Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychiatrická péče Lucie Bankovská Motlová. Systémy zdravotní péče: mortalita vs. invalidita  Péče o zdraví se v západním světě až dosud soustředila.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychiatrická péče Lucie Bankovská Motlová. Systémy zdravotní péče: mortalita vs. invalidita  Péče o zdraví se v západním světě až dosud soustředila."— Transkript prezentace:

1 Psychiatrická péče Lucie Bankovská Motlová

2 Systémy zdravotní péče: mortalita vs. invalidita  Péče o zdraví se v západním světě až dosud soustředila na mortalitu  Zájem o chronická onemocnění a jejich dopady v podobě dlouhodobé neschopnosti a invalidity je historicky poměrně mladý  6 z 10 vedoucích příčin invalidity jsou duševní poruchy  Depresivní porucha je hlavní příčinou dlouhodobé neschopnosti v rozvinutých zemích

3

4 Psychiatrická péče: Specifika Pouze ¼ duševně nemocných vyhledá pomoc: Anosognosie Symptomy nejsou připisovány duševnímu onemocnění Malá informovanost o účinnosti psychiatrické léčby? Stigma psychiatrie Příklad?

5

6 Psychiatrická péče: Specifika Pouze polovina z těch, kteří mají duševní poruchu, je diagnostikována Neznalost lékaře Stesky jsou pouze somatické Směsice sociálních, psychologických a somatických symptomů Nedostatek času!!! Příklad?

7

8 Organizace péče o duševně nemocné Systémy 1. Specializovaná psychiatrická péče 2. Primární péče (praktický lékař) 3. Sociální služby 4. Dobrovolnické a svépomocné organizace

9 Psychiatrická ambulance Hospitalizace PL Psych. odd. Psych.klinika Denní stacionář Krizová centra Komplementární péče Komunitní a chráněné bydlení Chráněné dílny a místa Terapeutická a rehabilitační centra Svépomocné skupiny Terapeutické komunity Záchytná stanice Praktický lékař

10 Lůžková péče dominuje

11 Psychiatrická péče ČR 2012 Lůžka: 10 423 Hospitalizace: 59 385 Ambulance: 853 Ambulantní vyšetření/ošetření: 2 833 944 (oproti 2011 nárůst o 1%) Ošetření pacienti: 578 413 (oproti 2011 nárůst o 4%)

12 Ambulantní péče 2 833 944 vyšetření/ošetření Lůžková péče 59 385 hospitalizací

13 Ambulantní psychiatrická péče PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE všeobecná SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE: ORDINACE AT PRO PREVENCI A LÉČBU ZÁVISLOSTÍ. SUBSTITUČNÍ CENTRA PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE PRO DĚTI A DOROST. AMBULANCE PSYCHIATRICKÉ SEXUOLOGIE. AMBULANCE PRO PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY. AMBULANCE KLINICKÉHO PSYCHOLOGA.

14 Lůžková psychiatrická péče Akutní Následná Chronická

15 Akutní lůžková péče Indikace: Akutní duševní porucha Přijetí: Dobrovolné: pacient podepisuje „dobrovolný vstup“ Nedobrovolné: pacient je nebezpečný sobě nebo svému okolí v důsledku duševní poruchy (podrobně viz forenzní psychiatrie) Cíl: odstranění akutních symptomů, stabilizace, prevence nežádoucích sociálních dopadů akutní psychiatrické symptomatiky Metody: medikace nebo jiná biologická léčba, strukturované prostředí, podpůrná psychoterapie Které duševní poruchy zpravidla vyžadují hospitalizaci?

16 Následná lůžková péče Indikace: zpravidla po 52 dnech pobytu na akutním lůžku se nedosáhlo stabilizace stavu Cíl: stabilizace, prevence nežádoucích sociálních dopadů akutní psychiatrické symptomatiky Metody: medikace nebo jiná biologická léčba, strukturované prostředí, podpůrná psychoterapie; psychiatrická rehabilitace

17 Kontinuální psychiatrická péče Indikace: chronicky duševně nemocní, vyžadující trvalou supervizi, vzhledem k trvale přítomným závažným symptomům (sebepoškozování)

18 Principy péče o duševně nemocné Komunitní péče Systém terapie, pomoci a podpory, který je obsahově i organizačně uspořádán tak, aby byl schopen pomoci lidem i s vážnějším psychickým postižením žít co možná nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším životem Ústavní péče Terapie v ústavu: v ČR je 87% lůžek v psychiatrických léčebnách, přejmenovaných od roku 2012 na psychiatrické nemocnice

19 Komunitní péče a deinstitucionalizace v USA Léčebny (= instituce) Komunitní péče aktivisté za humánnější péči

20 období Perioda I 19. století- polovina 20. století Institucionální péče soustředěná v psychiatrických léčebnách Perioda II Konec II. světové války do 70. let Budování privátní ambulantní sítě Budování sítě denních stacionářů Perioda IIIOd 70. let 20. století Deinstitucionalizace- snižování počtu lůžek v psychiatrických léčebnách Budování komunitních modelů péče o duševní zdraví. Vývoj psychiatrické péče v Evropě Knapp et al., 2007

21 Základní principy komunitní péče Služby jsou lokálně dostupné a kontinuální Speciální pozornost se věnuje chronickým pacientům, kteří si nejsou schopni sami aktivně říci o pomoc Terapeutický tým je multidisciplinární Používají se moderní techniky péče: case management (případové vedení), rehabilitace, týmová práce

22 Cíle psychiatrické rehabilitace (Anthony et al 2002) Integrace ve společnosti Zlepšení kvality života Soběstačnost a samostatnost Rehabilitace dovedností: Pracovních, sociálních, kognitivních

23 Komunitní služby (Intermediární péče) Krizové služby: Telefonická pomoc Krizové kontaktní centrum Služba s možností přespání Mobilní služba (domácí léčení) Denní centra a denní stacionáře Mobilní terénní týmy Podpora v bydlení (chráněné bydlení) Podpora v práci (chráněné dílny)

24 Denní stacionáře- 30 min. dojezdová dostupnost v ČR Raboch & Wenigova, 2012

25 Problémy v ČR Neadekvátní financování Absence komunitní péče Důraz na ústavní péči Nekvalifikovaný střední personál

26 údaje v % celkového HDP Zdroj: MHEEN, 2004 Náklady na péči o duševní zdraví 0.287% - což je 3.5% z celkových nákladů na zdravotnictví

27

28 Materiály ke studiu http://www.cmhcd.cz/pravo_podpora.html "Mental: a history of the madhouse" http://www.youtube.com/watch?v=wZrKcu8 RjSo


Stáhnout ppt "Psychiatrická péče Lucie Bankovská Motlová. Systémy zdravotní péče: mortalita vs. invalidita  Péče o zdraví se v západním světě až dosud soustředila."

Podobné prezentace


Reklamy Google