsko, CZ – Česká republika, SE – Švédsko, LT – Litva, RO – Rumunsko, LV – Lotyšsko, LU – Lucembursko, BG - Bulharsko, EE – Estonsko

17 EL - Řecko, IT - Itálie, PT - Portugalsko, IE - Irsko, CY – Kypr, BE – Belgie, ES – Španělsko, FR – Francie, UK – Velká Británie, HU – Maďarsko, DE – Německo, AT – Rakousko, MT – Malta, NL - Nizozemí, SI – Slovinsko, HR – Chorvatsko, PL – Polsko, SK – Slovensko, FI – Finsko, DK – Dánsko, CZ – Česká republika, SE – Švédsko, LT – Litva, RO – Rumunsko, LV – Lotyšsko, LU – Lucembursko, BG - Bulharsko, EE – Estonsko

18 Národní plán zavedení eura v ČR

19 Přínosy zavedení eura omezení kurzového rizika;
snížení transakčních nákladů; vyšší transparentnost cen; růst zahraničního obchodu; příliv zahraničních investic.

20 Náklady zavedení eura ztráta autonomní měnové politiky;
růst cenové hladiny; administrativní a technické náklady přechodu na euro; specifické náklady bank.


Stáhnout ppt "SPOLEČNÁ MĚNA EURO (EUR, €). ČR a €"

Podobné prezentace


Reklamy Google