Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNICKÉ KRESLENÍ NÁZORNÉ PROMÍTÁNÍ[1]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNICKÉ KRESLENÍ NÁZORNÉ PROMÍTÁNÍ[1]"— Transkript prezentace:

1 TECHNICKÉ KRESLENÍ NÁZORNÉ PROMÍTÁNÍ[1]
Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. Kód: VY_32_INOVACE _TEK_1022

2 V technické praxi se často vyžaduje takové zobrazení předmětů, z něhož je z jednoho obrazu zřejmý celkový tvar předmětu, např. pro katalogy náhrad-ních součástí, propagační tiskoviny, návody, montážní postupy apod. K tomu se užívá další způsob technického kreslení, a to NÁZORNÉ PROMÍTÁNÍ - ZOBRAZOVÁNÍ

3 2) Názorné promítání – na jednu prů-mětnu (na dalších obrázcích předmět uvnitř pomyslného promítacího rohu, krychle čí hranolu). Hodí se pro rych-lou a názornou představu o tvaru sou-části, pro výukové účely, pro výkresy pracovních postupů, návody na obslu-hu strojů apod. Obrázky se však nedají spolehlivě kótovat a uplatňují se jen tam, kde je rozhodující názornost.

4 Zobrazovaná tělesa volíme v průčelné polo-ze vzhledem k souřadnicovému systému (0, x, y, z), hrany nebo osy zobrazovaných těles volíme pokud možno v osách x, y, z nebo na přímkách s nimi rovnoběžné. Průmět před-mětu můžeme sestrojit z daných rozměrů předmětu tak, že rozměry rovnoběžné s osami x, y, z nanášíme nekrácené (tj. ve skutečné velikosti nebo ve zvoleném mě-řítku), nebo je zkracujeme podle měřítka zkrácení v závislosti na poloze os a druhu axonometrického zobrazení.

5 pravoúhlá izometrie - jedno měřítko
pro kreslení ve směru jednotlivých os je 1:1, osy svírají 120° - osový kříž , b) technická pravoúhlá dimetrie – dvě měřítka pro kreslení ve směru jedno- tlivých os je 1:1, 1:1 a 1:2, osy svírají úhel 97°, 131° či 132°, c) kosoúhlá axonometrie (dimetrie) – 2 tlivých os je 1:2 a 2x 1:1, osy svírají 90° a 135° (kavalírní či kabinetní axonom.)

6 A Bod A v pravoúhlé izometrii - jedno mě-řítko pro kreslení ve směru jednotlivých os je 1:1, osy svírají 120° - osový kříž

7 Krychle v prostoru v pravoúhlé izometrii.
Zkresleno, jako když krychle sedí v rohu.

8 Krychle v pravoúhlé izometrii s kružnicemi
pouze ve 3 průčelních plochách -zkreslené

9 ve všech plochách–zkreslené, nepřehledné
Krychle v pravoúhlé izometrii s kružnicemi ve všech plochách–zkreslené, nepřehledné

10 Kvádr v prostoru v pravoúhlé izometrii – názornější poloha kvádru v prostoru

11 b) technická pravoúhlá dimetrie – 2 měřít-
ka pro kreslení ve směru jednotlivých os je 1:1, 1:1 a 1:2, osy svírají úhel 97°, 131° či 132°- čelní plocha téměř čtverec.

12 technická pravoúhlá dimetrie, ale obráceně s úhly a měřítky

13 Kružnice pouze ve 3 průčelních plochách –téměř nezkreslená kružnice v čelní rovině.

14 Kružnice ve všech plochách – téměř ne-zkreslená kružnice v čelní a zadní rovině.

15 Kvádr v prostoru v technické pravoúhlé dimetrii – čelní a zadní obdelníková ploch téměř ve skutečnem tvaru a velikosti.

16 Kvádr v prostoru v technické pravoúhlé dimetrii , ale obráceně s úhly a měřítky a zkresleno jinak.

17 c) kosoúhlá axonometrie (dimetrie) – 2
měřítka pro kreslení ve směru jedno- tlivých os je 1:2 a 2x 1:1, osy svírají 90° a 135° (kavalírní či kabinetní axonom.)

18 Kvádr v kosoúhlé axonometrii (dimetrii)

19 Krychle v kosoúhlé axonometrii (dimetrii) s kružnicemi ve všech stěnách – v čelní a zadní vůbec nezkreslené.

20 Úkol: Zobrazte v některém z názorných zobrazení na jednu průmětnu kvádr s vrcholy (rohy) o těchto souřadnicích: Souřadnice: x, y, z x, y, z Horní rohy: A (10, 8, 9), B ( 3, 8, 9), C ( 3, 4, 9), D (10, 4, 9), Dolní rohy: A´(10, 8, 4), B´ ( 3, 8, 4), C´ ( 3, 4, 9), D´(10, 4, 9), Máte na to vyhrazený čas.

21 Možné řešení: Rozkreslený postup řešení je na nasledujících obrázcích a na konci je výsledné řešení.

22 A C B

23 D A C B

24 D A C B

25 D A C B A1 B1

26 A2=D2 D A C B A1 B1

27 A2=D2 D A B2=C2 C B A1 B1

28 A2=D2 D B2=C2 A C B B3=A3 A1 B1

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 D A C B

85

86 Konec cvičení v PowerPointu.
Dále ve složce následují soubory vyrobené v modelovacím programu Inventor 10 od firmy Autodesk, ve kterém jej můžeme prohlížet nebo v jeho free Autodesk Inventor View 2013 přiloženém také ve složce. Může to pomoci v názornosti výuky.

87 Obrázky: Všechny obrázky jsou z vlastního archivu autora. Citace: [1] Názorné promítání[online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%BD_v%C3%Bdkres>. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%BD_v%C3%BDkres#Stroj.C3.ADrensk.C3.BD_v.C3.Bdkres>. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%BD_v%C3%BDkres#Z.C3.A1klady_prom.C3.ADt.C3.A1n.C3.AD > <http://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%BD_v%C3%BDkres#Rozd.C4.9Blen.C3.AD podle .C3BA.C4.8Delu a obsah>


Stáhnout ppt "TECHNICKÉ KRESLENÍ NÁZORNÉ PROMÍTÁNÍ[1]"

Podobné prezentace


Reklamy Google