Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská integrace Marta Pavelková, Lukáš Stavěl, Nela Mikliánová, Veronika Lhotáková, Patrik Maixner, Lilia Nguyen Thi Hong Hoa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská integrace Marta Pavelková, Lukáš Stavěl, Nela Mikliánová, Veronika Lhotáková, Patrik Maixner, Lilia Nguyen Thi Hong Hoa."— Transkript prezentace:

1 Evropská integrace Marta Pavelková, Lukáš Stavěl, Nela Mikliánová, Veronika Lhotáková, Patrik Maixner, Lilia Nguyen Thi Hong Hoa

2 Co je integrace? Sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek Začlenění, zapojení Počátek integrací již před Kristem

3 Římské impérium území ovládané Římem od 6. stl př.n.l. do 5. – 6. stl n.l. všechny země podél Středozemního moře, Galie, velká část Británie, oblast Černého moře. říše jako nástroj k rozšíření klasické kultury, umění a obchodu do všech těchto zemí Úředním jazykem latina ponechání autonomie většině dobytých území, provincie vlastní správa, náboženství, mísení kultur a získávání nových vědomostí

4 Římské lázně v Anglii Římská Minerva

5 Alexandr Veliký Dobytá území: Řecko, Persie, Anatólie, Sýrie, Fénicie, Judea, Egypt, Mezopotámie, Írán a střední Asie Říši vládli diadochové (vojevůdci) Rozpad říše na 3 celky, vládli v nich Seleukos, Ptolemaios a Antigonos Alexandr chtěl sjednotit Řecko – dominantní stát Evropy

6

7 Vikingové Boj proti křesťanství Války vedené proti klášterům
Doba Vikingů podle většiny historiků začíná roku 793 nájezdem na klášter Lindisfarne v Anglii a končí rokem 1000, kdy Islandští Vikingové přijali křesťanství, proti kterému 3 století bojovali.

8

9

10 Jiří z Poděbrad Snažil se o sjednocení Evropy mírovou cestou - Všeobecna mírova organizace organizace křesťanských panovníků, zásady nevměšování se a řešení sporů Sjednocení Evropy v boji proti Turkům a vyhnat je z bývalých křesťanských zemí státy uspořádané do větších celků (Galie, Germánie, Itálie, Hispánie…) vůdčí role - Francie. Papež - malé pravomoce. Kladný ohlas pouze u německých knížat, polského a francouzského krále Neuspěl u Benátek, Uher… myšlenka vytvoření středověkého „společenství národů“ (obdoby dnešní OSN či EU) neuspěla – kvůli ignoraci papežské moci

11

12 Svatá říše římská Německo, Nizozemsko, Lucembursko, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, Český stát, polské Slezsko, bývalé Zadní Pomořansko, Nová Marka, severní Itálie (Lombardie), Alsasko, Lotrinsko, část Burgundska, jižní kraje Dánska a větší část belgického území katolické země boj proti kacířům, čarodějnické procesy Zánik v roce 1806 – František II.

13

14 Rakousko - Uhersko Unie dvou státních celků – Rakouska a Uherska České země, Halič a Bukovina, Horní a Dolní Rakousy, Salcbursko, Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Tyrolsko, Vorarlbersko, Istrijsko, Dalmácii a Přímoří, Uhry, Sedmihradsko, Chorvatsko-Slavonsko, město Rijeka Každý celek svůj parlament, delegace, sněmy Konec 19. stl. - nacionalistická a separatistická hnutí

15 Území Rakouska – Uherska ↓
Znak a erb ↑

16 Sovětský svaz Leden Ruská sovětská federativní socialistická republika (RSFSR) Březen - separátní mírová smlouva (Brestlitevský mír) ukončující první světovou válku - ztráta Finska, Pobaltí, části Polska, Ukrajini, Běloruska a Besarábie spojení RSFSR s Ukrajinskou SSR, Běloruskou SSR a Zakavkazskou SSR = vznik Sovětského svazu Vladimir Lenin, Josif Stalin (zrovnoprávnění žen a mužů, kolektivizace, industrializace, = zmírnění velkého hospodářského růstu země zneschopnění Rudé armády

17 Počet obětí režimu srovnatelný s počtem obětí 2. svět. Války
Studená válka (Sovětský svaz X USA a Z. Evr.) Výbuch Černobylu Program perestrojky a demokratizace Náboženské, národnostní a sociální nepokoje Rozpad začátkem 90. let – konec Studené války

18

19 Třetí říše Nacistické Německo 1933 – 1945
Uvěznění cca 10 tisíců sociálních demokratů a komunistů Zglajchšaltování (usměrnění) politického a správního aparátu, hospodářského, sociálního a kulturního života ostatní politické strany – sloučení s NSDAP nebo zakázány SS Heinricha Himmlera – Gestapo, koncentrační tábory, veškerá policie přepadení Polska - Druhá světová válka

20 Bitva s Británií, Sovětským svazem, bitva u Stalingradu
Genocida židovského obyvatelstva Duben Rudá armáda útočí na Berlín 30. 4. spáchal Hitler sebevraždu Druhá světová válka skončila 8.  bezpodmínečná kapitulace Německa Politická a ekonomická infrastruktura Německa zničena z německých území na východě bylo odsunuto kolem 12 milionů lidí.

21

22 Evropská unie a ESUO Evropské sdružení uhlí a oceli: základ EU, vnznik Pařížskou smlouvou mezi 6 státy v r. 1952 - princip supranacionality - R. Shuman - snaha zabránit další válce mezi Francií a Německem - podepsali – Itálie, země Beneluxu, Nizozemí - vytvoření společného trhu pro obchod s uhlím a ocelí - řízeno Vysokým úřadem.

23

24 Evropské sdružení pro atomovou energii:
v Římě Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko zvýšení životní úrovně v členských státech, rozvoj vztahů s ostatními zeměmi, růst jaderného průmyslu, investice do jaderného průmyslu, spolupráce ve výzkumu a vývoji, ochrana zdraví, společný jaderný trh, spolupráce při nakládání s jaderným palivem Evropské hospodářské společenství: podpora ekonomické integrace mezi Belgii, Francii, Německem, Itálií, Lucemburskem a Nizozemskem

25 Evropská společenství:
- nadnárodní charakter - vznik na základě Maastrichtské smlouvy - ratifikace Lisabonské smlouvy – zánik ES právním nástupcem - Evropská unie Evropské společenství pro atomovou energii nadále existuje

26 Evropská unie: - politická a ekonomická unie - 27 evropských států s 500 miliony obyvatel vznikv roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy - uspořádání sui generis („svého druhu“, tzn. mající svérázný charakter) - vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí - 4 zákl. svobody vnitřního trhu: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu - společné politiky EU

27

28 OSN založena v San Franciscu přijetím Charty OSN 51 státy včetně ČSR Cílem je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce Orgány: Valné shromáždění, ECOSOC, Poručenská rada OSN, Mezinárodní soudní dvůr, Sekretariát Cíle do r. 2015: snížit chudobu a sociální vyloučení, univerzální primární vzdělávání, rovnoprávnost mužů a žen, snížení dětské úmrtnosti, boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi, zajištění environmentální udržitelnosti, vybudování globálního partnerství pro rozvoj, udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

29

30 NATO Vojensko-politická organizace
vznik , produkt Studené války (USA X SSSR) ochrana a spojení USA a Z. Evr. proti SSSR dnešní cíl: obrana proti terorismu, bezpečnost Členské státy: USA, VB, FR, Portug., země Beneluxu, Dánsko, Norsko, Itálie, Island, Z. Německo, ČR, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Albánie, země bývalého V. bloku Orgány: NAC, Výbor pro obranné plánování, skupina pro jaderné plánování, vojenský výbor NATo, generální tajemník – hlava NATO

31 ,,Útok na jakýkoliv členský stát je jako útok na všechny státy NATO

32 Oranžová: členi jen NATO Fialová: člení NATO i EU
Modrá: členi jen EU Oranžová: členi jen NATO Fialová: člení NATO i EU

33 Zdroje www.cs.wikipedia.org www.vikingove.mysteria.cz www.google.cz
Hodiny osz a zeměpisu z loňského roku Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Evropská integrace Marta Pavelková, Lukáš Stavěl, Nela Mikliánová, Veronika Lhotáková, Patrik Maixner, Lilia Nguyen Thi Hong Hoa."

Podobné prezentace


Reklamy Google