Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové sítě Základní pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové sítě Základní pojmy"— Transkript prezentace:

1

2 Počítačové sítě Základní pojmy
zpráva Počítačové sítě - Základní pojmy

3 Počítačové sítě Základní pojmy
Přenosový systém Jednoduchý spoj Lokální síť- LAN Rozlehlá síť - WAN Počítačové sítě - Základní pojmy

4 Počítačové sítě Základní pojmy
Konvergence služeb – konvergence sítí Různé požadavky na přenosy různých typů dat Počítačové sítě - Základní pojmy

5 Počítačové sítě Základní pojmy
Síť (network) Počítačová síť – hostitelské počítače (hosts) – servery , klientské počítače ( osobní počítače, pracovní stanice, terminály) Komunikační síť, přenosová síť – propojovací mezilehlá zařízení – komunikační kanály - spoje Komunikační kanál – soubor prostředků umožňujících přenos informace Spoj – řízený komunikační kanál Komunikační kanál fyzický vs. komunikační kanál virtuální Počítačové sítě - Základní pojmy

6 Počítačové sítě Základní pojmy
Komponenty sítě Zařízení Přenosová media Služby a procesy Internetwork Počítačové sítě - Základní pojmy

7 Počítačové sítě Základní pojmy
Fyzické elementy (HW) Přenosová média (kabely metalické/optické, bezdrátové přenosové kanály) Síťová zařízení (směrovače, přepínače, HUB, opakovače …..) Koncová zařízení (PC, servery, tiskárny, telefony ….) Logické elementy (SW) – programy probíhající na síťových a koncových zařízení Zajišťují přenos zprávy (směrování, DNS,… Provedení požadované služby (Web, , ….) Počítačové sítě - Základní pojmy

8 Počítačové sítě Základní pojmy
Další pojmy NIC (Network Interface Card ) – LAN adaptér – zajistí fyzické připojení PC nebo jiného koncového zařízení do sítě. Fyzický port – konektor/vývod na síťovém zařízení (switch, router, ..) pro připojení média Transportní port – logický přístupový bod v OS, kudy vstupují/vystupují zprávy do probíhajícího procesu Interface (rozhraní) – logické porty na síťových nebo koncových zařízeních, které připojují zařízení do určité sítě. Počítačové sítě - Základní pojmy

9 Počítačové sítě Základní pojmy

10 Počítačové sítě Základní pojmy
Počítačová síť – graf uzly …. hostitelské počítače propojovací zařízení hrany… komunikační kanály Komunikace „každý s každým“ Způsob propojení uzlů – topologie topologie s násobným přístupem k médiu (bus, ring) topologie s výhradním přístupem k médiu Počítačové sítě - Základní pojmy

11 Počítačové sítě - Základní pojmy
Topologie LAN Počítačové sítě - Základní pojmy

12 Počítačové sítě - Základní pojmy
Topologie WAN Počítačové sítě - Základní pojmy

13 Počítačové sítě Základní pojmy
Typy komunikačních sítí podle geografického pokrytí (ale i podle typů propojených uzlů, používaných přenosových technologií…) – tradiční dělení (LAN, MAN, WAN) podle přenosových technologií (síť Ethernet, síť ATM, Frame Relay, ISDN, …) podle topologického uspořádání (kruhová, sběrnicová, stromová… podle vlastnictví (privátní, veřejné) podle použitých přenosových médií (bezdrátová, optická, metalická) ….pokračování Počítačové sítě - Základní pojmy

14 Počítačové sítě - Základní pojmy
Typy sítí (pokračování) podle typu přenášené informace (datové, hlasové, multimediální..) podle síťové architektury (TCP/IP – internet, NetWare, DECnet, AppleTalk, …) podle techniky přenosu se spojením (connection-oriented) s přepínáním paketů (packet-switched) Počítačové sítě - Základní pojmy

15 Počítačové sítě Základní pojmy
Hierarchické uspořádání sítí Sítě páteřní (vysokorychlostní) Sítě distribuční (sítě ISP) Sítě přístupové („poslední míle“, „poslední metry“) Sítě lokální – podnikové intranety Počítačové sítě - Základní pojmy

16 Páteřní, distribuční a přístupové sítě
ISP ISP LAN LAN intranet Distribuční síť Poslední míle (přístupová síť) Páteřní síť Počítačové sítě - Základní pojmy

17 Hierarchické uspořádání sítě LAN (intranetu)
Počítačové sítě - Základní pojmy

18 Počítačové sítě Základní pojmy
Informace - něco, čemu „rozumí“ agent Zpráva – formalizovaná informace – formát dohodnutý mezi komunikujícími stranami (seskupení datových jednotek – datový paket) Datové pakety (data) – jednotky přenášející informace (textová, grafický formát, zvuková, video, ..) Data (fyzikální hledisko) data digitální – binární „1“ a „0“ – datový element „bit“ data analogová – zvuk Data (podle stavu) Vstupní - výstupní Uložená - přenášená Počítačové sítě - Základní pojmy

19 Počítačové sítě Základní pojmy
Signál - časová funkce fyzikální veličiny - generovaná vysílačem a přijímaná přijímačem signál periodický (opakovaný průběh v časové periodě) signál analogový signál diskrétní signál neperiodický Médium – fyzikální prostředí umožňující vedení signálu (vodiče) šíření signálů (volný prostor)  Počítačové sítě - Základní pojmy

20 Počítačové sítě Základní pojmy
Claude Shannon: „Informace je míra množství neurčitosti nebo nejistoty o nějakém náhodném ději, odstraněná realizací tohoto děje“ Norbert Wiener: „Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním ICT: „Informace je význam přidělený přenášeným datům uspořádaným do zpráv“ Počítačové sítě - Základní pojmy

21 Počítačové sítě Základní pojmy
Komunikační model informace data  signál signál´ data´ informace (zpráva) (zpráva´) musí platit: zpráva ~ zpráva´ ( m = m´ ) data vysílaná – g(t) data přijímaná – g´(t) korektní přenos ………… g(t) ~ g´(t) signál vyslaný – s(t) signál přijatý – r(t) může být ………..s(t) = r(t) nebo s(t)  r(t) Počítačové sítě - Základní pojmy

22 Počítačové sítě Základní pojmy
Signál – fyzikální prostředek (fyzikální hodnota proměnná v čase) umožňující přenos dat. Přenosové médium – prostředí pro šíření signálu (fyzicky vymezené – vodič, fyzicky nevymezené, prostupné) Fyzikální podstata signálu – elektromagnetické vlny Způsob šíření signálu „point-to-point“, dvoubodové - unicast všesměrové - broadcast skupinové (do specifikovaných cílů) – multicast nový termín – anycast Dvoubodový přenos – jednosměrný - simplex obousměrný současný – full duplex obousměrný střídavý – half duplex Pojmy uplink a downlink Počítačové sítě - Základní pojmy

23 Počítačové sítě Základní pojmy

24 Počítačové sítě Základní pojmy
Signál se šíří přenosovým médiem prostřednictvím elektromagnetických vln Rychlost šíření prostorem: c = m/s (rychlost světla) Perioda vlny: T [s] Vlnová délka:  [m] Platí: c = /T Frekvence: f [Hz] Platí: f = 1/T Počítačové sítě - Základní pojmy

25 Počítačové sítě Základní pojmy
Šíření elektromagnetických vln prostorem Počítačové sítě - Základní pojmy

26 Elektromagnetické spektrum
Počítačové sítě - Základní pojmy

27 Počítačové sítě - Základní pojmy
Koaxiální kabel Optický vodič Kroucený dvoudrát 10 Mb Mb 1Gb 10Gb 1Tb Počítačové sítě - Základní pojmy Ethernet Pásma pro bezdrátové přenosy

28 Počítačové sítě Základní pojmy
Pojem - šířka pásma (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší frekvencí, které je možno přenášet) Základní pásmo (1 frekvence) - baseband Úzké pásmo – narrowband (3 kHz) Široké pásmo – broadband (min. 20 kHz, v současnosti stovky MHz až GHz) Počítačové sítě - Základní pojmy

29 Počítačové sítě Základní pojmy
Periodický signál s(t + T) = s(t) Signál analogový perioda - T amplituda - A fáze - Φ Signál diskrétní (digitální) A T Φ Počítačové sítě - Základní pojmy

30 Počítačové sítě Základní pojmy
Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband – pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) – typicky LAN úzké pásmo narrowband – pro hlasové přenosy 50 – 64 kbps – typicky telefonní sítě široké pásmo broadband – pro multiplexované přenosové kanály (frekvenčně sdílené) – typicky WAN Počítačové sítě - Základní pojmy


Stáhnout ppt "Počítačové sítě Základní pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google