Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 XI. Inversní linie čpavku: Sláva a pád KOTLÁŘSKÁ 5. KVĚTNA 2010 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr 2009 - 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 XI. Inversní linie čpavku: Sláva a pád KOTLÁŘSKÁ 5. KVĚTNA 2010 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr 2009 - 2010."— Transkript prezentace:

1 1 XI. Inversní linie čpavku: Sláva a pád KOTLÁŘSKÁ 5. KVĚTNA 2010 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr 2009 - 2010

2 Úvodem inversní linie čpavku jako případ spontánního narušení symetrie kvantově chemický výklad tvaru molekuly čpavku symetrie čtyřatomových molekul normální kmity čpavku a dublety vysvětlení dubletu tunelováním napříč barierou explicitní výpočet pro modely dvou typů čpavkové hodiny dvouhladinový maser

3 Pyramidální molekula: případ spontánního narušení symetrie

4 4 F F F B BF 3 U hrovina F Rovnovážná struktura molekul AB 3 U hrovina H U adiabatická potenciální energie N N NH 3 NNN NNNN N H H H

5 5 F F F B BF 3 U hrovina F Rovnovážná struktura molekul AB 3 U hrovina H U adiabatická potenciální energie N N NH 3 NNN NNNN N H H H

6 6 F F F B BF 3 U hrovina F Rovnovážná struktura molekul AB 3 U hrovina H U adiabatická potenciální energie PLANÁRNÍ STRUKTURA NESTABILNÍSTABILNÍ N N NH 3 NNN NNNN N H H H planární metastabilní rovnováha degenerovaný základní stav stabilní rovnováha nedegenerovaný základní stav

7 7 F F F B BF 3 U hrovina F Rovnovážná struktura molekul AB 3 U hrovina H U adiabatická potenciální energie PLANÁRNÍ STRUKTURA NESTABILNÍSTABILNÍ N N NH 3 NNN NNNN N H H H planární PŘÍKLAD SPONTÁNNÍHO NARUŠENÍ SYMETRIE Dvě rovnocenné polohy atomu dusíku oddělené barierou atomová žabka # Každý z rovnovážných (základních) stavů má symetrii nižší než U(h) # Soubor všech (... zde obou) rovnovážných stavů má úplnou symetrii

8 8 F F F B BF 3 U hrovina F Rovnovážná struktura molekul AB 3 U hrovina H U adiabatická potenciální energie PLANÁRNÍ STRUKTURA NESTABILNÍSTABILNÍ N N NH 3 NNN NNNN N H H H planární PŘÍKLAD SPONTÁNNÍHO NARUŠENÍ SYMETRIE Dvě rovnocenné polohy atomu dusíku oddělené barierou atomová žabka Oba stavy se dají navzájem převést také pohybem, např. otočením kolem vodorovné osy. Nejsou tedy dva druhy amoniaku. Stereoisomery L a D také mají také mezi sebou barieru, jsou však dvojí.

9 9 F F F B BF 3 U hrovina F Rovnovážná struktura molekul AB 3 U hrovina H U adiabatická potenciální energie N N NH 3 NNN NNNN N H H H Amoniak -- příklad pyramidální molekuly. dvě minima potenciální energie mezi nimi bariera. V případě amoniaku máme navíc: Bariera je kvantová a dovoluje tunelování mezi oběma stavy. Ty jsou nestacionární

10 10 F F F B BF 3 U hrovina F Rovnovážná struktura molekul AB 3 U hrovina H U adiabatická potenciální energie N N NH 3 NNN NNNN N H H H Amoniak -- příklad pyramidální molekuly. dvě minima potenciální energie mezi nimi bariera. V případě amoniaku máme navíc: Bariera je kvantová a dovoluje tunelování mezi oběma stavy. Ty jsou nestacionární

11 11 F F F B BF 3 U hrovina F Rovnovážná struktura molekul AB 3 U hrovina H U adiabatická potenciální energie N N NH 3 NN N NNNN N H H H Amoniak -- příklad pyramidální molekuly. dvě minima potenciální energie mezi nimi bariera. U amoniaku navíc: Bariera je kvantová a dovoluje tunelování mezi oběma stavy. Ty jsou nestacionární

12 Od planární k pyramidální molekule: snížení bodové symetrie

13 13 BF 3 : grupa symetrie bipyramidy, řád 12 hh vv vv D3hD3h C3&S3C3&S3 C2C2 C2C2 C2C2 BF 3 F F F NNN B vv

14 14 NH 3 : grupa symetrie pyramidy vv vv C3C3 N NH 3 NNN N N H H H vv C3vC3v

15 INTERMEZZO Fyzikální příčiny spontánního narušení symetrie

16 16 Východiskem je periodický systém

17 17 Elektronové konfigurace centrálního atomu 3 valenční el. konfig. s 2 p 1 bor

18 18 Elektronové konfigurace centrálního atomu 3 valenční el. konfig. s 2 p 1 5 valenčních el. konfig. s 2 p 3 bor dusík

19 19 Starobylá úprava periodické tabulky

20 20 Starobylá úprava periodické tabulky oxidy

21 21 Starobylá úprava periodické tabulky oxidy hydridy

22 22 Souvislost s elektronovou strukturou konfiguraces1s1 s2s2 s2p1s2p1 s2p2s2p2 s2p3s2p3 s2p4s2p4 s2p5s2p5 hybridizacesspsp 2 sp 3 s, p 3 volné el. páry123

23 23 Levá polovina periody sp 3 sp 2 sp

24 24 Pravá polovina periody volný pár

25 25 Komplex NH 3 BF 3

26 Pyramidální molekula: geometrická struktura

27 27

28 28

29 29 b h a/2 t/3  /2 v

30 30 b h a/2 t/3  /2 v Výška pyramidy molekulah/Å NH 3 0.38 PH 3 0.77 AsH 3 0.85

31 31 Skutečný tvar molekuly NH 3 38 pm 101 pm

32 32 Skutečný tvar molekuly NH 3 38 pm 101 pm snadno se prolomí ohnutím vazeb ( „ deštníkový mód “ )

33 33 Skutečný tvar molekuly NH 3

34 34 Skutečný tvar molekuly NH 3

35 35 Skutečný tvar molekuly NH 3

36 36 Skutečný tvar molekuly NH 3

37 37 Skutečný tvar molekuly NH 3

38 Pyramidální molekula: normální kmity

39 39 Vibrace pyramidálních molekul v harmonickém přiblížení 4 atomy … 12 stupňů volnosti 3 translace, 3 tuhé rotace … 6 normálních kmitů symetrie molekuly je C 3v … tvar normálních kmitů

40 40 Normální kmity pyramidálních molekul typu amoniaku symetrie A 1, osovásymetrie E, 2x degenerovaná kmit 1 bond bending kmit 3 bond stretching kmit 2 nemá C 3, degenerace kmit 4 obdobné

41 41 Normální kmity pyramidálních molekul typu amoniaku symetrie A 1, osovásymetrie E, 2x degenerovaná kmit 1 bond bending kmit 3 bond stretching kmit 4 obdobné otočení o 120 o kmit 2 nemá C 3, degenerace

42 42 Normální kmity pyramidálních molekul typu amoniaku symetrie A 1, osovásymetrie E, 2x degenerovaná kmit 1 bond bending kmit 3 bond stretching kmit 4 obdobné otočení o 120 o otočení o 240 o lze složit z prvních dvou kmit 2 nemá C 3, degenerace

43 43 Normální kmity pyramidálních molekul typu amoniaku symetrie A 1, osovásymetrie E, 2x degenerovaná kmit 1 bond bending kmit 3 bond stretching kmit 2 kmit 4 Experimentálně určené kmity kmitvlnočet/cm -1 vlnová délka/  m 1 95010.5 2 1627.56.1 3 3336.03.0 4 3414.02.9

44 44 Normální kmity pyramidálních molekul typu amoniaku symetrie A 1, osovásymetrie E, 2x degenerovaná kmit 1 bond bending kmit 3 bond stretching kmit 2 kmit 4 Experimentálně určené kmity kmitvlnočet/cm -1 vlnová délka/  m 1 95010.5 2 1627.56.1 3 3336.03.0 4 3414.02.9 931.58 968.08 3335.9 3337.5 TAJEMNÝ DUBLET

45 45 Normální kmity pyramidálních molekul typu amoniaku symetrie A 1, osovásymetrie E, 2x degenerovaná kmit 1 bond bending kmit 3 bond stretching kmit 2 kmit 4 Experimentálně určené kmity kmitvlnočet/cm -1 vlnová délka/  m 1 95010.5 2 1627.56.1 3 3336.03.0 4 3414.02.9 931.58 968.08 3335.9 3337.5 TAJEMNÝ DUBLET pro nás důležité: stejná symetrie, jako "žabkový" tunelový přeskok, souvisí

46 Pyramidální molekula: tunelování

47 47 Role tunelování v IR spektroskopii amoniaku KVALITATIVNÍ ÚVAHA V klasické fysice jsou při energiích obě jámy odděleny. Kvantově však může např. stav pronikat do horní jámy. Není tedy stacionární MOŽNÉ PŘÍSTUPY ab initio výpočet zahrnující jádra i adiabaticky se měnící elektronové rozdělení modelové výpočty:  symetrie A 1,  jednorozměrná úloha,  reduk. hmotnost zhruba odp. jednomu N a třem H v protipohybu,  modelová konstrukce U(x) – známe frekvence vibrací a vzdálenost minim 2h,  z rozštěpení dubletu fitujeme barieru abstraktní přístup: dynamiku systému zkoumáme jako dynamiku dvou navzájem propojených stavů. U x -h-h+h+h

48 48 Role tunelování v IR spektroskopii amoniaku KVALITATIVNÍ ÚVAHA V klasické fysice jsou při energiích obě jámy odděleny. Kvantově však může např. stav pronikat do horní jámy. Není tedy stacionární MOŽNÉ PŘÍSTUPY ab initio výpočet zahrnující jádra i adiabaticky se měnící elektronové rozdělení modelové výpočty:  symetrie A 1,  jednorozměrná úloha,  reduk. hmotnost zhruba odp. jednomu N a třem H v protipohybu,  modelová konstrukce U(x) – známe frekvence vibrací a vzdálenost minim 2h,  z rozštěpení dubletu fitujeme barieru abstraktní přístup: dynamiku systému zkoumáme jako dynamiku dvou navzájem propojených stavů. to dnes NE U x -h-h+h+h NYNÍ PROVEDEME

49 49 Příklad modelového výpočtu Implementace modelového postupu podle E. Merzbachera redukovaná hmotnost modelová potenciální energie všechno je tu známo, bariera je zcela určena. Její výška se rovná na každé polopřímce přechází Schrödingerova rovnici na posunutý lineární oscilátor: na hranici obou poloos se provede sešití dílčích řešení.

50 50 AsH 3 Modelové potenciály pro amoniak a arsan NH 3

51 51 Příklad modelového výpočtu Implementace modelového postupu podle E. Merzbachera redukovaná hmotnost modelová potenciální energie všechno je tu známo, bariera je zcela určena. Její výška se rovná na každé polopřímce přechází Schrödingerova rovnici na posunutý lineární oscilátor: na hranici obou poloos se provede sešití dílčích řešení.

52 52 Řešení a výsledky modelového výpočtu Použití speciálních funkcí Pro obecnou hodnotu energie je SR pro lineární oscilátor řešena tzv. funkcemi parabolického cylindru Partikulární řešení se správnou asymptotikou při je Všechno se najde v příručkách, jako je Abramowicz&Stegun, nebo v Mathematica, … Použití symetrie systém je symetrický vůči počátku, řešení jsou tedy buď lichá, nebo sudá. Sešití při x = 0 bezrozměrná šířka bariéry

53 53

54 54 Řešení a výsledky modelového výpočtu Použití speciálních funkcí Pro obecnou hodnotu energie je SR pro lineární oscilátor řešena tzv. funkcemi parabolického cylindru Partikulární řešení se správnou asymptotikou při je Všechno se najde v příručkách, jako je Abramowicz&Stegun, nebo v Mathematica, … Použití symetrie systém je symetrický vůči počátku, řešení jsou tedy buď lichá, nebo sudá. Sešití při x = 0 bezrozměrná šířka bariéry

55 55 Hladiny energie v závislosti na h bezrozměrná šířka bariéry bezrozměrná energie bezrozměrná výška bariéry

56 56 Vlnové funkce v závislosti na h bezrozměrná šířka bariéry bezrozměrná energie

57 57 Vlnové funkce v závislosti na h bezrozměrná šířka bariéry bezrozměrná energie

58 58 Interpretace výsledků a jejich zobecnění HLADINY PRO REALISTIČTĚJŠÍ POTENCIÁL an harmonicita pro vysoké energie asymetrie jámy pro nízké energie snížení bariery proti prostému průsečíku dva režimy: nad barierou a pod barierou (naše) degenerované hladiny se rozštěpí málo pro základní stav, více pro excitované stavy jeden stav je vždy sudý, jeden lichý pro optické přechody jsou výběrová pravidla ■ změna kvantového čísla jedné jámy o ±1 ■ v dubletech přechod sudý  lichý

59 59 Interpretace výsledků a jejich zobecnění PŘECHODY V AMONIAKU IR přechody, dublet pochází od rozštěpení horní hladiny zhruba 36 inversních centimetrů kolem 950 cm -1 HLADINY PRO REALISTIČTĚJŠÍ POTENCIÁL an harmonicita pro vysoké energie asymetrie jámy pro nízké energie snížení bariery proti prostému průsečíku dva režimy: nad barierou a pod barierou (naše) degenerované hladiny se rozštěpí málo pro základní stav, více pro excitované stavy jeden stav je vždy sudý, jeden lichý pro optické přechody jsou výběrová pravidla ■ změna kvantového čísla jedné jámy o ±1 ■ v dubletech přechod sudý  lichý

60 60 Interpretace výsledků a jejich zobecnění PŘECHODY V AMONIAKU IR přechody, dublet pochází od rozštěpení horní hladiny zhruba 36 inversních centimetrů kolem 950 cm -1 mikrovlnný přechod 23800 MHz, tj. 0.79 cm -1 Ten je odpovědný za inversní čáru atd. HLADINY PRO REALISTIČTĚJŠÍ POTENCIÁL an harmonicita pro vysoké energie asymetrie jámy pro nízké energie snížení bariery proti prostému průsečíku dva režimy: nad barierou a pod barierou (naše) degenerované hladiny se rozštěpí málo pro základní stav, více pro excitované stavy jeden stav je vždy sudý, jeden lichý pro optické přechody jsou výběrová pravidla ■ změna kvantového čísla jedné jámy o ±1 ■ v dubletech přechod sudý  lichý

61 61 Interpretace výsledků a jejich zobecnění PŘECHODY V AMONIAKU IR přechody, dublet pochází od rozštěpení horní hladiny zhruba 36 inversních centimetrů kolem 950 cm -1 mikrovlnný přechod 23800 MHz, tj. 0.79 cm -1 Ten je odpovědný za inversní čáru atd. DVOUHLADINOVÝ PODSYSTÉM HLADINY PRO REALISTIČTĚJŠÍ POTENCIÁL an harmonicita pro vysoké energie asymetrie jámy pro nízké energie snížení bariery proti prostému průsečíku dva režimy: nad barierou a pod barierou (naše) degenerované hladiny se rozštěpí málo pro základní stav, více pro excitované stavy jeden stav je vždy sudý, jeden lichý pro optické přechody jsou výběrová pravidla ■ změna kvantového čísla jedné jámy o ±1 ■ v dubletech přechod sudý  lichý

62 62 Role tunelování v IR spektroskopii amoniaku KVALITATIVNÍ ÚVAHA V klasické fysice jsou při energiích obě jámy odděleny. Kvantově však může např. stav pronikat do horní jámy. Není tedy stacionární MOŽNÉ PŘÍSTUPY ab initio výpočet zahrnující jádra i adiabaticky se měnící elektronové rozdělení modelové výpočty:  symetrie A 1,  jednorozměrná úloha,  reduk. hmotnost zhruba odp. jednomu N a třem H v protipohybu,  modelová konstrukce U(x) – známe frekvence vibrací a vzdálenost minim 2h,  z rozštěpení dubletu fitujeme barieru abstraktní přístup: dynamiku systému zkoumáme jako dynamiku dvou navzájem propojených stavů. U x -h-h+h+h to dnes NE Jeden příklad jsme viděli, další někdy jindy NYNÍ PROVEDEME

63 63 Dynamika dvouhladinového systému Schrödingerova rovnice Dvoustavový systém (zvolený model) Systém vázaných rovnic pro koeficienty ekvivalentní se SR

64 64 Dynamika dvouhladinového systému Stacionární stavy ´ ve shodě s modelovým výpočtem podle Merbachera

65 65 Dynamika dvouhladinového systému Časově závislé řešení řešení začínající zdola

66 66 Dynamika dvouhladinového systému Časově závislé řešení řešení začínající zdola frekvence oscilací odpovídá rozštěpení hladin

67 Čpavkové hodiny: první „atomové hodiny“

68 68 Oficiální zdůvodnění pro stavbu čpavkových hodin v NBS Program atomových hodin NBS usiloval o získání spektroskopického standardu který by mohl být využit jako nový atomový standard času a frekvence, nahražující střední sluneční den a tak zaměňující libovolné jednotky času atomovými. S takovými hodinami by mohly být stanoveny nové přesné hodnoty rychlosti světla; nová měření rotace Země by nabídly nový nástroj pro geofysiku; nová měření středního siderického roku by mohla ověřit rovnost newtonovského a atomového času s významnými dúsledky pro teorii relativity a kosmologii. The Bureau atomic clock program sought to provide a spectroscopic standard capable of being used as a new atomic standard of time and frequency to replace the mean solar day and so change the arbitrary units of time to atomic ones. With such a clock, new precise values might be found for the velocity of light; new measurements of the rotation of the earth would provide a new tool for geophysicists; and new measurements of the mean sidereal year might test whether Newtonian and atomic time are the same, yielding important results for relativity theory and cosmology.

69 69 Čpavkové hodiny Dr. Lyons konstruktér Dr. Condon ředitel NBS resonátor Trochu divná historie Stabilisace parami amoniaku byla známa pro klystrony už za války a možná i dřív. Po válce se rozpoutala soutěž o "atomový" časový standard. NBS (nyní NIST) se rozhodl pro rychlou akci a použít amoniaku k řízení křemenných hodin, ač se vědělo, že perspektivní jsou spíš elektronové přechody v parách alkalických kovů. Sám přechod měl šířku čáry jen 1kHz, to bylo slibné. Problém ale nastal s Dopplerovým rozšířením a také s tlakovou závislostí šířky čáry. Nikdy nebyla přesnost lepší než 10 -8 a proto nebyla předstižena časomíra odvozená od tropického roku, ačkoli denní cyklus Slunce byl zhruba srovnatelný.

70 70 Další vývoj (v NBS – NIST)

71 71 Další vývoj (v NBS – NIST) Srovnatelné, nebo lepší výsledky PTB Braunschweig, Německo Laboratoire Primaire du Temps et des Frequences (LPTF)

72 Objev maseru

73 73 PREHISTORIE: POJEM STIMULOVANÉ EMISE Začalo to Einsteinem. Ten zavedl (1916) představu stimulované emise. Na systém dopadá elektromagnetické záření. To s určitou pravděpodobností ovlivní každý atom: Vedle toho tu byla spontánní emise: První maser deexcitovaný systém foton se pohltí systém se excituje excitovaný systém foton se vyzáří systém se deexcituje baba W excitovaný atomární systém není stabilní, ani když by byl plně isolovaný od světa. Spontánně se vyzáří foton a systém se deexcituje. Tomu odpovídá "přirozená šířka linie". Fysikální příčina: vše pronikající elektromagnetické vakuum a jeho kvantové fluktuace

74 74 První maser POJEM STIMULOVANÉ EMISE Celkově máme tři souběžné procesy Bilanční rovnice: spontánní emise absorpce stimulovaná emise baba W

75 75 První maser ZESÍLENÍ SVĚTLA VLIVEM STIMULOVANÉ EMISE Brzo vznikla myšlenka, že v plynu, kde převáží excitované molekuly, může dojít k zesílení světla stimulovanou emisí: NEROVNOVÁŽNÝ STAV: ZESÍLENÍROVNOVÁŽNÝ STAV: ZESLABENÍ obyčejný Boltzmannův faktor absorpční ztráty převládají inversní populace hladin „záporná teplota“ převládá stimulovaná emise

76 76 První maser ZESÍLENÍ SVĚTLA VLIVEM STIMULOVANÉ EMISE Brzo vznikla myšlenka, že v plynu, kde převáží excitované molekuly, může dojít k zesílení světla stimulovanou emisí: NEROVNOVÁŽNÝ STAV: ZESÍLENÍROVNOVÁŽNÝ STAV: ZESLABENÍ obyčejný Boltzmannův faktor absorpční ztráty převládají inversní populace hladin „záporná teplota“ převládá stimulovaná emise inversní populaci nutno obnovovat "obyčejná" situace sama se udržuje

77 77 První maser Jak toho ale dosáhnout? První, spíše demonstrační realisace vznikla v laboratoři C.H. Townese (Columbia U.). Myšlenka v r. 1951, realisace v r. 1954. Také zde vycházeli z válečných poznatků (CHT byl radarový specialista) Záření uzavřít do kvalitního resonátoru, jen slabý přebytek výkonu vyvádět Hlavní problém: stálá obnova inversní populace … průtokovým uspořádáním Kde inversní populaci získat … separátorem

78 78 Čpavkový maser

79 79 Čpavkový maser ZDROJ dával směs excitovaných a deexcitovaných molekul, zhruba se stejnou vahou

80 80 Čpavkový maser ZDROJ dával směs excitovaných a deexcitovaných molekul, zhruba se stejnou vahou SEPARÁTOR byl klíčovou částí. Molekuly v symetrickém a antisymetrickém stavu měly různé elektrické dipólové momenty. V nehomogenním poli kvadrupólových elektrod byly excitované antisym. stavy vtahovány k ose svazku, sym. stavy byly odstraněny

81 81 Čpavkový maser ZDROJ dával směs excitovaných a deexcitovaných molekul, zhruba se stejnou vahou SEPARÁTOR byl klíčovou částí. Molekuly v symetrickém a antisymetrickém stavu měly různé elektrické dipólové momenty. V nehomogenním poli kvadrupólových elektrod byly excitované antisym. stavy vtahovány k ose svazku, sym. stavy byly odstraněny RESONÁTOR byl protékán excitovaným plynem a napájen z klystronu budicím zářením. Skutečně došlo k stimulované emisi a zesílení signálu

82 82 Čpavkový maser ZDROJ dával směs excitovaných a deexcitovaných molekul, zhruba se stejnou vahou SEPARÁTOR byl klíčovou částí. Molekuly v symetrickém a antisymetrickém stavu měly různé elektrické dipólové momenty. V nehomogenním poli kvadrupólových elektrod byly excitované antisym. stavy vtahovány k ose svazku, sym. stavy byly odstraněny RESONÁTOR byl protékán excitovaným plynem a napájen z klystronu budicím zářením. Skutečně došlo k stimulované emisi a zesílení signálu

83 83 Townes a Gordon se svým maserem

84 84 Townes maser Gordon NP 1964

85 85 Vznik slova “Maser”: až ve druhém sdělení

86 86 Co pozorovali zesílení mikrovlnného signálu – původní plán při průtoku amoniaku nad kritickou hodnotu systém fungoval jako generátor záření (autoři říkají oscilátor), tj. zářil i bez pomocné stimulace vnějším polem vyzařovaná čára byla velmi ostrá … šířka 2kHz při 23.8 GHz vlastně tedy koherentní záření s tím souvisel i mimořádně malý šum

87 87 Co pozorovali zesílení mikrovlnného signálu – původní plán při průtoku amoniaku nad kritickou hodnotu systém fungoval jako generátor záření (autoři říkají oscilátor), tj. zářil i bez pomocné stimulace vnějším polem vyzařovaná čára byla velmi ostrá … šířka 2kHz při 23.8 GHz vlastně tedy koherentní záření s tím souvisel i mimořádně malý šum základní charakteristiky maserů a laserů

88 88 Další vývoj I zde první, a to naprosto úspěšný pokus, ale pokračování bylo jen krátké Problém: jde o dvouhladinový systém, obnova inversní populace obtížná Již 1956 Nico Bloembergen (NP 1982) přichází s tříhladinovým systémem, kde kontinuální provoz je mnohem snazší a odtud pokračuje další vývoj, zejména směrem k laserům pump masing

89 The end


Stáhnout ppt "1 XI. Inversní linie čpavku: Sláva a pád KOTLÁŘSKÁ 5. KVĚTNA 2010 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr 2009 - 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google