Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Části a mechanismy strojů 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Části a mechanismy strojů 1"— Transkript prezentace:

1 Části a mechanismy strojů 1
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám – část E Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol.

2 AKUMULÁTORY MECHANICKÉ ENERGIE Kapitola E   1.1.2015 2 © S. Hosnedl
PRO ÚPLNOST K INFORMACI Kapitola E POTŘEBNÉ DŮLEŽITÉ AKUMULÁTORY MECHANICKÉ ENERGIE 2 © S. Hosnedl

3 DŮLEŽITÉ Obsah: 1 AKUMULÁTORY MECHANICKÉ ENERGIE (A.M.E.) – ZÁKLADNÍ POZNATKY 1.1 Základní poznatky 2 AKUMULÁTORY MECHANICKÉ ENERGIE (A.M.E.) S VYUŽITÍM DEFORMACE MATERIÁLU 2.1 Základní poznatky Charakteristika (znakové konstrukční vlastnosti) Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) Základní vlastnosti (reflektované vlastnosti) Obecné poznatky pro návrh a hodnocení (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) 3 © S. Hosnedl

4   2.3.3 Vlastnosti (reflektované vlastnosti)
DŮLEŽITÉ 2.2 Pružiny na principu poddajných tvarů 2.2.1 Charakteristika (znakové konstrukční vlastnosti) PRUŽINY PRO ZATĚŽOVÁNÍ PODÉLNÝMI SILAMI ("TAHOVÉ/ TLAKOVÉ") 2.2.2 Pružiny prutové (podélné) 2.2.3 Pružiny kroužkové (prstencové) 2.2.4 Pružiny talířové 2.2.5 Pružiny šroubovité tažné / tlačné PRUŽINY PRO ZATĚŽOVÁNÍ PŘÍČNÝMI SILAMI („OHYBOVÉ") 2.2.6 Pružiny listové PRUŽINY PRO ZATĚŽOVÁNÍ TOČIVÝMI MOMENTY ("KRUTOVÉ")  2.2.7 Pružiny tyčové torzní 2.2.8 Pružiny spirálové 2.2.9 Pružiny šroubovité zkrutné 2.3 Pružiny na principu poddajných materiálů - pružiny pryžové 2.3.1 Charakteristika (znakové konstrukční vlastnosti) 2.3.2 Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) 2.3.3 Vlastnosti (reflektované vlastnosti) 2.3.4 Poznatky pro návrh a hodnocení (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) 4 © S. Hosnedl

5 AKUMULÁTORY MECHANICKÉ ENERGIE (A.M.E.) – ZÁKLADNÍ POZNATKY
Strojní částí (stavební orgány), jejichž hlavní funkcí je přijmout, uchovat a opět (obvykle s minimálními ztrátami) vydat mechanickou energii. Poznámky: Nové, v tuzemské odborné literatuře nepoužívané označení "akumulátory mechanické energie", bylo použito proto, že kromě tradičně uváděných "tvarových" pružin (nezatříďovaných buď z hlediska vykonávané pracovní funkce vůbec, nebo nesprávně zatříďovaných podle vedlejší funkce jako "pružná spojení"), je uvedena hlavní funkce zajišťovaná i řadou dalších druhů strojních částí (orgánů), např. "pružinami" pneumatickými, hydropneumatickými apod. (které fungují též na principu deformačním, ale zcela zjevně nikoli ve funkci pružného spojení), dále pak setrvačníky, kyvadla apod. (které fungují na principu setrvačnostním).  · Dále však bude pozornost tradičně soustředěna pouze na uvedené nejběžnější akumulátory mechanické energie, tj. na pružiny (a z nich pak opět pouze na jednoduché tvarové pružiny na principu dobře deformovatelných součástí). Poznatky k dalším, méně běžným druhům, je nutné vyhledat ve speciální odborné literatuře.  DŮLEŽITÉ 5 © S. Hosnedl

6 AKUMULÁTORY MECHANICKÉ ENERGIE (A.M.E.) S VYUŽITÍM DEFORMACE MATERIÁLU
2.1 Základní poznatky 2.1.1 Charakteristika (znakové konstrukční vlastnosti) Strojní částí (stavební orgány), jejichž hlavní funkcí je přijmout, uchovat a opět vydat mechanickou energii na principu pružné deformace materiálu. Poznámky: - Základním modulem každé pružiny je "jednotlivá pružina". U složených pružin je proto nejprve nutné na základě silových (např. momentových) a deformačních podmínek určit zatížení jednotlivých pružin, které se pak řeší samostatně. Vlastnosti složené pružiny se pak získají opačným postupem. · V rozhodující většině případů se používají pružiny na principu poddajných tvarů nebo tvarově poddajných materiálů. Pružiny na principu objemově poddajných materiálů (pneumatické, hydropneumatické apod.) se používají pouze ve speciálních případech a jsou proto dále uvažovány jen v úvodní společné části této kapitoly.  DŮLEŽITÉ 6 © S. Hosnedl

7 𝑘 = 𝑑𝐹 𝑁 𝑑 𝑢 𝑚𝑚 𝑁.𝑚 𝑚 −1 , 𝑘 𝜑 = 𝑑𝑀 𝑡 𝑁𝑚𝑚 𝑑𝜑 𝑟𝑎𝑑 𝑁.𝑚𝑚. 𝑟𝑎𝑑 −1
2.1.2 Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) Pracovní charakteristika a diagram pružiny Posunutí a natočení od deformace: u = f ( k, F [N] ) [mm], φ = f ( kφ, Mt [Nmm] ) [rad] Tuhost a torzní tuhost: DŮLEŽITÉ 𝑘 = 𝑑𝐹 𝑁 𝑑 𝑢 𝑚𝑚 𝑁.𝑚 𝑚 −1 , 𝑘 𝜑 = 𝑑𝑀 𝑡 𝑁𝑚𝑚 𝑑𝜑 𝑟𝑎𝑑 𝑁.𝑚𝑚. 𝑟𝑎𝑑 −1 𝑑𝑀 𝑡 = 𝑘 𝜑 ∙ 𝑑𝜑 ; 𝑑𝐹 = 𝑘∙ 𝑑 𝑢 𝑑 𝑢 = 𝑑𝐹 𝑘 ; 𝑑𝜑 = 𝑑𝑀 𝑡 𝑘 𝜑 7 © S. Hosnedl

8 Druhy pracovních charakteristik:
– podle závislosti deformace na zatížení: = lineární = nelineární (spojité i lomené) progresivní degresivní – podle vnitřních ztrát v pružině: = bez hystereze a) = s hysterezí b) Poznámka: - Uvedené typy charakteristik mohou být docíleny vlastnostmi materiálu, tvaru, způsobem uchycení, příp. způsobem sestavení několika dílčích pružin. DŮLEŽITÉ φ u u u 8 © S. Hosnedl

9 Pracovní diagram pružiny Příklad pro lineární šroubovitou pružinu:
DŮLEŽITÉ ud u9 u1 u 9 © S. Hosnedl

10 SLOŽENÉ PRUŽINY (TYPICKÉ PŘÍKLADY) A) Sériově spojené pružiny:
DŮLEŽITÉ ud u9 u1 kA kB u 𝑢 = 𝑢 𝐴 𝑢 𝐵 𝑢 = 𝐹 𝑘 = 𝐹 𝑘 𝐴 𝐹 𝑘 𝐵 𝐹 = 𝑢 ∙ 𝑘 ; 𝑘 = 𝐹 𝑢 1 𝑘 = 1 𝑘 𝐴 𝑘 𝐵 = 𝑘 𝐴 + 𝑘 𝐵 𝑘 𝐴 ∙ 𝑘 𝐵 𝑘 = 𝑘 𝐴 ∙ 𝑘 𝐵 𝑘 𝐴 + 𝑘 𝐵 10 © S. Hosnedl

11 B) Paralelně spojené pružiny: F = FA + FB + FC F = u. k = u. kA + u
B) Paralelně spojené pružiny: F = FA + FB + FC F = u . k = u . kA + u . kB + u . kC k = kA + kB + kC DŮLEŽITÉ ud u9 u1 kA kB kC u 𝑢 = 𝐹 𝑘 ; 𝑘 = 𝐹 𝑢 11 © S. Hosnedl

12 C) Kombinace sériových a paralelních pružin:
POTŘEBNÉ kA kB kC ud u9 u1 u 1 𝑘 = 1 𝑘 𝐴 𝑘 𝐵 + 𝑘 𝐶 = 𝑘 𝐴 + 𝑘 𝐵 + 𝑘 𝐶 𝑘 𝐴 ∙ ( 𝑘 𝑩 + 𝑘 𝐶 ) 𝑘 = 𝑘 𝐴 ∙ (𝑘 𝐵 + 𝑘 𝐶 ) 𝑘 𝐴 + 𝑘 𝐵 + 𝑘 𝐶 𝑢 = 𝐹 𝑘 𝐹 = 𝑢 ∙ 𝑘 ; 𝑘 = 𝐹 𝑢 12 © S. Hosnedl

13 D) Postupně paralelně zapojované pružiny:
POTŘEBNÉ kA kB kC ud u9 u1 u 𝑘 𝐼 = 𝑘 𝐴 𝑘 𝐼𝐼 = 𝑘 𝐴 𝑘 𝐵 𝑘 𝐼𝐼𝐼 = 𝑘 𝐴 𝑘 𝐵 𝑘 𝐶 𝑢 𝐼 = 𝐹 𝑘 𝐼 … ( 0 ≤ 𝑢 ≤ ℎ 1 ) 𝑢 𝐼𝐼 = ℎ 𝐹 𝑘 𝐼𝐼 … ( ℎ 1 ≤ 𝑢 ≤ ℎ 2 ) 𝑢 𝐼𝐼𝐼 = ℎ 𝐹 𝑘 𝐼𝐼𝐼 … ( ℎ 2 ≤ 𝑢 ≤ 𝑢 9 ) 13 © S. Hosnedl

14 E) Předepjaté pružiny:
POTŘEBNÉ u uAPP kB k kA 𝑘 = 𝑘 𝐴 𝑘 𝐵 𝑢 = 𝐹 𝑘 ( u ≤ uAPP ) 𝑢 = 𝑢 𝐴𝑃𝑃 𝐹 𝑘 𝐵 ( u > uAPP ) 14 © S. Hosnedl

15 2.1.2 Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) DRUHY MATERIÁLŮ A) Kovové materiály Oceli Pro vysoká namáhání včetně dynamických. Kvalitní tepelně zušlechtěné oceli s vysokou mezí pružnosti, pevnosti, únavy a vysokou houževnatostí: oceli všech tříd: (min ) až POTŘEBNÉ Dráty pro výrobu pružin jsou vyráběny v 5 třídách pevnosti předepsaných pro jednotlivé úrovně náročnosti použití: Příklady: Třída Průměr drátu Pevnost Použití d [mm] σPt [MPa] 1 2,8 - 11,2 Mimořádně vysoce namáhané pružiny staticky nebo dynamicky ( pružiny ventilů, pro zbraně apod. ) 2 0,2 - 11,8 Vysoce namáhané pružiny bez ohybů s malým poloměrem ( ventily spalovacích motorů, regulátorů apod. ) 3 ,5 Běžně namáhané pružiny s malým poloměrem ohybu 4 0, ,5 Méně namáhané pružiny a pružiny s méně důležitou funkcí 5 0, ,5 Pružiny s nezávažnou funkcí ( dětské kočárky, hračky apod. ) Ocel Třída Průměr drátu d [mm] 12090 1 a 2 0,2 - 0,3 12081 do 8 3 do 5 4 do 2,5 12071 3 - 9 0,2 - 5 0,2 - 2,5 5 12060 nad 8 nad 5 nad 2,5 12050 15 © S. Hosnedl

16 Dolní mezní pevnosti v tahu σpt [Mpa] pro drát:
Pevnost drátů pro pružiny je zvyšována i jejich mechanickým zpevněním (tažením) při výrobě. Vliv zpevnění je však tím menší, čím je průměr drátu větší. Při predikci pevnosti materiálu drátů je proto nutné vzít v úvahu nejen druh materiálu (včetně jeho tepelného zpracování), ale i průměr drátu (viz následující příklady) Příklady: DŮLEŽITÉ Průměr drátu [mm]  Dolní mezní pevnosti v tahu σpt [Mpa]  pro drát: nad do zušlechtěný z nelegované oceli z oceli SiCr 1) žíhaný MnCrV 2) z korozivzdorné oceli CrNi 3) - 0,45 1860 0,9 2080 1 1620 1470  1670 1310 1,25 nebo 1,6 1570 2060 1370 2 1530 2010 2,36 1500 1960 1770 2,5 1470 2,8 1910 1520 3 1450 3,15 3,35 1420 3,75 4 1400 4,5 5 1810 6 1270 6,3 1260 6,7 1240 1720 7,1 1180 8 1230 9 1210 1390 10 1200 11,8 1) Například ocel 2) Například ocel 3) Například ocel 16 © S. Hosnedl

17 Grafické znázornění závislosti σPt = f (d, tř.pevn.) :
POTŘEBNÉ Grafické znázornění závislosti σPt = f (d, tř.pevn.) : 17 © S. Hosnedl

18 Na rozdíl od běžných kovových materiálů existují u materiálů pro dráty na pružiny dosti významné rozdíly: - ve velikosti modulů pružnosti v ohybu E [MPa] i ve smyku G [MPa]. - ve velikosti dovolených hodnot napětí v ohybu σDo [MPa] i ve smyku τDk [MPa]. Potřebné hodnoty a součinitele je proto nutné při přesnějších výpočtech vždy vyhledat v tabulkách. Příklady: DŮLEŽITÉ Druh drátu ČSN  : ČSN : Šroubovité pružiny válcové tažné a tlačné z drátu a tyčí kruhového průřezu tvářené za studena    Šroubovité pružiny válcové zkrutné z drátu a tyčí kruhového průřezu   tvářené za studena  ČSN :  Šroubovité pružiny kuželové tlačné z drátu a tyčí kruhového průřezu tvářené za studena  Modul pružnosti ve smyku Dovolené napětí v krutu Modul pružnosti v tahu Dovolené napětí v ohybu  G [Mpa] τDk [Mpa]  E [Mpa] σDo [Mpa] Tažený patentovaný, 0,805∙105 0,5 σPt 2,05 ∙105 Zatěžování ve smyslu 0,7 σPt z nelegované oceli svinování pro D / d ≤ 8 0,55 σPt svinování pro D / d > 8 nebo ve smyslu rozvinování Zušlechtěný, 0,785 ∙105 0,6 σPt 2,0 ∙105 Zušlechtěný nebo žíhaný, ze slitinové oceli (SiCr), (MnCr),(MnCrV) a Tažením zpevněný, 0,685 ∙105 1,75 ∙105 z chromoniklové korozivzdorné Zatěžování ve smyslu  0,55 σPt  oceli austenitické 0,415 ∙105 0,45 σPt 1,05 ∙105 z cínového bronzu a 0,345 ∙105 0,875 ∙105 z mosazi a 18 © S. Hosnedl

19 Bronzi a mosazi Pro menší namáhání a speciální požadavky (dobrá elektrická vodivost, nemagnetičnost, korozivzdornost, apod.) POTŘEBNÉ 19 © S. Hosnedl

20 B) Nekovové materiály Pryže Pro malá namáhání a speciální požadavky (vysoký vnitřní útlum, elektrická nevodivost, tepelné izolační vlastnosti, apod.) Nevýhodou je malá odolnost proti nízkým i vysokým teplotám ( -35° C < t < 50° C), kratší životnost zejména při dynamickém namáhání a malá chemická odolnost proti oleji a benzínu. Plasty Pro malá namáhání a speciální požadavky podobně jako pryže, oproti nimž mají větší odolnost při vyšších teplotách (-40° C < t < 120° C) a větší chemickou odolnost proti oleji a benzínu. C) Zvláštní materiály ("media") Kromě uvedených kovových a nekovových materiálů se jako pružný materiál využívají též kapaliny a plyny uzavřené ve speciálních pružících elementech obvykle s nezbytnou podporou celých hydraulických, příp. i hydropneumatických systémů. POTŘEBNÉ 20 © S. Hosnedl

21 KRITERIA PRO VOLBU MATERIÁLŮ druh pružiny (stavební struktura, …)
použití pružiny (funkce, parametry, …)  namáhání a deformace (druhy, velikosti, …) provozní prostředí (teplota, agresivnost, …)  zvláštní požadavky (elektrická vodivost, magnetičnost, …) POTŘEBNÉ 21 © S. Hosnedl

22 pro zachycování statických i dynamických sil, příp. točivých momentů
Základní vlastnosti Vlastnosti akumulátorů mechanické energie se využívají v pohonech a reverzních mechanismech: pro zachycování statických i dynamických sil, příp. točivých momentů  pro změny vlastních frekvencí a tvarů kmitů mechanických soustav pro měření a regulaci sil a momentů  Provozní náklady jsou obvykle nulové. Další provozní, výrobní, časové, nákladové vlastnosti apod. jsou významně ovlivněny konkrétní stavební strukturou pružiny, tj: stavebními prvky a jejich uspořádáním tvary rozměry materiály druhy výroby stavy povrchu odchylkami od jmenovitých hodnot v zamontovaném stavu. POTŘEBNÉ 22 © S. Hosnedl

23 2.1.4 Obecné poznatky pro návrh a hodnocení
(tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) Vzhledem k relativně malým tuhostem a hmotnostem pružin vůči velkým tuhostem a hmotnostem okolních strojních částí jsou vlastní frekvence těchto kmitavých soustav (zjednodušeně: 𝜔 [rad ⋅ s-1] ) obecně podstatně nižší než ostatních běžných strojních částí. Z toho pak vyplývá, že pro běžné nízkofrekvenční dynamické provozní zatížení je nutné návrhy a hodnocení pružin řešit též dynamicky a nelze jejich návrh a hodnocení běžně zjednodušovat na statické zatížení zvýšené pouze provozním (dynamickým) součinitelem cdyn, jako u ostatních běžných strojních částí. V některých případech je možné použít zpřesněné postupy jako u hřídelových spojek. Vzhledem k podstatně vyšší variabilitě použití pružin to však je spíše výjimka. Z těchto důvodů jsou dale uváděny pouze poznatky pro návrhy a hodnocení pružin při statickém zatěžování. Poznatky pro návrhy a hodnocení dynamicky namáhaných pružin je třeba vyhledat ve speciální odborné literatuře. POTŘEBNÉ 23 © S. Hosnedl

24 Poznámky: - Při návrhu staticky zatěžované pružiny obvykle: zatíž(max), def(max) => tvary, rozměry, materiál … - Při hodnocení staticky zatěžované pružiny obvykle: bezpečnost, def(max) <= zatíž(max), tvary, rozměry, materiál ... POTŘEBNÉ 24 © S. Hosnedl

25 2.2 Pružiny na principu poddajných tvarů
2.2.1 Charakteristika (znakové konstrukční vlastnosti) Pružiny s výrazným uplatněním pružných deformací tvarových prvků. Jako materiály se používají především kovy, výjimečně některé druhy plastů. Podle vhodnosti pro způsob zatěžování lze rozlišit: pružiny pro zatěžování osovými silami („tahové/tlakové“)    = prutové (podélné) (pouze tahově)    = kroužkové (prstencové) (pouze tlakově)    = talířové a deskové (pouze tlakově)    = šroubovité (vinuté) (tlakově nebo tahově) pružiny pro zatěžování příčnými silami (ohybové)   = listové pružiny pro zatěžování točivými momenty („krutové“)   = tyčové   = spirálové   = šroubovité pružiny pro kombinované zatěžování DŮLEŽITÉ 25 © S. Hosnedl

26 PRUŽINY PRO ZATĚŽOVÁNÍ OSOVÝMI SILAMI ("TAHOVÉ/ TLAKOVÉ") 2. 2
PRUŽINY PRO ZATĚŽOVÁNÍ OSOVÝMI SILAMI ("TAHOVÉ/ TLAKOVÉ") Pružiny prutové (podélné) CHARAKTERISTIKA Pružiny na principu tahem v ose zatěžovaných dlouhých štíhlých prutů (příp. drátů). STAVEBNÍ STRUKTURA TYPICKÁ PROVEDENÍ – dlouhé tyče/dráty kruhového nebo pravoúhlého průřezu – vinuté dráty (kruhového průřezu) MATERIÁLY – na pružinové dráty DŮLEŽITÉ 26 © S. Hosnedl

27 ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI – Lineární pracovní charakteristika
– Relativně vysoká tuhost ZÁKLADNÍ POZNATKY PRO NÁVRH A HODNOCENÍ (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) ÚNOSNOST, PEVNOST A PRUŽNOST Řeší se jako prut (daného průřezu) zatížený tahovou silou F. DŮLEŽITÉ 27 © S. Hosnedl

28 2.2.3 Pružiny kroužkové (prstencové) CHARAKTERISTIKA Pružiny na principu tlakově v ose zatěžované sady kroužků stýkajících se střídavě ve vnitřních a vnějších kuželových plochách. STAVEBNÍ STRUKTURA TYPICKÉ PROVEDENÍ MATERIÁLY - obvykle ocel DŮLEŽITÉ u 28 © S. Hosnedl

29 ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI – Vhodnost pro relativně velké zatěžovací síly – Pracovní charakteristika je při zatěžování lineární, při odlehčování má hysterezi (a), tj. má značné tlumící vlastnosti; při proříznutí vnitřních kroužků se zatěžovací charakteristika změkčí a stane se nelineární (se zlomem při vymezení vůlí v proříznutí) (b) ZÁKLADNÍ POZNATKY PRO NÁVRH A HODNOCENÍ (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) ÚNOSNOST, PEVNOST A POSUNUTÍ OD DEFORMACÍ Řeší se jako segmenty tenkostěnné nádoby namáhané na tah/tlak od zatížení vnitřním/vnějším tlakem vyvozeným na kuželových plochách od osové síly F. POTŘEBNÉ 29 © S. Hosnedl

30 2.2.4 Pružiny talířové CHARAKTERISTIKA Pružiny na principu tlakově v ose zatěžovaných mezikruhových prstenců kuželovitého tvaru. Používají se však i mezikruhové desky ploché. STAVEBNÍ STRUKTURA TYPICKÁ PROVEDENÍ – samostatná pružina – soustavy pružin MATERIÁLY - obvykle ocel DŮLEŽITÉ 30 © S. Hosnedl

31 ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Vhodnost pro relativně velké zatěžovací síly, což lze ještě zvýšit paralelním ("jednosměrným„) sestavením jednotlivých pružin (max. po 3ks) do dílčích sad. Značná tuhost zvýšení poddajnosti však lze docílit sériovým ("protisměrným") složením jednotlivých pružin (příp. sad). Pracovní charakteristika je lineární jen při malých deformacích: pro pokud u ≤ 0,75 h pro pokud u < ( 0,75 ÷ 0,075 ) ⋅ h jinak je charakteristika nelineární: POTŘEBNÉ 0 ≤ ℎ 𝑡 ≤ 0,4 0,4 ≤ ℎ 𝑡 ≤ 2 31 © S. Hosnedl

32 Jednoduchá montáž a demontáž. Malé výrobní náklady.
POTŘEBNÉ Pro 1,5 ≤ ℎ 𝑡 < 2 je pro u ≥ 0,5 h nebezpečí překlopení pružiny, proto je nutné takové případy vyloučit ( např. pro 𝑢 ℎ > 0,55 při ℎ 𝑡 = 2 dle (a)). Při použití paralelně ("jednosměrně") složených sad pružin má pracovní charakteristika výsledné soustavy hysterezi vlivem tření ve stykových plochách pružin v jednotlivých sadách(b). Malé nároky na prostor. Jednoduchá montáž a demontáž. Malé výrobní náklady. 32 © S. Hosnedl

33 ZÁKLADNÍ POZNATKY PRO NÁVRH A HODNOCENÍ
(tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) ÚNOSNOST, PEVNOST A POSUNUTÍ OD DEFORMACÍ Řeší se jako mezikruhové talířové desky zatížené osovou silou. Průběhy napětí a odpovídající hodnoty únosnosti i deformací jsou velmi složité. Hrubý návrh a hodnocení se proto provádějí pomocí součinitelů odečítaných z diagramů a to jen pro malé (lineární) deformace. Pro samostatnou pružinu:  – napětí: – posunutí od deformace:   kde: POTŘEBNÉ 𝐹 ≤ 𝜎 𝐷 ∙ 𝑡 2 𝐾 1 𝜎 = 𝐹 𝑡 𝐾 ≤ 𝜎 𝐷 𝑡 ≥ 𝐹 ∙ 𝐾 1 𝜎 𝐷 𝑢 = 𝐹 . 𝑅 2 𝑡 3 ∙ 𝐾 1 ∙ 𝐾 2 𝐾 1,2 = 𝑘 1,2 ∙ 𝑟 𝑅 33 © S. Hosnedl

34 Pro soustavu pružin (při zanedbání tření mezi pružinami): – ns pružin složených sériově (protisměrně) Fc = F => σ ≤ σ D => u => uc = ns ∙ u – np pružin složených paralelně (jednosměrně) Fc ≈ np ∙ F => F => σ ≤ σ D => u = uc – ns sériově složených sad po np paralelně složených pružinách v každé sadě Fc ≈ np ∙ . F => F => σ ≤ σ D => u => uc = ns . u POTŘEBNÉ 34 © S. Hosnedl

35 2.2.5 Pružiny šroubovité tažné / tlačné CHARAKTERISTIKA Pružiny na principu tahem nebo tlakem v ose zatěžovaných šroubovitě navinutých drátů (na válec nebo kužel) nejčastěji kruhového, někdy též pravoúhlého průřezu. STAVEBNÍ STRUKTRA TYPICKÁ PROVEDENÍ A) Tlačné pružiny – závity činné ( s roztečí pro požadované stlačení) – závity závěrné (sbroušené kolmo na osu pružiny) B) Tažné pružiny – závity činné (s roztečí odpovídající rozměru drátu) – závěsné části (oka, háky, apod.) MATERIÁLY – na pružinové dráty DŮLEŽITÉ 35 © S. Hosnedl

36 ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
POTŘEBNÉ ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI Vhodnost pro relativně malé a střední zatěžovací síly. Relativně značná poddajnost. Pracovní charakteristika je u běžných provedení lineární, lze ji však i modifikovat, např: = při deformacích, při nichž začnou postupně dosedat závity kuželové tlačné pružiny přejde lineární charakteristika v nelineární progresivní (a) = u tažné pružiny navinuté s předpětím mezi závity (10% - 30% ) max. síly F je lineární charakteristika posunuta o hodnotu tohoto předpětí (b) = speciálním skládáním, předepínáním apod. (viz např. v úvodu této kap.) Jednoduchá montáž i demontáž. Malé výrobní náklady u [mm] u 36 © S. Hosnedl

37 ZÁKLADNÍ POZNATKY PRO NÁVRH A HODNOCENÍ
(tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) ÚNOSNOST, PEVNOST A POSUNUTÍ OD DEFORMACÍ Poznámka: DŮLEŽITÉ Ds Ds 37 © S. Hosnedl

38 𝑀 𝑡 = 𝑀 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 𝐹∙ 𝐷 𝑠 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ; 𝐹 𝑁 = 𝐹 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼
𝑀 𝑡 = 𝑀 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 𝐹∙ 𝐷 𝑠 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ; 𝐹 𝑁 = 𝐹 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 POTŘEBNÉ 𝐹 = 2 ∙ 𝑀 𝑡 𝐷 𝑆 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ; 𝐷 𝑆 = 2 ∙ 𝑀 𝑡 𝐹 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ; 𝛼 = arccos ∙ 𝑀 𝑡 𝐹 ∙ 𝐷 𝑆 𝑀 𝑜 = 𝑀 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 𝐹 ∙ 𝐷 𝑠 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 ; 𝐹 𝑇 = 𝐹 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝐹 = 2 ∙ 𝑀 𝑜 𝐷 𝑆 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 ; 𝐷 𝑆 = 2 ∙ 𝑀 𝑜 𝐹 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 ; 𝛼 = arcsin ( 2 ∙ 𝑀 𝑜 𝐹 ∙ 𝐷 𝑆 ) kde pro 𝐷 𝑠 𝑑 > 10 : 𝛼 ≈0 ⟹ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ≈ 1 ⟹ 𝑀 𝑡 ≈ 𝐹 ∙ 𝐷 𝑠 ⟹ 𝐹 𝑁 ≈ 0 ⟹ 𝑀 𝑜 ≈ 0; ⟹ 𝐹 𝑇 = 𝐹 38 © S. Hosnedl

39 - napětí (pro kruhový průřez)
kde: q… součinitel vlivu nerovnoměrnosti τ vlivem složeného namáhání - pro kruhový průřez: DŮLEŽITÉ 𝜏 = 𝑀 𝑡 𝑊 𝑘 ∙ 𝑞 = 𝐹 ∙ 𝐷 𝑠 2 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑞 = ∙ 𝐹 ∙ 𝐷 𝑠 𝜋 ∙ 𝑑 3 ∙ 𝑞 ≤ 𝜏 𝐷𝑘 𝑞 = 𝐷 𝑠 𝑑 ,25 𝐷 𝑠 𝑑 − ,615 𝐷 𝑠 𝑑 ≅ 𝐷 𝑠 𝑑 ,2 𝐷 𝑠 𝑑 − 1 39 © S. Hosnedl

40 Poznámka: doporučeno: - pro pravoúhlé průřezy q = … z nomogramu
DŮLEŽITÉ Poznámka: doporučeno: - pro pravoúhlé průřezy q = … z nomogramu   τDK … dovolené napětí materiálu pružiny v krutu: - při statickém namáhání: τDK = τDm = cτ. ∙ σPt [MPa] , orientačně (600 ÷ 1100) MPa cτ. a σPt z  tabulek orientačně: cτ. = 0,5 … pro patentovaný drát tažený za studena cτ. = 0,6 … pro zušlechtěný drát z uhlíkové oceli - při dynamickém namáhání: τ D = τ DH (pomocí Smithova nebo Haighova diagramu) 𝑖= 𝐷 𝑠 𝑑 = (4 ÷ 16) 40 © S. Hosnedl

41 u – posunutí od deformace kde: n … počet pružících závitů Pro kruhový průřez drátu: DŮLEŽITÉ 𝑢 = 𝜑 ∙ 𝐷 𝑠 2 = 𝑀 𝑘 ∙ 𝑙 𝐺 ∙ 𝐼 𝑘 ∙ 𝐷 𝑠 2 = 𝐹 ∙ 𝐷 𝑠 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷 𝑠 ∙ 𝑛 𝐺 ∙ 𝐼 𝑘 ∙ 𝐷 𝑠 2 = 𝜋 4 ∙ 𝐹 ∙ 𝐷 𝑠 3 𝐺 ∙ 𝐼 𝑘 ∙ 𝑛 𝐹 = ∙ 𝐺 ∙ 𝐼 𝑘 ∙ 𝑢 𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝐷 𝑠 ; 𝐷 𝑠 = ∙ 𝐺 ∙ 𝐼 𝑘 ∙ 𝑢 𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝐹 ; 𝑛 = ∙ 𝐺 ∙ 𝐼 𝑘 ∙ 𝑢 𝜋 ∙ 𝐹 ∙ 𝐷 𝑠 3 𝐹 = 𝑢 ∙ 𝐺 ∙ 𝑑 ∙ 𝐷 𝑠 3 ∙ 𝑛 𝐷 𝑠 = 3 𝑢 ∙ 𝐺 ∙ 𝑑 ∙ 𝐹 ∙ 𝑛 𝐼 𝑘 = 𝜋 ∙ 𝑑 4 32 𝑢 = 𝜋 4 ∙ 𝐹 ∙ 𝐷 𝑠 3 𝐺 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛 = ∙ 𝐹 ∙ 𝐷 𝑠 3 ∙ 𝑛 𝐺 ∙ 𝑑 4 𝑑 = ∙ 𝐹 ∙ 𝐷 𝑠 3 ∙ 𝑛 𝐺 ∙ 𝑢 𝑛 = 𝑢 ∙ 𝐺 ∙ 𝑑 ∙ 𝐷 𝑠 3 ∙ 𝐹 41 © S. Hosnedl

42 – tuhost Pro kruhový průřez drátu:
POTŘEBNÉ 𝑘 = 𝐹 𝑢 = 4 𝜋 ∙ 𝐺 ∙ 𝐼 𝑘 𝐷 𝑠 3 ∙ 𝑛 𝑁 . 𝑚 𝑚 −1 ⟹ 𝐷 𝑠 = ∙ 𝐺 ∙ 𝐼 𝑘 𝜋 ∙ 𝑛 ∙ 𝑘 ; 𝑛 = 4 ∙ 𝐺 ∙ 𝐼 𝑘 𝜋 ∙ 𝐷 𝑠 3 ∙ 𝑘 𝑘 = 𝐺 ∙ 𝑑 ∙ 𝐷 𝑠 3 ∙ 𝑛 ⟹ 𝐷 𝑠 = 3 𝐺 ∙ 𝑑 ∙ 𝑘 ∙ 𝑛 ; 𝑑 = 8 ∙ 𝐷 𝑠 3 ∙ 𝑛 ∙ 𝑘 𝐺 ; 𝑛 = 𝐺 ∙ 𝑑 ∙ 𝐷 𝑠 3 ∙ 𝑘 42 © S. Hosnedl

43 PRUŽINY PRO ZATĚŽOVÁNÍ PŘÍČNÝMI SILAMI („OHYBOVÉ“) 2. 2
PRUŽINY PRO ZATĚŽOVÁNÍ PŘÍČNÝMI SILAMI („OHYBOVÉ“) Pružiny listové CHARAKTERISTIKA Pružiny na principu ohybem zatěžovaných dlouhých štíhlých nosníků obdélníkového průřezu o malé výšce. STAVEBNÍ STRUKTURA TYPICKÁ PROVEDENÍ – Jednoduché listové pružiny: vetknutá na jednom konci: Podepřená na dvou podporách: DŮLEŽITÉ 43 © S. Hosnedl

44 – Složené listové pružiny (přiblížení nosníkům stálé pevnosti) : vetknutá na jednom konci: podepřená na dvou podporách: MATERIÁLY – pružinové oceli tř. 13 a 14 (13 251, , ) DŮLEŽITÉ 44 © S. Hosnedl

45 ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Jednoduché listové pružiny mají relativně malou únosnost při vysoké poddajnosti. Složené listové pružiny mají relativně značnou únosnost při dosti vysoké poddajnosti. Tření mezi listy složených pružin způsobuje hysterezní charakteristiku. Složené listové pružiny jsou náročné na údržbu (mazání a čistota). ZÁKLADNÍ POZNATKY PRO NÁVRH A HODNOCENÍ (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) ÚNOSNOST, PEVNOST A POSUNUTÍ OD DEFORMACÍ U jednotlivých listových pružin se řeší jako u štíhlých nosníků zatížených příčnými silami. Řešení složených listových pružin překračuje vzhledem ke svému rozsahu a ubývajícímu použití těchto pružin rámec tohoto výkladu. POTŘEBNÉ 45 © S. Hosnedl

46 PRUŽINY PRO ZATĚŽOVÁNÍ TOČIVÝMI MOMENTY ("KRUTOVÉ") 2. 2
PRUŽINY PRO ZATĚŽOVÁNÍ TOČIVÝMI MOMENTY ("KRUTOVÉ") Pružiny tyčové torzní CHARAKTERISTIKA Pružiny na principu krutem zatěžovaných dlouhých štíhlých tyčí (prutů), nejčastěji kruhového průřezu. STAVEBNÍ STRUKTURA TYPICKÉ PROVEDENÍ MATERIÁLY pružinové oceli tříd 14 – 16 (14 260, , ) DŮLEŽITÉ 46 © S. Hosnedl

47 ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI Lineární pracovní charakteristika.
Tuhost lze výrazně ovlivňovat délkou pák na konci (příp. koncích) tyče. Značné nároky na délku, jinak minimální potřebný prostor. ZÁKLADNÍ POZNATKY PRO NÁVRH A HODNOCENÍ (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) ÚNOSNOST, PEVNOST A NATOČENÍ OD DEFORMACÍ Řeší se jako prut daného průřezu zatížený točivým momentem Mt. Pozornost je nutné navíc věnovat spojům pro přenos Mt na obou koncích torzní tyče. POTŘEBNÉ 47 © S. Hosnedl

48 K INFORMACI 2.2.8 Pružiny spirálové CHARAKTERISTIKA Pružiny na principu "krutem" zatěžovaných rovinných spirál (nejčastěji z plochého pásku obdélníkového průřezu, možné však i z drátu kruhového průřezu). STAVEBNÍ STRUKTURA TYPICKÁ PROVEDENÍ – s vetknutým vnějším koncem (a) – s kloubově uchyceným vnějším koncem (b) a) b) MATERIÁLY - pružinové oceli tř. 12 (12 071, , ). 48 © S. Hosnedl

49 ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI Lineární pracovní charakteristika.
K INFORMACI ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI Lineární pracovní charakteristika. Vysoká poddajnost. ZÁKLADNÍ POZNATKY PRO NÁVRH A HODNOCENÍ (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) ÚNOSNOST, PEVNOST A POSUNUTÍ OD DEFORMACÍ Řeší se jako tenkostěnný zakřivený prut zatížený točivým momentem Mt. Provedení s vetknutým koncem má menší ohybové namáhání pružné spirály. Aby bylo namáhání od vlastní deformace spirály v přijatelných mezích je doporučeno volit 𝑑 ℎ > 30 (h je výška pásku). Řešení obou variant překračuje vzhledem ke svému rozsahu a relativně malému užití těchto pružin rámec tohoto výkladu. 49 © S. Hosnedl

50 K INFORMACI 2.2.9 Pružiny šroubovité zkrutné CHARAKTERISTIKA Pružiny na principu "krutem" zatěžovaných šroubovitě (na válec) navinutých drátů nejčastěji kruhového, někdy též pravoúhlého průřezu. STAVEBNÍ STRUKTURA TYPICKÉ PROVEDENÍ MATERIÁLY - oceli na pružinové dráty 50 © S. Hosnedl

51 ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI Lineární pracovní charakteristika
K INFORMACI ZÁKLADNÍ SPECIFICKÉ VLASTNOSTI Lineární pracovní charakteristika Vysoká poddajnost ZÁKLADNÍ POZNATKY PRO NÁVRH A HODNOCENÍ (tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) ÚNOSNOST, PEVNOST A POSUNUTÍ OD DEFORMACÍ Řeší se jako tenkostěnné kruhově zakřivené pruty řazené v sérii. Řešení překračuje vzhledem k relativně malému užití těchto pružin rámec tohoto výkladu. 51 © S. Hosnedl

52 2.3 Pružiny na principu poddajných materiálů - pružiny pryžové
2.3.1 Charakteristika (znakové konstrukční vlastnosti) Pružiny s výrazným uplatněním pružných deformací samotného materiálu. Pružiny vytvarované z pryže jako prvky: volné (hranoly, duté nebo plné válce, příp. desky, apod.)  zalisované do kovových částí (obvykle mezi vnější a vnitřní trubku).  spojené lepením nebo vulkanizováním s kovovými částmi.  DŮLEŽITÉ 52 © S. Hosnedl

53 2.3.2 Stavební struktura (definiční konstrukční vlastnosti) TYPICKÁ PROVEDENÍ MATERIÁLY – přírodní pryže (kaučuk s přísadami) – syntetické pryže (buna, neopren, apod.) Moduly pružnosti: E = (10 ÷ 50) MPa, G = (0,4 ÷ 2) MPa POTŘEBNÉ 53 © S. Hosnedl

54 2.3.3 Vlastnosti (reflektované vlastnosti) – Schopnost zachycovat i více druhů zatížení najednou (kombinovaná zatížení). – Ostatní vlastnosti díky svému principu vyplývají z vlastností pryže (viz úvod E2. kap). POTŘEBNÉ 54 © S. Hosnedl

55 2.3.4 Poznatky pro návrh a hodnocení
(tj. pro docílení požadovaných a predikci posuzovaných reflektovaných a reaktivních vlastností) ÚNOSNOST, PEVNOST A POSUNUTÍ OD DEFORMACÍ Řeší se jako deformace těles daného tvaru s uvažováním pevnostních a pružnostních charakteristik pryže uváděných obvykle v diagramech v závislosti na druhu pryže (obvykle charakterizovaném pouze tvrdostí HSh) a příp. charakteristických rozměrech pryžového prvku.  Příklady: POTŘEBNÉ Zatížení: 1 … statické 2 … statické s občasným dynamickým 3 … omezené dynamické 55 © S. Hosnedl

56 Děkuji za pozornost Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ „Inovace výuky podpořená praxí“. 56


Stáhnout ppt "Části a mechanismy strojů 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google