Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1150Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek, daň z příjmu a účetní závěrka Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1150Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek, daň z příjmu a účetní závěrka Téma:"— Transkript prezentace:

1

2 Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1150Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek, daň z příjmu a účetní závěrka Téma: Výpočet daňové povinnosti Jméno autora: Ing. Zdeňka Suchomelová Vytvořeno dne: 15. 3. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky s výpočtem daňové povinnosti podle Zákona 586/1992 Sb.

3  je to výsledek hospodaření podniku  syntetický ukazatel umožňující posoudit hospodaření účetní jednotky  zjišťuje se z obratů účetních tříd 5 – náklady a 6 – výnosy (účet 710 – účet zisků a ztrát) Hospodářský výsledek může být  provozní (60 + 64) – (50 – 55)  finanční (66) – (56 – 57)  mimořádný (68 – 58)

4  PROVOZNÍ HV + FINANČNÍ HV = = HV Z BĚŽNÉ ČINNOSTI  MIMOŘÁDNÝ HV = HV Z MIMOŘÁDNÉ ČINNOSTI

5  VH z PČ  + daňově neuznatelné náklady  - daňově neúčinné výnosy  - odčitatelné položky podle § 34  = ZD  - dary  Upravený a zaokrouhlený ZD * 01,9  DPPO  - slevy na zaměstnance

6 NÁKLADOVÝ ÚČET  513  525  526  528  538  543 DAŇOVĚ NEUZN. NÁKLADY  plné výši  pojištění nad rámec zákonné výše (účet 524).  v plné výši  např. příspěvek zaměstnavatele na stravenky nad 55 % hodnoty stravenek  daň dědická a darovací  daňově neuznatelné

7 NÁKLADOVÝ ÚČET  545  551  554 DAŇOVĚ NEUZN. NÁKLADY  nesmluvní pokuty a penále (např. sankce podle zákonných norem vyměřené FÚ, ZP, SSZ...)  rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy (účetní - daňové), do úpravy ZD se uvede takové znaménko, jaké vyjde  v plné výši

8 NÁKLADOVÝ ÚČET  559  549, 569, 582 DAŇOVĚ NEUZN. NÁKLADY  v plné výši  částky mank přesahující náhrady za ně (s výjimkou škod ze živelných pohrom a škod způsobených neznámým pachatelem podle sdělení policie, které se zahrnují do základu daně v plné výši)

9  Výnosy zdaněné u zdroje srážkou  Přijaté dividendy  Přijaté podíly na zisku s.r.o.  Čerpání a rušení ostatních opravných položek a rezerv

10  Kolik procent je daň z příjmu PO  Vyjmenujte 5 daňově neuznatelných nákladů

11  19 %  513, 523, 526, 528, 543, 549

12  Zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)  Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)


Stáhnout ppt "Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1150Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek, daň z příjmu a účetní závěrka Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google