Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GIS prostoru haldy a.s. NH Ostrava Konzultant : ing. Oršulík H., ing. Bobek K.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GIS prostoru haldy a.s. NH Ostrava Konzultant : ing. Oršulík H., ing. Bobek K."— Transkript prezentace:

1 GIS prostoru haldy a.s. NH Ostrava Konzultant : ing. Oršulík H., ing. Bobek K.

2 Úkoly: §příprava datového modelu GIS §zpracování dokumentace energetických sítí §příprava databáze evidenčních údajů k objektům z tohoto prostoru §příprava GIS (import grafických dat, připojení atributů k jednotlivým objektům) §tvorba mapových výstupů §návrh publikace dat v intranetu NH

3 Použité datové zdroje: §Základní mapa prostoru 1:1000 ve formátu dwg (AutoCAD), NH Projekce s.r.o. §letecké snímky NH Projekce s.r.o. §dokumentace energetických sítí §katastrální mapy ve formátu dxf Magistrát města Ostravy

4 Použité programové vybavení: AutoCAD Map R2 §produkt firmy Autodesk pro GIS a správu majetku §podporované formáty: Arcview SHP, MapInfo MIF/MID, Microstation DGN, MapGuide SDF Autodesk MapGuide 4.0 §produkt firmy Autodesk, nástroj pro vytváření interaktivních map a jejich prezentaci v rámci sítě World Wide Web (WWW).

5 §3 hlavní nástroje * server-přístup k mapovým kompozicím přes síť WWW * autor-tvorba souboru MWF(Map Window File) * prohlížeč

6 §Zpracovávané formáty - DGN, MIF/MID, SHP/SHX, DWG použité pomocné nástroje: §Raster Workshop - pro úpravu a přípravu rastrových obrázkových souborů §ColdFusion Markup Language - CFML - pro přípravu reportů Ms Access 97 pro tvorbu databáze

7 Datový model

8 Území haldy a.s. NH:

9 Inženýrské sítě, koleje

10 Vytváření vlastní aplikace sběr a zpracování dat §základní mapa prostoru - M 1:1000, hranice pozemků, hraniční linie terénu, inženýrské sítě a koleje, stavby §letecké snímky - snímání červen 1998, firma Geodis Brno, 1pixel = 0.2 m §katastrální mapy - formát DXF §nemovitostí - výpis z katastru nemovitostí, geometrické plány, kolaudační rozhodnutí

11 §inženýrské sítě - skenování, vektorizace, registrace do S-JTSK - rozpor se skutečnou polohou, Použitá data - pouze zaměřená k 1.1. 2000 Tvorba databáze §nadefinování struktury jednotlivých tabulek §tvorba formulářů §naplnění databáze poskytnutými daty

12 Relace mezi tabulka v MS Access

13 Úprava grafických dat §Spojení liniových prvků a úprava vrstev s ohledem na požadavky NH §tvorba polygonové topologie a uzavřených křivek z důvodu exportu dat do formátu SDF/SIF §úprava inženýrských sítí - zvlášť rozvody.dwg * přiřazení různých typů linií dle způsobů uložení a poloze.

14 Propojení grafických dat s externí databází: §Pomocí správce externích databází-modul pro konfiguraci prostředí databází schéma:

15

16 §Spojení informací v tabulkách s objekty ve výkrese §na základě spojení s objekty typu parcela - generování pozemků typu zastavěná plocha a uložení do budovy.dwg Tvorba mapových výstupů §mapa inženýrských sítí a kolejí, mapa staveb a pozemků §inženýrské sítě - typ rozlišen barvou a značkou dle ČSN 013411 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

17 Mapový výstup - pozemky, stavby

18 Mapový výstup - inženýrské sítě, koleje

19 Export dat do aplikace MapGuide §Export do formátu SDF a SIF §tvorba mapové kompozice halda.mwf - rastrové a vektorové vrstvy §vektorová tématická vrstva - barevné rozlišení způsobů uložení u plynovodu §rastrová vrstva - RIC - raster image catalog - vložení zaregistrovaných leteckých snímků §tvorba reportů - jazyk CFML

20 Náhled na území haldy v MapGuide Viewer

21 Náhled na území haldy V MapGuide Viewer

22 Závěr § základní informace o nemovitostech inženýrských sítí - neobsahuje objekty na sítí, nekompletní zaměření sítí §zobrazení grafických a textových informací v prostředí WWW prohlížeče §vhodné převést do AutoCad Map R3 §možné využití jako pilotní projekt pro VPO možná implementace do stávajícího GIS v NH

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "GIS prostoru haldy a.s. NH Ostrava Konzultant : ing. Oršulík H., ing. Bobek K."

Podobné prezentace


Reklamy Google