Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNICKÉ KRESLENÍ NÁZORNÉ PROMÍTÁNÍ [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNICKÉ KRESLENÍ NÁZORNÉ PROMÍTÁNÍ [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo."— Transkript prezentace:

1 TECHNICKÉ KRESLENÍ NÁZORNÉ PROMÍTÁNÍ [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. Kód: VY_32_INOVACE _TEK_1022 2. 9. 2012 1

2 V technické praxi se často vyžaduje takové zobrazení předmětů, z něhož je z jednoho obrazu zřejmý celkový tvar předmětu, např. pro katalogy náhrad- ních součástí, propagační tiskoviny, návody, montážní postupy apod. K tomu se užívá další způsob technického kreslení, a to NÁZORNÉ PROMÍTÁNÍ - ZOBRAZOVÁNÍ

3 2) Názorné promítání – na jednu prů- mětnu (na dalších obrázcích předmět uvnitř pomyslného promítacího rohu, krychle čí hranolu). Hodí se pro rych- lou a názornou představu o tvaru sou- části, pro výukové účely, pro výkresy pracovních postupů, návody na obslu- hu strojů apod. Obrázky se však nedají spolehlivě kótovat a uplatňují se jen tam, kde je rozhodující názornost.

4 Zobrazovaná tělesa volíme v průčelné polo- ze vzhledem k souřadnicovému systému (0, x, y, z), hrany nebo osy zobrazovaných těles volíme pokud možno v osách x, y, z nebo na přímkách s nimi rovnoběžné. Průmět před- mětu můžeme sestrojit z daných rozměrů předmětu tak, že rozměry rovnoběžné s osami x, y, z nanášíme nekrácené (tj. ve skutečné velikosti nebo ve zvoleném mě- řítku), nebo je zkracujeme podle měřítka zkrácení v závislosti na poloze os a druhu axonometrického zobrazení. 4

5 a)pravoúhlá izometrie - jedno měřítko pro kreslení ve směru jednotlivých os je 1:1, osy svírají 120° - osový kříž, b) technická pravoúhlá dimetrie – dvě měřítka pro kreslení ve směru jedno- tlivých os je 1:1, 1:1 a 1:2, osy svírají úhel 97°, 131° či 132°, c) kosoúhlá axonometrie (dimetrie) – 2 měřítka pro kreslení ve směru jedno- tlivých os je 1:2 a 2x 1:1, osy svírají 90° a 135° (kavalírní či kabinetní axonom.)

6 A a)Bod A v pravoúhlé izometrii - jedno mě- řítko pro kreslení ve směru jednotlivých os je 1:1, osy svírají 120° - osový kříž

7 Krychle v prostoru v pravoúhlé izometrii. Zkresleno, jako když krychle sedí v rohu.

8 Krychle v pravoúhlé izometrii s kružnicemi pouze ve 3 průčelních plochách -zkreslené

9 Krychle v pravoúhlé izometrii s kružnicemi ve všech plochách–zkreslené, nepřehledné

10 Kvádr v prostoru v pravoúhlé izometrii – názornější poloha kvádru v prostoru

11 b) technická pravoúhlá dimetrie – 2 měřít- ka pro kreslení ve směru jednotlivých os je 1:1, 1:1 a 1:2, osy svírají úhel 97°, 131° či 132°- čelní plocha téměř čtverec.

12 technická pravoúhlá dimetrie, ale obráceně s úhly a měřítky

13 Kružnice pouze ve 3 průčelních plochách – téměř nezkreslená kružnice v čelní rovině.

14 Kružnice ve všech plochách – téměř ne- zkreslená kružnice v čelní a zadní rovině.

15 Kvádr v prostoru v technické pravoúhlé dimetrii – čelní a zadní obdelníková ploch téměř ve skutečnem tvaru a velikosti.

16 Kvádr v prostoru v technické pravoúhlé dimetrii, ale obráceně s úhly a měřítky a zkresleno jinak.

17 c) kosoúhlá axonometrie (dimetrie) – 2 měřítka pro kreslení ve směru jedno- tlivých os je 1:2 a 2x 1:1, osy svírají 90° a 135° (kavalírní či kabinetní axonom.)

18 Kvádr v kosoúhlé axonometrii (dimetrii)

19 Krychle v kosoúhlé axonometrii (dimetrii) s kružnicemi ve všech stěnách – v čelní a zadní vůbec nezkreslené.

20 Úkol: Zobrazte v některém z názorných zobrazení na jednu průmětnu kvádr s vrcholy (rohy) o těchto souřadnicích: Souřadnice: x, y, z x, y, z Horní rohy: A (10, 8, 9), B ( 3, 8, 9), C ( 3, 4, 9), D (10, 4, 9), Dolní rohy: A´(10, 8, 4), B´ ( 3, 8, 4), C´ ( 3, 4, 9), D´(10, 4, 9), Máte na to vyhrazený čas.

21 21 Možné řešení: Rozkreslený postup řešení je na nasledujících obrázcích a na konci je výsledné řešení.

22 A B C

23 B A C D

24 A B C D

25 A B C D A1A1 B1B1

26 B1B1 A1A1 A 2 =D 2 A B C D

27 B 2 =C 2 D C A B B1B1 A1A1

28 A1A1 B1B1 B A D C B 3 =A 3 A 2 =D 2

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 A B C D A´ B´ C´ D´

85

86 Konec cvičení v PowerPointu. Dále ve složce následují soubory vyrobené v modelovacím programu Inventor 10 od firmy Autodesk, ve kterém jej můžeme prohlížet nebo v jeho free Autodesk Inventor View 2013 přiloženém také ve složce. Může to pomoci v názornosti výuky. 86

87 87 Obrázky: Všechny obrázky jsou z vlastního archivu autora. Citace: [1] Názorné promítání[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW:..


Stáhnout ppt "TECHNICKÉ KRESLENÍ NÁZORNÉ PROMÍTÁNÍ [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo."

Podobné prezentace


Reklamy Google