Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografické informační systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografické informační systémy"— Transkript prezentace:

1 Geografické informační systémy
1

2 Digitální mapy Rastrové obrázky (například www.mapy.cz)
Vektorové obrázky Geografické databáze 2

3 Vektorová geografická data
Vrstva (hladina, coverage, layer) 3

4 Typy geografických dat
Data polohová Data popisná Data topologická Metadata 4

5 Geometrické typy objektů
Body Linie (lomené čáry) Plochy (polygony) (3D tělesa) 5

6 Manipulace s geografickými daty
Získávání dat Ukládání dat Zobrazování dat Analýzy dat 6

7 Získávání dat Přímé geodetické měření GPS Dálkový průzkum Země
Laserové skenování 7

8 Typy GIS programů DeskTop GIS GIS server Analytické nadstavby GIS
Prohlížečka dat Internetový mapový server Samostatné GIS programy Rozšíření obecných RDBMS Rozšíření obecných CAD systémů 8

9 Zobrazování dat

10 Atributová tabulka Otevření atributové tabulky
Řádky v tabulce = jednotlivé záznamy (objekty) Sloupce v tabulce = atributy Atributy mohou být různých datových typů Object ID (FID) - pro prostorová data povinný atribut geometrie (Geometry) - pro prostorová data povinný atribut číselné textové řetězce (Text) datum (Date) 10

11 Práce s atributy Pravé tlačítko v záhlaví sloupce - kontextové menu
Sort Ascending/Descending - seřadit vzestupně/sestupně Statistics - vypočítá statistické údaje nad atributem Pravé tlačítko v záhlaví sloupce radku Ukazani objektu, vyber objektu,… 11

12 Výběr dat Interaktivně Pomocí atributových dotazů
Pomocí prostorových dotazů 12

13 Atributové dotazy Z hlavního menu ArcMap - Selection - Select By Attributes) Zobrazí se návrhová tabulka dotazů Layer - nastavujeme v které vrstvě budeme dělat výběr Method - nastavujeme typ výběru (nový, přidat do výběru, odebrat z výběru) Výběr je vlastně SQL dotazem do atributové tabulky. Základní schéma dotazu je „vyber všechny objekty z tabulky pro které platí podmínka“ V podmínce je možné používat hodnoty atributů a různé operátory. Je možné použít i číselné konstanty. 13

14 Atributové dotazy Operátory „je větší, je menší, rovná se, nerovná se, závorky“ "AREA" > "NAZEV" = 'Praha' (textové řetězce v apostrofech) Operátory AND, OR, NOT pro logické hodnoty ("AREA" > ) AND ("NAZEVORP" = 'Benešov') ("AREA" > ) OR ("NAZEVORP" = 'Benešov') NOT( "NAZORP" = 'Benešov') 14

15 Atributové dotazy Podtržítko _ u textových řetězců = právě jeden znak
('B_r') (vyhovuje Bor, Ber, Bar ) Procento % u textových řetězců = libovolný počet znaků (i žádný znak) ('B%r') (vyhovuje Br, Bar, Boží Dar ) Pro porovnání řetězců existuje operátor „LIKE“ "NAZEV" LIKE 'P%' (vše, co začíná na P) Tlačítko Get Unique Values vrátí seznam všech unikátních hodnot pro danný atribut v tabulce 15

16 Odpovězte na následující otázky
Jak se jmenuje nejmenší obec v ČR podle rozlohy? Jaká je rozloha celé ČR v km2 ? Kolik obcí v ČR má v názvu "Lhota" ? Které obce mají hustotu obyvatel větší než 2000 obyv. / km2 ? 16

17 Úkol Jak se jmenuje obec s nejmenším počtem obyvatel v ČR k ? Kolik měla ČR k obyvatel? kolik obcí v ČR má jméno končící na "ice" ? kolik je obcí v ČR, kde mezi lety 1991 a vzrostl počet obyvatel alespoň o 100% (tedy vice nez na dvojnasobek)? 17

18 Prostorové dotazy 18

19 Buffer = obalová zóna 19

20 Buffer = obalová zóna Input Features = vstupní vrstva
Output Feature Class = nově vytvořená třída s výsledky (Shapefile) Distance = velikost, může být konstantní pro celou vrstvu (Linear Unit), nebo závislá na nějakém atributu 20

21 Prostorové výběry Selection - Select By Location
otevře se tabulka návrhu prostorového dotazu schéma dotazu je „Chci vybrat/přidat do výběru/odebrat z výběru/vybrat z vybraných objekty v následující vrstvě, které mají nějaký prostorový vztah k vybrané vrstvě“ Pokud jsou nějaké prvky již vybrané, je možné zaškrtnout pole Use Selected Features, jinak se pracuje s celou vrstvou. 21

22 Prostorové vztahy intersect - protíná
share a line segment with - sdílí část linie contain/completely contain - obsahuje (částečně, úplně) are within/are completely within - je obsaženo (částečně, úplně) are crossed by the outline of - je protnuto obrysem touch the boundary of - dotýká se hranice (stačí 1 společný bod) are identical to - je identické have their centroid in - má centroid (těžiště) v 22

23 Aplikace obalové zóny k prostorovému vztahu je možné přidat obalovou zónu (buffer) v určitých jednotkách je tak možné nastavit vlastně toleranci prostorového vztahu 23

24 Mnozinove operace: Intersect = průnik
24

25 Union = sjednocení 25

26 Clip = ořezání 26

27 Erase = odečtení, vymazání
27

28 Úkoly 1. kolik železničních stanic v ČR je v lese? (267)
2. kolik obcí v ČR (bodová vrstva) je dál než 20 km od nejbližší železniční stanice? (169) 4. kolik obcí (polygonová vrstva) má celou svou plochu do 10 km od hranic Prahy? (246) 5. kolik procent Prahy pokrývá les? (12,3%) 28

29 Závěrečný úkol Nalezněte místo pro stavbu studně Na obecní louce
Maximálně 100m od lesa Maximálně 200m od silnice Alespoň 150m od kravína Výsledek vhodně vizualizujte 29

30 Založení mapové vrstvy
V programu ArCatalog Přepnout se do adresáře, kde máme právo zápisu Vytvořit nový soubor (typ Shapefile) Zvolit geometrický typ (bod, linie, plocha) Přidat atributy popisných a topologických dat a jejich typy. 30

31 Mapový podklad V programu ArcMap
Přidat do mapy rastrový obrázek například ve formátu *.BMP jako mapovou vrstvu. 31

32 Vytváření a editace dat
Přepnout do režimu editace Zvolit úlohu (create new feature) Kresba Možnosti uchopování Kontextové manu pod pravým tlačítkem mj. ukončení kresby Vložit atributová data Ukončit editaci 32


Stáhnout ppt "Geografické informační systémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google