Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TARIFY aneb Ceny telekomunikačních služeb. Způsoby tvorby cen z hlediska marketinku: 1. Nákladově určená cena 2. Podle konkurence (vůdce a následovatel…)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TARIFY aneb Ceny telekomunikačních služeb. Způsoby tvorby cen z hlediska marketinku: 1. Nákladově určená cena 2. Podle konkurence (vůdce a následovatel…)"— Transkript prezentace:

1 TARIFY aneb Ceny telekomunikačních služeb

2 Způsoby tvorby cen z hlediska marketinku: 1. Nákladově určená cena 2. Podle konkurence (vůdce a následovatel…) 3. Podle hodnoty vnímané zákazníkem

3 Hiearchická topologie telekomunikační sítě

4 Příčiny nákladů operátora sítě Na čem především závisí velikost nákladů firmy provozující telekomunikační síť? 1) Počet účastníků. 2) Velikost plochy obsluhovaného území. kde N i jsou investiční výdaje [PJ] Ccenový koeficient [PJ/km.úč. ] S plocha obsluhované oblasti [km 2 ] n počet účastníků

5 Náklady (výdaje) operátora sítě...jsou z krátkodobého hlediska především fixního charakteru – 1. Investiční (výdaje) – jednorázové, počáteční, pořizovací, odepisované, utopené 2. Provozní (výdaje = náklady) – opakované, periodické, sloužící k udržení provozu systému

6 Struktura nákladů (výdajů) operátora pevné sítě Roční náklady individuálnísdílenéCelkem Investiční (anuita) 32 % 48 % 80 % Provozní(stálé) 8 % 12% 20 % Celkem 40 % 60 % 100 %

7 Klasické složky tarifu za telefonní službu 1. Připojovací poplatek 2. Periodická fixní platba (měsíční paušál) 3. Variabilní složka (hovorné)

8 Vysvětlení tarifních složek zákazníkům 1. Připojovací poplatek – úhrada nákladů za připojení nového účastníka 2. Periodická stálá platba – platba za pohotovost sítě a pasivní volání 3. Proměnná složka – platba za aktivní volání – krátkodobý pronájem sdílených prostředků sítě

9 Připojovací poplatek Z nákladového hlediska maximálně jako podíl individuálních investičních výdajů (na výstavbu přístupové sítě) lomený počtem účastníků Tržní hledisko snižuje připojovací poplatek s ohledem na poptávkovou křivku připojovacího poplatku. Limitně až k nule: c p   n ip >

10 Periodická stálá platba aneb měsíční paušál …vychází z provozních nákladů individuální části sítě (přístupová síť) a obsahuje výnos investovaného kapitálu: Vzorec platí v případě splacení investovaného kapitálu do přístupové sítě formou připojovacího poplatku v plné výši, r je velmi malé a neobsahuje „odměnu“ za riziko.

11 Maximální výše měsíčního paušálu …platí v případě nulového připojovacího poplatku: kde r p je prémie za riziko

12 Finální vzorce připojovacího poplatku a periodické platby: kde k je podíl investic do přístupové sítě hrazený v měsíčním paušálu

13 Variabilní složka - hovorné …je krátkodobé nájemné, které zákazník platí operátoru za poskytnutí sdílených prostředků sítě ke komunikaci. Po ukončení jednoho spojení jsou prostředky sítě připraveny sloužit zase dalšímu účastníkovi (zákazníkovi) – účastníci je tedy sdílí. Je to rozdíl od přístupové sítě, jejíž prostředky jsou určeny individuálně určitému zákazníku po celé období smluvního vztahu. Nákladovým klíčem je tedy počet poskytnutých jednotek služby (impulsů, minut, MB apod.).

14 Marginální náklady operátora sítě Krátkodobé – (investiční výdaje jsou fixní a utopené) Dlouhodobé - (investiční výdaje nejsou fixní)

15 Vstupní údaje pro výpočet LRMC roky investice [mil.Kč] do budov ústředen dálkových kabelů přístupové sítě ostatních Nákl.nákupu zboží Mzdy a OON Rezervy[mil.Kč] ostat.prov.náklady Počet HTSdomácnosti [tis.ks]firmy Počet provolaných minut [mil.min.]

16 Vlastní výpočet LRMC životnost poměrná anuita suma sdílených zařízení sdílené+individuální podíl sdílených Podíl sdílených na ost. inv anuita celkem sdíl provozní nákl.celkem přírůstek prov.nákl podíl přír.na sdílených zaříz přírůstek minut LRMC Kč/min

17 Tarify - pevná versus mobilní síť  Podobnost ve stejných „cost driverech“ – „příčinách“ nákladů: Plocha obsluhovaného územíPlocha obsluhovaného území Počet účastníkůPočet účastníků  Rozdíl: v mobilní síti jsou všechny náklady sdílené


Stáhnout ppt "TARIFY aneb Ceny telekomunikačních služeb. Způsoby tvorby cen z hlediska marketinku: 1. Nákladově určená cena 2. Podle konkurence (vůdce a následovatel…)"

Podobné prezentace


Reklamy Google