Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny významných států v Evropě i ve světě – formování české občanské společnosti Označení materiálu: VY_32_INOVACE_13_vznik_ceske_obcanske_spolecnosti.ppt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny významných států v Evropě i ve světě – formování české občanské společnosti Označení materiálu: VY_32_INOVACE_13_vznik_ceske_obcanske_spolecnosti.ppt."— Transkript prezentace:

1 Dějiny významných států v Evropě i ve světě – formování české občanské společnosti Označení materiálu: VY_32_INOVACE_13_vznik_ceske_obcanske_spolecnosti.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, mezi revolucí 1848 a první světovou válkou, dějiny českých zemí a habsburské monarchie, formování české občanské společnosti ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 8. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: 29. 4. 2012 Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Změny v české společnosti jako reakce na neúspěchy v boji za českou emancipaci v rámci Rakouska a Rakouska – Uherska. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na www.jaknadejepis8.webnode.cz

2 Dějiny českých zemí a habsburské monarchie Formování české občanské společnosti uč. 121 - 123

3 Formování české občanské společnosti zrušení nevolnictví – 1781 – občané osobně svobodní 1867 – rovnost před zákonem – nová ústava pro Předlitavsko po vzniku Rakouska – Uherska 1869 – povinná školní docházka od 6 do 14 let volební právo omezené boj o emancipaci žen boj Čechů za zrovnoprávnění nedošlo k rakousko – českému vyrovnání – proti Němci v českých zemích (dosud privilegovaná vrstva) a Uhři rakousko – uherské vyrovnání 1867

4 postupné zavádění češtiny vedle němčiny - školy 1882 Karlova univerzita rozdělena na německou a českou Karlo - Ferdinandovu univerzitu v české části působí mladá generace vědců - Masaryk, Gebauer, Goll, Lindner zhoršují se vztahy mezi Čechy a Němci v českých zemích 1906 zavedení všeobecného volebního práva (pro muže) vznikají první politické strany

5 Čechy - rozvoj spolkové a národní činnosti: Sokol, Hlahol, dělnické vzdělávací spolky 1868 položen základní kámen k Národnímu divadlu apod. aktivizuje se dělnické hnutí – 1878 založení Českoslovanské sociálnědemokratické strany dělnické

6 Rozšiřující – nepovinné učivo

7 první politické strany: 1874 – mladočeši – Národní strana svobodomyslná – samospráva českých zemí, kulturní rozvoj, demokratizace, všeobecné volební právo 1878 založení Českoslovanské sociálnědemokratické strany dělnické - v Praze Břevnově (hospoda U Kaštanu) – odnož rakouské strany, osamostatnila se 1893 1894 – strana křesťansko – sociální – vedená knězem Janem Šrámkem 1897 Česká strana národně sociální – Václav Jaroslav Klofáč 1899 agrární strana - Antonín Švehla – pod jeho vedením jedna z nejsilnějších pol. stran

8 Josef HybešJan Šrámek sociální demokraciekřesťanští socialisté http://encyklopedie.brna.cz/home- mmb/?acc=profil_osobnosti&load=120 http://www.orel.cz/profil/historie_13.html

9 Antonín ŠvehlaTomáš Garrigue Masaryk agrární stranaČeská strana lidová „realisté“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_%C5% A0vehla http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_ Garrigue_Masaryk http://www.ods.cz/os.praha2/t_g_masaryk.htm

10 Tomáš Garrigue Masaryk 1850 – 1937 profesor filozofie a sociologie na pražské univerzitě boj o rukopisy – padělky Rukopisů královédvorského a zelenohorského realistický proud v politice Hilsneriáda = projev antisemitismu – nenávist vůči Židům, vražda Anežky Hrůzové roku 1899 – Leopold Hilsner měl jako Žid spáchat rituální vraždu

11 Rukopis královédvorský “nalezen” (ve Dvoře Králové) r.1817, označený za památku 13.stol. rozsáhlejší básně (lyrické, epické, lyricko-epické) k epickým patří i hrdinské zpěvy (což není pro českou poezii charakteristické)

12 Snímky rukopisů Snímky rukopisů: http://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/urban/r/fotork/fotork.htmhttp://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/urban/r/fotork/fotork.htm http://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/urban/r/rz1/vojrz.htm

13 Rukopis zelenohorský anonymně zaslán r.1818, “nalezen” (na Zelené Hoře), označen za památku 10.stol. obsahuje veršovaný zlomek (fragment) o Libušině soudu již nalezení těchto rukopisů vzbudilo pochybnosti (Dobrovský – nechal se zviklat. Jejich nepravost byla dokázala až v časopise ATHENAEUM. Postarala se o to skupina T.G.Masaryka (Jan Gebauer, Goll, Vlček… pravděpodobní autoři : V. Hanka (knihovník, jazykovědec) s J. Lindou (novinář)

14 měli dokázat starobytnost naší kultury (např. Rusko mělo Slovo o tažení Igorově, …) povzbudit národní sebevědomí jsou básnicky cennými inspirovaly mnoho umělců (Zeyer, Smetana, M. Aleš, Mánes)

15 Národní divadlo peníze na divadlo z celonárodní sbírky, česká šlechta větší příspěvky, státní dotace 16. května 1868 základní kámen poprvé otevřeno 11. června 1881 12. srpna 1881 vyhořelo, nové sbírky – stačil 1 měsíc 18. listopadu 1883 znovu otevřeno po požáru budova symbolem národní hrdosti – novorenesanční sloh účast na výzdobě divadla ctí umělců: Budovy – virtuální prohlídka http://www.virtualczech.cz/kraj-hlavni-mesto-praha/448- nrodn-divadlo

16 kresba z roku 1881 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Narodni_divadlo_Praha_1881.jpg

17 ND dnes http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo

18 architekti: Josef Zítek, Josef Schulz malíři: Mikoláš Aleš – vycházel zcela z národních tradic- monumentální cyklus pro ND Vlast František Ženíšek – původní opona Julius Mařák – obrazy s náměty z čes. dějin Vojtěch Hynais – nová opona

19 Hynaisova opona po požáru Interiéry ND: http://www.andreas- praefcke.de/carthalia/europe/cz_praha_narodni_int erior.htmhttp://www.andreas- praefcke.de/carthalia/europe/cz_praha_narodni_int erior.htm

20

21 Fr. Ženíšek – strop ND http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%C5%BDen%C3%AD%C5%A1ek

22 nástěnné malby od M. Alše http://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/gagan/jag/rukopisy/kdojekdo/obrazky/lunety.jpg

23 sochaři: Bohuslav Schnirch – trojspřeží nad průčelím Josef Václav Myslbek – jeden z největších čes. sochařů vůbec, v ND socha Hudba, na Václavském náměstí sv. Václav

24 Bohuslav Schnirch –trojspřeží nad průčelím foyer ND – lunety M. Alše, Myslbekovy sochy

25 zdroje: text: Dějepis 8 pro základní školy, novověk, SPN, Praha 2008, str. 121 - 123 mapy: Kartografie Praha: Novověk II., dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 41 obrázky: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Bach http://www.worldphotopage.com/cz/madarsko/budapest.html


Stáhnout ppt "Dějiny významných států v Evropě i ve světě – formování české občanské společnosti Označení materiálu: VY_32_INOVACE_13_vznik_ceske_obcanske_spolecnosti.ppt."

Podobné prezentace


Reklamy Google