Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověké Řecko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověké Řecko."— Transkript prezentace:

1 Starověké Řecko

2 Osnova: Mínojská kultura Mykénská kultura Řecká společnost Athény
Sparta Řecko-perské války Vrchol řecké demokracie Peloponéská válka Řecko po Peloponéské válce Helénistické období Kultura

3 Mínojská kultura (2700-1450př.n. l.)
výskyt - Egejská oblast král Mínos → Mínojská kultura vyspělost,mírumilovnost vliv na Řecko centrum – paláce obklopené městy ( Knóssos, Mallia, Faistos) r př.n.l.vpád Achájců → →zánik

4 Mykénská kultura (1600-1000 př.n.l.)
centrum – Mykény ( vykopávky Heinrich Schlieman) kruhové hroby, mohutné hradby zemědělci, chov dobytka 13.stol.-Trójská válka- jedna z loupeživých výprav mykénských Achájů zánik příchodem kmene Dórů r př.n.l.– temná staletí

5 Řecká společnost městské státy = polis
společnost – rodové svazy→ kmenové svazy vláda basileu → zvýšení hospodářské převahy rodové aristokracie → vláda rodové aristokracie někdy vláda tyranis r př.n.l.→ kolonizace - pevninské Řecko – Malá Asie, ostrovy Egejského m.,jižní Itálie, pobřeží Černého m.

6 Athény Území Athiky centrum Atény
vláda – rodové aristokracie + areopag → vláda řemeslnicko-obchodnické vrstvy někdy vláda tyranis obchod- víno, olivy, olej… → úpadek střední vrstvy (dlužní otroctví)

7 Solón→ 594 př.n.l.- reformy – zrušeno dlužní otroctví + obyvatelstvo rozděleno do 4 tříd ( rozdělení podle majetku→ daně ) Peisistratos – aristokratická půda rozdělena mezi rolnictvo Kleisthenes – zavedena nová ústava=první demokratická ústava- obyvatelstvo rozděleno dle místa bydliště

8 Sparta na Peloponésu jeden z Dórských kmenů
sociální skladba–rodilí Sparťané (plnoprávní občané, vlastnictví otroků) + perioikové (střední vrstva) + heilóti (nevolníci, otroci ) vláda – 2 králové + gerusia (rada starších) + 5 eforů vojenský charakter ( hoplité = pěšáci, falangy ) Peloponéský spolek výboje do sousedských městských států

9 Řecko-perské války příčiny – rozpínavost Perské říše
záminka – pomoc pevninského Řecka vzbouřeným řeckým městům v Malé Asii Průběh: r.492 př.n.l.- první výprava (v čele p. vojsk Dáreios I.)– prohra Řeků r.490 př.n.l.- druhá výprava→ Athika (Sparta, Atény) - b. u Marathonu – v čele řeckých vojsk Miltiadés, běžec Peidipidos - Řekové – menší vojsko, ale lepší taktika → vítězství

10 r.480 př.n.l.– třetí výprava - b. u Thermopyl
- v čele Peršanů Xerxés - v čele Řeků spartský král Leonidas I. - zrada → prohra Řeků Peršané → Atény – na rozkaz Themistokla vystěhovány r.480 př.n.l.– Saronský záliv – ostrov Salamis – - b. u Salaminy – Řekové zvítězili díky malým, snadno ovladatelným lodím=triéry

11 r.479 př.n.l. – b. u Platají - vítězství Řeků (Pausanius) r.478 př.n.l.– založen Athénský námořní spolek = délská simachie - finance na: osvobození Iónských Řeků stavby, úřady, kultura - členy přes 100 městských států - Sparťané nebyli členy r.449 př.n.l.– Kalliův mír - Řekové uhájili své území

12

13 Vrchol řecké demokracie
Období po Řecko-perských válkách Demokratický systém- přímý -financování z Aténského námořního spolku - struktura: a)lidové shromáždění- staří nad 20 let b)rada 500- staří nad 30 let c)10 stratégů- nejschopnější 1.stratég d)porotní soud

14 ženy, metoikové a otroci – nesměli zastávat úřady
diety = finanční náhrada člověku, který zastával nějaký úřad ochrana demokracie – ostrakismos = tajné hlasování,kdo by si chtěl přivlastnit moc (ve vyhnanství Miltiadás, Themistoklés) Aténský námořní spolek→aténská říše Periklés – vedoucí aténský státník - 1. stratég ( př.n.l.) -nechal postavit Partheon

15 Peloponéská válka (431-404) Atény x Spartě
příčiny- hospodářské – Korinth,Megara (aténský vývoz) - politické- demokracie x oligarchie průběh – střídavý -poraženy Atény v b. u Aigospotamoi - postupný přechod k období helénskému

16 Řecko po peloponéské válce (404→)
převaha Sparty r př.n.l.válka mezi Spartou a Persií r.395př.n.l.- Théby a Korinth se spojily s Aténami r př.n.l.→Korintská válka (Sparta x Atény) r.378př.n.l.(377) – obnoven námořní solek (ztráta spojenců) R.371př.n.l.-Théby porazily Spartu v bitvě u Leukter v čele s Epameinóndem

17 Atény a Sparta- strach z Théb (bitva u Mantineie)
smrt Epameinónda→ žádost Théb o pomoc Filip II.Makedonský (Makedonie zasahuje do řeckých záležitostí) spojenectví Atén a Théb x Makedonii r.338 př.n.l.- bitva u Chaironeie - Řecko poraženo Makedonií nabídka Filipa II. postoupit společně proti Persii

18 Helénistické období (336-146 př.n.l.
Řecko = Hellada, Řekové= Helénové Alexandr Veliký ( př.n.l.) - tažení x Persii -r.334 př.n.l. bitva u Gráníku (vítězství nad Peršany) - r.333 př.n.l. bitva u Issu - r.331 př.n.l. bitva u Gaugamel – Peršané definitivně poraženi (perský král DareiosIII. zavražděn vlastním lidem)

19 Zakládání měst – Alexandrie
Při tažení helénizace= pořečtování Usadil se v Babylónu→ r.323 př.n.l. smrt

20 Alexandrova říše rozdělena vládou diadochů na:
-Seleuovská říše – Přední Asie (Sýrie) - autonomie,král - Ptolemaiovská říše- král, byrokracie - královské monopoly - Antigonovská říše- král omezen rodovou šlechtou = aristokracií

21 Kultura(klasické období)
divadlo- vznik z oslav boha Dionýsa -dělení: tragédie komedie -1 herec→2herci(dialog) -herci muži( hráli i ženské role) -masky,koturny dramatici- tragédie:Aischylos-Oresteia Sofokles-Antigona, Oidipus Euripides-Médea -deus ex machina - komedie:Lysistrata

22 Filosofie = láska k moudrosti
- vznik 7./6. stol.př.n.l. - Milétská škola-arché=pralátka -souhrn veškerého pznání Filosofové: Thálés-voda Anaximenés-vzduch Anaximandros-apeirón =neomezeno Hérakleitos z Efesu-oheň Sokratés- ,,Vím, že nic nevím“ - dialog - odsouzen→usmrcen bolehlavem

23 Sofisté-krátkodobá škola filosofů
-,,učitelé moudrosti“ -projev, způsob řeči Atomisté-Démokritos z Abdér- atomos Lékařství-Asklépios, Hipokrates, Galénos Dějepisectví-Hérodotos=otec dějepisu - Řecko-perské války -Thukydides-Peloponéské války -realista

24 Architektura- 3řády- dórský, iónský, korintský
-základ-sloup-překlad(tympanon)

25 chrámy-Parthenon(Akropolis =vyšehrad),
Artemidin,Erechteion

26 sochařství- Feidás-Diova socha
- Myrón-Diskobolos - Polykleitos-Doryforos

27 Kultura(4.stol.př.n.l.) Platón – idealistický filosof
- svět idejí a jevů (podobenství o jeskyni) Aristoteles – založil peripatetickou školu - zakladatel logiky Xenofón- dějiny Řecka od r.362př.n.l. Demosthenés, Isokratés – řečnictví sochařství: Praxitelés- Afrodité Lýsippos- Laokoon a synové stavitelství – hrobka- Mausól (Halikarnos) drobné umění – šperky, ozdoby na zbraně

28 Kultura (pozdní Řecko)
filosofie – Epikúros- slast,rozkoš - nemusíme se bát bohů(mimo nás) - Stoikové-harmonie,smíření se s věcí -smířlivost,soulad s přírodou věda- Museion - Aristarchos-astronom - heliocentrický názor

29 Architektura- výstavná města, kamenná divadla
- Akropolis v Pergamu - maják na ostrově Faru Výtvarné umění- portréty a vázy - změny motivů

30 Olympská božstva Zeus – nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
Héra – Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků Hádés – bůh podsvětí Poseidón– bůh moří Hestie – bohyně rodinného krbu Deméter – bohyně plodnosti země a rolnictví Athéna– bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění

31 Apollón– bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
Artemis– bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně Héfaistos – bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství Arés – bůh války Afrodité– bohyně krásy a lásky Hermés– bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů


Stáhnout ppt "Starověké Řecko."

Podobné prezentace


Reklamy Google