Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucie Bankovská Motlová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucie Bankovská Motlová"— Transkript prezentace:

1 Lucie Bankovská Motlová
Psychiatrická péče Lucie Bankovská Motlová

2 Systémy zdravotní péče: mortalita vs. invalidita
Péče o zdraví se v západním světě až dosud soustředila na mortalitu Zájem o chronická onemocnění a jejich dopady v podobě dlouhodobé neschopnosti a invalidity je historicky poměrně mladý 6 z 10 vedoucích příčin invalidity jsou duševní poruchy Depresivní porucha je hlavní příčinou dlouhodobé neschopnosti v rozvinutých zemích During the last 50 years the health care system is paid a large amount of attention to the causes of mortality and has relatively neglected the causes of disability and the relief which disabled people can obtain. This has changed, partly because of the actions of handicap organizations, partly also because of the recognition of the costs of disability, and partly because of recognition of the needs of increasing elderly population.

3 The slide shows that while some diseases produce a high level of disability (measured as Disability Adjusted Life Years abbreviated to DALYs), they're not necessarily associated with a high level of mortality. Thus on the slide it can be seen that unipolar depression, bipolar disorder, and alcohol use are all associated with high disability but comparatively low mortality. It can be seen that other diseases may be associated with both high mortality and high disability, this would include diseases such as tuberculosis and malaria, ischemic heart disease and COPD. Interestingly, diabetes is associated with a higher death rate than the psychiatric disorders but a lower rate of disability.

4 Psychiatrická péče: Specifika
Pouze ¼ duševně nemocných vyhledá pomoc: Anosognosie Symptomy nejsou připisovány duševnímu onemocnění Malá informovanost o účinnosti psychiatrické léčby? Stigma psychiatrie Příklad? Příklad? Anosognosie: psychotická onemocnění Symptomy nejsou připisovány duševnímu onem: kompulzivní mytí rukou u OCD anásledný ekzém; panická ataka

5 Stigma psychiatrie…

6 Psychiatrická péče: Specifika
Pouze polovina z těch, kteří mají duševní poruchu, je diagnostikována Neznalost lékaře Stesky jsou pouze somatické Směsice sociálních, psychologických a somatických symptomů Nedostatek času!!! Příklad? Příklad: deprese v ordinaci praktického lékaře: bolest hlavy, zad, nespavost, tíže v nohou, únava

7

8 Organizace péče o duševně nemocné
Systémy 1. Specializovaná psychiatrická péče 2. Primární péče (praktický lékař) 3. Sociální služby 4. Dobrovolnické a svépomocné organizace

9 Praktický lékař Krizová centra Denní stacionář Komplementární péče
Komunitní a chráněné bydlení Chráněné dílny a místa Terapeutická a rehabilitační centra Svépomocné skupiny Terapeutické komunity Psychiatrická ambulance Hospitalizace PL Psych. odd. Psych.klinika Záchytná stanice

10 Lůžková péče dominuje

11 Psychiatrická péče ČR 2012 Lůžka: 10 423 Hospitalizace: 59 385
Ambulance: 853 Ambulantní vyšetření/ošetření: (oproti 2011 nárůst o 1%) Ošetření pacienti: (oproti 2011 nárůst o 4%)

12 Lůžková péče Ambulantní péče 2 833 944 vyšetření/ošetření
hospitalizací Ambulantní péče vyšetření/ošetření Většina duševně nemocných se léčí v ambulancích a nikdy hospitalizována není.

13 Ambulantní psychiatrická péče
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE všeobecná SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE: ORDINACE AT PRO PREVENCI A LÉČBU ZÁVISLOSTÍ. SUBSTITUČNÍ CENTRA PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE PRO DĚTI A DOROST. AMBULANCE PSYCHIATRICKÉ SEXUOLOGIE. AMBULANCE PRO PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY. AMBULANCE KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

14 Lůžková psychiatrická péče
Akutní Následná Chronická

15 Akutní lůžková péče Indikace: Akutní duševní porucha Přijetí:
Které duševní poruchy zpravidla vyžadují hospitalizaci? Indikace: Akutní duševní porucha Přijetí: Dobrovolné: pacient podepisuje „dobrovolný vstup“ Nedobrovolné: pacient je nebezpečný sobě nebo svému okolí v důsledku duševní poruchy (podrobně viz forenzní psychiatrie) Cíl: odstranění akutních symptomů, stabilizace, prevence nežádoucích sociálních dopadů akutní psychiatrické symptomatiky Metody: medikace nebo jiná biologická léčba, strukturované prostředí, podpůrná psychoterapie

16 Následná lůžková péče Indikace: zpravidla po 52 dnech pobytu na akutním lůžku se nedosáhlo stabilizace stavu Cíl: stabilizace, prevence nežádoucích sociálních dopadů akutní psychiatrické symptomatiky Metody: medikace nebo jiná biologická léčba, strukturované prostředí, podpůrná psychoterapie; psychiatrická rehabilitace

17 Kontinuální psychiatrická péče
Indikace: chronicky duševně nemocní, vyžadující trvalou supervizi, vzhledem k trvale přítomným závažným symptomům (sebepoškozování)

18 Principy péče o duševně nemocné
Komunitní péče Systém terapie, pomoci a podpory, který je obsahově i organizačně uspořádán tak, aby byl schopen pomoci lidem i s vážnějším psychickým postižením žít co možná nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším životem Ústavní péče Terapie v ústavu: v ČR je 87% lůžek v psychiatrických léčebnách, přejmenovaných od roku 2012 na psychiatrické nemocnice

19 Léčebny (= instituce) Komunitní péče
Komunitní péče a deinstitucionalizace v USA aktivisté za humánnější péči Léčebny (= instituce) Komunitní péče

20 Vývoj psychiatrické péče v Evropě
období Perioda I 19. století- polovina 20. století Institucionální péče soustředěná v psychiatrických léčebnách Perioda II Konec II. světové války do 70. let Budování privátní ambulantní sítě Budování sítě denních stacionářů Perioda III Od 70. let 20. století Deinstitucionalizace- snižování počtu lůžek v psychiatrických léčebnách Budování komunitních modelů péče o duševní zdraví. Knapp et al., 2007

21 Základní principy komunitní péče
Služby jsou lokálně dostupné a kontinuální Speciální pozornost se věnuje chronickým pacientům, kteří si nejsou schopni sami aktivně říci o pomoc Terapeutický tým je multidisciplinární Používají se moderní techniky péče: case management (případové vedení), rehabilitace, týmová práce

22 Cíle psychiatrické rehabilitace (Anthony et al 2002)
Rehabilitace dovedností: Pracovních, sociálních, kognitivních Integrace ve společnosti Zlepšení kvality života Soběstačnost a samostatnost

23 Komunitní služby (Intermediární péče)
Krizové služby: Telefonická pomoc Krizové kontaktní centrum Služba s možností přespání Mobilní služba (domácí léčení) Denní centra a denní stacionáře Mobilní terénní týmy Podpora v bydlení (chráněné bydlení) Podpora v práci (chráněné dílny)

24 Denní stacionáře- 30 min. dojezdová dostupnost v ČR
Raboch & Wenigova, 2012

25 Problémy v ČR Neadekvátní financování Absence komunitní péče
Důraz na ústavní péči Nekvalifikovaný střední personál

26 Náklady na péči o duševní zdraví
údaje v % celkového HDP 0.287% - což je 3.5% z celkových nákladů na zdravotnictví Zdroj: MHEEN, 2004

27

28 Materiály ke studiu http://www.cmhcd.cz/pravo_podpora.html
"Mental: a history of the madhouse"


Stáhnout ppt "Lucie Bankovská Motlová"

Podobné prezentace


Reklamy Google