Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové sítě - Základní pojmy2 Počítačové sítě Základní pojmy zpráva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové sítě - Základní pojmy2 Počítačové sítě Základní pojmy zpráva."— Transkript prezentace:

1

2 Počítačové sítě - Základní pojmy2 Počítačové sítě Základní pojmy zpráva

3 Počítačové sítě Základní pojmy Počítačové sítě - Základní pojmy3 Jednoduchý spoj Lokální síť- LAN Rozlehlá síť - WAN Přenosový systém

4 Počítačové sítě Základní pojmy Konvergence služeb – konvergence sítí Různé požadavky na přenosy různých typů dat Počítačové sítě - Základní pojmy4

5 Počítačové sítě Základní pojmy Síť (network) – Počítačová síť – hostitelské počítače (hosts) – servery, klientské počítače ( osobní počítače, pracovní stanice, terminály) – Komunikační síť, přenosová síť – propojovací mezilehlá zařízení – komunikační kanály - spoje – Komunikační kanál – soubor prostředků umožňujících přenos informace – Spoj – řízený komunikační kanál – Komunikační kanál fyzický vs. komunikační kanál virtuální Počítačové sítě - Základní pojmy 5

6 Komponenty sítě Zařízení Přenosová media Služby a procesy Počítačové sítě Základní pojmy Počítačové sítě - Základní pojmy6 Internetwork

7 Počítačové sítě Základní pojmy Fyzické elementy (HW) – Přenosová média (kabely metalické/optické, bezdrátové přenosové kanály) – Síťová zařízení (směrovače, přepínače, HUB, opakovače …..) – Koncová zařízení (PC, servery, tiskárny, telefony ….) Logické elementy (SW) – programy probíhající na síťových a koncových zařízení – Zajišťují přenos zprávy (směrování, DNS,… – Provedení požadované služby (Web, e-mail, ….) Počítačové sítě - Základní pojmy7

8 Počítačové sítě Základní pojmy Další pojmy – NIC (Network Interface Card ) – LAN adaptér – zajistí fyzické připojení PC nebo jiného koncového zařízení do sítě. – Fyzický port – konektor/vývod na síťovém zařízení (switch, router,..) pro připojení média – Transportní port – logický přístupový bod v OS, kudy vstupují/vystupují zprávy do probíhajícího procesu – Interface (rozhraní) – logické porty na síťových nebo koncových zařízeních, které připojují zařízení do určité sítě. Počítačové sítě - Základní pojmy8

9 Počítačové sítě Základní pojmy Počítačové sítě - Základní pojmy9

10 Počítačové sítě Základní pojmy Počítačová síť – graf uzly …. hostitelské počítače propojovací zařízení hrany… komunikační kanály Komunikace „každý s každým“ Způsob propojení uzlů – topologietopologie – topologie s násobným přístupem k médiu (bus, ring) – topologie s výhradním přístupem k médiu Počítačové sítě - Základní pojmy10

11 Počítačové sítě - Základní pojmy11 Topologie LAN

12 Počítačové sítě - Základní pojmy12 Topologie WAN

13 Počítačové sítě Základní pojmy Typy komunikačních sítí – podle geografického pokrytí (ale i podle typů propojených uzlů, používaných přenosových technologií…) – tradiční dělení (LAN, MAN, WAN) – podle přenosových technologií (síť Ethernet, síť ATM, Frame Relay, ISDN, …) – podle topologického uspořádání (kruhová, sběrnicová, stromová… – podle vlastnictví (privátní, veřejné) – podle použitých přenosových médií (bezdrátová, optická, metalická) – ….pokračování Počítačové sítě - Základní pojmy13

14 Typy sítí (pokračování) – podle typu přenášené informace (datové, hlasové, multimediální..) – podle síťové architektury (TCP/IP – internet, NetWare, DECnet, AppleTalk, …) – podle techniky přenosu se spojením (connection-oriented) s přepínáním paketů (packet-switched) Počítačové sítě - Základní pojmy14

15 Počítačové sítě Základní pojmy Hierarchické uspořádání sítí – Sítě páteřní (vysokorychlostní) – Sítě distribuční (sítě ISP) – Sítě přístupové („poslední míle“, „poslední metry“) – Sítě lokální – podnikové intranety Počítačové sítě - Základní pojmy15

16 Páteřní, distribuční a přístupové sítě Počítačové sítě - Základní pojmy16 Poslední míle (přístupová síť) Distribuční síť ISP intranet LAN Páteřní síť ISP

17 Hierarchické uspořádání sítě LAN (intranetu) Počítačové sítě - Základní pojmy17

18 Počítačové sítě Základní pojmy Pojmy: Informace - něco, čemu „rozumí“ agent Zpráva – formalizovaná informace – formát dohodnutý mezi komunikujícími stranami (seskupení datových jednotek – datový paket) Datové pakety (data) – jednotky přenášející informace (textová, grafický formát, zvuková, video,..) Data (fyzikální hledisko) data digitální – binární „1“ a „0“ – datový element „bit“ data analogová – zvuk Data (podle stavu) Vstupní - výstupní Uložená - přenášená Počítačové sítě - Základní pojmy18

19 Počítačové sítě Základní pojmy Signál - časová funkce fyzikální veličiny - generovaná vysílačem a přijímaná přijímačem  signál periodický (opakovaný průběh v časové periodě) » signál analogový » signál diskrétní  signál neperiodický » signál analogový » signál diskrétní Médium – fyzikální prostředí umožňující vedení signálu (vodiče) šíření signálů (volný prostor) Počítačové sítě - Základní pojmy19

20 Počítačové sítě Základní pojmy Claude Shannon: „Informace je míra množství neurčitosti nebo nejistoty o nějakém náhodném ději, odstraněná realizací tohoto děje“ Norbert Wiener: „Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním ICT: „Informace je význam přidělený přenášeným datům uspořádaným do zpráv“ Počítačové sítě - Základní pojmy20

21 Počítačové sítě Základní pojmy Komunikační model informace  data  signál signál´  data´  informace (zpráva) (zpráva´) musí platit: zpráva ~ zpráva´ ( m = m´ ) data vysílaná – g(t)data přijímaná – g´(t) korektní přenos ………… g(t) ~ g´(t) signál vyslaný – s(t)signál přijatý – r(t) může být ………..s(t) = r(t) nebo s(t)  r(t) Počítačové sítě - Základní pojmy21

22 Počítačové sítě Základní pojmy Signál – fyzikální prostředek (fyzikální hodnota proměnná v čase) umožňující přenos dat. Přenosové médium – prostředí pro šíření signálu (fyzicky vymezené – vodič, fyzicky nevymezené, prostupné) Fyzikální podstata signálu – elektromagnetické vlny Způsob šíření signálu – „point-to-point“, dvoubodové - unicast – všesměrové - broadcast – skupinové (do specifikovaných cílů) – multicast – nový termín – anycast Dvoubodový přenos – jednosměrný - simplex obousměrný současný – full duplex obousměrný střídavý – half duplex – Pojmy uplink a downlink Počítačové sítě - Základní pojmy22

23 Počítačové sítě - Základní pojmy23 Počítačové sítě Základní pojmy

24 Signál se šíří přenosovým médiem prostřednictvím elektromagnetických vln Rychlost šíření prostorem: c = 300 000 000 m/s (rychlost světla) Perioda vlny:T [s]Vlnová délka: [m]Platí: c = /T Frekvence:f [Hz] Platí: f = 1/T Počítačové sítě - Základní pojmy24

25 Počítačové sítě Základní pojmy Šíření elektromagnetických vln prostorem Počítačové sítě - Základní pojmy25

26 Elektromagnetické spektrum Počítačové sítě - Základní pojmy26

27 Počítačové sítě - Základní pojmy27 Koaxiální kabel Kroucený dvoudrát Optický vodič Ethernet 10 Mb 100 Mb 1Gb 10Gb 1Tb Pásma pro bezdrátové přenosy

28 Počítačové sítě Základní pojmy Pojem - šířka pásma (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší frekvencí, které je možno přenášet) – Základní pásmo (1 frekvence) - baseband – Úzké pásmo – narrowband (3 kHz) – Široké pásmo – broadband (min. 20 kHz, v současnosti stovky MHz až GHz) Počítačové sítě - Základní pojmy28

29 Počítačové sítě Základní pojmy Periodický signál s(t + T) = s(t) Signál analogový – perioda - T – amplituda - A – fáze - Φ Signál diskrétní (digitální) – perioda - T – amplituda - A Počítačové sítě - Základní pojmy29 A T Φ T A

30 Počítačové sítě Základní pojmy Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: – základní pásmo baseband – pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) – typicky LAN – úzké pásmo narrowband – pro hlasové přenosy 50 – 64 kbps – typicky telefonní sítě – široké pásmo broadband – pro multiplexované přenosové kanály (frekvenčně sdílené) – typicky WAN Počítačové sítě - Základní pojmy30


Stáhnout ppt "Počítačové sítě - Základní pojmy2 Počítačové sítě Základní pojmy zpráva."

Podobné prezentace


Reklamy Google